Skarga do WSA na bezczynność organu - Forum Prawne

 

Skarga do WSA na bezczynność organu

Witam! Zdecydowałem się złożyć skargę na bezczynność organu, sprawę opisywałem w innym wątku, ale żeby było czytelnie myślę, że tu jest odpowiednie miejsce na pytanie o WSA. Złożyłem skargę na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
03-07-2008, 17:31  
barteks2
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie Skarga do WSA na bezczynność organu

Witam!

Zdecydowałem się złożyć skargę na bezczynność organu, sprawę opisywałem w innym wątku, ale żeby było czytelnie myślę, że tu jest odpowiednie miejsce na pytanie o WSA.

Złożyłem skargę na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do Wojewódzkiego Inspektora NB. Skarga została uznana, lecz PINB dalej pozostaje w bezczynności (minął kolejny miesiąc).

Napisałem skargę do WSA, w której wnoszę o zobowiązanie PINB do wydania interesującej mnie decyzji.

1) Jednym z dowodów będzie notatka z policji, której nie mogę załączyć do skargii bo policja nie chciała mi jej wydać. Jak mam ten dowód opisać w skardze?

2) Druga sprawa czy mogę w skardze wnieść o ukaranie organu w związku z naruszeniem prawa? Jak to sformułować?

3) Kiedy należyć opłacić opłatę wpisowa i w jaki sposób mogę domagać się zwrotu kosztów postępowania?

4) Jakie informacje warto jeszcze zamieścić w skardze? (klauzula o nieobecności skarżącego?)

5) czy dokumenty muszą być uwierzytelnione u notariusza czy wystarczą zwykle kserokopie?

Bardzo proszę o odpowiedź.
barteks2 jest off-line  
03-07-2008, 23:24  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie Re: Skarga do WSA na bezczynność organu

Skarga jako niedopuszczalna zostanie odrzucona.Winna była być ponownie poprzedzona zażaleniem na bezczynność PINB do WINB, a tak droga administracyjna nie została wyczerpana, tym samym droga sądowa jest przedwczesna - z tych powodów WSA skargę odrzuci - reszta nie ma znaczenia.
Korab jest off-line  
04-07-2008, 00:04  
barteks2
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie Re: Skarga do WSA na bezczynność organu

Ale ja już składałem 3 skargi do WINB, wszystkie zostały uznane za zasadne a sprawa i tak stoi w miescu. Jaki jest sens składania zażalenia, jeśli WINB i tak nie ma żadnych możliwość zmuszenia PINB do działania?
barteks2 jest off-line  
14-08-2008, 13:26  
barteks2
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie Re: Skarga do WSA na bezczynność organu

Złożyłem zażalenie i w odpowiedzi dostałem postanowienie o odmowie wyznaczenia PINB dodatkowego terminu. W uzasadnieniu jest napisane, że nie jestem stroną (co jest dziwne, bo do tej pory w trzech skargach nie przeszkadzało to WINB) oraz, że PINB w wyniku kontroli stwiedził, że hala nie jest użytkowana (!!!) i nie ma podstaw po wydania decyzji o przywróceniu poprzedniego sposobu użytkowania. Jest to niestety bezczelne kłamstwo, bo hala jest non-stop uzytkowana.
W zażaleniu pisałem, że posiadam dowód w postaci notatek policji, które potwierdzają użytkowanie hali, lecz WINB wolał uwierzyć słowom PINB.

Mogę nawet w tym momencie wezwać policję, która bez problemu potwierdzi fakt nielegalnego użytkowania hali. Dodatkowo WINB nie zwrócił uwagi na to, że zapis art. 71a ust. 4 Prawa budowlanego mówi, że niezłożenie dokumentów legalizacyjnych w wyznaczonym terminie jest już wystarczającym powodem do wydania w/w decyzji. Podsumowując WINB zajął się sprawą powierzchownie, stając jednocześnie po stronie PINB.

Myślę, że w takiej sytuacji mogę złożyć już skargę do WSA na bezczynność PINB?

Czy do skargi powinienem dołączyć kopię w/w postanowienia WINB?

Jeszcze co do notatek Policji, nie wiem czy dobrze rozumuję, ale z treści art. 77 par. 1 Kpa wynika, że organ roaptrując moje zażalenie miał obowiązek wziąć pod uwagę te notatki jako dowód w sprawie. Czy mam rację?
barteks2 jest off-line  
15-08-2008, 14:17  
barteks2
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie Re: Skarga do WSA na bezczynność organu

Znalazłem coś takiego:

[cytat:1llxnu6b]1. Brak przymiotu strony w postępowaniu administracyjnym, stanowi przeszkodę do wszczęcia postępowania, co w konsekwencji nie powoduje stanu bezczynności organu, do którego skierowano żądanie, a to z kolei, powoduje niemożność uznania skarżącego za podmiot uprawniony do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na bezczynność /art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym - Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./. 2. Podmiot nie mający interesu prawnego w danej sprawie, nie może skutecznie /w świetle przepisów prawa/ dochodzić swych praw, opierając swoje roszczenia na zarzucie bezczynności organów. W takiej sytuacji pozostaje jedynie możliwość składania skarg i wniosków, które są rozpatrywane na zasadach określonych przepisami działu VIII Kpa."[/cytat:1llxnu6b]

Czy to oznacza, że jeśli nie jestem stroną postępowania, ale mam interes faktyczny, WSA może odrzucić moją skargę na bezczynność PINB?
barteks2 jest off-line  
19-09-2008, 17:52  
barteks2
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie Re: Skarga do WSA na bezczynność organu

PINB w wyjaśnieniach do WSA napisał, że nie uznał mnie za stronę postępowania. W ogóle nie ustosunkował się do zarzutu bezczynności.

Korab, czy warto w takiej sytuacji napisać do sądu przed rozprawą, że zgodnie z prawem i zaleceniami WINB powinienem być stroną postępowania i mam interes prawny wynikający z mojego prawa własności?

Czy sąd może odrzucić moją skargę, dlatego, ze PINB nie uznaje mnie za stronę?

Wg mnie tu jest jakaś luka prawna, bo PINB wykluczył mnie bezprawnie z postępowania (bez możliwośći odwołania się) i teraz siedzi cicho i nie wydaje żadnych decyzji, bo doskonale wie, że wtedy złożyłbym wniosek o wznowienie postępowania w trybie art. 145 par. 1 pkt 4 Kpa. To jakieś błędne koło, co o tym sądzicie?
barteks2 jest off-line  
21-09-2008, 21:20  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie Re: Skarga do WSA na bezczynność organu

1. Sprawa dot. postępowania, które może być wszczęte jedynie z urzędu.
2. Nie masz legitymacji procesowej do żądania wszczęcia postępowania - może to zrobić wyłącznie organ
3. Nie można skutecznie - środkami prawnymi przewidzianymi dla postępowania jurysdykcyjnego- zmusić organu do wszczęcia postępowania z urzędu.
4. Pozostaje więc tylko skarga powszechna lub art. 231 kk - niedopełnienie obowiązków
5. Nie jesteś zatem stroną postępowania, bo i tak żadne postępowanie się nie toczy...no bo chyba w ogóle PINB nie wydał postanowienia o wszczęciu postępowania z urzędu. Zrobił kontrolę i uznał, że nie trzeba wszczynać postępowania.
Korab jest off-line  
22-09-2008, 00:53  
barteks2
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie Re: Skarga do WSA na bezczynność organu

Dzięki za odpowiedź!

Czyli rozumiem, że niepotrzebnie marnowałem 2 miesiące na złożenie zażalenia a później skargi do WSA bo i tak Sąd ją odrzuci?

Jeśli chodzi o skargi, to już składalem 3, wszystkie zostały uznane za zasadne, ale WINB twierdzi, że nie ma możliwości zmuszenia PINB do działania, więc tak naprawdę straciłem tylko przez to sporo czasu...

Rozumiem, że w takiej sytuacji najbardziej sensowne będzie zgłoszenie popełnienia przestępstwa z art. 231 kk do prokuratury ?

Proszę o odpowiedź.
barteks2 jest off-line  
22-09-2008, 09:21  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie Re: Skarga do WSA na bezczynność organu

Jeśli uważasz, że nie wszczęcie postępowania z urzędu jest niedopełnieniem obowiązku, to tak.
Korab jest off-line  
22-09-2008, 11:30  
barteks2
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie Re: Skarga do WSA na bezczynność organu

Ale postępowanie jest wszczęte i cały czas jest w toku, tyle, że PINB nie ma zamiaru go zakończyć wydaniem decyzji, co czego jest zobowiązany przepisami Prawa budowlanego.
barteks2 jest off-line  
22-09-2008, 12:35  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie Re: Skarga do WSA na bezczynność organu

Zasadnicze pytanie:
Czy istnieje w aktach sprawy doręczone stronie (użytkownikowi hali) postanowienie o wszczęciu postępowania z urzędu w przedmiocie samowolnej zmiany sposobu użytkowania lub samowoli budowlanej? Innymi słowy czy nastąpiło formalne wszczęcie postępowania administracyjnego?
Korab jest off-line  
23-09-2008, 01:02  
barteks2
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie Re: Skarga do WSA na bezczynność organu

Tak, oczywiście. Mam przed sobą pismo PINB, jedno ze zdań brzmi: "Informuję, że w sprawie zmiany sposobu użytkowania hali zostało wszczęte postępowanie administracyjne". Dokument ten otrzymał także do wiadomości właściciel obiektu. Pismo to jest z grudnia 2007 r. a do dzisiaj brak jakiejkolwiek decyzji.

Po kontroli WINB w wyniku moich skarg okazało się, że PINB w ciągu tych paru miesięcy w ogóle nic nie robił, bo nie sporządził absolutnie żadnej dokumentacji w tej sprawie. Wojewódzki Inspektor zobowiązał PINB do natychmiastowego wydania rozstrzygnięcia w sprawie, mijają kolejne miesiące, a sprawa ciągle stoi w miejscu.
barteks2 jest off-line  
23-09-2008, 15:57  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie Re: Skarga do WSA na bezczynność organu

Jeśli zatem prawidłowo wniosłeś skargę na bezczynność do WSA i posiadasz interes prawny, to skarga może zostanie uwzgledniona.
Korab jest off-line  
23-09-2008, 19:45  
barteks2
Stały bywalec
 
Posty: 802
Domyślnie Re: Skarga do WSA na bezczynność organu

Jeszcze raz dzięki za odpowiedź. Mam nadzieję, że w końcu sprawa ruszy z miejsca

Jeszcze ostatnie pytanie. Ja uważam, ze mój interes prawny wynika z art. 140 KC, ponieważ jako właściciel nieruchomości bezpośrednio sąsiadującej z w/w halą powinienem uczestniczyć w postępowaniu, w wyniku którego PINB powinien wydać decyzję, która będzie miała wpływ na wykonywanie mojego prawa własności (czyli swobodne i wyłączne korzystanie z działki - brak dymu, hałasu, itp.) Czy uważasz, że jest to dobre uzasadnienie mojego interesu prawnego w tej sprawie?
barteks2 jest off-line  
23-09-2008, 19:54  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie Re: Skarga do WSA na bezczynność organu

Jako administratywista zawsze dość ostrożenie podchodzę do interesu prawnego wywodzonego z norm prawa cywilnego, ale orzecznictwo jest tutaj dość liberalne. Zobaczymy.
Korab jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA (odpowiedzi: 3) Poniżej znajduje się zredagowana skarga na bezczynność organu administracji publicznej, ale zanim zostanie wysłana, proszę zapoznać się z uwagami: ...
§ Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA (odpowiedzi: 13) Witam. Mam pytanie odnośnie "poradnika - Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA A jeśli organ na zażalenie na niezałatwienie sprawy w...
§ Skarga na bezczynność organu (odpowiedzi: 11) Witam, bardzo prosiłbym o pomoc w niżej opisanej sprawie. Jestem właścicielem nieruchomości, którą nabyłem od gminy. Po jakimś czasie okazało się,...
§ Skarga do WSA na bezczynność organu (odpowiedzi: 1) Witam mam pytanie jak skonstruować skargę do WSA na bezczynność Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego? Przybliże temat skargi: Wystąpiliśmy do Urzędu...
§ skarga na bezczynność organu (odpowiedzi: 7) Witam, sprawa wygląda tak: do GOPS-u zostało wystosowane pismo z zapytaniem i jakąś sprawę i nic zero odp, ponowne pismo do GOPS-u z ponownym...
§ WKU Skarga na bezczynność organu (odpowiedzi: 3) Prosba o Pomoc i co jeszcze w takim temacie mozna zrobic? Zaczynajac od poczatku,ze wzgledu na upływ terminu WKU ma obowiazek z urzedu przeniesc...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:25.