Prawo ubezpieczeniowe: ubezpieczeń gospodarczych, OFE. Rzecznik Ub. Orzecznictwo. - Forum Prawne

 

Prawo ubezpieczeniowe: ubezpieczeń gospodarczych, OFE. Rzecznik Ub. Orzecznictwo.

Podstawowe źródła prawa ubezpieczeniowego, ubezpieczeń gospodarczych (osobowych, majątkowych, odpowiedzialności cywilnej|), to: Kodeksy : -ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,poz.93,z późniejszymi zmianami), (zobowiązania i umowa ubezpieczenia) - ustawa ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Ubezpieczenia - polisy, ubezpieczyciele


Odpowiedz
 
08-02-2013, 23:07  
Akrobatka
Moderator
 
Akrobatka na Forum Prawnym
 
Posty: 5.825
Domyślnie Prawo ubezpieczeniowe: ubezpieczeń gospodarczych, OFE. Rzecznik Ub. Orzecznictwo.

Podstawowe źródła prawa ubezpieczeniowego, ubezpieczeń gospodarczych (osobowych, majątkowych, odpowiedzialności cywilnej|), to:

Kodeksy:
-ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,poz.93,z późniejszymi zmianami),
(zobowiązania i umowa ubezpieczenia)
- ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami);
- ustawa z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (tj. z 2009 r., Dz. U. Nr 217, poz. 1689, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny


Ustawy ubezpieczeniowe:

- ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tj. z 2010 r., Dz. U. Nr 11, poz. 66, z późniejszymi zmianami);

Ustawa ta określa warunki wykonywania działalności ubezpieczeniowej (w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych), reasekuracyjnej a także wykonywania zawodu aktuariusza, zasady sprawowania nadzoru ubezpieczeniowego.

-ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.);

Ustawa ta określa w szczególności zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowych ubezpieczeń:
  • odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
  • odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
  • ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
  • Pozostałe ubezpieczenia obowiązkowe (z tytułu wykonywanego zawodu, prowadzonej działalności) regulowane są rozporządzeniami
Oraz zasady zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK)


-ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z późniejszymi zmianami);
określająca zasady wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego.-ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z późniejszymi zmianami);
Organem nadzoru ubezpieczeniowego jest KNF


-ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późniejszymi zmianami);
Ustawa ta określa zasady zawierania i wykonywania umów ubezpieczeń obowiązkowych upraw i zasady dopłat składek do tych ubezpieczeń. (Tzw ubezpieczenia dotowane)


Pozostałe:

ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tj. z 2011 r., Dz. U. Nr 41, poz. 213),
ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, z późn. zm.),
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. z 2010 r., Dz. U. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.),
ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tj. z 2008 r., Dz. U. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.),
ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z późn. zm.),
ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.),
ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. z 2008 r., Dz. U. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.);
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010 r., Dz. U. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.);
ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. z 2008 r., Dz. U. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.),
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. z 2011 r., Dz. U. Nr 231, poz. 1376),

Akty wykonawcze do ustaw.
Akrobatka jest off-line  
09-02-2013, 11:24  
Akrobatka
Moderator
 
Akrobatka na Forum Prawnym
 
Posty: 5.825
Domyślnie re: Prawo ubezpieczeniowe: ubezpieczeń gospodarczych, OFE. Rzecznik Ub. Orzecznictwo.

Uwagi, uzupełnienia użytkowników forum mile widziane, nawet jeśli w tym wątku stanowiłyby częściowo offtop, ponieważ zbędne treści później można skasować.
Akrobatka jest off-line  
17-02-2013, 00:23  
Akrobatka
Moderator
 
Akrobatka na Forum Prawnym
 
Posty: 5.825
Domyślnie re: Prawo ubezpieczeniowe: ubezpieczeń gospodarczych, OFE. Rzecznik Ub. Orzecznictwo.

OFE.
Co to jest?
Otwarte Fundusze Emerytalne powstały w ramach reformy ubezpieczeń społecznych w 1999 r.
Reforma przewidywała, że część składki na ubezpieczenie społeczne będzie przekazywana z ZUS do OFE w ramach II filaru (I filarem jest ZUS) i gromadzona na indywidualnych kontach emerytalnych. II filar jest obowiązkowy, więc każdy rozpoczynający pracę powinien wybrać Fundusz Emerytalny spośród 14 obecnie funkcjonujących na rynku. Nie ma już akwizycji, więc umowę członkostwa można zawrzeć jedynie za pośrednictwem funduszu.
Obowiązkowo:
  • osoby urodzone po 1968
  • jeśli ukończyły co najmniej 15 lat (zgodnie z kodeksem pracy)
  • w terminie 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczenia (np od zawarcia umowy o pracę)
Niezdecydowanym ZUS da listownie ostatnią szansę wyboru do 10 dnia miesiąca, w którym odbywa się losowanie do OFE - na koniec stycznia i lipca każdego roku.


Do momentu przejścia na emeryturę ubezpieczonego środki zgromadzone na koncie w OFE są dziedziczne. Jeśli brak wskazanej w umowie z OFE osoby uposażonej (wskazanej w dyspozycji na wypadek śmierci) wchodzą w skład masy spadkowej i są dziedziczone przez spadkobierców. W przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim i wspólności ustawowej środki należne uposażonym stanowią w rzeczywistości 50% ponieważ druga połowa transferowana jest na konto współmałżonka w OFE.

OFE są zarządzane przez PTE (Powszechne Towarzystwa Emerytalne).
Podstawa ich działania, to ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28.07.1997
z póżniejszymi zmianami
Akrobatka jest off-line  
03-02-2014, 23:49  
Akrobatka
Moderator
 
Akrobatka na Forum Prawnym
 
Posty: 5.825
Domyślnie re: Prawo ubezpieczeniowe: ubezpieczeń gospodarczych, OFE. Rzecznik Ub. Orzecznictwo.

Zmiany w funkcjonowaniu OFE:
http://www.finanse.mf.gov.pl/documen.../OFE-www15.swf
Akrobatka jest off-line  
02-06-2014, 21:24  
monikabo
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie re: Prawo ubezpieczeniowe: ubezpieczeń gospodarczych, OFE. Rzecznik Ub. Orzecznictwo.

Witam, mam pytanie dotyczące zawierania umów ubezpieczeniowych.
Czy można zawrzeć polisę na wypadek śmierci ojca, matki, albo polisę na życie ojca/ matki i uposażyć siebie na 100% wypłaty świadczenia, ale przy zawieraniu umowy polisy nie będzie w/w rodzica i w/w rodzic nie będzie wiedział o istnieniu takowej polisy? Dziękuję za odpowiedź.
monikabo jest off-line  
02-06-2014, 22:36  
biginkaso
Stały bywalec
 
Posty: 4.355
Domyślnie re: Prawo ubezpieczeniowe: ubezpieczeń gospodarczych, OFE. Rzecznik Ub. Orzecznictwo.

Nie.
biginkaso jest off-line  
01-07-2014, 18:51  
yoyoy
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie re: Prawo ubezpieczeniowe: ubezpieczeń gospodarczych, OFE. Rzecznik Ub. Orzecznictwo.

Witam,
Czy mógłby mi ktoś zinterpretować art. 5a Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych? Słyszałam, że można wysłać maila do obojętnie jakiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego z własną ofertą na ubezpieczenie OC np:"oferuje Państwu cenę za ubezpieczenie mojego samochodu 1 zł rocznie" i jeśli ubezpieczyciel potraktuje to jako SPAM i nie odpisze w ciągu 14 dni na maila z ofertą którą od nas otrzymał, to mamy prawo żądać polisy właśnie na taką cenę i zakład ubezpieczeń nie może już odmówić takiego ubezpieczenia
art. 5a
"Jeżeli zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 5 ust. 2, otrzymał ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, brak odpowiedzi w terminie 14 dni poczytuje się za jej przyjęcie"
yoyoy jest off-line  
05-10-2014, 15:51  
Aania71
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie re: Prawo ubezpieczeniowe: ubezpieczeń gospodarczych, OFE. Rzecznik Ub. Orzecznictwo.

Witam,
Mam pytanie odnośnie ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
W załączniku do tej ustawy podany jest podział ryzyka według działów, grup i rodzajów ubezpieczeń i tutaj moje pytanie Do której grupy zalicza się ubezpieczenie NNW komunikacyjne? Wydaje mi się że do Działu II pkt. 1 ale nie mam pewności...
Aania71 jest off-line  
06-10-2014, 19:42  
Akrobatka
Moderator
 
Akrobatka na Forum Prawnym
 
Posty: 5.825
Domyślnie re: Prawo ubezpieczeniowe: ubezpieczeń gospodarczych, OFE. Rzecznik Ub. Orzecznictwo.

II dział, na pewno. Tam są wszystkie NNW, które nie są dodatkiem do ubezpieczenia na życie.
Akrobatka jest off-line  
06-10-2014, 20:35  
Pubish
Przyjaciel forum
 
Posty: 1.258
Domyślnie re: Prawo ubezpieczeniowe: ubezpieczeń gospodarczych, OFE. Rzecznik Ub. Orzecznictwo.

Cytat:
Napisał/a Akrobatka Zobacz post
II dział, na pewno. Tam są wszystkie NNW, które nie są dodatkiem do ubezpieczenia na życie.
Dział II, Grupa 1, na pewno.
Pubish jest off-line  
06-11-2015, 12:39  
Akrobatka
Moderator
 
Akrobatka na Forum Prawnym
 
Posty: 5.825
Domyślnie re: Prawo ubezpieczeniowe: ubezpieczeń gospodarczych, OFE. Rzecznik Ub. Orzecznictwo.

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
Uchwalono na pos. nr 98 dnia 05-08-2015
Dz.U. poz. 1348
Internetowy System Aktów Prawnych

Do tej pory termin odpowiedzi ubezpieczyciela na złożone zażalenie wynikał wyłącznie z "kodeksu dobrych praktyk" podpisanych przez ubezpieczycieli.

Teraz termin REKLAMACJI wynika z ustawy: obowiązek rozpatrzenia reklamacji i udzielenia klientowi odpowiedzi w ciągu 30 dni.
W szczególnie skomplikowanych przypadkach odpowiedź ta będzie mogła być udzielona w dłuższym terminie – do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
Sankcją za niedotrzymanie określonych terminów będzie uznanie reklamacji za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.


W razie potrzeby złożenia reklamacji warto poszukać na stronie ubezpieczyciela procedury, ponieważ zostały dla potrzeb zgłoszeń reklamacyjnych uruchomione specjalne kanały: np @mail może być inny niż ogólny, nr infolinii też.
Akrobatka jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Prawo pracy/ubezpieczeń społecznych, a rynek pracy. (odpowiedzi: 3) Dzień dobry! Od początku studiów prawniczych zakładałem, iż zwiąże się z prawem cywilnym. Nadal przy tym obstaje, ale ostatnio zainteresowało mnie...
§ Prawo do budynków gospodarczych obok mieszkania. (odpowiedzi: 1) Posiadamy mieszkania, budynki gospodarcze i podwórze. Podczas wyciągania nr działek z KW okazało się, że budynki gospodarcze znajdują się na ziemii...
§ MTU - niekompetentne tw ubezpieczeniowe (odpowiedzi: 4) Witam, Mam następujący problem. Posiadam polisę OC i AC w MTU do dnia 15.11.2012. Dnia 10 sierpnia 2012 podpisałem wniosek umowy OC oraz...
§ Zdarzenie Ubezpieczeniowe (odpowiedzi: 1) Witam mam pytanie dotyczace zdarzenia ubezpieczeniowego dotyczy to kredytu hipotecznego w pazdzierniku 2010 roku zdiagnozowano u mnie...
§ praca magsterska z pr.ubezpieczeń gospodarczych - jaki temat? (odpowiedzi: 3) Witam, jestem na czwartym roku i czas wziąć się za magisterke, a co za tym idzie czas wybrać temat. i tu moja ogromna prośba..mógłby mi ktos...
§ Orzecznictwo WSA - PRAWO ADMINISTRACYJNE (odpowiedzi: 2) Czy ma ktoś dostęp do treści uzasadnienia wyroku sądu WSA w Warszawie w sprawie sygn. II SAB/Wa 44/2005 - LexPolonica nr 386386? Byłbym bardzo...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:10.