Zredagowany wniosek do WSA o sporządzenie uzasadnienia - Forum Prawne

 

Zredagowany wniosek do WSA o sporządzenie uzasadnienia

Poniżej treść wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku WSA oddalającego skargę. W innych przypadkach (uznanie skargi lub umorzenie postępowania) sąd sporządza uzasadnienie z urzędu. Załóżmy jednak, że sąd naszą skargę oddalił i mamy tu ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Zamknięty temat
 
20-03-2013, 08:52  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.604
Domyślnie Zredagowany wniosek do WSA o sporządzenie uzasadnienia

Poniżej treść wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku WSA oddalającego skargę. W innych przypadkach (uznanie skargi lub umorzenie postępowania) sąd sporządza uzasadnienie z urzędu.

Załóżmy jednak, że sąd naszą skargę oddalił i mamy tu dwie możliwości:

1. Postępowanie było w trybie zwykłym - czyli była rozprawa w sądzie i na niej trzech sędziów, a my byliśmy na niej i usłyszeliśmy, że sąd skargę oddalił lub nie byliśmy i dowiedzieliśmy się telefonicznie o zapadłym orzeczeniu. Wtedy mamy 7 dni od terminu rozprawy na złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia WSA .

2. Postępowanie było w trybie uproszczonym - czyli jeden sędzia wyrokiem oddalił skargę, a my otrzymaliśmy do domu zawiadomienie o oddaleniu skargi zawierające taką informację. Zawiadomienie takie nie zawiera jednak orzeczenia. Wtedy mamy 7 dni od otrzymania tego zawiadomienia na złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia do WSA.

Zarówno w jednym i drugim przypadku, sporządzenie uzasadnienia kosztuje nas 100 zł wpisu sądowego, do czego sąd wezwie nas później.

Poniżej treść wniosku:

Do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

<adres>


Skarżący: <imię i nazwisko, adres wnoszącego skargę
PESEL>

Organ: <organ,czyli urząd którego bezczynność skarżymy>

Sygn. akt <sygnatura naszej sprawy>

WNIOSEK
o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
<miasto> z dnia <data> r. (sygn. akt …..)


Na podstawie art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę o sporządzenie uzasadnienia powołanego wyroku z dnia <data>. oddalającego moją skargę na Decyzję (Postanowienie) <nazwa skarżonego organu> <numer decyzji> z dnia <data> i o doręczenie tego wyroku wraz z uzasadnieniem.
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w <miasto> powołanym wyrokiem oddalił skargę.


Od orzeczenia tego przysługuje skarga kasacyjna, a zatem poznanie motywów rozstrzygnięcia w tej sytuacji jest konieczne.

W załączeniu przekazuję dowód uiszczenia opłaty za wydanie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.<podpis>


Wniosek taki składamy w kancelarii WSA a na kopii uzyskujemy potwierdzenie wpływu, lub wysyłamy pocztą listem poleconym z potwierdzeniem odbioru bezpośrednio do WSA oby w terminie.

Po otrzymaniu tego uzasadnienia możemy złożyć skargę kasacyjną do NSA - tu jest poradnik
voyteg jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Jak napisać sprecyzowanie czy jest to wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku? (odpowiedzi: 1) Witam, od razu do rzeczy. Złapali mnie na zakazie sadowym prowadzenia pojazdów i po jakimś czasie dostałem wezwanie na rozprawę gdzie odwiesili mi...
§ Przywrócenie terminu o sporządzenie uzasadnienia wyroku (odpowiedzi: 1) Witam, dzisiaj otrzymałem pismo z sądu o następującej treści: "Sąd Rejonowy wzywa Pana na posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku oskarżonego...
§ Uprawomocnienie wyroku o rozwód po cofnięciu wniosku o sporządzenie uzasadnienia (odpowiedzi: 3) Witam. W środę minęło 21 od wydania wyroku o rozwód, więc wyrok powinien był się uprawomocnić. Nie byłam zadowolona z osiągniętego wyniku, więc...
§ wniosek o sporządzenie i dostarczenie uzasadnienia - druga instancja (odpowiedzi: 24) witam, właśnie przegrałem apelację w sądzie okręgowym. chcę złożyć wniosek o sporządzenie i dostarczenie mi uzasadnienia wyroku. czy dobrze...
§ Wniosek do sąadu o sporządzenie spisu inwentarza (odpowiedzi: 2) gdzie szukac wzorów i jak wygląda procedura postępowania?
§ wydanie czy sporządzenie uzasadnienia do wyroku (odpowiedzi: 5) Witam, Wczoraj otrzymałem postanowienie sądowe oddalające mój wniosek o wydanie uzasadnienia do wyroku. Sąd uzasadnił swoja decyzje zarzucając mi to...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.