staż-umowa zlecenie?? - Forum Prawne

 

staż-umowa zlecenie??

Witam. Jestem na stażu (rocznym!!!) w pewnej firmie. Mam pytanie - czy staż może trwać rok, czy to każdorazowo ustala sobie szefostwo, ze w tej firmie bedzie rok a w tej np 3 miesiace. CZy ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Umowy zlecenia i o dzieło


Odpowiedz
 
30-08-2008, 09:15  
Goha@
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie staż-umowa zlecenie??

Witam. Jestem na stażu (rocznym!!!) w pewnej firmie. Mam pytanie - czy staż może trwać rok, czy to każdorazowo ustala sobie szefostwo, ze w tej firmie bedzie rok a w tej np 3 miesiace. CZy może prawnie jest tak, że staż moze byż nbie dłuższy jak 3 miesiace.

Ponadto, umowa, jaka podpisałam jest umową zleceniem i nie ma w niej mowy o stazu.

Jak jest w takiem wypadku z dniami wolnymi? np na swieta.

poniżej wklejam treść umowy:

Umowa zlecenia
Zawarta dnia . . . . . w . . . . . . pomiedzy:. . . . . . . . . . . . z siedziba w . . . . . . . . . , reprezentowana przez . . . . . . . . . , zwanym dalej Zleceniodawca,
a . . . . . . . zamieszkałym w . . . . . . . . . . . . ,(imie i nazwisko) (adres)
legitymujacy sie dowodem osobistym nr . . . . . . . . . , PESEL . . . . . . . . . . . . ,(seria i nr dowodu osobistego) (PESEL)
dalej zwanym Zleceniobiorca.
§ 1
1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiazuje sie do wykonania czynnosci polegajacych na
…………………………………………..
2. Strony zgodnie postanawiaja, )e Zleceniobiorca zobowiazuje sie wykonywac, poza czynnosciami
wskazanymi w ust. 1, tak)e inne czynnosci (zgodne z posiadana wiedza) wskazane przez
Zleceniodawce.
§ 2
Zleceniobiorca zobowiazuje sie wykonywac czynnosci zlecone w terminie od dnia . . . . . . . . . . . . . r. do
dnia . . . . . . . . . . . . . r.
§ 3
1. Za wykonanie czynnosci, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, Zleceniobiorca otrzyma
wynagrodzenie w kwocie . . . . . . . . . . . . . . netto za ka)da godzine wykonanych czynnosci.
2. Wynagrodzenie wypłacane bedzie z dołu zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 3 przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorce.
3. Wynagrodzenie wypłacane jest za cykl rozliczeniowy obejmujacy co najmniej 140 godzin. Je)eli w
danym miesiacu Zleceniobiorca wykona co najmniej 140 godzin zleconych czynnosci,
wynagrodzenie za wszystkie godziny wykonane w tym miesiacu wypłacone zostanie do 15-go
dnia nastepnego miesiaca. Je)eli w danym miesiacu Zleceniobiorca nie wykona 140 godzin
zleconych czynnosci, wynagrodzenie za ten miesiac wypłacone zostanie łacznie z
wynagrodzeniem za kolejne miesiace do 15-go dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w
którym Zleceniodawca, wraz z godzinami wykonanymi w miesiacach, w których nie przekroczył
limitu 140 godzin, wykonał łacznie co najmniej 140 godzin zleconych czynnosci. Wynagrodzenie
to wypłacone bedzie za wszystkie godziny wykonane w miesiacach, w ciagu których
Zleceniodawca łacznie wykonał co najmniej 140 godzin zleconych czynnosci. W przypadku
rozwiazania umowy, wynagrodzenie wypłacane jest do 15-go dnia miesiaca, nastepujacego po
miesiacu, w którym rozwiazanie umowy nastapiło, bez wzgledu na ilosc wykonanych godzin.
4. Jesli Zleceniobiorca wykonuje zlecenie co najmniej 3 godziny w danym dniu, od czasu jego
wykonywania odejmuje sie 30 minut, przeznaczone na odpoczynek.
§ 4
Zleceniobiorca ma obowiazek powiadomic zleceniodawce, przynajmniej na dwa dni wczesniej, o
niemo)nosci wykonania czynnosci zleconych we wskazanym dniu.
§ 5
Zleceniobiorca mo)e umowe wypowiedziec jedynie z wa)nych powodów, z zachowaniem 1
miesiecznego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dla swojej wa)nosci wymaga formy pisemnej.
§ 6
Zleceniodawca mo)e rozwiazac umowe bez uprzedzenia, w przypadku nie wykonywania przez
zleceniobiorce zleconych czynnosci przez okres dłu)szy ni) 10 dni lub wykonywania ich w sposób
niezgodny z wytycznymi zleceniodawcy.
§ 7
W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawce bez wa)nych powodów Zleceniobiorca
zapłaci Zleceniodawcy kare umowna w wysokosci 100 zł (słownie: sto złotych) za ka)dy dzien
kalendarzowy pozostały do dnia zakonczenia umowy, okreslonego w art.1 Umowy.
§ 8
Zleceniobiorca zobowiazuje sie do osobistego wykonania czynnosci, o których mowa w § 1.
Powierzenie ich wykonania osobie trzeciej wymaga zgody Zleceniodawcy.
§ 9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewa)nosci.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 11
Umowe sporzadzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla ka)dej ze stron.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zleceniodawca Zleceniobiorca
Goha@ jest off-line  
30-08-2008, 19:19  
kasiorekk
Początkujący
 
Posty: 21
Domyślnie Re: staż-umowa zlecenie??

Z Twojej umowy nie wynika, aby był to staż z Urzędu Pracy, więc może trwać tyle, na ile zgodziłeś się Ty i zleceniodawca.

Poza tym umowa zlecenie jest przedmiotem prawa cywilnego, a nie prawa pracy, więc możesz spodziewać się wizyty Panów Moderatorów.
kasiorekk jest off-line  
30-08-2008, 19:30  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.627
Domyślnie Re: staż-umowa zlecenie??

[cytat="kasiorekk":29rchoc5]Poza tym umowa zlecenie jest przedmiotem prawa cywilnego, a nie prawa pracy, więc możesz spodziewać się wizyty Panów Moderatorów. [/cytat:29rchoc5]
Temat przenoszę.
To nie jest żaden staż, ktoś kogoś "robi w konia", nie ma tu zastosowania kodeks pracy.
O umowach cywilnoprawnych nieraz pisaliśmy - proszę poszukać i poczytać.
Janusz.C.M. jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Staż, umowa zlecenie, kolejny staż (odpowiedzi: 1) Witam, jestem obecnie na stażu, lecz dostałem propozycję zatrudnienia na umowę zlecenie, na okres około miesiąca (ogólnie chciałbym przerwać ten staż...
§ staż, umowa zlecenie, ciąża (odpowiedzi: 5) mam taki problem, 26 października 2012r. kończę 8 miesięczny staż w urzędzie miasta i jednocześnie będę prawie w 6 miesiącu ciąży, pracodawca nie...
§ Staż i umowa zlecenie (odpowiedzi: 1) Witam, mam taki problem chce sie zarejestrować do urzedu pracy bo mam firme która może mnie przyjąć na staż i czy jak będe na stażu a znajde prace na...
§ umowa zlecenie a staż (odpowiedzi: 8) Proszę mi powiedzieć jak wyglada sprawa umowa zlecenie a staż?czy jedno wyklucza drugie
§ Staż UP a umowa zlecenie (odpowiedzi: 2) Jestem na stażu z Urzędu Pracy na okres 6 m-cy i obecnie jest to ostatni miesiąc (szósty). Chciałabym sobie "dorobić parę groszy" w weekendy na umowę...
§ Umowa zlecenie a staż (odpowiedzi: 1) Witam, Jestem osobą świeżo po studiach i podjęłam pierwszą pracę. Proszę o wyrozumiałość jeśli moje pytania będą naiwne (czy wprost głupie) bo...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.