rozprawa przed WSA - oto konsekwencje nieobecności (stawiennictwo nieobowiązkowe) - Forum Prawne

 

rozprawa przed WSA - oto konsekwencje nieobecności (stawiennictwo nieobowiązkowe)

Zajrzałem do akt sprawy, w której "od jakiegoś czasu" oczekiwałem na doręczenie uzasadnienia orzeczenia (wiedząc, że rozprawa już się odbyła). Okazało się, że w czasie rozprawy (w związku z PONOWNĄ bezczynnością organu w tej sprawie) ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
17-02-2014, 16:50  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.954
Domyślnie rozprawa przed WSA - oto konsekwencje nieobecności (stawiennictwo nieobowiązkowe)

Zajrzałem do akt sprawy, w której "od jakiegoś czasu" oczekiwałem na doręczenie uzasadnienia orzeczenia (wiedząc, że rozprawa już się odbyła).

Okazało się, że w czasie rozprawy (w związku z PONOWNĄ bezczynnością organu w tej sprawie) pełnomocnik skarżonego organu oświadczył, że "miesiąc temu został wydany w tutejszym sądzie wyrok w sprawie ze sprawy tego samego skarżącego również na bezczynność co do decyzji o warunkach zabudowy, t.j. w sprawie tożsamej z niniejszą". Rozprawa rzeczywiście się odbyła, organowi wymierzono grzywnę a wyrok uprawomocnił się. Co ciekawe, wyrok ów, był wyrokiem WSA po kasacji, z uwagi na fakt, że pierwotnie WSA nie orzekł, czy bezczynność była z rażącym (bądź nie) naruszeniem prawa. Przewodniczącą składu była wówczas ta sama sędzia, która oddaliła moją niniejszą skargę.

Co się dzieje dalej: przewodnicząca składu zarządziła przerwę, po której stwierdziła, że sprawa, którą przywołał pełnomocnik organu dotyczyła przewlekłości (przy wydawaniu WZ dla zmiany sposobu użytkowania garażu na cele mieszkalne).

Pełnomocnik organu wniósł o oddalenie skargi, ze względu na brak bezczynności w sprawie (wniosku o wydanie ZAŚWIADCZENIA) a ponadto oświadczył, że decyzja o WZ została wydana (w ubiegłym miesiącu) i jest dla mnie korzystna.

Z treści niniejszego wyroku widzę, że moja skarga "w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie warunków zabudowy została oddalona".
Wyrok orzeczono w październiku 2013r., wyrok jest prawomocny a treść orzeczenia poznałem dopiero dzisiaj.

WSA pomylił (?) dwa różne wątki. A może miał prawo dwa wątki połączyć? Na jakiej podstawie? (uzasadnienia brak)
A może WSA spraw nie połączyła a powinienem czekać min. 30 dni od przekazania akt z WSA w poprzedniej sprawie?
Tylko dlaczego WSA do dziś nie poinformował mnie o treści orzeczenia i przysługującej skardze kasacyjnej?

Co można w tej sprawie jeszcze zrobić?
Sachalin jest off-line  
19-02-2014, 13:15  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: rozprawa przed WSA - oto konsekwencje nieobecności (stawiennictwo nieobowiązkowe)

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Tylko dlaczego WSA do dziś nie poinformował mnie o treści orzeczenia i przysługującej skardze kasacyjnej?
Informuje na rozprawie ustnie

Znając datę rozpawy warto zainteresować się wynikiem "drugiego dnia"
voyteg jest off-line  
19-02-2014, 13:19  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.954
Domyślnie RE: rozprawa przed WSA - oto konsekwencje nieobecności (stawiennictwo nieobowiązkowe)

Czyli w sprawach uprawomocnionych (niejako za moimi plecami) temat jest definitywnie zamknięty, czy tak?

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Znając datę rozpawy warto zainteresować się wynikiem "drugiego dnia"
A jeśli nie ma uzasadnienia orzeczenia, to zmuszony będę do wystosowania odpłatnego wniosku?
Sachalin jest off-line  
19-02-2014, 13:26  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: rozprawa przed WSA - oto konsekwencje nieobecności (stawiennictwo nieobowiązkowe)

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Czyli w sprawach uprawomocnionych (niejako za moimi plecami) temat jest definitywnie zamknięty, czy tak?
można próbować, o ile są przesłanki ku temu

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A3B81CC91F

Cytat:
Zauważyć należy, iż "wznowienie postępowania sądowo-administracyjnego uzasadniają tylko te przesłanki wznowienia postępowania, które są następstwem zdarzeń powstałych w samym postępowaniu sądowym, nie zaś w postępowaniu administracyjnym, w którym ostatecznie rozstrzygnięto co do istoty sprawę administracyjną" (patrz: wyrok WSA w Gdańsku z 04 kwietnia 2011 r. sygn. akt I SA/Gd 1366/10).
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CF2E3B298E

Cytat:
Przesłanki wznowienia postępowania sądowo administracyjnego zostały określone w przepisach art. 271-273 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.). Równocześnie w art. 285 p.p.s.a. ustawodawca stwierdził, iż niedopuszczalne jest dalsze wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie postępowania.
Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
A jeśli nie ma uzasadnienia orzeczenia, to zmuszony będę do wystosowania odpłatnego wniosku?
termin 7 dni....

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AB16E6EBD6

Cytat:
Naczelny Sąd Administracyjny w pełni podziela stanowisko Sądu I instancji w kwestii przesłanek przywrócenia terminu określonych w art. 87 § 1 i § 2 p.p.s.a. Sąd prawidłowo wskazał, że termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku rozpoczął swój bieg w dniu 26 kwietnia 2007 r., ponieważ w tym dniu ustała przyczyna uchybienia terminu, tzn. niewiedza skarżącego iż złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia po terminie, bowiem tego dnia skarżący otrzymał odpis postanowienia Sądu I instancji z dnia 28 marca 2007 r. o odmowie sporządzenia uzasadnienia. Liczony od następnego dnia (czyli 27 kwietnia 2007 r.) siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu upłynął w dniu 4 maja 2007 r. i nie został przez skarżącego dotrzymany wobec złożenia wniosku w dniu 11 lutego 2008 r. (data stempla pocztowego).

Odnosząc się do argumentów podniesionych w zażaleniu, zważyć należy, iż żaden przepis prawa nie nakłada na wojewódzki sąd administracyjny obowiązku informowania skarżącego z urzędu o wyniku rozstrzygnięcia jego sprawy w przypadku oddalenia skargi ani dodatkowego zawiadamiania strony o jej dalszych prawach i obowiązkach procesowych. W sytuacji gdy skarżący (mimo prawidłowego zawiadomienia) nie był obecny na rozprawie winien osobiście podjąć starania by dowiedzieć się o konsekwencjach wydania orzeczenia w sprawie, np. skontaktować się z sekretariatem Sądu w celu zasięgnięcia informacji we wskazanym przedmiocie. Kryterium braku winy jako przesłanki zasadności wniosku o przywrócenie terminu wiąże się z obowiązkiem strony do szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowych.
Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
Przewodniczącą składu była wówczas ta sama sędzia, która oddaliła moją niniejszą skargę.
czyli wznowienie w oparciu o art. 18 § 1 pkt 6 w związku z art. 271 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Cytat:
Art.271.Można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności:
1)jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się orzeczenia nie mogła domagać się wyłączenia;
tu orzeczenie w takiej sprawie http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/166FF55CD8
voyteg jest off-line  
19-02-2014, 13:42  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.954
Domyślnie RE: rozprawa przed WSA - oto konsekwencje nieobecności (stawiennictwo nieobowiązkowe)

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
żaden przepis prawa nie nakłada na wojewódzki sąd administracyjny obowiązku informowania skarżącego z urzędu o wyniku rozstrzygnięcia jego sprawy w przypadku oddalenia skargi ani dodatkowego zawiadamiania strony o jej dalszych prawach i obowiązkach procesowych.
Tylko w przypadku ODDALENIA skargi, czy też w każdym przypadku?
Znam co najmniej jedną sprawę (skargę), w której wynik jest dla mnie pomyślny (w repozytorium www) a do dziś nie otrzymałem żadnej pisemnej wieści w sprawie.
O ja naiwny... (wygodnicki)!
Sachalin jest off-line  
19-02-2014, 13:48  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: rozprawa przed WSA - oto konsekwencje nieobecności (stawiennictwo nieobowiązkowe)

w przypadku uznania skargi uzasadnienie z urzędu gratis

w przypadku oddalenia skargi uzasadnienie na wniosek 100 pln
voyteg jest off-line  
19-02-2014, 13:57  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.954
Domyślnie RE: rozprawa przed WSA - oto konsekwencje nieobecności (stawiennictwo nieobowiązkowe)

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
w przypadku uznania skargi uzasadnienie z urzędu gratis
Ale na wniosek, czy WSA jest zobligowany do wydania uzasadnienia?
Wobec powyższego rozumuję, że uzasadnienie otrzymuje wtedy tylko strona skarżąca. Czy tak?
Sachalin jest off-line  
19-02-2014, 14:00  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: rozprawa przed WSA - oto konsekwencje nieobecności (stawiennictwo nieobowiązkowe)

każda ze stron
voyteg jest off-line  
19-02-2014, 14:05  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.954
Domyślnie RE: rozprawa przed WSA - oto konsekwencje nieobecności (stawiennictwo nieobowiązkowe)

OK. Czyli jeśli skarga jest oddalona, to WSA nie musi, ale może sporządzić uzasadnienie.
A jeśli sporządzi (na wniosek bądź z urzędu), to otrzymują je wszystkie strony postępowania.
Czy tak?
Sachalin jest off-line  
19-02-2014, 14:52  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: rozprawa przed WSA - oto konsekwencje nieobecności (stawiennictwo nieobowiązkowe)

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
to WSA nie musi, ale może sporządzić uzasadnienie.
WSA nie może z urzędu, a musi na wniosek
voyteg jest off-line  
20-02-2014, 07:53  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.954
Domyślnie RE: rozprawa przed WSA - oto konsekwencje nieobecności (stawiennictwo nieobowiązkowe)

Dokładnie sprawa przebiegała tak:

1) 2013-02-18 WSA umorzył postępowanie (dotyczące WZ GARAŻU) bez orzekania, czy bezczynność była z rażącym naruszeniem prawa w postanowieniu IV SAB/Wa 8/13 (brak orzeczenia o bezczynności był przedmiotem skargi kasacyjnej)

2) 2013-04-30 SKO uchyla decyzję organu "o odmowie wydania WZ GARAŻU"

3) 2013-05-24 NSA uchylił postanowieniem II OSK 1172/13 powyższe orzeczenie i przekazał WSA do ponownego rozpatrzenia

4) 2013-06-09 składam do SKO kolejne (nowe) zażalenie na nie załatwienie sprawy w ustawowym terminie,

5) 2013-06-13 wnoszę do WSA skargę na bezczynność organu

6) 2013-08-30 ogan wydaje WZ (dotyczące GARAŻU),

7) 2013-09-10 WSA w zw. z kasacją przed NSA orzeka o PRZEWLEKŁOŚCI (przy wydawaniu WZ GARAŻU) organu w postanowieniu IV SAB/Wa 124/13 i wymierza grzywnę,

Teraz, czyli 2013-10-08 WSA oddala moją skargę na bezczynność z kroku 5). Uzasadnienia brak, a z akt widzę, że pełnomocnik z jednej strony wniósł, że "w sprawie tożsamej z z niniejszą" zapadł wyrok w kroku7) (ta sama przewodnicząca składu, który orzekał w kroku 1)

Czy sprawy rzeczywiście są tożsame? Czy ponowne zaskarżenie było błędem?

Wydawało mi się, że jak ukradnę batonika, zostanę "skazany", a następnie batonika ukradnę ponownie, to "sądzony" będę za ponowną kradzież...
Sachalin jest off-line  
20-02-2014, 17:41  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: rozprawa przed WSA - oto konsekwencje nieobecności (stawiennictwo nieobowiązkowe)

wyglada z opisu, że to dwie sprawy "składam do SKO kolejne (nowe) zażalenie na nie załatwienie sprawy w ustawowym terminie"
voyteg jest off-line  
20-02-2014, 18:48  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.954
Domyślnie RE: rozprawa przed WSA - oto konsekwencje nieobecności (stawiennictwo nieobowiązkowe)

Całe zagadnienie "obraca" się wokół warunków zabudowy dla "inwestycji polegającej na [domniemanej] zmianie sposobu użytkowania garażu na cele mieszkalne". Oto cała "oś" pozwalająca WSA uznać, że sprawy są tożsame.

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
wyglada z opisu, że to dwie sprawy
Mi też tak się wydaje... Ponieważ organ może nie zignorował decyzji SKO uchylającej decyzję organu o odmowie wydania WZ (krok 2), to na pewno organ PONOWNIE dopuścił się bezczynności (pomiędzy krokiem 2 i 6).

Jak do zagadnienia sensownie podejść? Napisać wniosek do WSA z żądaniem wznowienia postępowania? Na jakiej podstawie oprzeć, żeby się nie poślizgnąć? Art 273 par. 2 p.p.s.a.?

Widzę też, że w innej sprawie ze skargi na bezczynność organu (czekam na termin rozprawy), w odpowiedzi na moją skargę, pełnomocnik skarżonego organu podaje to prawomocne orzeczenie, choć kolejna skarga dotyczy bezczynności WZ dotyczących zupełnie innej części budynku. Cóż, chwyt zadziałał... bo WSA być może nie wczytuje się w zapadłe orzeczenia.
Sachalin jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ apelacja o alimenty, stawiennictwo nieobowiązkowe? (odpowiedzi: 2) Witam! Sprawa o obniżenie alimentów była w styczniu, została złożona apelacja. Dopiero dziś przyszło pismo z wyznaczonym terminem na koniec...
§ Stawiennictwo nieobowiązkowe - ile czekać na werdykt? (odpowiedzi: 4) Sprawa wygląda tak, że miałem rozprawę 23 grudnia 2014r. Na piśmie było napisane, że stawiennictwo nieobowiązkowe, a, że akurat w ten dzień...
§ Stawiennictwo na rozprawę nieobowiązkowe. (odpowiedzi: 2) witam Wniosłem do Sądu skargę o wznowienie postępowania odpis skargi sąd przesłał do strony pozwanej i ustalił termin rozpoznania sprawy na...
§ Nieobowiązkowe stawiennictwo w charakterze świadka ?? (odpowiedzi: 2) Witam. Mam pytanie czy możliwe jest aby stawiennictwo było nieobowiązkowe w sądzie w charakterze świadka, uzasadniając to tym iż zeznania tego...
§ Pokrzywdzony - stawiennictwo nieobowiązkowe (odpowiedzi: 12) Złożyłem zawiadomienie na Policji przeciwko mojej byłej żonie o znęcanie się nade mną. Sprawa trafiła w końcu do Sądu otrzymałem informację o tym z...
§ Stawiennictwo nieobowiązkowe na rozprawie(SA) (odpowiedzi: 2) Dzien Dobry, proszę o porade w imieniu mojej mamy, otoż dostala ona zawiadomienie o rozprawie w Sadzie Apelacyjnym (Sad Pracy), z zaznaczeniem, ze...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.