Ugoda , a umorzenie postepowania - Forum Prawne

 

Ugoda , a umorzenie postepowania

Czy wskutek zawartej ugody w sądzie na rozprawie , sąd tylko sporządza protokół w którym jednocześnie umarza prowadzone dotąd postępowanie w sprawie ? Jeśli taki protokół sporządza w którym jednocześnie umarza dotychczas prowadzone postępowanie , ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Sądy cywilne


Odpowiedz
 
09-02-2023, 11:24  
blazej42
Użytkownik
 
Posty: 213
Domyślnie Ugoda , a umorzenie postepowania

Czy wskutek zawartej ugody w sądzie na rozprawie , sąd tylko sporządza protokół w którym jednocześnie umarza prowadzone dotąd postępowanie w sprawie ?
Jeśli taki protokół sporządza w którym jednocześnie umarza dotychczas prowadzone postępowanie , to strona ugody może wnieść do tego protokołu wniosek o sporządzenie odpisu tego protokołu oraz jego doręczenie na jej adres?
Mam tu na myśli , zadając powyższe pytania - sprawę uprawomocnienia się umorzonego postępowania tzn:
Czy w przypadku gdy zarządam wnioskiem na rozprawie , sporządzenia odpisu protokołu z rozprawy oraz jego doręczenia mi na mój adres - wydłużam - w ten sposób termin uprawomocnienia się umorzenia postępowania z 7 dni ( w przypadku uznania iż umorzenie nastąpiło na rozprawie ustnie przez sąd - i od tej chwili biegnie termin na wniesienie zażalenia na to postanowienie o umorzeniu ) do 7 dni po otrzymaniu odpisu protokołu z rozprawy ?
blazej42 jest off-line  
09-02-2023, 13:07  
tomBombadil
Stały bywalec
 
Posty: 626
Domyślnie RE: Ugoda , a umorzenie postepowania

Cytat:
Napisał/a blazej42 Zobacz post
Czy wskutek zawartej ugody w sądzie na rozprawie , sąd tylko sporządza protokół w którym jednocześnie umarza prowadzone dotąd postępowanie w sprawie ?
Sporządza ugodę oraz wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

Cytat:
Napisał/a blazej42 Zobacz post
Jeśli taki protokół sporządza w którym jednocześnie umarza dotychczas prowadzone postępowanie , to strona ugody może wnieść do tego protokołu wniosek o sporządzenie odpisu tego protokołu oraz jego doręczenie na jej adres?
Możesz złożyć wniosek o doręczenie odpisu protokołu rozprawy wraz z wydanym postanowieniem. Wniosek taki należy opłacić. Prostsza i tańsza droga to założenie konta na Portalu Informacyjnym, złożenie wniosku o udzielenie dostępu do interesującej Cię sprawy, a po jego uzyskaniu pobranie protokołu rozprawy i wydanych postanowień.

Cytat:
Napisał/a blazej42 Zobacz post
Czy w przypadku gdy zarządam wnioskiem na rozprawie , sporządzenia odpisu protokołu z rozprawy oraz jego doręczenia mi na mój adres - wydłużam - w ten sposób termin uprawomocnienia się umorzenia postępowania z 7 dni ( w przypadku uznania iż umorzenie nastąpiło na rozprawie ustnie przez sąd - i od tej chwili biegnie termin na wniesienie zażalenia na to postanowienie o umorzeniu ) do 7 dni po otrzymaniu odpisu protokołu z rozprawy ?
Nie. Po prostu otrzymasz odpis z akt sprawy. Nie wydłuża to terminów procesowych.
tomBombadil jest off-line  
09-02-2023, 15:30  
blazej42
Użytkownik
 
Posty: 213
Domyślnie RE: Ugoda , a umorzenie postepowania

Dziękuję @tom.
Poproszę o odpowiedź na kolejne związane tematycznie pytanie;
Czy na rozprawie na której strony zawrą ugodę , strona powodowa , może od razu złożyć wniosek do protokołu ( chyba konieczny , w takim przypadku ?) o nadanie klauzuli wykonalności tej ugodzie ?
Zrozumiałym jest ,że najpierw musi dojść i uprawomocnić się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania w sprawie wskutek zawarcia ugody , ale mając na uwadze odległe terminy oczekiwania na udzielenie klauzuli , a także na zapisy w ugodzie ( kilkudniowy termin zapłaty pierwszej raty ) , tuż po dniu zawarcia ugody , a także wątpliwości powoda co do wywiązywania się pozwanego z deklarowanych w ugodzie spłat świadczeń .
Czy jednak dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu postępowania taki wniosek o nadanie ugodzie klauzuli może powód pisemnie złożyć ?
Czy też dopiero w chwili gdy pozwany nie dokona terminowej spłaty jakiejkolwiek z rat świadczeń określonych w ugodzie , powód składa ów wniosek ?

Dodatkowe pytanie jeśli już :
Czy pozwany w treści ugody ,może zawrzeć zapis o tym iż powód zrzeka się roszczeń , które nie były szczegółowo zawarte w pozwie ( zapisane tylko ogólnikowo ) tzn. rozszerza je o roszczenia mogące powstać na podstawie łączącego obydwie strony zakończonego stosunku prawnego ?
Konkretnie : powód żądał w pozwie :
"wydania dokumentacji za czas kiedy strony znajdowały się w określonym stosunku prawnym "
przez pozwanego , lecz teraz pozwany w ugodzie wymienia szczegółowo -ściśle dokumenty- których wydania powód ma się zrzec w tej ugodzie - a których on zapewne nie posiada - tj. próbuje ugodą zapobiec wytoczeniu kolejnego pozwu, tym razem - żądającego wydania powodowi już ściśle sprecyzowanej i określonej przez niego dokumentacji .

Dziękuję za odpowiedzi .
blazej42 jest off-line  
10-02-2023, 08:08  
tomBombadil
Stały bywalec
 
Posty: 626
Domyślnie RE: Ugoda , a umorzenie postepowania

Cytat:
Napisał/a blazej42 Zobacz post
Czy na rozprawie na której strony zawrą ugodę , strona powodowa , może od razu złożyć wniosek do protokołu ( chyba konieczny , w takim przypadku ?) o nadanie klauzuli wykonalności tej ugodzie ?
Nie może. Ugoda musi się najpierw uprawomocnić.

Cytat:
Napisał/a blazej42 Zobacz post
mając na uwadze odległe terminy oczekiwania na udzielenie klauzuli
Na klauzulę nie czeka się długo. Po złożeniu wniosku jest to max. kilka dni.

Cytat:
Napisał/a blazej42 Zobacz post
Czy jednak dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu postępowania taki wniosek o nadanie ugodzie klauzuli może powód pisemnie złożyć ?
Tak.

Cytat:
Napisał/a blazej42 Zobacz post
Czy też dopiero w chwili gdy pozwany nie dokona terminowej spłaty jakiejkolwiek z rat świadczeń określonych w ugodzie , powód składa ów wniosek ?
To nie ma znaczenia. Pozwany może wywiązać się z zawartej ugody i wszystko terminowo zapłacić, ale to nie uniemożliwia Ci wystąpienie o nadanie klauzuli wykonalności na wszelki wypadek.

Cytat:
Napisał/a blazej42 Zobacz post
"wydania dokumentacji za czas kiedy strony znajdowały się w określonym stosunku prawnym "
przez pozwanego , lecz teraz pozwany w ugodzie wymienia szczegółowo -ściśle dokumenty- których wydania powód ma się zrzec w tej ugodzie - a których on zapewne nie posiada - tj. próbuje ugodą zapobiec wytoczeniu kolejnego pozwu, tym razem - żądającego wydania powodowi już ściśle sprecyzowanej i określonej przez niego dokumentacji .
Moim zdaniem nie. W ugodzie należy szczegółowo i wyczerpująco określić zobowiązania stron, związane ze wszczętym postępowaniem.
tomBombadil jest off-line  
10-02-2023, 10:31  
blazej42
Użytkownik
 
Posty: 213
Domyślnie RE: Ugoda , a umorzenie postepowania

Cytat:
Napisał/a tomBombadil Zobacz post
Cytat:
Napisał/a blazej42 Zobacz post
Czy na rozprawie na której strony zawrą ugodę , strona powodowa , może od razu złożyć wniosek do protokołu ( chyba konieczny , w takim przypadku ?) o nadanie klauzuli wykonalności tej ugodzie ?
Nie może. Ugoda musi się najpierw uprawomocnić.
Interpretując i kontynuując w nawiązaniu do powyższego zapytam ;

Czyli ,w treści ugody nie można zawrzeć zapisu iż pozwany zobowiązuje się zapłacić pierwszą ratę jeszcze przed uprawomocnieniem się ugody ( wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania-termin7 dniowy ) licząc od dnia w którym została zawarta ugoda ?
Jeśli dobrze interpretuję moje powyższe przypuszczenie , taki zapis w ugodzie o spłacie pierwszej raty musi być określony na termin późniejszy niż 7 dni po uprawomocnieniu się ugody , czyli 8, 9 ,10 dzień po ? w przeciwnym razie sąd oceniając tak sformułowaną ugodę nie zaakceptuje jej ?

Czy jedynym wyjściem przypadku gdy ,pozwany nie zapłaciłby pierwszej raty w 8 dniu po uprawomocnieniu się tejże ugody - jest złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności , a po jej otrzymaniu wniosek do komornika o egzekucję ?
Wiem ,że istnieje też instytucja wady oświadczenia woli , mogąca mieć zastosowanie w umowie ugody .
Jeśli takową instytucję można zastosować , a istnieją jakiekolwiek podstawowe wskazówki co do jej prawidłowego wykorzystania w ugodzie , proszę o nie .

Dziękuję za odpowiedzi .
blazej42 jest off-line  
10-02-2023, 11:06  
tomBombadil
Stały bywalec
 
Posty: 626
Domyślnie RE: Ugoda , a umorzenie postepowania

Cytat:
Napisał/a blazej42 Zobacz post
Czyli ,w treści ugody nie można zawrzeć zapisu iż pozwany zobowiązuje się zapłacić pierwszą ratę jeszcze przed uprawomocnieniem się ugody ( wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania-termin7 dniowy ) licząc od dnia w którym została zawarta ugoda ?
Spróbować możesz, aczkolwiek nie wiem jak podejdzie do tego sąd.
Z moich obserwacji wynika, że sądy w przypadku rozłożenia płatności na raty w ramach ugody zazwyczaj dają dłużnikowi pewien zapas czasu na uzbieranie środków itd. Zazwyczaj pierwszą ratę ustala się na jakiś konkretny dzień miesiąca następującej po miesiącu w którym zawarto ugodę.

Cytat:
Napisał/a blazej42 Zobacz post
Czy jedynym wyjściem przypadku gdy ,pozwany nie zapłaciłby pierwszej raty w 8 dniu po uprawomocnieniu się tejże ugody - jest złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności , a po jej otrzymaniu wniosek do komornika o egzekucję ?
Tak.
tomBombadil jest off-line  
11-02-2023, 20:17  
blazej42
Użytkownik
 
Posty: 213
Domyślnie RE: Ugoda , a umorzenie postepowania

Kontynuujac temat ugody :
Czy ugoda sądowa musi ( lub na wszelki wypadek lepiej byłoby ) zawrzeć dane takie jak :
nr pesel oraz adresy zamieszkania stron tej ugody ? prócz oczywiście imion i nazwisk !
blazej42 jest off-line  
13-02-2023, 08:56  
tomBombadil
Stały bywalec
 
Posty: 626
Domyślnie RE: Ugoda , a umorzenie postepowania

Nie.
tomBombadil jest off-line  
21-02-2023, 16:23  
blazej42
Użytkownik
 
Posty: 213
Domyślnie RE: Ugoda , a umorzenie postepowania

Czy poniższy zapis w ugodzie :

-Strony ugody wzajemnie znoszą koszty postępowania w sprawie -

Może sprawić ,że sąd udzielając mi klauzuli wykonalności , wskutek tego że dłużnik nie będzie spłacał rat , nie udzieli mi zwolnienia od kosztów komorniczych ?
Czy jednak taki zapis w ugodzie nie ma dla sądu , który udziela klauzuli wykonalności do ugody , żadnego znaczenia ?
Czy sąd udziela ' z automatu' w klauzuli wykonalności - zwolnień od kosztów komorniczych , czy jednak rozpatruje z osobna każdy przypadek ?
Jak myślę , dla sądu duże znaczenie przy udzielaniu lub nie udzielaniu tego zwolnienia od kosztów komorniczych przy ugodzie , będzie miało to ,czy wierzyciel zwraca się o udzielenie klauzuli wykonalności " na zapas" ,czyli w krótkim okresie czasu po podpisaniu ugody , gdy dłużnik jeszcze nie ma obowiązku zapłaty rat ugody , a w przypadku gdy dłużnik nie zapłacił żadnej kwoty zobowiązań w wyznaczonym terminie .

Czy ten zapis jest poprawny i nie zawiera dla mnie żadnych , przyszłych i ukrytych zobowiązań ?
Dziękuję za odpowiedź .
blazej42 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ umorzenie postepowania (odpowiedzi: 3) witam i z gory przepraszam,niezbyt wiem jak poruszac sie po tej stronie,po watkach,rzadko korzystam z forum,wiec jesli temat nie jest wpisany tam...
§ Ugoda na sprawie rozwodowej,Zawieszenie postepowania,Alimenty (odpowiedzi: 0) Witam. Moje pytanie dotyczy sprawy rozwodowej : Na 3 sprawie rozwodowej podpisaliśmy i złożyliśmy przed sądem ugodę w której wymienione...
§ Ugoda w trakcie trwania postepowania. (odpowiedzi: 0) Witam, Jestem w stanie sporu z moim bylym pracodawca o bezpodstawne wypowiedzenie dyscyplinarne. Na pierwszej sprawie sedzia proponowal zawarcie...
§ Umorzenie postepowania (odpowiedzi: 2) Witam, z góry przepraszam jeśli piszę w złym dziale. Chodzi o to iż złożyłem zawiadomienie na policji kilka miesięcy temu, ktoś na moje dane...
§ Umorzenie postepowania (odpowiedzi: 3) Mam takie pytanie. Od prawie roku siedzi komornik teściowej na emeryturze . Pozostaje jej na życie tylko 500 zl, zabiera 277 zl. Zanim wszedł jej...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:26.