Egzekucja alimentów z zagranicy - Forum Prawne

 

Egzekucja alimentów z zagranicy

- Co zrobić, jeśli dłużnik alimentacyjny, nie płaci alimentów? Co zrobić, jeśli dłużnik alimentacyjny, nie płaci alimentów, a przebywa za granicą? Jeśli posiadamy wyrok sądu alimentacyjnego wydany w Polsce, a dłużnik alimentacyjny nie spełnia swojego ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa innych krajów > Systemy prawne innych państw


Zamknięty temat
 
03-03-2009, 15:05  
Eliss
Moderator
 
Eliss na Forum Prawnym
 
Posty: 2.623
Domyślnie Egzekucja alimentów z zagranicy

- Co zrobić, jeśli dłużnik alimentacyjny, nie płaci alimentów?
Co zrobić, jeśli dłużnik alimentacyjny, nie płaci alimentów, a przebywa za granicą?

Jeśli posiadamy wyrok sądu alimentacyjnego wydany w Polsce, a dłużnik alimentacyjny nie spełnia swojego obowiązku oraz przebywa za granicą, to zasadniczo istnieją dwa sposoby postępowania.
Zależą o¬ne od tego, w jakim kraju dłużnik przebywa oraz czy chcemy dochodzić egzekucji alimentów bezpośrednio w kraju pobytu dłużnika, czy też na miejscu w Polsce.
Polska związana jest konwencją nowojorską z 1956 roku, na mocy, której wierzyciel alimentacyjny
( a więc osoba uprawniona do alimentów lub jej przedstawiciel ustawowy- rodzice małoletniego dziecka) może zwrócić się do sądu w Polsce z wnioskiem, aby ten w jej imieniu przesłał do sądu w kraju pobytu dłużnika alimentacyjnego dokumenty upoważniające ten sąd czy inny organ zagraniczny do przeprowadzenia egzekucji, w celu uzyskania alimentów.
Aby uzyskać alimenty na tej podstawie, należy złożyć odpowiedni wniosek w sądzie okręgowym wydział cywilny właściwy wg miejsca zamieszkania wierzyciela alimentacyjnego, czyli osoby uprawnionej do alimentów. Wzory wniosków pobiera się w sądzie, prezentujemy tutaj także przykładowy wniosek, jednak może się o¬n różnić, od tego, jaki jest potrzebny, np.ze względu na to, czy dziecko pochodzi z małżeństwa.
Do wniosku trzeba dołączyć pełnomocnictwo dla organu zagranicznego do dochodzenia alimentów za osobę uprawnioną oraz odpis wyroku zasądzającego alimenty dla celów obrotu zagranicznego.
(To nie może być zwykły odpis wyroku, składając wniosek o wydanie odpisu trzeba zaznaczyć, ze chodzi o odpis na potrzeby obrotu zagranicznego). Do wniosku należy dołączyć odpisy aktów urodzenia dzieci- zupełne dla dzieci pozamałżeńskich. Jeśli dzieci uczęszczają do szkoły, potrzebne będą także zaświadczenia ze szkoły. Jednak wszelkie potrzebne dokumenty, jakie sąd będzie wymagał, zależą w dużej mierze od okoliczności konkretnej sprawy. Dlatego też warto pytać w sądzie o te dokumenty, zanim przystąpi się do ich gromadzenia i składania. Pracownicy sądu, wyznaczeni do tego typu spraw, pomagają wypełniać wniosek i udzielają wyczerpującej odpowiedzi na pytania dotyczące potrzebnych dokumentów. Zobowiązują ich do tego przepisy prawa.
Od wniosku nie pobiera się opłat sądowych, jednak należy przygotować się do zapłaty za wydanie odpisu wyroku, odpisów aktów urodzenia dzieci i ewentualnie innych dokumentów. także sąd moze
zarządać notarialnie potwierdzonego podpisu na pełnomocnictwie, co oczywiście rodzi kolejne koszty. Ważne jest także i to, że we wniosku nalezy podać adres dłużnika alimentacyjnego w kraju, w którym przebywa. Nieznajomość adresu może znacznie utrudnić lub uniemożliwić ściągnięcie alimentów.
Druga możliwość dochodzenia alimentów z zagranicy wynika z rozporządzenia UE nr nr 44/2001, tzw. pierwszego rozporządzenia brukselskiego. Rozporządzenie to można stosować w stosunku do wyroków wydanych po 1 marca 2002 roku i tylko w krajach członkowskich UE, oprócz Królestwa
Danii.
Zgodnie z nim, osoba, która posiada wyrok alimentacyjny wydany w jednym z krajów członkowskich, może starać się o jego wyegzekwowanie bezpośrednio w kraju, w którym przebywa dłużnik alimentacyjny. Właściwy miejscowo jest ten sąd, w okręgu, którego przebywa dłużnik alimentacyjny. Wnioskodawca wskazuje adres do doręczeń w okręgu sądu, do którego składa wniosek. Jeżeli prawo danego kraju nie przewiduje wskazywania takiego adresu, wnioskodawca wskazuje pełnomocnika do doręczeń. Dlatego istotne jest posiadanie adresu zamieszkania lub pracy dłużnika alimentacyjnego.
Wniosek, oczywiście w języku danego kraju, mozna wówczas złożyć bezpośrednio do organu zajmującego się egzekucją alimentów (przeważnie jest to sąd). Potrzebny będzie, więc wniosek o wyegzekwowanie alimentow oraz odpis wyroku sądu polskiego, przetłumaczony przez biegłego tłumacza, oraz przeważnie odpisy aktów urodzenia dziecka. Polski sąd wydaje specjalne zaświadczenie wg wzoru ustalonego rozporządzeniem. Można także w sądzie okręgowym wydział cywilny zgłosić się po pomocy prawną, tzn. poprosić, aby sąd polski przekazał taki wniosek wraz z dokumentami do odpowiedniego organu w kraju unijnym. Można wtedy także starać się o zwolnienie z kosztów sądowych, (czyli opłaty za tłumaczenie przysięgłe), jesli ktoś nie może ponieść tych kosztów bez uszczerbku dla utrzymania siebie lub swojej rodziny.
Uwaga: rozporządzenie nie obowiązuje w Danii.
Możliwa jest odmowa uznania przez sąd państwa obcego orzeczenia sądu innego kraju, jeśli jego uznanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub jeżeli nie da się go pogodzić z wcześniejszym orzeczeniem bądź w sytuacji, gdy dokument wszczynający postępowanie nie został doręczony w stosownym czasie lub gdy druga strona nie wdaje się w spór.
Eliss jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Egzekucja/SKUTECZNA egzekucja alimentów z Hiszpanii (odpowiedzi: 2) Witam wszystkich na forum. Spory czas temu, radziłem się was w jaki sposób egzekwować świadczenia alimentacyjne z Hiszpanii. Rady nie przyniosły...
§ Egzekucja alimentów z zagranicy - sąd jako pośrednik? (odpowiedzi: 3) Sprawa przedstawia się następująco: od kilkunastu lat bezskutecznie usiłuję wyegzekwować alimenty od mojego ojca (wcześniej za pośrednictwem matki),...
§ Egzekucja alimentów od babci, a egzekucja alimentów od rodzica dziecka (odpowiedzi: 2) Ojciec dziecka ma zasądzone alimenty na dziecko, które były przez pewien czas ściągane przez organ egzekucyjny w UK. Nastąpiła przerwa w egzekucji...
§ egzekucja komornicza a pensja z zagranicy na pl konto (odpowiedzi: 13) 1mam taką nietypową sprawe mianowicie pracuje w niemczech ponioeważ nie chce zakładac niemieckiego konta przelewałem na polskie konto komornik zajął...
§ Egzekucja alimentów od ojca a egzekucja alimentów od babci (odpowiedzi: 18) Mam zasądzone alimenty na dziecko od ojca dziecka wysokości 1000zł. Ojciec juniora nie wywiązuje się z obowiązku. W 2009 r wystąpiłam o alimenty od...
§ jak dochodzić alimentów z zagranicy? (odpowiedzi: 23) Witam, Mój były mąż, pracuje i mieszka w Wielkiej Brytani. Od kilku miesięcy nie dokonuje żadnych wpłat alimentacyjnych na nasze dziecko (zasądzone...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.