czy to jeszcze umowa zlecenie czy stosunek pracy? - Forum Prawne

 

czy to jeszcze umowa zlecenie czy stosunek pracy?

umowa zlecenie na sprzątanie klatek schodowych w bloku i chodnika dookoła bloku. osoba sprzątająca musi być na miejscu pracy codziennie (poniedziałek-piątek) w godzinach porannych do południa - to znaczy pracodawca kontroluje, czy jest i sprząta, ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Umowy zlecenia i o dzieło


Odpowiedz
 
24-06-2013, 11:14  
idefiks
Użytkownik
 
Posty: 47
Domyślnie czy to jeszcze umowa zlecenie czy stosunek pracy?

umowa zlecenie na sprzątanie klatek schodowych w bloku i chodnika dookoła bloku. osoba sprzątająca musi być na miejscu pracy codziennie (poniedziałek-piątek) w godzinach porannych do południa - to znaczy pracodawca kontroluje, czy jest i sprząta, natomiast oczywiście nie ma tego wpisanego w treści umowy.
sytuacja ta trwa niezmiennie już od 7 czy 8 lat. po prostu co pół roku zawierana jest nowa umowa na nowe pół roku.

czy są podstawy do wytoczenia w sądzie pracy sprawy o unikanie zawarcia umowy o pracę umową zleceniem pomimo, że zachodzą wszystkie znamiona istnienia stosunku pracy? za 7 lat sporo należnych składek, ekwiwalentów urlopowych i innych świadczeń by się uzbierało...
idefiks jest off-line  
30-06-2013, 11:29  
poas
Stały bywalec
 
Posty: 449
Domyślnie RE: czy to jeszcze umowa zlecenie czy stosunek pracy?

Zgodnie z art. 22 kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
Jeśli warunki Twojej pracy spełniają przesłanki określone powyżej (kierownictwo pracodawcy, miejsce i czas pracy oznaczony przez niego, wykonujesz określony rodzaj pracy na jego rzecz a Tobie jest wypłacane wynagrodzenie), to możesz iść do sądu pracy...
poas jest off-line  
30-06-2013, 12:56  
Boom
Użytkownik
 
Boom na Forum Prawnym
 
Posty: 77
Domyślnie RE: czy to jeszcze umowa zlecenie czy stosunek pracy?

To prawda jeżeli są spełnione przesłanki z art 22 kp to jak najbardziej.
Powinieneś wnieść pozew o ustalenie stosunku pracy na podstawie art 189 kpc
Wygląda on w przybliżeniu tak :

Warszawa, dnia 30 lipca 2013r.
Sąd Rejonowy VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ul. Marszałkowska 82 00-517 Warszawa
Powód: Jan Nowak ul. Chmielna 1 m.34 Warszawa
Pozwany: Pracodawca Sp. z o.o ul. Ligawy 1 Warszawa

POZEW
o ustalenie stosunku pracy
Działając w imieniu własnym wnoszę o:
1. ustalenie, że powód zatrudniony jest w pozwanej spółce na podstawie umowy o pracę od dnia 3 stycznia 2006 roku w pełnym wymiarze czasu pracy
2. zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych,
3. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda.
Ponadto wnoszę o:
1. dopuszczenie dowodu z przesłuchania:
Pani Izabeli Janiak, zam. Warszawie, ul. Dziecieca 12,
Pana Łukasza Kowalskiego, zam. w Warszawie, ul. Kłótliwa 14/56,
na okoliczność charakteru zatrudnienia pozwoda w pozwanej spółce.

Uzasadnienie
Pozwany ………………….prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą …………….w ramach której świadczy m.in. usługi z zakresu ……………….
W dniu ………………….pozwany podpisał z powodem umowę zlecenia na podstawie której powód wykonuje………………………, w zamian za co otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości……………………….
/dowód: umowa z dnia ………………./
Powód przystąpił do wykonywania od dnia …………………..r. Zgodnie z życzeniem pozwanego powód stawiał się do pracy codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie……….. Pozwany na bieżąco nadzorował pracę powoda przekazując mu swe uwagi i polecenia. Powód zobowiązany był do codziennego podpisywania listy obecności oraz usprawiedliwiania swojej nieobecności zwolnieniami lekarskimi. Wynagrodzenie pozwany wypłacał regularnie …………. dnia każdego miesiąca z dołu. Powód zobowiązany był do podpisywania listy płac, podobnie jak osoby zatrudnione przez pozwanego na podstawie umowy o pracę. Powód obowiązany był wreszcie do osobistego świadczenia pracy i wykonywania poleceń pozwanego.
Kolejnymi umowami zlecenia okres pracy powoda był przedłużany i świadczy on pracę na rzecz pozwanego do dnia dzisiejszego. /dowód: umowa z dnia ………………./ /dowód: umowa z dnia ………………./ /dowód: umowa z dnia ………………./ /dowód: zeznania stron/
Opisany wyżej stan faktyczny w pełni uzasadnia żądanie pozwu. W art. 22 § 1 k.p. określone zostały najbardziej istotne cechy stosunku pracy. Bowiem pracą w rozumieniu tego przepisu jest działalność zarobkowa, wykonywana osobiście przez pracownika, powtarzana w regularnych odstępach czasu, podporządkowana poleceniom pracodawcy, wykonywana "na ryzyko" pracodawcy, który ponosi ujemne konsekwencje błędów swoich pracowników, zakłóceń w funkcjonowaniu zakładu pracy czy też złej kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
W ocenie powoda wszystkie wskazane powyżej cechy stosunku pracy zostały spełnione.
Powód codziennie osobiście wykonywał pracę wskazaną w zawartych kolejno umowach. Pozwany nie wyrażał zgody na zastąpienie powoda przez inną osobę.
W obecnym stanie rzeczy nie ma znaczenia fakt, iż strony zawarły umowę, którą nazwały umową………..…. Bowiem zgodnie z art. 65 § 2 k.c. w zw. z art. 300 k.p. w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.
Wobec powyższego pozew jest w pełni zasadny.
…………………………………
/Jan Nowak/

Załączniki:
1. odpis pozwu dla strony pozwanej
2. kopia umów wskazanych w pozwie
3. listy obecności
Boom jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Umowa zlecenie, a stosunek pracy (odpowiedzi: 4) Witam. W najbliższym czasie będę zawierał umowę zlecenie z pewną firmą i zastanawiam się, czy pracodawca nie łamie prawa poprzez nawiązanie umowy...
§ Umowa o pracę + umowa zlecenie - więcej niż jeden stosunek pracy? (odpowiedzi: 11) w styczniu 2011 pracowałem na umowę o pracę i w tym samym miesiącu miałem tygodniową umowę zlecenia. Czy mogę wobec tego zwiększyć koszty uzyskania...
§ umowa zlecenie a stosunek pracy wyrok (odpowiedzi: 15) Witam .Mam takie pytanie , krótko.Pracowałem w firmie na umowę zlecenie 2,5 roku, a mój kolega identycznie jak ja ponad 5 miesięcy.On złożył...
§ Umowa zlecenie a stosunek pracy. (odpowiedzi: 3) Witam. Problem pewnie często pojawiał się tu na forum, lecz przyznaję, nie szukałem. Zawarłem z pewną firmą z branży ochrony, umowę zlecenie, jednak...
§ umowa zlecenie a stosunek pracy (odpowiedzi: 3) witam moja umowa zlecenie zawiera sama w sobie cechy stosunku pracy i oczywiście ewidentnie tak też pracuję ale jednak zawiera takie zdanie :,,...
§ Czy istnieje stosunek pracy w umowie zlecenie (odpowiedzi: 1) Witam, od razu zaznacze ze zadalem sobie troche trudu na przeczytanie wszystkich artykulow dotyczacych stosunku pracy ale nie wszystko do konca...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:50.