Umowa o dzieło o wykonanie strony internetowej - Forum Prawne

 

Umowa o dzieło o wykonanie strony internetowej

Witam, Mam problem. Pracuję jako freelancer-programista, wykonuję serwisy internetowe, bawię się programowaniem, etc. Dostałem zlecenie na napisanie strony. Na podstawie danych znalezionych w Sieci udało mi się sporządzić umowę o dzieło. Umieszczam ją tutaj celem ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Umowy zlecenia i o dzieło


Odpowiedz
 
09-12-2010, 23:38  
kilas88
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie Umowa o dzieło o wykonanie strony internetowej

Witam,

Mam problem. Pracuję jako freelancer-programista, wykonuję serwisy internetowe, bawię się programowaniem, etc.

Dostałem zlecenie na napisanie strony. Na podstawie danych znalezionych w Sieci udało mi się sporządzić umowę o dzieło. Umieszczam ją tutaj celem weryfikacji. Mam również nadzieję, iż znajdzie się ktoś dobry, kto przeczyta, poprawi, może coś doradzi?

Taka wiedza z całą pewnością przydałaby się niejednej osobie. Oto wzór umowy:

Cytat:
Umowa o dzieło
o wykonanie strony internetowej


zawarta w dniu 10 grudnia 2010 r. pomiędzy:

imię i nazwisko/ nazwa ..............................................
adres zam./ siedziba ..............................................
REGON: ..............................................
NIP: ..............................................
zwanym dalej Zlecającym

a

imię i nazwisko/ nazwa ..............................................
adres zam./ siedziba ..............................................
PESEL: ..............................................
NIP: ..............................................
zwanym/ą dalej Wykonawcą.

§1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania systemu informatycznego zgodnie z dokumentacją techniczną dostarczoną w załączniku nr 1 przez Zlecającego.
2. Za wykonanie dzieła uważa się dostarczenie kodu źródłowego PHP w postaci elektronicznej oraz jednorazowe uruchomienie kodu na serwerze xyz.pl.

§2

1. Aplikacja zostanie ukończona dnia 31.12.2010r.
2. W przypadku stwierdzenia wadliwości dzieła nie powstałego na skutek działania siły wyższej, osób trzecich lub Zlecającego Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia. Gwarancja taka przysługuje przez 14 dni od momentu umieszczenia dzieła na serwerze Zlecającego.

§3

1. Cenę dzieła określonego w §1 strony uzgodniły w wysokości 3.000 zł netto (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Podatek dochodowy odprowadza Zlecający po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50%.
3. Płatność nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy zgodnie z kwotą rachunków uprzednio przed umieszczeniem kompletnej aplikacji na serwerze Zlecającego.
4. Po ukończeniu prac nad dziełem, Wykonawca zobowiązuje się umieścić aplikację do wglądu i testów na własnym serwerze, do czasu uregulowania płatności zgodnych z kwotą rachunków przez Zlecającego.
5. Zlecający ma 3 dni na odbiór serwisu internetowego. Jeżeli Zlecający nie wyrazi uwag dotyczących wykonania i funkcjonowania przyjmuje się, że serwis zaakceptował i odebrał.
6. Za każdy dzień zwłoki ze strony Zlecającego (w przypadku nierozliczeni się z płatności w terminie) lub ze strony Wykonawcy (w przypadku nieukończenia prac nad Dziełem w ustalonym terminie) naliczana będzie kara finansowa – 1% ceny Dzieła dziennie.

§4

1. Zlecający nie będzie obciążał Wykonawcy ewentualnymi kosztami, korzystania z narzędzi oraz materiałów Zlecającego.
2. Wszelkie dane i informacje przekazywane pomiędzy stronami strony ustalają jako ściśle poufne.
3. Wszelkie materiały do wykonania strony Wykonawca zobowiązuje się przekazywać w formie materialnej lub elektronicznej w zależności od postanowień Zlecającego.

§5

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
1. Zlecający nabywa majątkowe prawa autorskie do serwisu internetowego w zakresie:
1) utrwalania techniką cyfrową oraz
2) publicznego udostępniania kodu wynikowego (pola eksploatacji).
2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje nieodpłatnie.

§6

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.

§7

1. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Umowa wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.
Czy wszystko zostało zawarte w sposób prawidłowy? Czy może zapomniałem o czymś istotnym? Czy umowa jest korzystna dla obu stron?

Proszę o wszelką pomoc, będę niezmiernie wdzięczny. Dziękuję.
kilas88 jest off-line  
19-09-2011, 07:56  
ban_an
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Umowa o dzieło o wykonanie strony internetowej

Umowa o wykonanie strony internetowej
ban_an jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wykonanie strony www - umowa o dzieło między osobami prywatnymi (odpowiedzi: 1) Witam :) Chciałam prosić o pomoc w temacie umowy o dzieło. Jak wygląda sprawa podpisania umowy o dzieło na wykonanie strony Internetowej...
§ Wykonanie strony internetowej (odpowiedzi: 3) Czy mogę w pełni legalnie wykonać stronę internetową jeśli posiadam legalne oprogramowanie, ale nie mam własnej działalności gospodarczej, ani nie...
§ Wykonanie strony internetowej - umowa o dzieło czy zlecenie? (odpowiedzi: 3) Witam serdecznie, Tak jak w temacie, od niedawna prowadzę działalność w kategorii projektowania stron www. Mam parę pytań. 1. W przypadku...
§ Wykonanie strony internetowej (odpowiedzi: 8) Witam sprawa ma się tak. Napisał do mnie klient poprzez e-mail ze chce strone taka i taka. Zgodzilem sie ustalilismy calkowita kwote za wykonanie...
§ Umowa (?) o wykonanie strony internetowej (odpowiedzi: 3) Mam nastepujacy problem: zlecilem przez internet wykonanie strony www, cala korespondencja odbywala sie droga mailowa. Wg kontaktu mailowego, co...
§ Umowa o wykonanie strony internetowej (odpowiedzi: 6) Witam, Czy taka umowa o wykonanie strony internetowej (podesłana przez zamawiającego) jest sensowna i korzystna dla mnie, jako wykonawcy? Czy w...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:47.