bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy - Forum Prawne

 

bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy 2

Przygotowuję skargę do WSA i nasunęły mi się następujące pytania: 1) czy regułą jest czekanie na wezwanie WSA do wniesienia wpisu, czy mogę wpis wnieść zawczasu? 2) czy redagując uzasadnienie skargi, w części dotyczącej toku ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
05-12-2012, 14:46  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Przygotowuję skargę do WSA i nasunęły mi się następujące pytania:
1) czy regułą jest czekanie na wezwanie WSA do wniesienia wpisu, czy mogę wpis wnieść zawczasu?
2) czy redagując uzasadnienie skargi, w części dotyczącej toku postępowania, zamieścić uwagę "Wprawdzie dopiero po wielokrotnych interwencjach osobistych organ Postanowieniem <znak> z dnia <data> opartym na art 123 par 1 i 2 i art 50 par 1 KPA wezwał do uzupełnienia wniosku, ale zawarta tam podstawa prawna nie daje podstawy do takiego żądania i można mieć wrażenie, że tym sposobem obowiązki organu są bez podstawy prawnej przerzucane na stronę postępowania.", czy jest niepotrzebna?
3) czy w przypadku jak mój, kiedy skargę do WSA kieruję kilka dni po zażaleniu do SKO konieczne jest zamieszczenie kroku z "zielonego" punktu 3) ? Czy też można w moim przypadku z tego punktu w ogóle zrezygnować?
4) co się stanie, jeśli w skardze nie wniosę "o zasądzenie kosztów postępowania"?
Sachalin jest off-line  
06-12-2012, 11:45  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
1) czy regułą jest czekanie na wezwanie WSA do wniesienia wpisu, czy mogę wpis wnieść zawczasu?
Proponuję zaczekać, bo:

1. nie ma pan sygnatury akt i jak pan wpłaci bez sygnatury, to jeszcze w sądzie ktoś się pomyli

2. Wezwanie z WSA zapada dosyć szybko i jeśli pan takiego nie trzyma, to też dowód, że organ nie przekazał skargi

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
czy jest niepotrzebna?
rozumiem, że w odpowiedzi na te wezwanie przekazał pan te załączniki?


Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
3) ? Czy też można w moim przypadku z tego punktu w ogóle zrezygnować?
Warto napisać, że pan to uczynił, bo w przeciwnym razie sąd pana o to spyta

Można to ując w wersji skróconej: "Dnia <data> złożyłem na podstawie art. 37 KPA zażalenie niezałatwienie sprawy do <nazwa organu wyższej - II instancji> W załączeniu przekazuję kopię mojego zażalenia"

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
4) co się stanie, jeśli w skardze nie wniosę "o zasądzenie kosztów postępowania"?
Jeśli pana nie będzie na rozprawie lub pan podczas jej nie zwróci się o zasądzenie kosztów, to sąd nie zasądzi na rzecz pana zwrotu 100 zł i przepada
voyteg jest off-line  
06-12-2012, 12:41  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
(...) rozumiem, że w odpowiedzi na te wezwanie przekazał pan te załączniki?
Tak. Postanowiłem sprawę poprowadzić dwutorowo; zażalenie w SKO + skarga w WSA oraz niezależnie "współpraca" z UG, czyli:
a) wysłałem zażalenie do SKO,
b) w Gminie przedłożyłem załączniki + pismo przewodnie doń, w odpowiedzi na "nałożony obowiązek uzupełnienia" wystosowany przez Urząd.

Skoro tak, czy pisać więc w skardze do WSA o fakcie b), czy w mojej skardze, w oczach Sądu ten detal jest pozbawiony wartości dowodowej?

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Warto napisać, że pan to uczynił, bo w przeciwnym razie sąd pana o to spyta
No tak. To rozumiem. Ale zastanawia mnie, czy brzmienie pkt. 2 nie jest w moim przypadku tożsame z brzmieniem pkt. 3 jak z "instrukcji/poradnika" a w związku z tym, czy aby nie zrezygnować z pkt. 2 ALBO zupełnie wyciąć pkt 3):

fragment z poradnika:

2. Dnia <data>na podstawie art. 37 § 1 KPA złożyłem do organu II instancji czyli <nazwa organu wyższej - II instancji>, zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie.

3. Dnia <data> złożyłem na podstawie art. 37 KPA zażalenie niezałatwienie sprawy do <nazwa organu wyższej - II instancji> Niestety organ wyższej instancji pozostawił moje zażalenie dotychczas bez odpowiedzi. W załączeniu przekazuję kopię mojego zażalenia

i dalej:

<nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy> dotychczas nie wydał stosownego aktu administracyjnego, co oznacza że od dnia złożenia mojego podania do dziś mój wniosek nie został rozpoznany. Tym samym organ naruszył art. 35 § 3 KPA, który określa maksymalny termin załatwienia sprawy, a także zasadę zaufania do organów administracji zawartą art. 8 KPA oraz zasadę szybkości postępowania zawartą w art. 12 § 1 KPA .

Pytam, bo treść i sens pkt 2) i 3) pokrywają się po części (co do informacji o naszym zażaleniu wystosowanym do organu II instancji - SKO).

Treść dalszej części rozumiem.

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Jeśli pana nie będzie na rozprawie lub pan podczas jej nie zwróci się o zasądzenie kosztów, to sąd nie zasądzi na rzecz pana zwrotu 100 zł i przepada
Zastanawiałem się jak swoją prośbę o zasądzenie kosztów postępowania w ogóle interpretować i czy to ma sens, bo przeciez Sąd I TAK zasądzi koszty postępowania (na stronę przegraną).
A teraz rozumiem, że te 100zł wpisu to MÓJ KOSZT a ja wnoszę o jego zasądzenie, czyli inaczej pisząc "ZWROT" po wygranej ewentualnie rozprawie, czy tak?

Byłem do tej pory przekonany, że Sąd automatycznie (bez wniosku) obciąża kosztem rozprawy stronę przegraną.
Sachalin jest off-line  
06-12-2012, 13:37  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Skoro tak, czy pisać więc w skardze do WSA o fakcie b), czy w mojej skardze, w oczach Sądu ten detal jest pozbawiony wartości dowodowej?
Sąd w skardze na bezczynność nie bada wcale, jak postępował organ, tylko czy coś robił. To co robił organ, sąd bada w skardze na decyzję.

Przykładowo, organ po kilku miesiącach wyda postanowienie, że zawiesza postępowanie. Wtedy sąd nie uzna bezczynności organu, nawet jeśli postanowienie jest bez sensu. Dopiero jeśli złożymy zażalenie na te postanowienie, organ wyższej instancji je podtrzyma, to dopiero WSA zbada, czy ono miało sens, ale to już inna skarga. Wtedy skarżymy postanowienie, a nie bezczynność.


Może pan to dodać, a to czy sąd weźmie to pod uwagę - to zobaczymy.

W pana przypadku organ administracji wydał oświadczenie na podstawie norm prawnych, które go do tego nie upoważniały.

Inaczej by było, gdyby te postanowienie zostało wydane w oparciu o art. 64 KPA

Cytat:

§ 2. Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Wtedy gdyby nie uzupełnił pan braków, to nie było by bezczynności.
Jednak organ teraz nie mógł z tego skorzystać, gdyż już wszczął postępowanie.


Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Ale zastanawia mnie, czy brzmienie pkt. 2 nie jest w moim przypadku tożsame z brzmieniem pkt. 3
Może być, bo poradnik zredagowany jest elastycznie.
Najważniejsze, by sąd wiedział, że zażalenie zostało wniesione przez wniesieniem skargi do WSA.Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post

bo przeciez Sąd I TAK zasądzi koszty postępowania (na stronę przegraną).
nie zasądzi, o ile strona nie zwróci się o to

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3053FA2202
Cytat:
W przedmiocie wykonalności zaskarżonej decyzji Sąd orzekł zgodnie z art. 152 cytowanej ustawy, a o kosztach Sąd nie orzekał na podstawie art. 210 powołanej ustawy, jako że strona nie zgłosiła wniosku o zwrot kosztów postępowania.
Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
A teraz rozumiem, że te 100zł wpisu to MÓJ KOSZT a ja wnoszę o jego zasądzenie, czyli inaczej pisząc "ZWROT" po wygranej ewentualnie rozprawie, czy tak?
Dokładnie tak
voyteg jest off-line  
06-12-2012, 13:41  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

I jeszcze jedno.

Jak pisałem ongiś:

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
(...)

W biegłym tygodniu zadzwoniłem do Urzędu z "luźnym" pytaniem, kiedy otrzymam decyzję. Dowiedziałem się, że sprawa nie została do tej pory rozpoznana, bo... "sprawę przejęłam w ubiegłym tygodniu od koleżanki", "mapka jest jakaś niewyraźna","preferujemy mapki w skali 1:1000 a nie 1:500, "brakuje wypełnionego punktu 3.2", "dopiero teraz pan pyta? Gdzie był pan do tej pory?" itd.

Po tej rozmowie uznałem, że sprawa nie została załatwiona, bo pismo najwyraźniej "wpadło komuś za biurko". Chwilę później napisałem maila do naczelnika wydziału z pytaniem o status sprawy i podanie podstawy prawnej, dla której do chwili obecnej nie otrzymałem decyzji o warunkach zabudowy oraz podstawy prawnej uzasadniającą 4 miesięczną zwłokę. Dosłownie parę dni później po przeprowadzonej rozmowie otrzymałem pismo z Urzędu z wpisaną datą następującą po dniu, w którym rozmaiwałem z urzędniczką a nasępnie wysłałem swojego maila z zapytaniem. W przesłanym piśmie Urząd wzywa mnie do uzupełnienia wniosku z lipca 2012r (również w części, która we wniosku zupełnie mnie nie dotyczy: np. nie zmienia się powierzchnia działki, lokalizacja wjazdu, ilość miejsc parkingowych, itd...).
Dziś otrzymałem pisemną odpowiedź od naczelnika wydziału architektury na mój mail.

Pani naczelnik pisze:

W związku z Pana pismem z dnia.... przesłanymi drogą elektroniczną do Wydziału Architektury i Budownictwa informujemy, że wniosek złożony przez Pana jest niekompletny i nie może być procedowany, nie stanowi podstawy do wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Wobec powyższego zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U z 2000r., Nr 98, poz 1071 z późn. zm.) w dniu <data wystosowania postanowienia o obowiązku uzupełnienia wniosku> zostało podjęte postanowienie nakładające na Pana obowiązek uzupełnienia braków we wniosku.
Załączona przez Pana mapa do wykonania analizy nie spełnia par.3 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 647) Granice obszaru analizowanego wyznacza się na kopii mapy, o której mowa w art. 52 ust 2 pkt 1 ustawy, w odległości nie mniejszej niz trzykrotna szerokość fronu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50metrów.

W załączonej do wniosku koncepcji zagospodarowania terenu działki ew. xx/xx z obrębu x/xx/xx nie jest uwzględnione usytuowanie infrastruktury technicznej wymienionej w postanowieniu nr <data wystosowania postanowienia o obowiązku uzupełnienia wniosku>.

Po uzupełnieniu przez Pana wniosku zgodnie z ww. postanowieniem zostanie wydana bezzwłocznie decyzja.


Brak informacji kluczowej, o którą retorycznie prosiłem - podstawy prawnej uzasadniającej 4 miesięczną zwłokę (brak działań Urzędu poza wysłaniem informacji do sąsiadów o wszczętej procedurze).

Dodam, że informacja o lokalizacji "infrastruktury technicznej" na moje działce jest bezprzedmiotowa podobnie jak kilka innych kwestii na druku wniosku o wydanie decyzji zabudowy.
Wniosek dotyczył zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia z garażowego na mieszkalny w obrębie istniejącego budynku jednorodzinnego. Przedmiotowa wnioskowana zmiana nie wprowadza ani zmian w instalacjach wewnętrznych (w budynku), ani zewnętrznych (na terenie mojej działki).

W związku z powyższym nasunęły mi się pytania:
1) czy ewentualne uzasdnione "braki w dokumentacji" zmieniają moją pozycję procesową w sprawie skargi do WSA i uzasadniają brak działań Urzędu bez jakiegokolwiek poinformowania mnie o statusie sprawy?

2) czy nawet jeśli załączona przeze mnie mapka "do wykonania analizy nie spełnia par.3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r." Urząd ma prawo żądać ode mnie dostarczenia papierowej mapki "właściwej". Czy to kolejny wybieg, aby rękami petenta zebrać materiał dowodowy.
Sachalin jest off-line  
06-12-2012, 15:41  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 647)
tu nie jest rozporządzenie, a ustawa - pani naczelnik jest nieprecyzyjna

Internetowy System Aktów Prawnych

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
1) czy ewentualne uzasdnione "braki w dokumentacji" zmieniają moją pozycję procesową w sprawie skargi do WSA i uzasadniają brak działań Urzędu bez jakiegokolwiek poinformowania mnie o statusie sprawy?
Nie, wskazanie nowego terminu było obowiązkiem organu.

Organ jest bezczynny, gdy nie wydał decyzji w sprawie lub nie wydał postanowienia o zawieszeniu postępowania.

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Czy to kolejny wybieg, aby rękami petenta zebrać materiał dowodowy.
Jeśli przepis prawa tego wymaga, to urząd może tego żądać, ale nie w tym trybie - w jakim opisałem w poprzedniej wiadomości.
Na razie urząd nie podał podstawy prawnej uprawniającej go do tego.
Musi wskazać jednoznaczny przepis prawa.
voyteg jest off-line  
06-12-2012, 21:12  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Sąd w skardze na bezczynność nie bada wcale, jak postępował organ, tylko czy coś robił.
oraz

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Przykładowo, organ po kilku miesiącach wyda postanowienie, że zawiesza postępowanie. Wtedy sąd nie uzna bezczynności organu, nawet jeśli postanowienie jest bez sensu.
Czy mam rozumieć, że to "coś" (cokolwiek w sprawie), co Urząd zrobił wystarczy, aby miało spójną (właściwą) podstawę prawną KPA? Czyli innymi słowy, jak w moim przypadku, kiedy Urząd wzywa mnie do uzupełnienia wniosku, podana musi być właściwa podstawa prawna uzasadniająca prawo Urzędu do nałożenia takiego obowiązku. A skoro podstawa jest nietrafna, to:
- nie mam obowiązku do uzupełnienia wniosku na podstawie tego postanowienia,
- Urząd Gminy, z formalnego punktu widzenia, nadal jest bezczynny...?

Innymi słowy, gdyby po 4 miesiącach od złożenia mojego wniosku Urząd (po moim telefonie/mailu albo i bez tego) wydał Postanowienie o uzupełnienie wniosku (nawet bezsensownego), jednak celnie umocowanego w KPA (np. wydane w oparciu o art. 64 KPA), to:
- Urząd Gminy, z formalnego punktu widzenia NIE byłby już bezczynny...?

Czy tak?

I jeszcze jedno:

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Wtedy (czyli przy oparciu postanowienia o art. 64 KPA) gdyby nie uzupełnił pan braków, to nie było by bezczynności.
Czyli, innymi słowy, czy mam rozumieć, że nawet jeśli (po 4 misięcznym upływie czasu od daty złożenia wniosku), Urząd wezwałby mnie do uzupełnienia wniosku w oparciu o art. 64, to gdybym nie uzupełnił braków w dokumentacji, Urząd NIE byłby bezczynny? A gdybym uzupełnił braki, to bezczynność Urzędu byłaby?

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Jednak organ teraz nie mógł z tego skorzystać, gdyż już wszczął postępowanie.
Czy chodzi tylko o art. 64?
A czy Urząd ma prawo do wezwania mnie do uzupełnienia dokumentacji w oparciu o inną regulację prawną PO WSZCZĘCIU (powiadomienie mnie i sąsiadów) postępowania, czy WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA oznacza zebranie całego materiału dowodowego?

Pytam, bo trochę się pogubiłem w tym algorytmie (a na pweno jest logiczny), coś nadinterpretuję, a czuję z drugiej strony, że są to kluczowe niuanse...
Sachalin jest off-line  
07-12-2012, 14:19  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
oraz
Czy mam rozumieć, że to "coś" (cokolwiek w sprawie), co Urząd zrobił wystarczy, aby miało spójną (właściwą) podstawę prawną KPA?
Nie, bo urząd musi wydać decyzję w terminach określonych w art. 35 § 1 KPA, o ile nie zawiesi postępowania, co przerywa upływ tych terminów.
W pana przypadku postępowanie nie było zawieszone.


Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post

Urząd wezwałby mnie do uzupełnienia wniosku w oparciu o art. 64,
art. 64 KPA ma zastosowanie zanim zostanie wszczęte postępowanie

w pana przypadku już zostało wszczęte i nie mozna powoływać się na tę normę

jednak nie przeczytał pan wnikliwie wątków, do których wcześniej dałem link, więc przypomne pochodzące stamtąd orzeczenie

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A8EAB3E938

Cytat:
Jak trafnie wskazał organ w zaskarżonym postanowieniu, na etapie kiedy już toczy się postępowanie administracyjne, nie jest dopuszczalne zastosowanie art. 64 § 2 kpa i pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Jak wskazał WSA we Wrocławiu przepis art. 64 § 2 k.p.a. nie ma zastosowania w sytuacji skutecznego wszczęcia postępowania.
voyteg jest off-line  
07-12-2012, 15:25  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Dziękuję za informację.

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
(...)
jednak nie przeczytał pan wnikliwie wątków, do których wcześniej dałem link, więc przypomne pochodzące stamtąd orzeczenie

Hmmm.... gdyby tak było w całej rozciągłości, to nie dopytywałbym się o epilog u autora jednego z polecanych wątków
Rzeczywiście, zrobiłem błąd, że nie zapoznałem się od razu z treścią przytaczanych tam orzeczeń, które zostawiłem - z uwagi na deficyt czasu - na deser... czyli wtedy, kiedy dowiem się, w którą stronę potoczyła się moja sprawa w SKO.

Niemniej jeszcze raz dziekuję za wyjaśnienia.
Sachalin jest off-line  
27-12-2012, 16:26  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Organ kontratakuje - dziś otrzymałem "odmowę" ustalenia warunków zabudowy.

Jej treść zamieszczam poniżej (generalnie Urząd idzie "w zaparte").

Decyzja nr …/2012
o warunkach zabudowy
na podstawie art.. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 oraz art. 61 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 3003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r poz. 647), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2002r., Nr 41, poz. 361 z póź. zm.), oraz (dalej podstawa prawna przekazania niektórych kompetencji dzielnicom).
Po rozpatrzeniu wniosku Pana… , złożonego 11.07.2012r. w części uzupełnionego w dniu 04.12.2012 r., w związku z postanowieniem Nr ….. z dnia 13.11.2012r.
ODMAWIAM
ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania garażu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym na cele mieszkalne na działce…. położonej przy ul. ….. na terenie dzielnicy… w….. ze względu na to, iż wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien czynić zadość treści art. 52 ust. 2 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647). Zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt.1 wniosek powinien zawierać określenie granic terenu objętego wnioskiem na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych…. W myśl ust. 2 pkt. 2 lit. B obligatoryjnym elementem wniosku jest charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej.
UZASADNIENIE
W dniu 11.07.2012r. wnioskodawca Pan…. złożył wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania garażu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym na cele mieszkalne na działce Nr ew…. położonej przy…w…
Wniosek uzupełniono dnia 04.12.2012r.
Dnia 30.07.2012r. zostało wysłane zawiadomienie o wszczęciu postepowania, jednakże analiza wniosku i całości akt sprawy wskazała braki formalne w złożonym wniosku i zgodnie z art. 123 par. 1i par. 2 i art. 50 par 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w toku postępowania organ administracji publicznej wydał Postanowienie Nr …. z dnia 13.11.2012r. W związku z powyższym wezwano Pana…. do uzupełnienia braków wniosku, poprzez:
1) Uzupełnienie wniosku o aktualna mapę… (uzupełniłem wniosek o nową mapę)

2) Przedstawienie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu na kserokopii mapy (w piśmie przewodnim przedstawiłem, akcentując, że powyższa wnioskowana zmiana dotyczy pomieszczenia w bryle budynku i w ogóle nie wprowadza zmian w koncepcji zagospodarowania terenu – dodałem, że niemniej aktualna koncepcja zagospodarowania znajduje odzwierciedlenie w załączonej mapie),
3) Przedłożenie dokumentów od gestorów sieci zaświadczające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego (art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) lub umowy dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu zawartej między gestorem sieci a inwestorem (art. 61 ust. 5 ww. ustawy) w przypadku braku infrastruktury technicznej oraz prawidłowe wypełnienie pkt. 3.6 wniosku – przewidywane zapotrzebowanie na media oraz uzupełnienie w tym samym punkcie sposobu unieszkodliwiania odpadów… (dostarczyłem umowy z dostawcami gazu, prądu i odbiorcą śmieci i ścieków, (woda własna) oraz pismem przewodnim a w nim moim oświadczeniem, że wnioskowana zmiana w ogóle nie zmienia zapotrzebowania w media oraz nie wymaga rozbudowy istniejącej instalacji dostawców mediów a instalacja wewnątrz budynku - garażu była już przewidziana na etapie budowy domu i została wybudowana – elektryka + c.o. + wentylacja grawitacyjna).
4) Prawidłowe wypełnienie pkt. 3.2 poprzez podanie powierzchni (w piśmie przewodnim wszystkie wymagane powierzchnie podałem).

Powyższe zmiany należało uzupełnić w terminie 14 dni od daty doręczenia w/w postanowienia. Zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru powyższe postanowienie zostało doręczone wnioskodawcy w dniu 21.11.2012r. a termin uzupełnienia braków upływał w dniu 05.12.2012r.
Dnia 04.12.2012r. wnioskodawca uzupełnił w części braki co nie spełniło wszystkich wymogów nałożonych nałożonych postanowieniem Nr… z dnia 13.11.2012r.
Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy z dnia 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz 647): „wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków…” (5 warunków – wszystkie przeze mnie są spełnione)


Analiza wniosku i całości akt sprawy wskazała nadal braki w złożonym uzupełnieniu do postanowienia Nr… z dnia 13.11.2012 dotyczące:
a) Wykazania, że istniejące uzbrojenie terenu jest wystarczające dla wnioskowanej inwestycji (tu pomysły na WYKAZANIE skończyły mi się, bo poza własnym oświadczeniem, że wnioskowana zmiana nie powoduje i nie będzie powodowała zmian w istniejącej infrastrukturze, aby uczynić zadość żądaniu organu musiałbym wystąpić do np. dostawcy prądu z bezprzedmiotową i absurdalną prośbą o ustosunkowanie się do mojej informacji, komunikującej że nie potrzebuję ani więcej gazu, ani prądu, ani nie będę wytwarzał więcej śmieci,...itd. - absurd, zważywszy że "gestorzy sieci" musieliby się odnieść do mojej informacji, że ani więcej prądu, ani wiecej gazu od nich nie oczekuję poza jedynym oczekiwaniem - prośbą o ustosunkowanie się na piśmie, co ONI na to, ŻE NIC OD NICH NIE OCZEKUJĘ (!!!)),


b) Przedstawienia wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu na fragmencie kserokopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 z usytuowaniem budynku, szamba, ujęcia wody, miejsc parkingowych… (tu też zgłupiałem, bo wnioskowana zmiana nie powoduje zmian w zagospodarowaniu działki, o czym pisałem w liście przewodnim, poza tym załączona (i NOWA I STARA-poprzednia) mapka pokazuje całe istniejące zagospodarowanie działki)

c) Podanie pow. biologicznie czynnej (pow. nie ulega zmianie w wyniku wnioskowanej zmiany, niemniej jej wartość podałem w liście przewodnim do uzupełnianej dokumentacji)


Biorąc pod uwagę fakt, że warunek określony w art. 52 ust. 2 w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 647) nie został spełniony gdyż, zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt. 1 wniosek powinien zawierać określenie granic terenu objętego wnioskiem na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych d państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujący teren, którego wniosek dotyczy i obszaru na który planowana inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub skali 1:1000. W myśli ust. 2 pkt. 2 lit. B obligatoryjnym elementem wniosku jest charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej. (zaczyna się zabawa w ciucibabkę – granica, a nawet dwie, zostały przeze mnie określone – jedna, to granica działki a druga, to zakreślony na planie skserowanym z projektu SAM GARAŻ).
Zgodnie z faktem, iż wnioskodawca nie złożył wyjaśnień popartych stosownymi dowodami w niniejszej sprawie, należało uznać, iż warunki określone w art. 61 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie zostały spełnione.
W tej formie wniosek nie mógł być podstawą do prowadzenia dalszego postępowania i sporządzania analizy urbanistycznej.


Dnia 10.12.2012r. została przeprowadzona wizja lokalna w terenie. Stwierdzono, iż zmiana sposobu użytkowania została już wykonana, o czym pismem z dnia 14.12.2012r. organ powiadomił PINB. (nic o wizji lokalnej nie wiem. W pod koniec czerwca 2012r. w JEDNYM piśmie wysłałem do Urzędu Gminy zawiadomienie o planowanej zmianie sposobu zagospodarowania garażu na cele mieszkalne oraz jednocześnie poinformowałem o zamiarze zamurowania ścianą z oknami miejsca po bramie garażowej (wrót garażowych). Organ na niniejszą zmianę czyli zmianę sposobu użytkowania polegającą na wykorzystanie pomieszczenia garażowego na cele mieszkalne zażądał przedstawienia warunków zabudowy (których naturalnie nie miałem, a o które toczy się niniejszy „bój”) po czym zgłosił sprzeciw do planowanej zmiany sposobu wykorzystania polegającej na wykorzystaniu garażu na cele mieszkalne (z uwagi na oczywisty brak warunków zabudowy). Organ zamurowanie wrót przemilczał a ja, z pewną nieśmiałością, odebrałem za dobrą monetę. Odczekawszy 30 dni "wrota wjazdowe" zamurowaliśmy a elewację wykończyliśmy. W garażu nadal przechowuję motocykl, dwa skutery, dwa rowery, rowerki dzieci, narzędzia ogrodnicze i inne drobiazgi. Dostęp do pomieszczenia nadal jest zapewniony od wnętrza domu (dokładnie od spiżarni i przedsionka - zgodnie z projektem budowlanym) – i takie rozwiązanie sprawdza się. Chcę tam jednak „formalnie” mieszkać.)


W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego stronom zapewniono czynny udział. Zastrzeżeń nie wniesiono.

Z uwagi na fakt, iż nie został spełniony warunek określony w art. 61 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a wydanie decyzji o warunkach zabudowy możliwe jest po spełnieniu wszystkich łącznie warunków określonych z w art. 61 ust. 1 pkt 1-5, należało orzec jak w sentencji.


Pouczenie
(o możliwości odwołania do SKO za pośrednictwem w terminie 14 dni)


Mam pytanie: w którym kierunku lub kierunkach teraz „pójść” z odwołaniem (a może jednocześnie skargą) do SKO, zważywszy, że sprawa zrobiła się wielowątkowa...? Na czym się skupić, kiedy sprawa ewidentnie została niechlujnie rozpoznana przez urzędnika...?

W międzyczasie dowiedziałem się, że:
- garaż jednocześnie może być kwalifikowany chociażby jako budynek/pomieszczenie gospodarcze,
- poza definicją słownikową, nie ma w przepisach prawa precyzyjnej definicji garażu (w par 102 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. Dz.U.02.75.690, jest mowa o wymaganiach technicznych dla garażu stricte SAMOCHODOWEGO – a ja w projekcie mam „garaż”),
- zgodnie z brzmieniem art. 71 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane przez zmianę sposobu użytkowania rozumie się w szczególności podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska lub układ obciążeń.
Co za tym idzie? O zmianie sposobu użytkowania możemy mówić, jeśli zostały spełnione łącznie dwie przesłanki: nastąpi podjęcie bądź zaniechanie działalności ORAZ zmiana warunków bezpieczeństwa (pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkości lub układu obciążeń). ŻADNA przesłanka (póki co) nie została przeze mnie "spełniona" aby móc mówić o zmianie sposobu wykorzystania pomieszczenia garażowego na cele mieszkalne.

Co prawda art. 59 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi „zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, wymaga ustalenia, w drodze decyzji administracyjnej, warunków zabudowy” niemniej, nawet jeśli w garażu formalnie JEDNAK zacząłbym mieszkać, to w związku z brzmieniem art. 71 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane, mam coraz większe wątpliwości, czy w moim przypadku w ogóle zachodzi zmiana spsobu użytkowania… a moja nadgorliwość w zgłoszeniach (nawet najmniejszych ruchów na działce) stała się tylko przysłowiowym kijem w urzędnicze mrowisko?

Na jakiej podstawie, biorąc pod uwagę powyższe, urzędnik w "wizji lokalnej" stwierdził zmianę sposobu użytkowania? Nikt mnie o żadnej planowanej wizji nie informował, więc wizję lokalną przeprowadzono przez płot. A ja naprawdę chętnie zaprosiłbym "wizjonerów" do środka garażu i przedstawił swoje stanowisko.
Sachalin jest off-line  
30-12-2012, 14:33  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Organ kontratakuje - dziś otrzymałem "odmowę" ustalenia warunków zabudowy.
Skargę na bezczynność do WSA zostawiamy, najwyżej Sąd umorzy i zasądzi zwrot kosztów. W uzasadnieniu jednak sąd może odnieść się do braku podstawy prawnej tamtego Postanowienia, którym wzywano pana do uzupełnienia braków.

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
o możliwości odwołania do SKO za pośrednictwem w terminie 14 dni
czyli koniecznie odwołujemy się do SKO za pośrednictwem organu I instancji

zarzucamy, to co w zażaleniu , że Postanowienie nie było oparte o właściwą podstawę prawną (w odwołaniu od decyzji składamy też zarzuty na te postanowienie)

To ma ważne znaczenie, bo skoro organ nie mógł czegoś żądać w tym trybie, to skoro potem pan tego nie zrobił, to nie ma dla pana żadnych konsekwencji


Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
W międzyczasie dowiedziałem się, że:
to, czego się pan dowiedział też proszę zawrzeć w odwołaniu


Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Nikt mnie o żadnej planowanej wizji nie informował,
Zatem dalej zarzucamy naruszenie art. 79 § 1 KPA
voyteg jest off-line  
01-01-2013, 20:51  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Zatem dalej zarzucamy naruszenie art. 79 § 1 KPA
Dziękuję za wskazówki.
Kończę projekt odwołania i napotkałem na pewną trudność; za bardzo nie wiem, jak zinterpretować tę "wizję lokalną w terenie", o której mowa w decyzji: czy to kontrola, czy to "oględziny"? Jeśli kontrola, to z tego co wyczytałem, organ nie musi mnie o niej informować, ale po kontroli powinien chyba powstać jakiś protokół, z którym mógłbym się zapoznać i wnieść uwagi (zgaduję). A jeśli była to kontrola, to czy mogę zarzut oprzeć na art. 79 par 1 KPA. Pytam, bo brak zapowiedzi "wizji lokalnej" chciałbym w odwołaniu również podnieść. Oczywiście celnie.
Sachalin jest off-line  
01-01-2013, 21:02  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Skargę na bezczynność do WSA zostawiamy, najwyżej Sąd umorzy i zasądzi zwrot kosztów. W uzasadnieniu jednak sąd może odnieść się do braku podstawy prawnej tamtego Postanowienia, którym wzywano pana do uzupełnienia braków.
Ciekawe, jak się odniesie... W orzecznictwie znalazłem takie oto stanowisko:

"(...) Jednocześnie wskazać należy na ugruntowane w tym zakresie orzecznictwo, z którego wynika, iż błędne powołanie podstawy decyzji (postanowienia) lub jej niepowołanie w okolicznościach, gdy podstawa taka istnieje w przepisach prawa, a nadto przesłanki do jej zastosowania zostały spełnione, nie można uznać za istotne naruszenie prawa, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. (zob. m.in. wyrok NSA z 15.07.2003 r. sygn. akt I SA 371/03, wyrok WSA w Warszawie z dnia 21.02.2006 r. sygn. akt VI SA/Wa 1073/05 oba opublikowane w programie LEX)."
Sachalin jest off-line  
02-01-2013, 06:55  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Ciekawe, jak się odniesie... W orzecznictwie znalazłem takie oto stanowisko:
w pana sytuacji mamy coś innego, organ nie wskazał podstawy prawnej, a więć nie był umocowany
voyteg jest off-line  
02-01-2013, 19:04  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Dziś otrzymałem zawiadomienie o kontroli z PINB "w sprawie sprawdzenia sposobu użytkowania garażu w budynku mieszkalnym"... czy Organy działają opieszale?
Sachalin jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Projekt decyzji o warunkach zabudowy (odpowiedzi: 1) Witam mam pytanie, Czy projekt decyzji o warunkach zabudowy może podlegać zaskarżeniu w toku instancji administracyjnych ? Prosiłbym o podanie...
§ gmina nie chce wydać decyzji o warunkach zabudowy (odpowiedzi: 1) Witam; mam pewien problem. Od roku staramy się uzyskać decyzje o warunkach zabudowy niestety gmina ewidentnie działa na naszą niekorzyść. Po...
§ Cofniecie decyzji o warunkach zabudowy do ponownego rozpatrzenia (odpowiedzi: 4) Mam proste pytanie. Czy w przypadku gdy SKO podejmie decyzję o cofnięciu decyzji i przekazaniu jej do ponownego rozpatrzenia to organ wydający...
§ Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy (odpowiedzi: 7) Witam, czy wydanie decyzji o warunkach zabudowy na cele mieszkaniowe podlega opłacie skarbowej? Jeżeli opłata na w/w cele w wysokości 107 zł została...
§ Pomocy! - nie mogę wyegzekwować decyzji o warunkach zabudowy od Urzędu Gminy (odpowiedzi: 1) Szanowni Państwo, proszę o pomoc ponieważ nie wiem do kogo mam się zwrócić w tej sprawie i jestem bezsilna. Otóż od ponad roku czekamy na...
§ WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY-PILNE (odpowiedzi: 3) Witam, W czerwcu 2008 roku złożyłem wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Do wniosku dołączyłem warunki przyłączenia do sieci...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:08.