wezwanie do usunięcia braków formalnych ( sąd administracyjny) koła łowieckie - Forum Prawne

 

wezwanie do usunięcia braków formalnych ( sąd administracyjny) koła łowieckie

Złożyliśmy do sądu administracyjnego skargę na decyzję sejmiku wojewódzkiego w sprawie wyłączenia z kół łowieckich zgodnie z instrukcją . SKARGA na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego nr VIII/92/07 z dn. 28 maja 2007 r. w sprawie ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
18-04-2018, 12:46  
hades65
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie wezwanie do usunięcia braków formalnych ( sąd administracyjny) koła łowieckie

Złożyliśmy do sądu administracyjnego skargę na decyzję sejmiku wojewódzkiego w sprawie wyłączenia z kół łowieckich zgodnie z instrukcją .

SKARGA
na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego nr VIII/92/07 z dn. 28 maja 2007 r. w sprawie podziału Województwa Małopolskiego na obwody łowieckie, której zarzucam sprzeczność z prawem powstałą w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2015 r. (sygn. akt P 19/13).
W imieniu własnym działając na podstawie art. 50, art. 53 § 2a w zw. z art. 3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2002.153.1270 t.j. Dz.U.2017.1370) zaskarżam wskazaną powyżej uchwałę w części dotyczącej obwodu łowieckiego nr ….… określonego w załączniku do tej uchwały i wnoszę o:
1. Stwierdzenie nieważności uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego nr VIII/92/07 w sprawie podziału Województwa Małopolskiego na obwody łowieckie;
2. Zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania wg norm przepisanych.
UZASADNIENIE
W dniu 28 maja 2007 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie (uchwała nr VIII/92/07 z późniejszymi zmianami). Za pomocą tego aktu prawa miejscowego utworzono między innymi obwód nr …….……... administrowany przez Koło Łowieckie ………………… Na terenie tego obwodu, w miejscowości …………………..……. (gmina ………………………….) znajduje się działka leśna / rolna, numer księgi wieczystej ………..…………., której właścicielem jest wnoszący niniejsze wezwanie (odpis księgi wieczystej w załączeniu). Podstawą prawną podjęcia uchwały Sejmiku nr VIII/92/07 był art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, który w dniu 22 stycznia 2016 r. utracił moc obowiązującą w związku z wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność art. 27 ust. 1 ustawy – prawo łowieckie z art. 64 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP polegającą na upoważnieniu do objęcia reżimem obwodu łowieckiego nieruchomości bez zapewnienia jej właścicielowi odpowiednich środków ochrony praw w sytuacji sprzeciwu wobec wykorzystywania należącej do niego nieruchomości na cele związane z organizacją i prowadzeniem polowań na zwierzęta. Trybunał zauważył, że konieczność znoszenia przez właściciela faktu wykonywania polowania na terenie jego nieruchomości jest podstawowym ograniczeniem prawa własności. Uciążliwość tego ograniczenia jest tym większa, że wykonywanie polowania wiąże się z używaniem przez myśliwych broni palnej, co może powodować zagrożenie dla życia i zdrowia wszelkich osób przebywających na terenie, na którym się ono odbywa, wiąże się również z ryzykiem powstania szkód w mieniu (szkody łowieckie). Właścicielom nieruchomości wchodzących w skład obwodu łowieckiego nie przysługują zarazem żadne środki prawne umożliwiające wyrażenie sprzeciwu wobec wykonywania polowania na gruntach będących przedmiotem ich własności.
Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego nr VIII/92/07 została podjęta w sposób naruszający konstytucyjne prawa i wolności wnoszącego niniejsze wezwanie, któremu nie została zapewniona prawnie skuteczna możliwość sprzeciwienia się włączeniu posiadanej nieruchomości do obwodu łowieckiego, jak wymaga tego art. 64 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Ponadto, pozostawanie w obrocie prawnym powyżej wskazanej uchwały mimo braku istnienia podstawy prawnej oznacza istnienie stanu istotnego i rażącego naruszenia prawa, albowiem uchwała Sejmiku wywierająca bezpośrednie skutki prawne w sferze uprawnień i obowiązków osób trzecich (w tym właściciela nieruchomości) nie może mieć charakteru samoistnego i zachowywać moc obowiązującą mimo tego, że podstawa do jego wydania odpadła, a zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego sposób wyznaczania obwodów łowieckich zastosowany przy jej podejmowaniu naruszał konstytucyjnie chronione uprawnienia właścicieli nieruchomości.
Naczelny Sąd Administracyjny wskazał na konieczność eliminowania z obrotu prawnego wydanych przed ogłoszeniem wyroku Trybunału rozstrzygnięć opartych na podstawie przepisów, których niekonstytucyjność stwierdził Trybunał oraz wydanych w przedmiocie zastosowania tych przepisów wyroków sądowych, względnie użycia innych środków procesowych w celu sanacji stanu niekonstytucyjności, w obszarze stosowania prawa i jego kontroli (np. wyrok NSA z dnia 10 lipca 2007 r. sygn. akt I OSK 1075/06). Fakt, że przepis art. 27 ust. 1 Prawo łowieckie nie może być stosowany, poczynając od daty jego uchwalenia został utrwalony w orzecznictwie przez prawomocne wyroki sądów administracyjnych w analogicznych sprawach dotyczących obwodów łowieckich ustanowionych na prywatnym gruncie: II SA/Go 710/16, II SA/Gl 85/16, II SA/Łd 398/16, II SA/Ol 1132/16, II SA/Ol 373/17, II SA/Ol 471/17, II SA/Gl 387/17, II SA/Ol 547/17, II SA/Bk 359/17 oraz kilkanaście kolejnych wyroków czekających jeszcze na uprawomocnienie (II SA/Rz 550/17, II SA/Go 585/17, IV SA/Wa 1301/17, IV SA/Wa 1302/17, II SA/Łd 435/17, II SA/Kr 548/17, II SA/Lu 441/17, II SA/Lu 442/17, II SA/Po 775/17, II SA/Po 821/17, II SA/Sz 312/17, II SA/Sz 546/17).Interes prawny został już określony w skardze . Dzisiaj otrzymaliśmy wezwanie z sądu. Jest to podobna sytuacja jak tutaj z tym wyjątkiem ,że ja mam 7 dni na uzupełnienie braków
II OZ 253/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-14
Niżej treść wezwania . Jak pismem się do tego ustosunkować ? Mam im jeszcze raz określić w piśmie interes prawny dla świętego spokoju czy im napisać ,że interes prawny został określony w skardze ?


Wezwanie

W wykonaniu zarządzenia starszego referendarza sądowego z dnia x marca sekretariat wojewódzkiego sądu administracyjnego wzywa do usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania braków formalnych skargi z dnia xx . Xxx .xxx na uchwałę sejsmika województwa małopolskiego z dnia 28 maja 2007 ..

a) określenie naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia skarżącego zaskarżoną uchwałą sejmiku Województwa Małopolskiego .

Nieusunięcie braków formalnych skargi w terminie spowoduje odrzucenie skargi art 58 .
hades65 jest off-line  
23-04-2018, 08:11  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.532
Domyślnie RE: wezwanie do usunięcia braków formalnych ( sąd administracyjny) koła łowieckie

Cytat:
Napisał/a hades65 Zobacz post
Jest to podobna sytuacja jak tutaj z tym wyjątkiem ,że ja mam 7 dni na uzupełnienie braków
II OZ 253/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-14
Jesli rzeczywiscie podobna, to w odpowiedzi nalezy wskazc te postanowienie

A jesli sad nie uzna tej argumentacji, to zaskarzajac Postanowienie WSA w tej sprawie, tez je przywolac
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wezwanie do usunięcia braków formalnych art. 68 (odpowiedzi: 1) Zostałem wezwany do uzupełnienia braków formalnych ponieważ sprawa trafiła z E-sądu do sądu rejonowego. Podpunkt o przedłożeniu dowodów jest dla...
§ Wezwanie do usunięcia braków formalnych. (odpowiedzi: 2) Witam, złożyłam pozew o ukaranie ojca moich dzieci za niestosowanie się do wyroku sądu (w zakresie realizowania kontaktów z dziećmi). Z racji...
§ Wezwanie do usunięcia braków formalnych (odpowiedzi: 2) Witam,Bardzo prosze o pomoc złożyłem wniosek do sądu pracy o to ze moj byly pracodawca nie zaplacil mi zaległej pensji, podałem wszystkie...
§ wezwanie do usunięcia braków formalnych (odpowiedzi: 3) Złożyłem do urzędu (akurat sądu, ale to raczej nie ma znaczenia) wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Po paru pismach przesyłanych e-mailem...
§ wezwanie do usunięcia braków formalnych (odpowiedzi: 4) Sąd rejonowy - sąd pracy w sprawie z wniosku z udziałem o wynagrodzenie wzywa do usunięcia braków formalnych wniesionego pozwu przez podanie dat...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.