skarga WSA - Forum Prawne

 

skarga WSA

czego żądać w skardze na postanowienie wojewody w przypadku oddalenia odwołania z powodu przekroczenia terminu na jego złożenie?? ( taka jest sentencja postanowienia a termin został dochowany !) wiec naturalne że na podstawie art57&5 składam ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
08-01-2012, 11:22  
krzysiekjx1
Stały bywalec
 
Posty: 2.280
Domyślnie skarga WSA

czego żądać w skardze na postanowienie wojewody w przypadku oddalenia odwołania z powodu przekroczenia terminu na jego złożenie?? ( taka jest sentencja postanowienia a termin został dochowany !) wiec naturalne że na podstawie art57&5 składam skargę (bo ktoś przeoczył że nadano pocztą i stad błędna decyzja wojewody) i żądam uchylenia postanowienia z natychmiastowym wstrzymaniem jego skutków do czasu rozpatrzenia skargi i czy powinienem też dodać - zwrotu akt sprawy do organu II instancji w celu rozpatrzenia odwołania ? i czy trzeba we wnioskach zawierać wniosek o zwrot kosztów poniesionych w trakcie procesu??
krzysiekjx1 jest off-line  
08-01-2012, 22:25  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: skarga WSA

Cytat:
Napisał/a krzysiekjx1 Zobacz post
czego żądać w skardze na postanowienie wojewody w przypadku oddalenia odwołania z powodu przekroczenia terminu na jego złożenie??
czy w postanowieniu znalazł pan pouczenie, ze postanowienie można zaskarżyć do WSA? a nie, że na te postanowienie służy zażalenie?


jeśłi tak, to
uzasadnienie dla tego typu spraw zawiera np. te orzeczenie
można na nie powołać się w skardze podając cytat oraz sygnaturę akt sprawy

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BAA6E3FD6E

Cytat:
Warunkiem zachowania terminu w przypadku nadania pisma (przesyłki) za pośrednictwem poczty jest jego złożenie w przewidzianym prawem terminie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.


Cytat:
Napisał/a krzysiekjx1 Zobacz post
żądam uchylenia postanowienia z natychmiastowym wstrzymaniem jego skutków do czasu rozpatrzenia skargi
Podobnie jak w orzeczeniu poniżej

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DFEB9DD643

Cytat:
Napisał/a krzysiekjx1 Zobacz post
czy powinienem też dodać - zwrotu akt sprawy do organu II instancji w celu rozpatrzenia odwołania ?
tego nie trzeba, bo będzie to wynikiem pozytywnego rozpatrzenia pana skargi, co w efekcie uchyli te postanowienie

może pan też zawrzeć wniosek o wstrzymanie wykonania tej decyzji, od której się pan odwołał, ponieważ obecnie jest ona prawomocna


Cytat:
Napisał/a krzysiekjx1 Zobacz post
czy trzeba we wnioskach zawierać wniosek o zwrot kosztów poniesionych w trakcie procesu??
warto wnioskować o zasądzenie kosztów postępowania, bo zanim dojdzie do sprawy będzie pan zobowiązany do wpłacenia wpisu sądowego
voyteg jest off-line  
13-01-2012, 08:17  
krzysiekjx1
Stały bywalec
 
Posty: 2.280
Domyślnie RE: skarga WSA

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
czy w postanowieniu znalazł pan pouczenie, ze postanowienie można zaskarżyć do WSA? a nie, że na te postanowienie służy zażalenie?
tak jest napisane w postanowieniu,że mam możliwość wniesienia skargi do WSA w terminie 30 dni za pośrednictwem....... tegoż nie czytającego akt urzędu
i będę pomału ją tworzył
krzysiekjx1 jest off-line  
13-01-2012, 13:49  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: skarga WSA

Cytat:
Napisał/a krzysiekjx1 Zobacz post
tak jest napisane w postanowieniu,że mam możliwość wniesienia skargi do WSA
skarga do WSA zawiera pewne wymogi, czy potrzebna panu pomoc w zredagowaniu?

oczywiście warunek otrzymania pomocy jest jeden, że potem na forum napisze pan jak to się potoczyło - tak dla innych co spotka ich podobny problem

prosze bezwzglednie pamiętać o dotrzymaniu terminu
voyteg jest off-line  
21-01-2012, 19:08  
krzysiekjx1
Stały bywalec
 
Posty: 2.280
Domyślnie RE: skarga WSA

a bardzo chętnie przyjmę uwagi a wstępnie widzę to tak -
nagłówek pominę bo to standard

Działając w imieniu własnym,na podstawie art.57.§5 Kpa,składam skargę na postanowienie Wojewody........... SOC-EK........... wydanego dnia 16.12.2011r,które otrzymałem w dniu 02.01.2012r,stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza..........,SA............2011/11 orzekającej o wymeldowaniu mnie z pobytu stałego.
Zarzucam temu postanowieniu naruszenie art.57.§5 Kpa i stwierdzam,że powyższe postanowienie jest błędną decyzją Wojewody ..............
Żądam uchylenia tego postanowienia oraz natychmiastowego wstrzymania jego skutków w postaci podtrzymania decyzji organu I instancji,która orzekała o wymeldowaniu mnie z pobytu stałego do czasu rozpatrzenia niniejszej skargi.

„Uzasadnienie”

Termin wniesienia odwołania,który także w w/w postanowieniu z dnia 16.12.2011r został wskazany na dzień 12.11.2011r został dochowany,co wynika z treści pisma sporządzonego przez............... w dniu 16.11.2011r reprezentującą Urząd................................... (zawarte w aktach),oraz załączonej w niniejszej skardzę powiększonej kopi potwierdzenia nadania przesyłki poleceonej nr158379204 z dnia 12.11.2011r,która to zawierała odwołanie od decyzji I instancji.

Wnioskuje o:

-dopuszczenie na poczet materiału dowodowego powiększonej kopi, potwierdzającej nadanie przesyłki poleceonej nr 158379204 w dniu 12.11.2011r w Urzędze Pocztowym......................,którą przesłano odwołanie od decyzji organu I instancji

-natychmiastowe wstrzymanie skutków postanowienia w postaci podtrzymnia decyzji organu I instancji,która orzekała o wymeldowaniu mnie z pobytu stałego do czasu rozpatrzenia skargi

-zwolnienie mnie z kosztów sądowych do czasu rozpatrzenia skargi ze względu na moją trudną sytuacje materialną jak i jej zasadność.

-rozpoznanie sprawy także pod moją nieobecność

-zasądzenie zwrotu poniesionych kosztów w postępowaniu

-przesłaniu na mój adres zamieszkania wydanego w tej sprawie wyroku wraz z uzasadnieniem

w załączeniu:
-kopia potwierdzenia nadania
przesyłki poleconej
-kopia skargi wraz z załącznikami
krzysiekjx1 jest off-line  
21-01-2012, 22:20  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: skarga WSA

Do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
(adres właściwego sądu)

za pośrednictwem:
(organ, który wydał postanowienie)

Skarżący: (pana dane i adres)

SKARGA
na postanowienie Wojewody........... SOC-EK........... wydanego dnia 16.12.2011r,które otrzymałem w dniu 02.01.2012r

Na podstawie art. 50 § 1, art. 52 § 1 i 2, art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. . – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę skargę na postanowienie Wojewody........... SOC-EK........... wydanego dnia 16.12.2011r,które otrzymałem w dniu 02.01.2012r,stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza..........,SA............2011/11 orzekającej o wymeldowaniu mnie z pobytu stałego.

Zaskarżonej decyzji zarzucam naruszenie:
1) przepisów prawa materialnego, przez błędną wykładnię art.57.§5 Kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 późn. zm.),

Mając na względzie wskazane zarzuty wnoszę o:
1) uchylenie zaskarżonego Postanowienia Wojewody,
2) zasądzenie kosztów postępowania na rzecz strony skarżącej według norm przepisanych.
3) wstrzymaniu wykonania decyzji (nazwa organu i nr decyzji) w zakresie wymeldowania, ponieważ jest ona nieprawomocna, gdyż złożyłem od niej odwołanie w terminie.

Uzasadnienie

Dnia (data ) otrzymałem decyzję (czyja i jej znak) w sprawie.... Termin na odwołanie upłynął dnia... Dnia (data) nadałem odwołanie w placówce operatora pocztowego listem poleconym, co oznacza, że odwołanie od decyzji złożyłem w terminie. Z tych wszystkich względów skargę uważam za uzasadnioną.

Załącznik:
1) odpis skargi
voyteg jest off-line  
22-01-2012, 13:47  
krzysiekjx1
Stały bywalec
 
Posty: 2.280
Domyślnie RE: skarga WSA

przeredaguje i będzie bardziej profesjonalnie
i po zakończeniu podzielę się efektami rozwoju sprawy
krzysiekjx1 jest off-line  
23-01-2012, 07:57  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: skarga WSA

Cytat:
Napisał/a krzysiekjx1 Zobacz post

-dopuszczenie na poczet materiału dowodowego powiększonej kopi (...)
-rozpoznanie sprawy także pod moją nieobecność
-zasądzenie zwrotu poniesionych kosztów w postępowaniu
-przesłaniu na mój adres zamieszkania wydanego w tej sprawie wyroku wraz z uzasadnieniem
o to nie musi pan wnioskować, bo sąd to wszystko wykona z urzędu

Cytat:
Napisał/a krzysiekjx1 Zobacz post
zwolnienie mnie z kosztów sądowych .
w tym celu sąd wezwie pana do wypełnienia formularza PPF
voyteg jest off-line  
23-01-2012, 21:53  
hannokri
Użytkownik
 
Posty: 63
Domyślnie RE: skarga WSA

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Do
Mając na względzie wskazane zarzuty wnoszę o:
(...)
3) wstrzymaniu wykonania decyzji (nazwa organu i nr decyzji) w zakresie wymeldowania, ponieważ jest ona nieprawomocna, gdyż złożyłem od niej odwołanie w terminie.
Z taką argumentacją to raczej nie wróżyłbym sukcesu w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.
hannokri jest off-line  
23-01-2012, 22:09  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: skarga WSA

Cytat:
Napisał/a hannokri Zobacz post
Z taką argumentacją to raczej nie wróżyłbym sukcesu w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.
tu nie ma co wróżyć - sprawa dotyczy postanowienia, a nie rozstrzygnięcia decyzją
prawdopodobnie sąd skupi się tylko na samym terminie nie wkraczając w merytoryczną treść sprawy
voyteg jest off-line  
24-01-2012, 08:12  
hannokri
Użytkownik
 
Posty: 63
Domyślnie RE: skarga WSA

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
tu nie ma co wróżyć - sprawa dotyczy postanowienia, a nie rozstrzygnięcia decyzją
prawdopodobnie sąd skupi się tylko na samym terminie nie wkraczając w merytoryczną treść sprawy
Po pierwsze, w Twoim opisie znalazł się zapis, że wniosek ma dotyczyć decyzji, a po drugie rozpoznając wniosek o wstrzymanie wykonania sąd na pewno nie będzie zajmował się merytoryczna kwestią sprawy.
hannokri jest off-line  
24-01-2012, 15:44  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: skarga WSA

Cytat:
Napisał/a hannokri Zobacz post
Po pierwsze, w Twoim opisie znalazł się zapis, że wniosek ma dotyczyć decyzji
wniosek dodatkowy, bo chciał go zawrzeć autor

Cytat:
Napisał/a hannokri Zobacz post
sąd na pewno nie będzie zajmował się merytoryczna kwestią sprawy.
nie będzie zajmował, a sprawa dotyczy tylko postanowienia o przekroczeniu terminu i zaskarżone jest te postanowienie
voyteg jest off-line  
30-03-2012, 18:48  
krzysiekjx1
Stały bywalec
 
Posty: 2.280
Domyślnie RE: skarga WSA

jakieś fatum ciąży nad tą sprawą - najpierw UW przeoczył że termin został dotrzymany,a teraz korespondencja z WSA (wezwanie do uiszczenia wpisu) nadana rzekomo 07.03 do dziś dnia nie dotarła do mojego UP ,taką informacje pozyskałem telefonicznie z Sądu i na jej podstawie dokonałem przelewu podając sygnaturę akt (żeby za chwile ktoś nie odrzucił skargi z tego powodu) a pomijając powyższe to UW też pojechał na maksymalnych terminach (przetrzymując Skargę u siebie ) wiec zanim coś sie ruszy w tej sprawie to jeszcze troszkę potrwa
krzysiekjx1 jest off-line  
21-05-2012, 16:52  
krzysiekjx1
Stały bywalec
 
Posty: 2.280
Domyślnie RE: skarga WSA

finał jest taki że na skutek złożonej skargi Wojewoda uchylił swoją decyzje zanim Sąd rozpatrzył skargę - ot i tak to sie skończyło
krzysiekjx1 jest off-line  
22-05-2012, 07:33  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: skarga WSA

Cytat:
Napisał/a krzysiekjx1 Zobacz post
zanim Sąd rozpatrzył skargę
WSA powinien teraz umorzyć postępowanie, a panu będzie należny zwrot wpisu od organu
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Skarga na PUP? (odpowiedzi: 1) Witam, Mój chłopak zrobił kurs operatora koparko-ładowarki przez urząd pracy oczywiście z funduszy unijnych. Przed rozpoczęciem kursu musiał mieć...
§ skarga do NSA (odpowiedzi: 7) Złożyłam wniosek o wymeldowanie męża z pobytu stałego. Urząd Miasta wydał decyzję o wymeldowaniu. Mąż po terminie złożył odwołanie do Wojewody...
§ 833 kpc skarga (odpowiedzi: 3) Witam jestem w dziwnej sytuacji, pracuje na umowę zlecenie komornik zajął całą moją wierzytelność z tego tytułu Po tym fakcie została skierowana...
§ Skarga (odpowiedzi: 4) Witam mam pytanie do kogo wnieść skargę na Pracowników komornika. zostaje oszukany przez nich już dłuższy czas i chcę wnieść skargę ale gdzie ?
§ PIP - skarga (odpowiedzi: 1) Witam, Złożyłam zawiadomienie do PIP o przeprowadzenie kontroli u mojego byłego pracodawcy. Poniżej kilka elementów mojej sytuacji: 1. Świadczyłam...
§ Skarga na prokuratora, skarga do rzecznika praw obywatelskic (odpowiedzi: 3) Witam. Jak powinna wyglądać skarga na działalność prokuratora (zastraszanie i wymuszanie zeznań), jest to bodajże art. 246 kk. Prokurator "wyleciał"...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.