skarga na niewykonanie wyroku WSA - Forum Prawne

 

skarga na niewykonanie wyroku WSA

Jak złożyć skutecznie skargę na niewykonanie wyroku i ukaranie organu grzywną? Bezpośrednio do WSA czy za pośrednictwem organu?...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
25-07-2012, 17:59  
orma
Użytkownik
 
Posty: 59
Domyślnie skarga na niewykonanie wyroku WSA

Jak złożyć skutecznie skargę na niewykonanie wyroku i ukaranie organu grzywną? Bezpośrednio do WSA czy za pośrednictwem organu?
orma jest off-line  
26-07-2012, 13:19  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: skarga na niewykonanie wyroku WSA

najpierw wezwanie organu do wykonania wyroku

VII SA/Wa 1340/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-23

Cytat:
W tym miejscu podkreślić należy, że podstawowym wymogiem, który winna spełnić strona wnosząca skargę na niewykonanie wyroku, jest uprzednie pisemne wezwanie właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy (por. wyrok NSA z dnia 5 lipca 2011 r., sygn. I OSK 230/11, dostępny w centralnej bazie orzeczeń pod adresem: http://orzeczenia.gov.pl). Jest to warunek decydujący o dopuszczalności skargi w sytuacji niewykonania wyroku (bezczynności po wydaniu wyroku) przez organ, a jego niespełnienie stanowi inną przyczynę niedopuszczalności tego rodzaju skargi, o której mowa w art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. (por. postanowienie NSA z dnia 5 października 2009 r. sygn. I OSK 147/09, postanowienie NSA z dnia 30 sierpnia 2005 r., sygn. akt II OSK 564/05 - orzeczenia dostępne pod adresem jw.). W konsekwencji pierwszorzędne znaczenie dla oceny niniejszej sprawy miała ocena, czy przed wniesieniem skargi strona dokonała wezwania, o którym mowa w art. 154 p.p.s.a.
voyteg jest off-line  
26-07-2012, 20:42  
orma
Użytkownik
 
Posty: 59
Domyślnie RE: skarga na niewykonanie wyroku WSA

Przede wszystkim dziękuję za odpowiedź. Dokonałam wezwania do wykonania wyroku Sądu przed ponad tygodniem. I teraz już mogę złożyć taką skargę czy muszę czekać jakiś konkretny czas?
Składam bezpośrednio do WSA czy za pośrednictwem organu?
Mam do pisma dołączyć załączniki w postaci dokumentów czy nie dołączać nic, bo będzie w aktach wszystko?
orma jest off-line  
30-07-2012, 13:20  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: skarga na niewykonanie wyroku WSA

Cytat:
Napisał/a orma Zobacz post
I teraz już mogę złożyć taką skargę czy muszę czekać jakiś konkretny czas?
Można od razu, bo jedynym warunkiem jest wezwanie organu.

Cytat:
Napisał/a orma Zobacz post
Składam bezpośrednio do WSA czy za pośrednictwem organu?
bezpośrednio

a jeśli organ nie zrobi nic, to bezpośrednio skarga o ukaranie organu za nieprzesłanie do sądu akt sprawy i potem wniosek o ukaranie grzywną za niewykonanie wyroku

Cytat:
Napisał/a orma Zobacz post
czy nie dołączać nic, bo będzie w aktach wszystko?
wystarczy wskazać sygnaturę akt

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/99A507CDD1

Cytat:
Przedmiotem wniesionej skargi jest żądanie wymierzenia organowi grzywny wobec nie wykonania wyroku Sądu na podstawie art. 154 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 270) zwanej dalej; ustawą ppsa.

Stosownie do art. 154 § 1 ustawy ppsa. w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania oraz w razie bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny. Natomiast z ust. 6 tego przepisu wynika, iż grzywnę tę wymierza się do wysokości dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Istota skargi wszczynającej to postępowanie sprowadza się zatem do zapewnienia skuteczności wyroków sądów administracyjnych nie tylko poprzez dyscyplinowanie organu do podjęcia stosownych działań, jeżeli bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania była przedmiotem kontroli sądu ale także w przypadku bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności poprzez ukaranie organu za prowadzenie postępowania mimo upływu terminu określonego w ustawie Kodeksie postępowania administracyjnego - art. 35 Kpa. Wszczęcie postępowania w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie wyroku sądu sprowadza się jedynie do żądania zastosowania przez sąd określonych środków mających na celu dyscyplinowanie organu za niewykonanie wyroku sądowego.

Wymierzenie grzywny następuje w razie uwzględnienia skargi wniesionej przez stronę, która uprzednio zwróciła się do organu z pisemnym wezwaniem do wykonania wyroku.
voyteg jest off-line  
29-01-2013, 15:05  
kumak
Użytkownik
 
Posty: 297
Domyślnie RE: skarga na niewykonanie wyroku WSA

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Można od razu, bo jedynym warunkiem jest wezwanie organu.za pośrednictwem, bo organ dołącza odpowiedź

a jeśli organ nie zrobi nic, to bezpośrednio skarga o ukaranie organu za nieprzesłanie do sądu akt sprawy i potem wniosek o ukaranie grzywną za niewykonanie wyrokuwystarczy wskazać sygnaturę akt

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/99A507CDD1
Jest mowa o wykonaniu "wyroku sadu" czy takie same przepisy maja zastosowanie w przypadku wydania przez WSA Postanowienia ktore nie zostalo wykonane przez organ samorzadowy?
kumak jest off-line  
07-05-2013, 16:58  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: skarga na niewykonanie wyroku WSA

Cytat:
Napisał/a kumak Zobacz post
Jest mowa o wykonaniu "wyroku sadu" czy takie same przepisy maja zastosowanie w przypadku wydania przez WSA Postanowienia ktore nie zostalo wykonane przez organ samorzadowy?
tak, dokładnie tu chodzi o prawomocne orzeczenie sądu
voyteg jest off-line  
08-08-2015, 08:31  
igiełka0123
Użytkownik
 
Posty: 44
Domyślnie RE: skarga na niewykonanie wyroku WSA

Witam
Wielkie dzięki dla Voyteg za instrukcje jak postępować z leniwym urzędnikiem, który dwukrotnie decyzją umarzał postępowania i jak kierować skutecznie odwołanie do organów nadrzędnych i sądów administracyjnych. Aby nie rozpisywać się podaję sygnatury akt w mojej sprawie, która trwała od 2008 do 2015 i zmusiły do wydania prawidłowej decyzji przez Nadzór Budowlany sygn. akt II SA/Kr 1442/13, sygn. akt II SA/Kr 1409/14, sygn. akt II SAB/Kr 33/15, sygn. akt II SA/Kr 524/15. Jest możliwe przesunięcie słupa nn przez Zakład Energetyczny blokującego wjazd na posesję
igiełka0123 jest off-line  
08-08-2015, 21:59  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: skarga na niewykonanie wyroku WSA

Cytat:
Napisał/a Biuro Rach Zobacz post
Witam
Wielkie dzięki dla Voyteg za instrukcje jak postępować z leniwym urzędnikiem,
Dziękuję za miłe słowa, cieszę się , bo wszyscy jako ekipa forum staramy się być utylitarni
voyteg jest off-line  
28-10-2015, 09:56  
igiełka0123
Użytkownik
 
Posty: 44
Domyślnie RE: skarga na niewykonanie wyroku WSA

To jeszcze nie koniec!, ale w tej sprawie to Zakład energetyczny odwołał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego (ma do tego prawo) sygn. akt II OSK 2626/15 przypuszczalny termin rozprawy to rok 2017. Czyli słup może być przesunięty około roku 2018 ( koszty sądowe na pewno przekroczą koszt przesunięcia słupa – i kto za to zapłaci?) 10 lat walki dzięki pomocy forum.
igiełka0123 jest off-line  
28-10-2015, 11:29  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: skarga na niewykonanie wyroku WSA

Cytat:
Napisał/a Biuro Rach Zobacz post
To jeszcze nie koniec!,
A urząd wydał decyzję, która została zaskarżona? Czy dopiero sąd zobowiązał do wydania decyzji?
voyteg jest off-line  
29-10-2015, 09:27  
igiełka0123
Użytkownik
 
Posty: 44
Domyślnie

Dziękuję za zainteresowanie i bezinteresowną udzieloną pomoc!
Tak urząd wydał decyzję.
MWINB w Krakowie wydał Decyzję Nr 140/2015 z dnia 2015-02-27 „Uchylam zaskarżoną decyzję w całości i orzekam: Nakazuję właścicielowi T...D...S.A. Dostosowanie posadowienia elementu sieci energetycznej niskiego napięcia (urządzenia przesyłowego) słupa P-10 o oznaczeniu nr 3 zlokalizowanego na działce nr .. w B. przy ul. P. do udzielonego decyzją Urzędu Miejskiego w B. z dnia 5 lutego 1988 r znak UAN 8331/7/88 pozwolenia na budowę dwóch stacji MSTW-20/630 wraz z nawiązaniem do linii 15kV i sieci niskiego napięcia na os. K. II w B., poprzez przestawienie w/w słupa nr 3 w miejsce określone na planie sytuacyjnym z października 1987 r. zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji w terminie do dnia 30 listopada 2015r.”
Następnie T...D...S.A. Składa skargę do WSA w Krakowie, Sąd w Krakowie sygn. akt SA/Kr 524/15 oddala skargę, więc T...D...S.A. składa skargę kasacyjną do NSA w Warszawie sygn. akt II OSK 2626/15 rozpatrzenie w roku 2017. I co dalej czekać dwa lata?

Co do drugiej części pytania to:
Tak Sąd nakazał wydanie decyzji PINB w B. a ja złożyłem skargę na nie wykonanie wyroku sygn. akt II SA/Kr 1442/13 przez PINB w B. który został ukarany grzywną 200 zł sygn. akt II SA/Kr 1409/14. I organ nadzoru budowlanego w B. został zobowiązany do wydania decyzji z zaleceniami wyroku sądu czego i tak nie w pełni wykonał więc złożyłem skargę do MWINB w Krakowie, który wydał prawidłowo Decyzję Nr 140/2015 z dnia 2015-02-27.
igiełka0123 jest off-line  
29-10-2015, 11:00  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: skarga na niewykonanie wyroku WSA

Cytat:
Napisał/a Biuro Rach Zobacz post
Następnie T...D...S.A. Składa skargę do WSA w Krakowie, Sąd w Krakowie sygn. akt SA/Kr 524/15 oddala skargę,
Zatem mamy prawomocną decyzję, która podlega wykonaniu i sprawa przed NSA tego nie zmienia.
voyteg jest off-line  
29-10-2015, 14:34  
igiełka0123
Użytkownik
 
Posty: 44
Domyślnie RE: skarga na niewykonanie wyroku WSA

Ja też tak myślałem, ale w wyszukiwarce orzeczeń Sądów Administracyjnych sygn. akt II SA/Kr 524/15 - Wyrok WSA w Krakowie jest nadal jako orzeczenie nieprawomocne. W dniu 8 lipca 2015 złożyłem wniosek o wydanie odpisu wyroku z klauzulą prawomocności i wykonalności ale do dnia dzisiejszego takiego odpisu z WSA nie otrzymałem.Więc nie wiem czy mogę iść do Nadzoru Budowlanego i zgłaszać nie wykonanie Decyzji przez Zakład Energetyczny.
igiełka0123 jest off-line  
29-10-2015, 14:59  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: skarga na niewykonanie wyroku WSA

Cytat:
Napisał/a Biuro Rach Zobacz post
Krakowie jest nadal jako orzeczenie nieprawomocne.
Decyzja jest ostateczna, a brak prawomocnosci orzeczenia WSA nie wstrzymuje jej wykonania
voyteg jest off-line  
29-10-2015, 15:08  
igiełka0123
Użytkownik
 
Posty: 44
Domyślnie RE: skarga na niewykonanie wyroku WSA

Gdy dzwoniłem do WSA w Krakowie osoba odbierająca telefony poinformowała mnie, że orzeczenie jest nieprawomocne, bo wpłynęła skarga kasacyjna, która może zmienić Decyzję MWINB w Krakowie jak i wyrok Sądu i Zakład Energetyczny nie będzie musiał przestawiać słupa.
Dlatego teraz nie wiem czy po 30 października 2015 r będę mógł domagać się przesunięcia słupa.
igiełka0123 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Niewykonanie wyroku Sądu Cywilnego (odpowiedzi: 8) Witam Wyrokiem Sąd Cywilny zobowiązał stronę do pewnych działań. Sprawa dotyczy takich czynności jak postawienie ścianki działowej, przeniesienie...
§ Niewykonanie wyroku Sądowego (odpowiedzi: 1) Witam, Rok temu zostałem zostałem okradziony. Kradzież opiewała na kwotę 5 tysięcy złotych ( Lustrzanka cyfrowa + 1900 złotych w gotówce),...
§ Niewykonanie wyroku (odpowiedzi: 1) W listopadzie 2012 roku zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego osoba X została uznana za winną popełnienia zarzucanego jej w akcie oskarżenia czynu...
§ Niewykonanie wyroku sądu (odpowiedzi: 2) Witam. Mam pewnie problem :sad:, jakiś czas temu zostałam ukrana przez Sąd Okręgowy w Sz-nie za pewny artykuł KK, jednym z 3 postulatów była...
§ Niewykonanie wyroku sądowego (odpowiedzi: 1) Zostałem oskarżony o groźby i poniżenie dostałem ponownie nadzór kuratora prędzej miałem za pobicie ale do tego dostałem też inny wyrok w ciągu 3...
§ Skarga na niewykonanie wyroku WSA - art. 154 w zw. z art. 286 par. 2 p.p.s.a. (odpowiedzi: 8) I w końcu dojrzała sprawa do napisania skargi na wojewodę. Czy przed napisaniem skargi mam wezwać wojewodę do wykonania wyroku? Chodzi o to: ...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.