Jak napisać odwołanie do PZU - Forum Prawne

 

Jak napisać odwołanie do PZU

Dnia 1.03.210 roku miałam utratę przytomności w łazience, wynik; złamanie otwarte nosa - założono 3 szwy rozchwianą całą górna szczękę i złamanie 2 górnej - do dzis jestem w leczeniu zębów które do dzis są ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Ubezpieczenia - polisy, ubezpieczyciele

Ubezpieczenia - polisy, ubezpieczyciele - aktualne tematy:

  • § po kupieniu auta czy musze wyp...
    kupiłam auto i po przerejestrowaniu poszłam ubezpieczyć-auto było ubezpieczone i w firmie która się tym zajmuje...
  • § Założone odszkodowanie.
    Witam, chciałbym się doradzić czy mogę coś jeszcze zrobić. Sytuacja wygląda następująco, doszło do wypadku z...
  • § Odnowienie polisy zakupionego ...
    Żona zakupiła używane auto w czerwcu, umowa na OC do lutego. Zdecydowała się na innego ubezpieczyciela z którym...

Odpowiedz
 
31-05-2010, 12:44  
joanna55
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie Jak napisać odwołanie do PZU

Dnia 1.03.210 roku miałam utratę przytomności w łazience,
wynik; złamanie otwarte nosa - założono 3 szwy
rozchwianą całą górna szczękę i złamanie 2 górnej - do dzis jestem w leczeniu
zębów które do dzis są tkliwe i skręcenie kręgosłupa szyjnego.
Tak stwierdzono w szpitalu po przewiezieniu mnie na oddział ratunkowy,
nie znaleziono przyczyny a zrobiono, Rtg i tomograf głowy oraz badania z krwi,
sama też szukałam przyczyn robiąc różne badania sercowe i nic.
Gdy zgłaszałam w PZU mój wypadek, kazano mi dostarczyć kartotekę od internisty, stomatologa i laryngologa oraz neurologa.
Dziś otrzymałam odmowę odszkodowania z przyczyn choroby która przyczyniła się do mojego wypadku.
Nigdy nie stwierdzono u mnie zadnej choroby tylko zwyrodnienie kręgosłupa szyjnego.
joanna55 jest off-line  
31-05-2010, 12:52  
Mahatman1981
Przyjaciel forum
 
Mahatman1981 na Forum Prawnym
 
Posty: 1.495
Domyślnie RE: Jak napisać odwołanie do PZU

1. Z jakiego dokładnie ubezpieczenia zgłaszałaś szkodę?
2. Co dokładnie napisało PZU w decyzji o odmowie?
Mahatman1981 jest off-line  
31-05-2010, 13:03  
joanna55
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie

Kontynuje ubezpieczenie grupowe ostatniego zakładu pracy gdyż jestem na świadczeniu p/emerytalnym.
Pani z PZU zadzwoniła do mnie,że po konsultacji neurologicznej pan dr. wydał opinie
że wypadek miał miejsce ponieważ jest spowodowany moją chorobą czyli odmowa, tak to nazwała.
Czekam na pismo ponoć wysłane 25.05 ale jeszcze do mnie nie dotarło

Chciałabym jeszcze dodac,ze zanim otrzymałam zawiadomienie o odmowie
przez telefon to bylam na komisji u pani Laryngolog w wyznaczonym terminie i
w miedzy czasie otrzymałam pismo z PZU tresci;

PZU na Zycie informuje,że termin rozpatrzenia mojego zgłoszenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu zostanie przesunięty w czasie uzyskania opini neurologa.
joanna55 jest off-line  
31-05-2010, 13:49  
Anna P.
Przyjaciel forum
 
Anna P. na Forum Prawnym
 
Posty: 1.894
Domyślnie RE: Jak napisać odwołanie do PZU

Myślę, że trzeba poczekać, aż dostaniesz tę decyzję odmowną na piśmie, bo tam powinno być dokładnie podane, dlaczego odmawiają, a szczególnie na jaką Twoją chorobę się powołują. Wtedy dopiero będzie można opracować linię obrony.
Anna P. jest off-line  
31-05-2010, 13:51  
joanna55
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Jak napisać odwołanie do PZU

skrzynka pusta, jak tylko otrzymam pismo zaraz je streszczę.
joanna55 jest off-line  
01-06-2010, 12:40  
joanna55
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Jak napisać odwołanie do PZU

Dzis otrzymałam pisemną odpowiedz z PZU.

"Dotyczy: odmowy świadczenia nr 103088 z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, zdarzenie z dnia 1.03.2010 r...

Szanowna Pani

Informujemy że po rozpatrzeniu sprawy stwierdzono brak podstaw do przyznania świadczenia z tytułu zgłoszonego zdarzenia z dnia 1.03.2010r.

Zgodnie z paragrafem 27 pkt. 2 ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia pracowniczego Typ P (kod warunków P0KP10) odpowiedzialnością PZU Życie SA nie są objęte choroby lub stany chorobowe, nawet takie które występują nagle.

W wyniku analizy dostarczonej dokumentacji medycznej przez specjalistę neurochirurga i neurotraumatologa stwierdzono, że zgłaszane dolegliwości są skutkiem zmian chorobowych - zgłoszone zdarzenie z dnia 1.03.2010r. nie jest objęte odpowiedzialnością PZU Życie SA.

W związku z powyższym roszczenie zostało oddalone

Informujemy, że powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia albo według przepisów o właściwości ogólnej.

Z poważaniem...etc "


Chciałam tylko dodać,że 7 lat temu uległam tez takiemu podobnemu wypadkowi w wyniku miałam stłuczenia i nikt nie kwestionował z PZU,że ten wypadek nie podlega ubezpieczenia grupowego.
Nie wykryto u mnieżadnego stanu chorobowego, nie leczę sie na nic oprócz
mojego kregosłupa a i to doraznie w razie nasilenia bóli,
nie wiem co dalej robić, proszę o pomoc.
joanna55 jest off-line  
01-06-2010, 14:21  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.475
Domyślnie RE: Jak napisać odwołanie do PZU

kwestia opinii lekarskiej, czy PZU pisze, jaką to lekarz wykrył u pani chorobę???

nadążając za argumentacją PZU, to utrata przytomności jest chorobą krótkotrwałą i skutki zdarzenia powstałego w wyniku wypadku nie są objęte ubezpieczeniem....

Prosze podać dokłądnie treść tego § 27 pkt. 2 OWU;
rafal_26 jest off-line  
01-06-2010, 14:25  
joanna55
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie

Nie PZu nie pisze jaką to wykrył chorobę
Tresć punktu musze znalez.

To paragraf 27 ;

PZU ˚ycie SA nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki
nieszcz´Êliwych wypadków, które powstaΠy:
1) podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego
lub innego pojazdu, je˝eli ubezpieczony nie posiadaΠ
odpowiedniego prawa jazdy lub innego dokumentu
uprawniajàcego do prowadzenia danego pojazdu
(okreÊlonych w kodeksie drogowym),
2) podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego
lub innego pojazdu przez ubezpieczonego w stanie
nietrzeêwoÊci,
3) w zwiàzku z popeΠnieniem lub usiΠowaniem popeΠnienia
przez ubezpieczonego przest´pstwa,
4) w zwiàzku z popeΠnieniem lub usiΠowaniem popeΠ-
nienia przez ubezpieczonego samobójstwa,
5) w wyniku zatrucia spowodowanego spo˝yciem alkoholu,
u˝ywaniem narkotyków lub innych Êrodków
odurzajàcych,
6) w wyniku uszkodzenia ciaΠa spowodowanego leczeniem
oraz zabiegami leczniczymi, bez wzgl´du na to
przez kogo byΠy wykonane, chyba ˝e chodziΠo
o leczenie bezpoÊrednich nast´pstw wypadku.
2. OdpowiedzialnoÊcià PZU ˚ycie SA – w ramach ubezpieczenia
nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków – nie sà
obj´te choroby zawodowe i wszelkie inne choroby lub
stany chorobowe, nawet takie, które wyst´pujà nagle (np.
choroby zakaêne, zazi´bienia, zapalenie pΠuc, krwawienie
z narzàdów wewn´trznych, zakΠócenia cià˝y i porodu,
wypadni´cie jàdra mia˝d˝ystego) oraz wszelkie zawaΠy,
wylewy i udary.
joanna55 jest off-line  
01-06-2010, 14:45  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.475
Domyślnie RE: Jak napisać odwołanie do PZU

Dlatego wydaje się, iż PZU nie ma racji;

Niestety, aby sie o tym dowiedzieć musisz złożyć powództwo w postępowaniu uproszczonym na urzedowym formularzu;

Tyle, że sama musisz wstępnie określić procentowy uszczerbek na zdrowiu i wstępnie określić kwotę żądania;

Od razu musisz wnioskować o powołanie biegłego, który wypowie się na temat uszczerbku na zdrowiu oraz przyczyn zaistnienia przedmiotowego wypadku;

Oczywiście (nie wiem, czy tę część rozumiesz), można próbować wnosić jedynie o ustalenie procentowego uszczerbu, a to na TU przenieść ciężar wykazania, iż zdarzenie nie jest wypadkiem i nie rodzi jego odpowiedzialności, ale to już ryzyko;
rafal_26 jest off-line  
01-06-2010, 14:54  
joanna55
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Jak napisać odwołanie do PZU

Dzwoniłam do PZU i uprzejmy pan powiedział,ze mam zrobic odwołanie od decyzji,
czyli rozumiem,że piszę pismo o ponowne rozpatrzenie mojego wypadku i powołanie biegłego
???
joanna55 jest off-line  
01-06-2010, 15:25  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.475
Domyślnie RE: Jak napisać odwołanie do PZU

Możesz, ale nie musisz;

Masz albo drogę w PZU i odwołanie z podaniem, że piszą idiotyzmy, bo w Twoim przypadku nie ma zastosowania żaden udar, ani krótkotrwała choroba;

Albo od razu do sądu;
rafal_26 jest off-line  
01-06-2010, 18:06  
joanna55
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Jak napisać odwołanie do PZU

jaki mam czas na odwołanie sie od tej decyzji??
joanna55 jest off-line  
01-06-2010, 18:10  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.475
Domyślnie RE: Jak napisać odwołanie do PZU

3 lata od doręczenie decyzji o odmowie wypłaty - jest to ogólny termin przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia;
rafal_26 jest off-line  
01-06-2010, 18:13  
joanna55
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Jak napisać odwołanie do PZU

bardzo dziękuję, chyba poszukam prawnika który napisze mi to odwołanie bo ze mnie
kiepski pisarek
joanna55 jest off-line  
01-06-2010, 18:37  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.475
Domyślnie RE: Jak napisać odwołanie do PZU

nie wiem, czy to jest opłacalne; kwoty wypłacane z tytułu umów z NW są stosunkowo niewielkie;

radzę poczytać setki postów i jednak samemu pisać; ew. szukać wzorów w sieci;
rafal_26 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ ODRZUCONE Odwołanie od reklamacji obuwia. Jak napisać odwołanie pomocy (odpowiedzi: 1) kupiłem buty w Croppie zakupiłem je 2014,11 lipca.Buty służył tylko do szkoły praktycznie bo miałem 3 pary obuwia innego wiec te zostawiłem tylko do...
§ odwołanie z nnw jak napisać ??? (odpowiedzi: 1) potrzebuje sie odwołać od decyzji nnw przyznali mi 16 % a uważam ze to za mało jak to napisać co powinno sie znajdować w takim piśmie
§ Jak napisać odwołanie (próba o pomoc ) (odpowiedzi: 4) Witam dostałem od komornika nakaz zajęcia i podanie nr kont gdzie pracuje itd, oczywiście nakaz zapłaty przez sąd w lublinie był kierowany gdzie...
§ Jak napisać odwołanie? (odpowiedzi: 5) Witam.Mam pytanie ,czy może ktoś mi podpowie jak napisać odwołanie do PZU Życie,ponieważ po złamaniu nogi ,a dokładnie po złamaniu kostki bocznej i...
§ Jak napisać odwołanie?? (odpowiedzi: 9) W grudniu zeszłego roku dostałem zakaz prowadzenia pojazdów silnikowych. Niedługo mija rok od wyroku i chciałbym napisać pismo z prośbą o cofnięcie...
§ jak napisać odwołanie do MPK? (odpowiedzi: 1) Zostałam spisana przez kontrolerów mpk kilka razy, na początku kiedy jeszcze byłąm niepełnoletnia moi rodzice płacili kary za mnie. Teraz mam 19 lat...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:49.