Weryfikacja decyzji o wynajęciu pojazdu zastępczego - Forum Prawne

 

Weryfikacja decyzji o wynajęciu pojazdu zastępczego

A dokładniej: Cytat: [...]weryfikacji przesłanek leżących u podstaw podjętej przez poszkodowanego decyzji o wynajęciu pojazdu zastępczego Witajcie, dostałem dziś do wiadomości mail wysłany od TU do firmy zajmującej się wynajmem samochodów zastępczych z OC sprawcy. ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Ubezpieczenia - polisy, ubezpieczyciele


Odpowiedz
 
09-07-2012, 11:35  
Użytkownik
Gość
Domyślnie Weryfikacja decyzji o wynajęciu pojazdu zastępczego

A dokładniej:

Cytat:
[...]weryfikacji przesłanek leżących u podstaw podjętej przez poszkodowanego decyzji o wynajęciu pojazdu zastępczego
Witajcie,

dostałem dziś do wiadomości mail wysłany od TU do firmy zajmującej się wynajmem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Prawdopodobnie oni skierują go do mnie, bo TU wymaga w celu weryfikacji m.in.:
  • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i wymiarze godzin pracy poszkodowanego,
  • zaświadczenie od pracodawcy, że pracownik (poszkodowany) w okresie wynajmu pojazdu zastępczego nie przebywał na urlopie, zwolnieniu lekarskim
  • oświadczenia czy poszkodowany dysponuje innymi pojazdami, które mógłby wykorzystać w miejsce uszkodzonego

Czy informacja o mojej chorobie, urlopie oraz stanie majątkowym (liczba samochodów) nie są danymi wrażliwymi i TU może ich wymagać ?


PS. Widzę, że kilka postów niżej jest podobny temat, jednak nie zaspokaja w pełni mojej ciekawości dot. postępowania TU.
 
10-07-2012, 13:04  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Weryfikacja decyzji o wynajęciu pojazdu zastępczego

Odpowiadając sobie i potomnym:

wysłałem zapytanie do Rzecznika Ubezpieczonych oraz GIODO.
O ile ten pierwszy działa w moim odczuciu bardzo nieskutecznie, nieporadnie i strasznie wolno (zgłaszałem już jedną skargę) to liczę na stanowisko GIODO, tym bardziej, że telefonicznie otrzymałem potwierdzenie swoich obaw.

Na oba stanowiska przyjdzie mi poczekać ok. miesiąca, cała nadzieja więc w firmie wynajmującej pojazdy zastępcze, że wezmą te absurdalne wymagania na siebie tak jak piszą w reklamach...

Dam tu znać jak coś więcej będę wiedział.
 
10-07-2012, 14:23  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Weryfikacja decyzji o wynajęciu pojazdu zastępczego

Poniższy link kieruje do stanowiska Rzecznika Ubezpieczonych po analizie uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r.(III CZP 05/11). Wnioski z tej analizy są odpowiedzią na wszystkie Twoje pytania.

http://rzu.gov.pl/pdf/najem_pojazdu_zastepczego.pdf
 
10-07-2012, 14:51  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Weryfikacja decyzji o wynajęciu pojazdu zastępczego

Dziękuję za link do tego stanowiska.
Przeczytałem całość, jednak pogląd wyrobiłem sobie już na początku, po tym fragmencie sentencji SN:
Cytat:
"Utrata możliwości korzystania z rzeczy np. z pojazdu mechanicznego nie jest zatem szkodą majątkową samą w sobie."
Skoro tak uważa najwyższy organ władzy sądowniczej, nie mnie dyskutować...

Ja wiem, że chodzi o to by nie przeginać i brać auto, wtedy jeżeli jest to konieczne.
To jest ok.
Ale kilka postów niżej TU prosi o zaświadczenie z przedszkola, bo autorka wskazała, że m.in. odbiera dziecko z przedszkola.
A stąd nie daleko już do ekspedientki i proboszcza...
 
10-07-2012, 16:59  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Weryfikacja decyzji o wynajęciu pojazdu zastępczego

Wydaje się, że nie bardzo byłeś skupiony czytając stanowisko Rzecznika skoro tak zrozumiałeś zacytowany przez Siebie fragment. Nie ulega wątpliwości, że utrata możliwości korzystania z rzeczy nie jest szkodą majątkową samą w sobie. Nie można, więc żądać od ubezpieczyciela wypłaty równowartości wynajęcia pojazdu zastępczego nie wynajmując go, choć mamy do tego prawo. Dopiero wynajęcie pojazdu zastępczego i konieczność zapłaty za taką usługę stanowi szkodę majątkową poszkodowanego mającą związek przyczynowy z utratą możliwości korzystania z własnego pojazdy z winy sprawcy, za którego odpowiedzialność przyjął jego ubezpieczyciel.

To, co napisałem wyżej wyjaśnia stanowisko Rzecznika do tej uchwały. Szkoda, że nie starczyło Ci cierpliwości i nie dokończyłeś lektury.

„Utrata możliwości korzystania z rzeczy np. z pojazdu mechanicznego nie jest zatem szkodą majątkową samą w sobie. Szkodą majątkową jest zobowiązanie powstałe z tytułu umowy najmu pojazdu zastępczego – spełniony lub wymagalny czynsz najmu. Sąd Najwyższy nie podzielił więc poglądu, że już sama utrata możliwości korzystania z rzeczy stanowi szkodę majątkową, a co za tym idzie, że poszkodowany może żądać zryczałtowanych kosztów najmu pojazdu zastępczego (odszkodowania odpowiadającego kosztom jakie poniósłby poszkodowany gdyby wynajął pojazd mechaniczny).”

Za min cokolwiek napiszesz to proponuję jeszcze raz przeczytać stanowisko Rzecznika. Najdziesz tam również i takie fragmenty:

„W przypadku tego rodzaju roszczenia strata majątkowa powstaje dopiero z chwilą
poniesienia kosztów najmu tego pojazdu.”


„W ocenie Sądu Najwyższego szkodę majątkową stanowią wydatki poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie remontu uszkodzonego pojazdu albo przez okres niezbędny do nabycia nowego pojazdu.”

„W świetle uchwały Sądu Najwyższego poniesiony przez osobę fizyczną nieprowadzącą
działalności gospodarczej koszt najmu pojazdu zastępczego stanowi zatem szkodę majątkową.”


„Sąd Najwyższy w przedmiotowej uchwale nie potwierdził również, że zasady
odpowiedzialności cywilnej za szkodę dopuszczają uzależnianie podstawy i zakresu
roszczenia o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego od statusu poszkodowanego (czy jest on przedsiębiorcą, czy osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej), czy od celu wykorzystywania pojazdu mechanicznego (do celów komercyjnych lub prywatnych).”


„Jeżeli poszkodowany wskutek czynu niedozwolonego utracił możliwość korzystania z rzeczy, nie posiadając innego, wolnego i nadającego się do wykorzystania pojazdu mechanicznego, wynajmie pojazd zastępczy o zasadniczo podobnej klasie, według stawki czynszu najmu obowiązującej na lokalnym rynku i będzie korzystał z przedmiotu najmu w okresie naprawy pojazdu mechanicznego lub w okresie niezbędnym do zakupu innego pojazdu, to koszty poniesione z powyższego z tytułu będą mogły być kwalifikowane jako wydatki celowe i ekonomicznie uzasadnione.”

Sąd Najwyższy w pełni podzielił zaprezentowany przez Rzecznika Ubezpieczonych
pogląd, że korzystanie przez poszkodowanego z własnego pojazdu mechanicznego nie może być odtworzone przez wykorzystywanie środków komunikacji publicznej, są to bowiem odmienne sposoby korzystania z rzeczy.”


„Innymi słowy, nie można uzależniać refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego od konieczności wykazania przez poszkodowanego, że nie mógł on skorzystać ze środków komunikacji publicznej lub korzystanie z nich było niedogodne.”

„W ocenie Sądu Najwyższego najem nie jest celowy, a tym samym nie jest
ekonomicznie uzasadniony, jeżeli poszkodowany posiada inny, wolny i nadający się do
wykorzystania pojazd mechaniczny lub wynajmując pojazd mechaniczny nie zamierza
korzystać z przedmiotu najmu i nie korzystał w okresie naprawienia szkody.”


Poszkodowany nie ma obowiązku uzyskać zgody na najem pojazdu zastępczego w szkodach likwidowanych z polisy OC sprawcy, lecz jedynie przekazać ubezpieczycielowi swoje roszczenie.
 
10-07-2012, 21:22  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Weryfikacja decyzji o wynajęciu pojazdu zastępczego

Cytat:
Napisał/a kwl Zobacz post
Ja wiem, że chodzi o to by nie przeginać i brać auto, wtedy jeżeli jest to konieczne.
Dokładnie to napisałem powyżej, co Ty zacytowałeś ze stanowiska SN i RZU.
A to, że kompletnie nie zgadzam się definicją szkody majątkowej SN przedstawioną w moim cytacie, to już tylko mój problem i jak wspomniałem nie ma sensu z tą decyzją szerzej polemizować.

Większym problemem jest dla mnie żądanie TU przedstawienia kilku dość "specyficznych" zaświadczeń zawierających dane wrażliwe w celu weryfikacji zasadności pojazdu zastępczego.

Zgodnie z przedstawionym przez Ciebie stanowiskiem SN wraz z rozwinięciem RZU - już podczas wynajmu auta złożyłem oświadczenie o celu i potrzebie pojazdu zastępczego, wskazując m.in. dojazd do pracy -> TU żąda 3 zaświadczeń od pracodawcy (podważając tym samym moje oświadczenie) ...

Jako 2 i 3 cel wskazałem zakupy i odwiedziny rodziny. Jakich w tym wypadku zaświadczeń zażąda TU ?

Nie dajmy się zwariować...
 
10-07-2012, 22:11  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Weryfikacja decyzji o wynajęciu pojazdu zastępczego

@kwl/napisałeś:
„A to, że kompletnie nie zgadzam się definicją szkody majątkowej SN przedstawioną w moim cytacie, to już tylko mój problem i jak wspomniałem nie ma sensu z tą decyzją szerzej polemizować.”

W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 roku. Sygn. akt III CZP 05/11 ani w jej uzasadnieniu nie ma żadnej definicji szkody majątkowej. SN jedynie stwierdził, że utrata możliwości korzystania z pojazdu mechanicznego na skutek jego uszkodzenia nie z naszej winy nie jest szkodą majątkową samą w sobie i ma absolutną rację. Całkowicie zgadzam się z Tobą, że jakakolwiek próba polemizowania z tak oczywistym faktem jest bez sensu. Twoim problemem jest również jak ustosunkujesz się do żądań ubezpieczyciela, które słusznie uważasz za bezpodstawne. Ja też mam problem ze zrozumieniem, jakiej porady oczekujesz od użytkowników tego forum.?

W pierwszym poście napisałeś:
„PS. Widzę, że kilka postów niżej jest podobny temat, jednak nie zaspokaja w pełni mojej ciekawości dot. postępowania TU.”

Jakie są Twoje oczekiwania, co chciałbyś jeszcze wiedzieć by Twoja ciekawość została zaspokojona?
 
11-07-2012, 09:31  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Weryfikacja decyzji o wynajęciu pojazdu zastępczego

Cytat:
Napisał/a kwl Zobacz post
Czy informacja o mojej chorobie, urlopie oraz stanie majątkowym (liczba samochodów) nie są danymi wrażliwymi i TU może ich wymagać ?
Chyba już jaśniej nie można.
 
11-07-2012, 11:25  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Weryfikacja decyzji o wynajęciu pojazdu zastępczego

Znasz odpowiedz na zadane pytanie. Ubezpieczyciel nie może żądać dokumentów potwierdzających Twoją prawdomówność, co do faktów, które opisałeś w oświadczeniu składając roszczenie o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego. W takich oświadczeniach poszkodowani zbędnie piszą, do jakich celów jest im potrzebny pojazd. Zgodnie z uchwałą SN wystarczy napisać, oczywiście zgodnie z prawdą, że nie posiadamy innego wolnego pojazdu, którym moglibyśmy zastąpić uszkodzony oraz fakt, że średnio miesięcznie jeździmy naszym pojazdem w różnych celach około 1500-2000 km.
Dlaczego ubezpieczyciele bezprawnie żądają dokumentów o naszych chorobach, miejscu pracy, urlopach, szkołach dzieci, przedszkolach i innych trasach przejazdów? Zapewne, dlatego, że większość poszkodowanych nie zna albo zna słabo przysługujące im prawa. Większość poszkodowanych uważa, że pracownicy ubezpieczalni to urzędnicy państwowi, którzy mogą żądać zgodnie z instrukcjami przełożonych każdego dokumentu i grzecznie je dostarczają. Takich jak Ty „buntowników” jest niestety bardzo mało i nawet im nie zawsze starcza determinacji by dochodzić swoich praw w sądzie. Państwo nie kontroluje tego, co dzieje się w ubezpieczalniach a instytucja do tego powołana KNF po prostu „śpi”. Rzecznik Ubezpieczonych, choć ma najmniejsze kompetencje, jeśli chodzi o doraźne interwencje w mojej ocenie robi najwięcej dla ubezpieczonych. Wszystkie ważne dla poszkodowanych uchwały SN powstały z jego inicjatywy. Nawet najlepsze uchwały SN nie będą skuteczne jak poszkodowani nie „zasypią” sądów pozwami nawet o „parę groszy” należne od ubezpieczyciela. Tylko w ten sposób można oczekiwać zmian na lepsze w przeciwnym razie lepiej niemieć nic, co wymaga ubezpieczenia, bo zapewne będzie jeszcze gorzej. Właściciele TU oczekuje, co roku lepszych wyników a decydenci wymyślają utrudnienia w uzyskaniu odszkodowania chcą zachować „ciepłe stołki” i nie małe pobory. Pracownicy zaś wykonują tylko polecenia nie zawsze zdając sobie sprawę, ze ich postepowanie nie jest zgodne z obowiązującym prawem i „karuzela się kreci”.

Jedyne ograniczenie dla poszkodowanego w najmie pojazdu zastępczego Sąd Najwyższy określił w następującym fragmencie swojego uzasadnienia do uchwały z dnia 17 listopada 2011 roku. Sygn. akt III CZP 05/11.

W ocenie Sądu Najwyższego najem nie jest celowy, a tym samym nie jest
ekonomicznie uzasadniony, jeżeli poszkodowany posiada inny, wolny i nadający się do
wykorzystania pojazd mechaniczny lub wynajmując pojazd mechaniczny nie zamierza
korzystać z przedmiotu najmu i nie korzystał w okresie naprawienia szkody.”
 
11-07-2012, 11:52  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Weryfikacja decyzji o wynajęciu pojazdu zastępczego

Gdybym znał to bym tu nie pytał.
Zdrowy rozsądek podpowiadał mi tylko, że Ubezpieczyciel przesadza, ale ostatnio coś ten rozsądek mnie w kwestiach prawnych zawodzi stąd moje wątpliwości i dywagacje (tu akurat niepotrzebne)

Ty wskazałeś konkretne orzeczenie, wraz z wyjaśnieniem, za które jestem wdzięczny, które rozwiewa moje wątpliwości, ale też, co nie ukrywam, mi bardzo odpowiada.

Dam znać, jak będę wiedział coś więcej.
 
11-07-2012, 18:53  
rade1945
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: Weryfikacja decyzji o wynajęciu pojazdu zastępczego

Mnie wczoraj jedno TU zbombardowało informacją, żebym im dosłał informacje:

Cytat:
W związku z wynajęciem pojazdu zastępczego przesyłam zasady rozpatrywania roszczenia oraz listę dokumentów jakie należy przedstawić.
Okres, za jaki wynajem pojazdu

b) w przypadku szkody całkowitej:

od dnia powstania szkody do dnia jej zgłoszenia ubezpieczycielowi (o ile zgłoszenie nastąpiło bez nieuzasadnionej zwłoki) - standardowo 3 dni;
od dnia zgłoszenia szkody do dnia dokonania oględzin przez przedstawiciela ubezpieczyciela oraz otrzymania przez zgłaszającego (lub upoważniony przez poszkodowanego podmiot, warsztat) informacji o zakwalifikowaniu szkody jako całkowitej (może być zawarta na protokole oględzin);
okres niezbędny na sprzedaż wraku pojazdu i zakup innego pojazdu o zbliżonych parametrach oraz jego rejestracji - standardowo 7 dni.Obraz (Metaplik)Uwaga: Jeśli powyższe zsumowane okresy wykraczają poza dzień wypłaty odszkodowania, dzień wypłaty odszkodowania bezwzględnie uznaje się za koniec okresu zasadnego zwrotu kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego.

Wynajmowany pojazd powinien klasą i przeznaczeniem odpowiadać pojazdowi uszkodzonemu.
Wymagane dokumenty do rozpatrzenia roszczeń
Osoba prowadząca działalność gospodarczą:
· kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
· kopii wypisu z ewidencji środków trwałych lub dokumentacji potwierdzającej rozliczanie kosztów użytkowania pojazdu w ramach prowadzonej działalności,

· zaświadczenie (oświadczenie) dotyczące braku posiadania innych środków transportu mogących zastąpić uszkodzony pojazd,

· oświadczenie wskazujące zakres wykorzystywania pojazdu zastępczego w prowadzonej działalności (do jakich czynności wynajem pojazdu był niezbędny),

· dokument potwierdzający poniesione koszty zawierający szczegółowe wskazanie okresu wynajmu pojazdu (z datami granicznymi) oraz dzienną stawkę wynajmu.

Osoba nie prowadząca działalności gospodarczej:
1. Oświadczenia:
· na temat dotychczasowego sposobu korzystania z pojazdu, w szczególności:
- intensywności używania pojazdu przed wypadkiem,
- wskazania tras przejazdów,
- określenia celu dokonywanych przejazdów,
· czy najem pojazdu zastępczego w miejsce uszkodzonego był konieczny,
· czy nie było możliwości wykorzystania innego dostępnego nieodpłatnie pojazdu.
2. Dokumentu potwierdzającego poniesione koszty (faktura / umowa) zawierającego szczegółowe wskazanie okresu wynajmu pojazdu (z datami granicznymi) oraz dzienną stawkę wynajmu.

Powyższe jest zgodne z wytycznymi Polskiej Izby Ubezpieczeń sporządzonych w porozumieniu z Urzędem Komisji Nadzworu Finansowego z dnia 21.09.2010 r.


W myśl art. 361 § 2 k.c. naprawienie szkody obejmuje - w granicach normalnego związku przyczynowego - straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono. Koszty, które poszkodowany poniósł z tytułu parkowania pojazdu są przykładem uszczerbku majątkowego, mającego postać straty rzeczywistej (damnum emergens ), powodującej zmniejszenie - uszczerbek w majątku poszkodowanego.

Poszkodowanemu przysługuje zwrot kwoty, którą musiał wydać na parkowanie pojazdu co wynika wprost z dyspozycji przytoczonego powyżej art. 361 k.c. Ważne jest jednak aby koszty te pozostawały w ścisłym związku zarówno ekonomicznym, jaki przyczynowym ze szkodą.
Mam im wskazać trasy, ilości kilometrów, intensywność używania pojazdu, czy wynajem był konieczny, czy nie można było bezpłatnie innym środkiem lokomocji dotrzeć... Pytania kuriozalne, biorąc pod uwagę 200 tysięcy na liczniku zrobionych kilometrów. Poza tym, mam im przebieg ostatnich 20 podróży napisać? Gdyby samochód nie był mi potrzebny to bym go:
A) nie kupował
B) następnie po wypadku nie wynajmował
rade1945 jest off-line  
11-07-2012, 21:09  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Weryfikacja decyzji o wynajęciu pojazdu zastępczego

rade1945 miedzy innymi otrzymał taką informację od ubezpieczyciela:

„Powyższe jest zgodne z wspólnymi wytycznymi Polskiej Izby Ubezpieczeń sporządzonych w porozumieniu z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21.09.2010 r.”

Jest faktem, że taka instrukcja była i obowiązywała. Nie zgadzał się z nią Rzecznik Ubezpieczonych i dlatego zwrócił się o wykładnię do Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy w dniu 17 listopada 2011 roku. Sygn. akt III CZP 05/11 z składzie całej Izby (siedmiu sędziów) podjął Uchwałę w uzasadnieniu opisał obowiązki poszkodowanego w stosunku do ubezpieczyciela, gdy skorzysta z wynajmu pojazdu zastępczego w miejsce uszkodzonego. Trudno doszukać się w uzasadnieniu tej uchwały podstawy prawnej i zasadności żądań ubezpieczycieli dotyczących dostarczenia wielu dokumentów przez poszkodowanego.
Nie wydaje mi się by PIU nawet w porozumieniu KNF mogła stanowić przepisy prawa niezgodne z Uchwałami Sadu Najwyższego. Jedynym usprawiedliwieniem PIU i KNF jest fakt, że wytyczne te powstały w dniu 21.09.2010 roku a Uchwała SN jest z dnia 17.11.2011 roku. Jest, więc logiczne, że owe wytyczne są nieaktualne, bo niezgodne z tą Uchwałą SN. W ubezpieczalniach widocznie czas płynie wolniej a niekorzystne zmiany zwalniają jeszcze bardziej.
Jak długo istnieje cywilizowany świat tak długo regulacje prawne zawsze były później, bo trudno regulować coś, co jeszcze nie występuje. Możliwość korzystania z pojazdu zastępczego w miejsce uszkodzonego też jest nowością i dla poszkodowanych i dla ubezpieczycieli. Dlatego też tak ważna jest ta Uchwała SN.
 
31-07-2012, 21:27  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Weryfikacja decyzji o wynajęciu pojazdu zastępczego

Cytat:
Napisał/a kwl Zobacz post
Zdrowy rozsądek podpowiadał mi tylko, że Ubezpieczyciel przesadza [...]
Dam znać, jak będę wiedział coś więcej.
Otrzymałem odpowiedź od Rzecznika Ubezpieczonych, więc zgodnie z obietnicą przytaczam jej najważniejszy fragment:

Cytat:
W przypadku wielopłaszczyznowego wykorzystania pojazdu mechanicznego (do pracy, po zakupy, realizacji innych czynności życia codziennego) poza ciężarem dowodu znajduje się zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu, wymiarze godzin pracy, adresie miejsca pracy, zaświadczenie od pracodawcy, że pracownik w okresie najmu pojazdu zastępczego nie przebywał na urlopie, zwolnieniu lekarskim. Są to żądania zbyt daleko idące. Przebywanie poszkodowanego na urlopie wypoczynkowym nie powoduje, że najem automatycznie staje się niecelowy i ekonomicznie uzasadniony.
 
24-08-2012, 08:45  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Weryfikacja decyzji o wynajęciu pojazdu zastępczego

Przy tak daleko idących żądaniach TU nie sądzę, żeby udało Ci się załatwić sprawę polubownie. Radzę złożyć do sądu pozew z wezwaniem do zapłaty. Być może będzie rozprawa, wezwą się abyś potwierdził do czego potrzebny Ci był samochód (bez dostarczania szczegółowych dokumentów) i bez problemu sprawę wygrasz.
 
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zwrot koszów Pojazdu zastępczego (odpowiedzi: 5) Witam, miałem szkodę z OC sprawcy, ubezpieczyciel PZU zwróciło mi za technologiczny czas naprawy tj 3 dni plus jeden dzień ( wydanie i przyjecie...
§ koszt najmu pojazdu zastępczego (odpowiedzi: 10) Witam, Wynająłem pojazd zastępczy na 20 dni z polisy oc sprawcy. Mój pojazd został zakwalifikowany jako szkoda całkowita.( Samochody nie...
§ Częściowy zwrot kosztów wynajęcia samochodu zastępczego (odpowiedzi: 2) Witam! Mam taki problem: W sierpniu 2012 miałem stłuczkę - na moje volvo V40 najechał z tyłu koleś subaru impreza. Przerysował mi tylny zderzak i...
§ Wypadek pojazdu zastępczego- co z tym zrobić? (odpowiedzi: 4) Witam. Mam taki problem: Ok miesiąc temu mój ojciec miał wypadek (nie z własnej winy). Dostał od firmy, która zabrała pojazd uszkodzony, pojazd...
§ Zwrot należności za wynajem pojazdu zastępczego od osoby fizycznej (odpowiedzi: 6) Witam Ubezpieczalnia odmawia wypłaty odszkodowania za wynajem auta na podstawie umowy cywilnoprawnej od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności...
§ firma ubezpieczeniowa a koszty wynajęcia samochodu zastępczego (odpowiedzi: 2) Witam, Niedawno "miałem" wypadek samochodowy, oczywiście nie z mojej winy. Firma ubezpieczeniowa sprawcy wypadku nie chce ponieść kosztów wynajęcia...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:13.