Umowa o dzieło - brak terminu wypłaty - brak rozliczenia/pokwitowania/protokołu... - Forum Prawne

 

Umowa o dzieło - brak terminu wypłaty - brak rozliczenia/pokwitowania/protokołu...

Witam , Popełniłam błąd i podpisałam następującą umowę o dzieło /zachowana oryginalna pisownia, usunięte dane/: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu 22.08.2011 w Piekarach Śląskich pomiędzy 1. Nazwa firmy z siedzibą w Piekarach Śląskich nazwa ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Umowy zlecenia i o dzieło


Zobacz wyniki ankiety: Rada dla mnie:
Czekać cierpliwie dalej, nic innego nie da się (lub nie trzeba) zrobić... 0 0%
Ponownie skontaktować się ze Zleceniodawcą i poprosić o przybliżoną datę płatności... 0 0%
Poprosić o rozliczenie - pokwitowanie odbioru aneksów z zaznaczeniem ilości... 0 0%
Skontaktować się z firmą zewnętrzną (zlecającą Zleceniodawcy wykonanie usługi)... 0 0%
Skontaktować się z instytucją/prawnikiem zajmującą/zajmującym się tą tematyką... 0 0%
Zrobić co innego niż wyżej wymienione... 0 0%
Sonda wielokrotnego wyboru Głosujących: 0. Nie możesz głosować w tej ankiecie

Odpowiedz
 
07-10-2011, 13:52  
Młoda1990
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie Umowa o dzieło - brak terminu wypłaty - brak rozliczenia/pokwitowania/protokołu...

Witam,

Popełniłam błąd i podpisałam następującą umowę o dzieło
/zachowana oryginalna pisownia, usunięte dane/:


UMOWA O DZIEŁO

Zawarta w dniu 22.08.2011 w Piekarach Śląskich pomiędzy
1. Nazwa firmy z siedzibą w Piekarach Śląskich nazwa ulicy i nr.
Nip numer Regon numer zwanym w treści umowy "Zleceniodawca", a

2. Imiona i Nazwisko, legitymująca się dowodem osobistym seria nr seria i numer
wydanym przez PM Katowice zamieszkałą kod Katowice, ulica i numery,
Nip : numer ,zwanym w treści umowy "Zleceniobiorcą"
o następującej treści:
§1.
1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło
polegające na: Rozniesieniu Aneksów i Umów do Zainteresowanych.
§2.
1. Dla wykonania dzieła Zleceniodawca zobowiązuje się wydać Zleceniobiorcy następujące
materiały i narzędzia:
a) Aneksy
b) Umowy
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić rozliczenie z otrzymanych materiałów i narzędzi, nie zużyte zaś zwrócić Zleceniodawcy, w dniu wydania dzieła.
§3.
Termin rozpoczęcia dzieła strony ustaliły na dzień 22.08.2011., a zakończenie i wydanie
Zamawiającemu na dzień 03.09.2011
§4.
Odbiór nastąpi w siedzibie Zleceniodawcy na podstawie protokółu przekazania
sporządzonego w obecności przedstawicieli Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy.
§5.
Zleceniobiorca ma prawo powierzyć wykonanie dzieła innej osobie, jednakże jest on
odpowiedzialny wobec Zleceniodawcy za jej działania, jak za własne.
§6.
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie dzieła w wysokości:
kwota zł za 1 podpisany Aneks (słownie kwota złotych), oraz kwota zł za podpisaną
umowę (słownie kwota złotych).
§7.
1. wynagrodzenie zostanie przelane na rachunek bankowy o numerze :
numer
§8.
1. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zleceniobiorcy przysługuje kara umowna w wysokości
............ % wartości dzieła za każdy dzień zwłoki.
2. W razie niewykonania dzieła Zleceniobiorcy przysługuje kara umowna
w wysokości ............ % wartości nie wykonanego dzieła.
3. Zleceniodawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
karę umowną.
4. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła zleceniodawca może odstąpić od umowy bez
konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.
§9.
1. W przypadku wystąpienia w dziele wad, Zleceniobiorca prześle wykonawcy protokół
reklamacyjny, a Zleceniodawca zobowiązany jest odpowiedzieć w ciągu, 2 dni.
§10.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§11.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§12.
Umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach po dla każdej ze stron.

Zleceniodawca
Zleceniobiorca
Pieczątka(?):
Tylko Imię i Nazwisko!

Podpis: Imię i Nazwisko
Podpis(nieczytelny)/Parafka


Spotykaliśmy się w centrum Katowic (gdyż w tym mieście miała miejsce moja praca), nie było żadnych rozliczeń, żadnych protokołów przekazania ani tym podobnych. Nie widziałam żadnego dokumentu potwierdzającego tożsamość reprezentanta firmy ani reprezentowanej przez niego firmy. Firma ta miała zlecenie od firmy świadczącej usługi, m.in. GSM i Internet. Mam w domu listę adresów (sporządzoną przeze mnie), pod które dostarczyłam aneksy do umów, ale nie mam żadnego pokwitowania.

Reprezentant firmy, przez którą ja byłam zatrudniona na umowę o dzieło, obiecał (niestety tylko "na gębę") przelać wynagrodzenie maksymalnie do 10 września br. Wynagrodzenie do tej pory do mnie nie dotarło.

Napisałam 23.09.2011. e-maila z zapytaniem o zaistniałą sytuację
("Piszę z zapytaniem, kiedy mogę spodziewać się na swoim koncie bankowym wynagrodzenia za podpisane przez abonentów aneksy (wynagrodzenie miałam mieć na swoim koncie do 10 września br., jednak nadal go nie dostałam)")
i 4 dni później dostałam odpowiedź: "Witam widze ze nie dostałas odemnie maila być może nie doszedł otuż któś z osób które chodziłyy z aneksami podrabiał podpisy i obecnie czekam na wystawienie faktury została wstrzymana przez firme nazwa dlatego jeszcze nie masz pieniędzy na koncie".

Co mogę i powinnam zrobić w zaistniałej sytuacji
Chciałabym otrzymać wynagrodzenie za swoją pracę...
Młoda1990 jest off-line  
10-10-2011, 07:21  
GosiaGos
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Umowa o dzieło - brak terminu wypłaty - brak rozliczenia/pokwitowania/protokołu..

Jedno podstawowe pytanie dlaczego nie brałaś żadnych pokwitowań z wykonania swojego zlecenia? Jasno napisane w umowie:
Cytat:
Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło
polegające na: Rozniesieniu Aneksów i Umów do Zainteresowanych.
Przecież powinno być to w jakiś sposób potwierdzone, że wykonałaś to zlecenie.
GosiaGos jest off-line  
11-10-2011, 12:07  
Młoda1990
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Umowa o dzieło - brak terminu wypłaty - brak rozliczenia/pokwitowania/protokołu..

Co mogę teraz powiedzieć? Wiem, że to był błąd...

Co do tego, co jest napisane w umowie,
to prawda jest taka,
że zobaczyłam to już po wykonaniu większości pracy
(wiem, wiem: głupota)...

Rozumiem, że teraz już się nic nie da zrobić.
Cóż, za głupotę trzeba płacić.

P.S.
Teraz dopiero znalazłam kodeks cywilny:
Kodeks cywilny

Stan prawny: styczeń 2011r.
Tekst jednolity kodeksu cywilnego

(...)

(XV) Umowa o dzieło

(...)

Art. 642.

§ 1. W braku odmiennej umowy
przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła.

§ 2. Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami,
a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna,
wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych.

(...)
Młoda1990 jest off-line  
11-10-2011, 12:41  
GosiaGos
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Umowa o dzieło - brak terminu wypłaty - brak rozliczenia/pokwitowania/protokołu..

Jakie posiadasz potwierdzenie wykonania dzieła?
GosiaGos jest off-line  
13-10-2011, 00:27  
Młoda1990
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Umowa o dzieło - brak terminu wypłaty - brak rozliczenia/pokwitowania/protokołu..

To już pisałam... W tym jest cały problem, że właściwie nie mam żadnego potwierdzenia...

Ja liczyłam osoby (które podpisywały aneksy) i spisywałam sobie ich adresy,
a Zleceniodawca też liczył, ile ich jest (kilka podpisanych aneksów mam zeskanowanych, ale to dosłownie kilka, a rozniosłam kilkadziesiąt).
Na ostatnim spotkaniu spytał, ile w sumie tych aneksów było,
powiedziałam, że 45, a on powiedział, że policzy jeszcze raz, bo wydawało mu się, że trochę więcej.
Wiem, że powinnam była brać potwierdzenia od niego, ale w swej naiwności nie podejrzewałam, że ktoś może chcieć mnie oszukać...

...a mój Zleceniodawca twierdzi, że zapłaci dopiero, gdy jemu zapłaci ta firma zewnętrzna (która mu zleciła to dostarczenie aneksów).
Młoda1990 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Umowa o dzieło, brak wypłaty (odpowiedzi: 1) Witam. 13.04.2015 roku zacząłem pracować na umowie o dzieło w delegacji, moja kariera trwała tam równe dwa tygodnie, gdyż wyrzucili całą naszą...
§ umowa o dzieło - brak wypłaty (odpowiedzi: 2) Witam, Jestem programistką bez doświadczenia(studiuje). Zawarłam umowę o dzieło z moim pracodawcą. Czy pracodawca może nie wypłacić mi pieniędzy,...
§ Umowa o dzieło - brak wypłay (odpowiedzi: 1) Witam, po odejściu ze spółki z o.o. w czerwcu 2011r. były pracodawca zlecił nam wykonanie pracy na przełomie listopada/grudnia 2011r. Miała być to...
§ umowa o dzieło - brak wypłaty wynagrodzenia (odpowiedzi: 2) Witam Jestem tłumaczem i mam podpisaną umowę o dzieło z pewnym wydawnictwem. Zgodnie z umową wydawnictwo miało 45 dni od dnia podpisania przeze...
§ Umowa o dzieło-brak wypłaty (odpowiedzi: 7) Witam, Pracowałem 3 dni na umowę o dzieło w jednej ze znanych(ale jak widać z perspektywy czasu-szmaciarskiej) firm przeprowadzających sondaże...
§ Umowa o dzieło i brak wypłaty (odpowiedzi: 1) Witam. Pracowałem jako freelancer dla pewnej firmy, w maju ukończyłem projekt (bodajże 21 maja), umowę dostałem dopiero w czerwcu, rachunek za umowę...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.