Kilka pytań - Forum Prawne

 

Kilka pytań

Witam, jestem nowy na forum i potrzebuje porady. Kupiłem w 2008 roku samochód marki BMW. Miał on na początku być tzw. dawcą, wiec nie przerejestrowałem go na siebie. Od dwóch lat użytkuję go jako swój ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Ubezpieczenia - polisy, ubezpieczyciele


Odpowiedz
 
05-02-2013, 17:33  
Molass
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie Kilka pytań

Witam, jestem nowy na forum i potrzebuje porady. Kupiłem w 2008 roku samochód marki BMW. Miał on na początku być tzw. dawcą, wiec nie przerejestrowałem go na siebie. Od dwóch lat użytkuję go jako swój samochód, wykupiłem ubezpieczenie na mamę, która ma maksymalne zniżki po ojcu, jednak samochodu nie przerejestrowałem.

A teraz do sedna:
Dzisiaj rano, jadąc do pracy, byłem uczestnikiem kolizji (nie z mojej winy). Zostałem uderzony w tył, przez co mam połamany zderzak, zbitą lampę i kilka innych usterek. Spisaliśmy oświadczenie, ponieważ policja odmówiła przyjazdu na miejsce zdarzenia i teraz chcę się ubiegać o odszkodowanie z polisy OC sprawcy.

Moje pytanie brzmi: czy otrzymam odszkodowanie, mimo tego ze auto jest nie przerejestrowane? Gdzieś czytałem że wystarczy dołączyć do dokumentów umowę kupna - sprzedaży i powinno być ok.

Proszę o odpowiedź w miarę szybko, ponieważ zgłosiłem już szkodę do PZU i rzeczoznawca ma się pojawić w piątek.

Z góry dziękuje.
Molass jest off-line  
05-02-2013, 19:12  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Kilka pytań

Umowa K-S wystarczy.
 
05-02-2013, 19:48  
Molass
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: Kilka pytań

Ok, dziękuję za odpowiedź. Odszkodowanie pewnie nie będzie duże ze względu na wiek i cenę rynkową auta, ale zawsze warto naprawić, zwłaszcza że samochód ma u mnie dożywocie
Molass jest off-line  
08-02-2013, 10:35  
Molass
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: Kilka pytań

Witam, jestem już po oględzinach przez rzeczoznawcę. Teraz pojawił się kolejny problem. Otóż w tym samym czasie dostałem maila od PZU z prośbą o przysłanie "potwierdzenia legalizacji umowy zakupu (dowód opłaty skarbowej)" Problem w tym że przez te lata ten kwitek mi się gdzieś zapodział i mimo poszukiwań nie mogę go znaleźć. Czy PZU odmówi wypłaty jeśli nie okaże tego potwierdzenia? Co w tej sytuacji zrobić?
Molass jest off-line  
08-02-2013, 10:56  
Piotrala
Użytkownik
 
Posty: 190
Domyślnie RE: Kilka pytań

Cytat:
Napisał/a Molass Zobacz post
policja odmówiła przyjazdu na miejsce zdarzenia
Nie rozumie jak policja może odmówić ?
Piotrala jest off-line  
08-02-2013, 11:01  
Molass
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: Kilka pytań

Po prostu odmówili, stwierdzili że nie mają czasu na takie małe kolizje i kazali spisać oświadczenie. Ale nie w tym rzecz, teraz bardziej interesuje mnie co zrobić z dowodem opłaty skarbowej.
Molass jest off-line  
08-02-2013, 11:52  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Kilka pytań

Jak dokładnie brzmi ten email?
 
08-02-2013, 12:57  
Molass
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: Kilka pytań

Dokładnie tak:

"Szanowny Kliencie

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.) informuję, że w związku ze zgłoszeniem szkody w pojeździe marki BMW o nr rej. WGMXXXX, do ustalenia
odpowiedzialności PZU SA lub wysokości odszkodowania niezbędne jest złożenie następujących dokumentów:

1. potwierdzenie legalizacji umowy zakupu (dowód opłaty skarbowej)
2. Kopia lub skan drugiej strony dowodu rejestracyjnego

Dokumenty proszę dostarczyć w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma do dowolnego Oddziału PZU lub przesłać naadres korespondencyjny bądź e-mail podany w nagłówku...."

Co do drugiego punktu to już wyjaśnione, rzeczoznawca zrobił zdjęcie DR.

Sprawa się jednak trochę skomplikowała, ponieważ okazało się że moja mama nie opłaciła PCC, ponieważ nie zna się na procedurach rejestracji (nie ma nawet prawa jazdy) i nie wiedziała o takim obowiązku, dlatego też nie mogłem znaleźć dowodu zapłaty.
Co w tej sytuacji mam zrobić? Opłacić podatek i złożyć czynny żal, czy napisać do PZU i opisać zaistniałą sytuację?
Molass jest off-line  
08-02-2013, 14:09  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Kilka pytań

Cytat:
Napisał/a Molass Zobacz post
Co w tej sytuacji mam zrobić? Opłacić podatek i złożyć czynny żal
Sam już sobie odpowiedziałeś.Co do żądania.
Napisz im, że w odpowiedzi na pismo z dnia ... zwracasz się o przedstawienie legalizacji żądania przez ubezpieczyciela okazania dowodu opłaty skarbowej (podstawy prawnej sankcjonującej uprawnienie PZU do kontroli tego dokumentu). Dodatkowo, uprzedzając ich kolejne pismo, zażądaj podstawy prawnej legalizującej stwierdzenie, że bez opłacenia w/w podatku umowa K-S jest nieważna.
I niżej wklej im cytat ze strony Rzecznika Ubezpieczonych:
Cytat:
Nakładanie na poszkodowanego przez zakład ubezpieczeń obowiązku dostarczenia dokumentów innych, niż niezbędne ubezpieczycielowi do poprawnego i samodzielnego ustalenia wysokości odszkodowania należy ocenić jako nieuprawnione. Jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 grudnia 1998 r. (sygn. akt II CKN 114/98, niepubl.), na ubezpieczającym ciąży obowiązek wykazania tylko takich faktów, jak zawarcie umowy ubezpieczenia, opłacenie składki oraz powstanie szkody wskutek wypadku objętego ubezpieczeniem. W orzeczeniu zaś z dnia 7 sierpnia 2003 r. (sygn. akt IV CKN 387/01, niepubl.) Sąd Najwyższy, potwierdzając prawo poszkodowanego do otrzymania pełnego odszkodowania niezależnie od faktu dokonania naprawy stwierdził także, iż w postępowaniu likwidacyjnym poszkodowany ma niewielkie obowiązki proceduralne, do których należy, oprócz wystąpienia z wnioskiem zgłoszenia szkody, przede wszystkim udokumentowanie szkody powstałej na skutek wypadku ubezpieczeniowego, natomiast zasadniczy ciężar tego postępowania spoczywa na zakładzie ubezpieczeń. Pogląd taki sformułował także Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 25 sierpnia 1994 r. (sygn. akt III CZP 107/94, OSNC 1995, nr 1, poz. 15). Warto także zauważyć, iż w wyroku z dnia 19 września 2002 r. (sygn. akt V CKN 1134/00, niepubl.) Sąd Najwyższy podkreślił, iż zakład ubezpieczeń ma obowiązek po zgłoszeniu zawiadomienia o wypadku, samodzielnego przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, tj. ustalenia zarówno przesłanek swej odpowiedzialności, jak i okoliczności wypadku i wysokości szkody. Podkreślił także, iż obowiązku tego ubezpieczyciel nie może przerzucić na inne podmioty.

Rolę zakładu ubezpieczeń w procesie likwidacji szkody podkreślają także przepisy określające obowiązki ubezpieczyciela w przypadku, gdy roszczenie poszkodowanego nie jest w pełni zaspokojone. W odniesieniu do ubezpieczeń obowiązkowych, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń ma obowiązek poinformowania o tym na piśmie osoby występującej z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. W odniesieniu zaś do ubezpieczeń dobrowolnych, normę taką zawiera art. 16 ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Oba te przepisy potwierdzają rolę towarzystwa jako podmiotu, który winien wykazać, iż przyznane odszkodowanie zostało ustalone na właściwym poziomie, a więc że prawo poszkodowanego ogranicza się wyłącznie do przyjętej przez zakład ubezpieczeń kwoty.

W świetle podkreślonego w orzecznictwie zminimalizowania spoczywających na poszkodowanym obowiązków proceduralnych w procesie likwidacji szkody, oraz nałożenia przez ustawodawcę na zakład ubezpieczeń szeregu obowiązków związanych z tym postępowaniem, w tym obowiązku samodzielnego i aktywnego ustalenia wysokości odszkodowania, warto także powołać wyrok z dnia 18 listopada 2009 r. (sygn. akt II CSK 257/09, niepubl.). Sąd Najwyższy stwierdził w nim bowiem, iż „szczegółowe obowiązki zakładu ubezpieczeń po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową określa art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 123, poz. 1151 z późn. zm.)". W orzeczeniu tym Sąd jasno stwierdził także, iż „w judykaturze podkreśla się, że unormowania tej ustawy nie odnoszą się do procesu cywilnego, lecz do postępowania likwidacyjnego, które z założenia nie jest postępowaniem spornym, w jakim mógłby funkcjonować ciężar dowodu w rozumieniu art. 6 k.c.". Podobną opinię wyraził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 22 lipca 2005 r. (sygn. akt III CZP 49/05, niepubl.), w którym stwierdził m.in., iż zasad zawartych w art. 16 ustawy o działalności ubezpieczeniowej „nie można przenosić na grunt procesu cywilnego, gdyż oznaczałoby to, że żądanie powoda mogłoby nie być poparte żadnymi dowodami, czego nie można pogodzić z zasadami kontradyktoryjnego procesu". Zajęcie przez Sąd Najwyższy powyższego stanowiska świadczy o tym, że wymogi postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez zakład ubezpieczeń w zakresie ciężaru dowodu odbiegają od wymogów dowodowych procesu, w którym musi być zachowana zasada kontradyktoryjności.
 
08-02-2013, 14:20  
Molass
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: Kilka pytań

Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź Czyli jeśli dobrze rozumiem PZU nie ma prawa sprawdzać czy podatek był opłacony czy nie (chyba że mają na to podstawę prawną) i mimo nie opłaconego podatku PCC powinni wypłacić odszkodowanie?

Oczywiście czynny żal złożę i podatek postaram się opłacić jak najszybciej, ale pewnie dopiero w przyszłym tygodniu, tylko pytanie czy PZU do tego czasu nie doniesie na mnie do US?
Molass jest off-line  
08-02-2013, 14:30  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Kilka pytań

Opłacenie lub nie nie ma tu znaczenia. Ubezpieczyciel może ograniczyć swoja odpowiedzialność tylko na podst. art. 17 ustawy o OC, a ten odnosi się tylko do niedopełnienia obowiązku wynikającego z art. 16.
Cytat:
Art. 16. [Obowiązki osoby objętej ubezpieczeniem]
(...)
3. Osoba, której odpowiedzialność jest objęta ubezpieczeniem obowiązkowym,a także osoba występująca z roszczeniem, powinny przedstawić zakładowi ubezpieczeń, Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu lub Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych posiadane dowody dotyczące zdarzenia i szkody oraz ułatwić im ustalenie okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkód, jak również udzielić pomocy w dochodzeniu przez zakład ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych roszczeń przeciwko sprawcy szkody.
Żądanie dokumentu potwierdzającego opłacenie podatku PCC ma się nijak do tego art.
 
08-02-2013, 15:19  
Molass
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: Kilka pytań

Ok, jeszcze tylko pytanie dla pewności. W mailu do PZU muszę napisać że umowa nie została opłacona w US i dlaczego tak się stało? czy po prostu napisać treść z poprzednich postów?
Molass jest off-line  
08-02-2013, 19:49  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Kilka pytań

Cytat:
Napisał/a Molass Zobacz post
Ok, jeszcze tylko pytanie dla pewności. W mailu do PZU muszę napisać że umowa nie została opłacona w US i dlaczego tak się stało? czy po prostu napisać treść z poprzednich postów?
A po co chcesz to pisać?
PZU to nie Urząd Skarbowy, by miał prawo kontrolować, czy odprowadzasz należne podatki.
 
09-02-2013, 13:10  
Molass
Początkujący
 
Posty: 13
Domyślnie RE: Kilka pytań

Ok, dziękuję, zrobię tak jak Pan radzi.

Reasumując, mimo braku opłaconego podatku PZU powinno wypłacić należne mi odszkodowanie? (kalkulacja od rzeczoznawcy już jest)

Znalazłem jeszcze coś takiego i to mnie zaczęło martwić:

Kiedy ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania? Poradnik - Ubezpieczenie pojazdu - Auto formalności - Wieszjak.pl
Molass jest off-line  
09-02-2013, 13:25  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Kilka pytań

Cytat:
Napisał/a Molass Zobacz post
Znalazłem jeszcze coś takiego i to mnie zaczęło martwić:
Pod jakim względem?
 
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Spółka z o.o. - kilka pytań. (odpowiedzi: 10) Witam, chcę założyć jednoosobową spółkę z o.o., i mam kilka pytań. Jestem świeża w temacie, więc pytania prawdopodobnie nie raz będą naiwne, a...
§ Kilka pytań (odpowiedzi: 3) Mam kilka pytań: - Czy prawdą jest to, że mając zawiasy z jednego artykułu mogę otrzymać zawiasy z innego artykuły bez odwieszania tych pierwszych...
§ PIT-37 - kilka pytań (odpowiedzi: 7) Witam serdecznie, chciałabym zapytać, czy matka osoby, która w ubiegłym roku ukończyła 25 lat a która jest osobą uczącą się (studiuje) może...
§ Kilka pytań (odpowiedzi: 1) Rzecz odnosi sie testu z Ochrony wlasnoci intelektualnej. Doktor w tescie zawarl kilka pytan na ktore odpowiedzi nawet z ustawa w reku nie sa zgola...
§ Kilka pytań. (odpowiedzi: 1) Witam, jestem nowy na forum i chciałem wam zadać kilka pytań :) Został mi ostatni rok liceum i czas na wybór szkoły wyższej, jeśli oczywiście...
§ kilka pytań (odpowiedzi: 1) 1. czy w sprawie o podzial majatku jakiekolwiek znaczenie moze miec sytuacja prawna jednej ze stron?? tzn. ojciec ma przymusowe leczenie alkoholowe,...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:02.