art 31 zq ust. 4 "tarczy" a sprawa odwołania (?) do WSA - Forum Prawne

 

art 31 zq ust. 4 "tarczy" a sprawa odwołania (?) do WSA

Miał ktoś może potrzebę rozważań zapisu art 31 zq ust. 4 "tarczy" mówiącym o zwolnieniach ze składek "znanych" organowi na dzień rozpatrzenia wniosku ? Zgodnie z art 31 zq ust. 4: Zwolnieniu z obowiązku opłacania ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Sądy Administracyjne


Odpowiedz
 
03-07-2020, 10:50  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.959
Domyślnie art 31 zq ust. 4 "tarczy" a sprawa odwołania (?) do WSA

Miał ktoś może potrzebę rozważań zapisu art 31 zq ust. 4 "tarczy" mówiącym o zwolnieniach ze składek "znanych" organowi na dzień rozpatrzenia wniosku ?

Zgodnie z art 31 zq ust. 4:

Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, znane na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

W sprawie na złożony pod koniec kwietnia "wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec-maj 2020r", obejmujący nie tylko marzec, ale i kwiecień oraz maj (niejako przyszłościowo) ZUS w maju informuje o zwolnieniu ze składek za marzec, które nota bene zostały opłacone. Nie odmawia zwrotu w części wniosku za kwiecień oraz maj (nie miał, nie "znał" kwot przyszłych deklaracji rozliczeniowych). Nie wezwał też do usunięcia braków formalnych, nie "pouczył".

Okazało się, że organ nie "czekał" jednak na kolejne deklaracje rozliczeniowe za kwiecień oraz maj w zw. ze złożonym wnioskiem. ZUS, dysponując odpowiednio (15 maja oraz 15 czerwca) kompletem deklaracji za kwiecień oraz maj, czeka do 1 lipca (kiedy upłynął termin na składanie wniosków). W decyzji odmownej z 1 lipca organ odmawia prawa do zwolnienia za kwiecień argumentując, że upłynął ustawowy termin na złożenie wniosku o zwolnienie (!), zadeklarowane składki za kwiecień traktuje jako brak wpłaty, pokrywa je kwotą zwolnienia za marzec, a od 15 do 30 kwietnia nalicza odsetki. Dobre, co ?

Słowem, pomimo jedynej ustawowej przesłanki formalnej nakładającej oblig złożenia "wniosku o zwolnienie" do granicznego terminu 30 czerwca (art 31 zq ust. 3), ZUS dowolnie wymagał (najprawdopodobniej) każdorazowego wniosku do każdego kompletu rozliczeniowego.

Pytanie:

ZUS w decyzji odmownej poucza o możliwości wniesienia skargi do WSA za pośrednictwem organu.
W jakim trybie i na jakiej podstawie miałaby być wniesiona skarga do WSA na decyzję organu wydaną w I instancji ? ZUS nie wyjaśnia.

Zakład powołuje się tylko na art. 83 ust.4 ustawy o ubezpieczeniach społecznych a tam czytam:

"Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, a także od decyzji w sprawie wykreślenia zastawu skarbowego z rejestru, odwołanie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje. Stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego."

przy czym ust. 2 brzmi:

"Od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego"

Jak i na jakiej podstawie sformułować zatem skargę do WSA, która de facto ma być odwołaniem od decyzji organu I instancji ?

Z pouczenia:
Jeżeli wnioskodawca nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę należy złożyć za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Skargę należy złożyć na piśmie osobiście w Oddziale (Inspektoracie) ZUS lub wysłać pocztą. W skardze należy wskazać decyzję, od której wnosi się skargę, zaznaczyć, że decyzja została wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz określić, w jaki sposób narusza ona prawo lub interes prawny adresata decyzji. Skarga musi zawierać własnoręczny podpis lub podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania adresata decyzji. Skargę należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Złożenie skargi i postępowanie przed sądem jest wolne od opłat.

Sachalin jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Egzekucja z nieruchomości - zmiany w przepisach na mocy "Tarczy 3.0." (odpowiedzi: 3) Ponieważ to mój pierwszy post na forum, chciałabym serdecznie powitać jego wszystkich uczestników. :) Moje pytanie dotyczy zmian w egzekucji...
§ zwolnienia urzędników w ramach "tarczy antykryzysowej" (odpowiedzi: 3) W mediach od kilku dni huczy, że jednym z zapisów projektów "tarczy" jest możliwość zwolnień wśród urzędników. Dokładny zapis, do którego dotarłem...
§ Czy jest możliwość odwołania się od zabranego "długu"? (odpowiedzi: 0) Witam, czy jest możliwość odzyskać pieniądze ściągnięte z konta przez komornika po czasie, jeśli ten rzekomy dług był niesłuszny? Po prostu chcę...
§ "Mandat" Remona Gdańsk - próba odwołania się (odpowiedzi: 0) Dzień dobry, Jakiś czas temu otrzymałem od kontrolera wezwanie do zapłaty, które (głupio) przyjąłem. Mogłem nie przyjmować, ale tak się...
§ Odwołanie od wyroku sądu, apelacja, zmiana "bez orzekania" na "z orzekaniem" o winie (odpowiedzi: 4) Witam, w styczniu złożyłem pozew rozwodowy bez orzekania o winie, jesteśmy po pierwszej rozprawie i ogłoszeniu wyroku. właśnie czekam na...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.