bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy - Forum Prawne

 

bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Witam, mam prośbę o informację, jak zachować się w mojej sytuacji, opisanej poniżej. Na początku lipca 2012r do właściwego Urzędu złożyłem wniosek o wydanie warunków zabudowy na zmianę sposobu użytkowania garażu na cele miszkalne. Sprawa ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
28-11-2012, 13:01  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Witam,
mam prośbę o informację, jak zachować się w mojej sytuacji, opisanej poniżej.

Na początku lipca 2012r do właściwego Urzędu złożyłem wniosek o wydanie warunków zabudowy na zmianę sposobu użytkowania garażu na cele miszkalne. Sprawa była nie-pilna i wydawała się banalna.
W połowie lipca b.r. zostałem poinformowany (razem z bezpośrednimi moimi sąsiadami) o wszczęciu przedmiotowego postępowania administracyjnego na mój wniosek.
W biegłym tygodniu zadzwoniłem do Urzędu z "luźnym" pytaniem, kiedy otrzymam decyzję. Dowiedziałem się, że sprawa nie została do tej pory rozpoznana, bo... "sprawę przejęłam w ubiegłym tygodniu od koleżanki", "mapka jest jakaś niewyraźna","preferujemy mapki w skali 1:1000 a nie 1:500, "brakuje wypełnionego punktu 3.2", "dopiero teraz pan pyta? Gdzie był pan do tej pory?" itd.

Po tej rozmowie uznałem, że sprawa nie została załatwiona, bo pismo najwyraźniej "wpadło komuś za biurko". Chwilę później napisałem maila do naczelnika wydziału z pytaniem o status sprawy i podanie podstawy prawnej, dla której do chwili obecnej nie otrzymałem decyzji o warunkach zabudowy oraz podstawy prawnej uzasadniającą 4 miesięczną zwłokę. Dosłownie parę dni później po przeprowadzonej rozmowie otrzymałem pismo z Urzędu z wpisaną datą następującą po dniu, w którym rozmaiwałem z urzędniczką a nasępnie wysłałem swojego maila z zapytaniem. W przesłanym piśmie Urząd wzywa mnie do uzupełnienia wniosku z lipca 2012r (również w części, która we wniosku zupełnie mnie nie dotyczy: np. nie zmienia się powierzchnia działki, lokalizacja wjazdu, ilość miejsc parkingowych, itd...).

Mam prośbę o informację, czy przy takim spraw obrocie mogą skutecznie złożyć skargę do WSA na opieszałość urzędnika? Czy moja skarga będzie zasadna? Czy zapytanie o podstawę prawną 4 misięcznej zwłoki można traktować jako zażalenie?

Bardzo proszę o rady, co można w tej sytuacji zrobić?

Nie potrafię obok takiego postępowania urzędnika przejść obojętnie i jeśli nie jestem na straconej pozycji, to sprawę postawię na ostrzu noża.
Sachalin jest off-line  
30-11-2012, 14:23  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

zażalenie do SKO zgodnie z poradnikiem
http://forumprawne.org/prawo-adminis...ml#post1556417

po nim tydzień lub dwa skarga na bezczynność do WSA
voyteg jest off-line  
30-11-2012, 17:28  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Bardzo dziękuję.

W międzyczasie zauważyłem, że jeśli ktoś tu tylko "chce", to Twoje posty - i informacje jakie niosą - są prawdziwą kopalnią wiedzy, ogromnym wsparciem merytorycznym.
Ja, skromny inżynier, jestem naprawdę pod wrażeniem.
Jeszcze raz dziękuję.

Biorę się do dzieła a o efektach poinformuję.
Sachalin jest off-line  
30-11-2012, 20:45  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

dziękuje za miłe słowa
voyteg jest off-line  
02-12-2012, 18:11  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

voyteg,
zgaduję, że (niezależnie od skargi do Wojewody) mam dalej "ciągnąć" temat wniosku do przodu, dostosować się do ostatniego wezwania Urzędu i uzupełnić wniosek o brakujące dokumenty (mam nową-ponoć-lepszą mapkę geodezyjną, kopie umów z dostawcami mediów, itd.) ?
Sachalin jest off-line  
02-12-2012, 18:27  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
zgaduję, że (niezależnie od skargi do Wojewody)
zażalenia na niezałatwienie sprawy do SKO, nie wojewody

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
mam dalej "ciągnąć" temat wniosku do przodu, dostosować się do ostatniego wezwania Urzędu
proszę zacytować to pismo z urzędu z podaniem podstawy prawnej i treści, ale bez danych identyfikujących
voyteg jest off-line  
02-12-2012, 19:33  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Pamiętam, że na sprzeciw Gminy (w innej sprawie) składałem odwołanie do Wojewody via Gmina.
Ale OK. Nie wiedziałem.

Pismo wygląda jak niżej.


Postanowienie nr... dnia 13/11/2012r.

Na podstawie art 123 par 1 i 2 i art 50 par 1 ustawy z dnia 14/06/1960 KPA art 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (dalej podstawa prawna delegująca kompetencje i zadania do dzielnicom)

postanawiam
nałożyć na... obowiązek uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania garażu w budynku mieszkalnym, poprzez:
1) uzupełenienie wniosku o kopię mapy zasadniczej...
2) przedstawienie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu...
3) przedłożenie dokumentów od gestorów sieci zaświadczające...
4) prawidłowe wypełnienie pkt 3.2

w terminie 14 dni

uzasadnienie

w dniu 11/07/2012 pan... złożył wniosek...
w dniu 30/07/2012r zostało wszczęte postepowanie na wniosek pana ... a strony postępowania zostały o nim zawiadomione.
W toku postępowania stwierdzono powyżej przedstawione braki i zgodnie z art 123 par. 1 i par. 2 ustawy z dnia 1 czerwca 1960r KPA w toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie roztrzygają o istocie spraw, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

Mając powyższe na uwadze organ administracji po ponownym przeanalizowaniu wniosku z dnia 11.07.2012r uznał iż do wydania decyzji o warunkach zabudowy w przedmiotowej sprawie jest niezbędne złożenie wyjaśnień.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.
Sachalin jest off-line  
02-12-2012, 20:21  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Wygląda na to że urzędnik stara się przerzucić na pana własne obowiązki, do tego nieudolnie. Jednak najpierw odszyfrujmy...

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post

Na podstawie art 123 par 1 i 2 i art 50 par 1 ustawy z dnia 14/06/1960 KPA

Cytat:
Art. 123.
§ 1. W toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia.

§ 2. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.
Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
art 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (dalej podstawa prawna delegująca kompetencje i zadania do dzielnicom)

Cytat:
Art. 39.

4. Do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1.

z powyższych przepisów nie wynika, jakby był pan zobowiązany do czegokolwiek
organ może chcieć pana przesłuchać (w oparciu o powołane przepisy), ale mamy dwa "ale":
1. strona powinna być przesłuchana jako ostatnia, po zebraniu materiału dowodowego przez organ
2. stronie służy prawo odmowy zeznań, co nie zwalnia organu administracji z zebrania materiału dowodowego

zatem proponuję zażalenie do SKO o takiej treści:

"Zażalenie na na przewlekłe prowadzenie postępowania i niezałatwienie sprawy w terminie

Na podstawie art. 37 § 1 KPA składam zażalenie na niezałatwienie sprawy przez <nazwa i adres tego organu>.
Dnia <data> złożyłem podanie o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie <opisujemy krótko, czego dotyczy sprawa> Do dnia dzisiejszego organ nie wydał w tej sprawie decyzji administracyjnej, czym naruszył zasadę zapisaną w art. 35 § 1 KPA.

Wprawdzie dopiero po wielokrotnych interwencjach osobistych organ Postanowieniem <znak> z dnia <data> opartym na art 123 par 1 i 2 i art 50 par 1 KPA wezwał do uzupełnienia wniosku, ale zawarta tam podstawa prawna nie daje podstawy do takiego żądania i można mieć wrażenie, że tym sposobem obowiązki organu są bez podstawy prawnej przerzucane na stronę postępowania. Jak zauważył WSA w wyroku z dnia 2012-05-21 (sygn. akt II SA/Kr 1641/11) "Zgodnie z art. 7, w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Zgodnie z art. 77 § 1 KPA, organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Natomiast art. 80 stanowi, że organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona." Z powyższej wykładni prawa jednoznacznie wynika, że zebranie materiału dowodowego to obowiązek organu administracji.

W załączeniu przekazuję kopię mojego podania inicjującego postępowanie wraz z potwierdzeniem złożenia go w kancelarii urzędu dnia <data>

Podpis"


Dalszy tok postępowania zgodnie z poradnikiem

teraz z doświadczenia forum, proszę zapoznać się z dwoma wątkami, bo tak może potoczyć się pana temat:
proponuję przeczytać każdy wątek skrupulatnie

1. tu SKO uznało zażalenie, mimo że urząd był oporny i stosował spychologię http://forumprawne.org/postepowanie-...racyjnego.html

2. tu SKO nie uznało zażalenia, ale odmiennego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny http://forumprawne.org/prawo-adminis...ml#post1664254
voyteg jest off-line  
02-12-2012, 22:01  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Ech... co to by człowiek zrobił, gdyby nie nie był wnikliwy i skrupulatny - mi nawet nie przyszło do głowy, aby ZWERYFIKOWAĆ treść podanej NA WSTĘPIE podstawy prawnej postanowienia i przełożyć ją na wypunktowane żądania...

A czy równolegle do złożenia zażalenia do SKO, mimo wszystko, udać się przed upływem tych 14 dni i uzupełnić wniosek, jak sobie życzy urzędnik, czy nie? (pozyskałem wszystkie "brakujące" dokumenty, które wymienił urzędnik)
Sachalin jest off-line  
02-12-2012, 22:10  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
udać się przed upływem tych 14 dni i uzupełnić wniosek,
Może pan tak zrobić to pana prawo.
Oczywiście z pismem przewodnim "w odpowiedzi na Postanowienie <znak> z dnia <data> przekazuje w załączeniu"...

Koniecznie na kopii pisma potwierdzenie, że złożono.

Wystarczy, że złoży pan to w kancelarii urzędu bez wchodzenia w dyskusję przy merytorycznym okienku
voyteg jest off-line  
02-12-2012, 22:23  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Super, bardzo dziękuję za wskazówki.
Sachalin jest off-line  
03-12-2012, 11:54  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
zażalenie do SKO
(...)
po nim tydzień lub dwa skarga na bezczynność do WSA
Zażalenie do SKO złożone (via epuap). "tydzień lub dwa"... nie czekać 30 dni?
Sachalin jest off-line  
04-12-2012, 12:33  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
nie czekać 30 dni?
pana wybór

tu jedna pani też postanowiła poczekać
voyteg jest off-line  
04-12-2012, 15:40  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.964
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
(...) po nim tydzień lub dwa skarga na bezczynność do WSA
Nie wiem, jak to się stało, że gdzieś w swojej głowie "tydzień lub dwa" zwłoki dałem na odpowiedź na żazalenie złożone w SKO. A mam rozumieć, że zażalenie do SKO mamy również (jeśli nie przede wszystkim) potraktować jako podstawę do skutecznego skierowania i rozpoznania skargi do WSA na bezczynność Urzędu Gminy w wydaniu przedmiotowej decyzji. Czy teraz dobrze rozumuję? Jeśli tak, za tydzień kieruję skargę do WSA.
Sachalin jest off-line  
04-12-2012, 23:26  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: bezczynność Urzędu w wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
że zażalenie do SKO mamy również (jeśli nie przede wszystkim) potraktować jako podstawę do skutecznego skierowania
złożenie zażalenia uprawnia do złożenia skargi do WSA
nie ma przy tym znaczenia, czy zażalenie zostanie rozpatrzone, ale złożyć trzeba
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Projekt decyzji o warunkach zabudowy (odpowiedzi: 1) Witam mam pytanie, Czy projekt decyzji o warunkach zabudowy może podlegać zaskarżeniu w toku instancji administracyjnych ? Prosiłbym o podanie...
§ gmina nie chce wydać decyzji o warunkach zabudowy (odpowiedzi: 1) Witam; mam pewien problem. Od roku staramy się uzyskać decyzje o warunkach zabudowy niestety gmina ewidentnie działa na naszą niekorzyść. Po...
§ Cofniecie decyzji o warunkach zabudowy do ponownego rozpatrzenia (odpowiedzi: 4) Mam proste pytanie. Czy w przypadku gdy SKO podejmie decyzję o cofnięciu decyzji i przekazaniu jej do ponownego rozpatrzenia to organ wydający...
§ Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy (odpowiedzi: 7) Witam, czy wydanie decyzji o warunkach zabudowy na cele mieszkaniowe podlega opłacie skarbowej? Jeżeli opłata na w/w cele w wysokości 107 zł została...
§ Pomocy! - nie mogę wyegzekwować decyzji o warunkach zabudowy od Urzędu Gminy (odpowiedzi: 1) Szanowni Państwo, proszę o pomoc ponieważ nie wiem do kogo mam się zwrócić w tej sprawie i jestem bezsilna. Otóż od ponad roku czekamy na...
§ WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY-PILNE (odpowiedzi: 3) Witam, W czerwcu 2008 roku złożyłem wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Do wniosku dołączyłem warunki przyłączenia do sieci...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.