Wykluczenie z przetargu - Forum Prawne

 

Wykluczenie z przetargu

2) informuje, że wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę: Wojciech Oleszko,, WOLE” ul. Obornicka 23/12, 51-113 Wrocław Podstawę wykluczenia stanowi art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Umowy zlecenia i o dzieło


Odpowiedz
 
30-12-2011, 19:35  
Użytkownik
Gość
Domyślnie Wykluczenie z przetargu

2) informuje, że wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę: Wojciech Oleszko,, WOLE” ul. Obornicka 23/12, 51-113 Wrocław
Podstawę wykluczenia stanowi art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w związku z §9 pkt 4 ppkt 2 SIWZ.
Zgodnie z treścią cyt. wyżej artykułu ustawy Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W wyniku badania oferty w/w Wykonawcy, Zamawiający ustalił, iż Wykonawca, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, polegającego na posiadaniu odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, przedstawił dokument stwierdzający iż ,wykonywał usługi ratownicze od dn. 01.01 2011 r do dn. 31.12.2011 r . na dwóch obiektach, jednocześnie przedstawiając dokumenty z których wynika, iż od dnia 29.03.2011r do dnia 03.12.2011r, korzystał z prawa do zawieszenia działalności gospodarczej
Zamawiający uznaje, iż wykonawca nie mógł wykonywać usługi w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. i w związku z tym nie spełnia warunku udziału w postępowaniu polegającemu na posiadaniu odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.
3)informuje, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 11 pkt 7 SIWZ odrzucił ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę: Wojciech Oleszko,, WOLE” ul. Obornicka 23/12, 51-113 Wrocław (Cena ofertowa brutto: 9.45 zł ), ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4) informuje, że dokonał, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w § 17 SIWZ (cena – maks. 100 pkt), wyboru najkorzystniejszej oferty.

wykonywał usługi ratownicze od dn. 01.01 2011 r do dn. 31.12.2011 r . na dwóch obiektach,

Nie wykonał żadnych usług w tym terminie, tylko podpisał umowę konsorcyjną z inną firmą, która poświadczyła usługi na 2 obiektach.

Zamawiający twierdzi, że jeśli firma ma odblokowaną działalność od 03.12.2011 roku, to nie mogła wejść w konsorcjum z firmą, która poświadczyła swoje usługi od 01.01.2011 roku.
Czy zamawiający ma rację?

Oczywiście zamawiający dostał wszystkie wymagające dokumenty wraz z umową konsorcyjną!
 
30-12-2011, 20:08  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Wykluczenie z przetargu

Cytat:
Napisał/a mati4991 Zobacz post
[...]Zamawiający twierdzi, że jeśli firma ma odblokowaną działalność od 03.12.2011 roku, to nie mogła wejść w konsorcjum z firmą, która poświadczyła swoje usługi od 01.01.2011 roku.
Czy zamawiający ma rację?

Wydaje mi się, że nie ma racji.


Cytat:
Zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, więcej niż jeden wykonawca może ubiegać się o wykonanie danego zamówienia.

Przepisy wymuszają na wykonawcach wspólnie ubiegających się o zamówienie, zawarcie umowy, która ureguluje zakres ich współpracy, nazywanej umową konsorcjum. Należy bowiem pamiętać, że w przypadku wybrania ich oferty, zamawiający może zażądać przedstawienia takiej umowy (ust. 4).

Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na zjednoczenie potencjałów technicznych, ekonomicznych i finansowych członków konsorcjum, tak aby sprostać wymaganiom przedstawionym przez zamawiającego (Wyrok KIO z 30 lipca 2007 r. KIO/UZP 940/09). Jeśli na przykład wymagane jest dysponowanie określonym certyfikatem przez wykonawcę to wystarczy, że przynajmniej jeden z członków konsorcjum będzie nim dysponował, a nie wszyscy wykonawcy (Wyrok KIO z 3 lipca 2007 r. KIO/UZP 775/09).

Konsorcjum tworzone na potrzeby omawianego postępowania nie posiada podmiotowości, nie ma także organów reprezentujących i nie może być traktowane jak spółka cywilna. Dokumentem, który reguluje zasady reprezentacji, wzajemnych rozliczeń i wewnętrznej odpowiedzialności między członkami konsorcjum jest tylko umowa zawarta między wykonawcami i pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa udzielone przez nich.

Warto ponadto nadmienić, że rolę pełnomocnika w takim postępowaniu może pełnić teoretycznie każdy. Praktyka pokazuje jednak, że jest nim jeden z wykonawców starający się o realizację zamówienia, nazywany liderem konsorcjum. Nie wiąże się to jednak z żadnymi wymogami prawnymi. Pełnomocnikiem może być zatem osoba fizyczna lub prawna nie biorąca udziału w postępowaniu, a jedynie reprezentująca grupę wykonawców, np. prawnik albo firma doradcza przygotowująca wniosek o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej, jednak nie jest to wymóg nałożony przez ustawę.

Wspólny udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wiąże się z ponoszeniem wspólnej odpowiedzialności. Zgodnie z art. 141 PZPU wykonawcy reprezentowani przez pełnomocnika ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego do jej wykonania. Odpowiedzialność ta dotyczy wykonania umowy, więc stosunku prawnego łączącego wykonawców z zamawiającym, a nie z podwykonawcami. Niemniej jednak Sąd Najwyższy w jednym z rozstrzygnięć orzekł, że solidarna odpowiedzialność może być rozciągnięta również na zobowiązania członków konsorcjum wobec podwykonawców (Wyrok SN z 17 września 2008 r. III CSK 119/08 ).

Udział w postępowaniu w ramach grupy reprezentowanej przez pełnomocnika (konsorcjum) daje uczestnikom takie samo doświadczenie i referencje, jak samodzielne występowanie o zamówienie (Wyrok KIO z 27 listopada 2008 KIO/UZP 1285/08, Wyrok KIO z 12 maja 2009 KIO/UZP 563/09).


Źródło:
Prawo zamówień publicznych a pojęcie pełnomocnika i konsorcjum - Komentarze - Prawnik.pl - polskie prawo, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, kancelarie
 
30-12-2011, 21:44  
dukeaecc
Zbanowany
 
Posty: 770
Domyślnie RE: Czy wykluczenie z przetargu jest zgodne z prawem?

Jak najbardziej jest zgodne z prawem to wykluczenie. W końcu oferent korzystał z zawieszenia działalności gospodarczej i jako taki podmiot nie mógł wykonywać jakiejkolwiek usługi. Umowa konsorcjum staje się więc nie ważna... i nie można korzystać z referencji.
Pozdrawiam
duke
dukeaecc jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ wykluczenie ze spadku (odpowiedzi: 1) Witam, Mam pytanie odnoście braku spadku. Dwa lata temu umarła moja babcia, która cały spadek po sobie przepisała na 5letnią córkę brata,...
§ Wykluczenie ze szkoły (odpowiedzi: 7) Witam. Jestem pełnoletnim uczniem klasy maturalnej publicznego liceum ogólnokształcącego. Mój problem polega na tym, że "olewam" lekcje i co jakiś...
§ Wykluczenie rękojmi (odpowiedzi: 11) Witam, Zwracam się do Was z taką sprawą. Jesteśmy w trakcie kupowania mieszkania. Kredyt już nam przyznano i na dniach będziemy odbierać...
§ Wykluczenie z zachowku (odpowiedzi: 13) Moja mama spisała testament zapisując swe mieszkanie własnościowe 3 synom. Moja siostra zmarła rok temu na raka. Dwaj synowie mojej siostry już...
§ Wykluczenie sędziego (odpowiedzi: 47) Zakładam nowy temat związany z nowelizacją art, 49 kc, który od 1 lipca 2009 r ma brzmienie: Niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 48, sąd...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.