"Elektroniczna" umowa wazna? - Forum Prawne

 

"Elektroniczna" umowa wazna?

Dzień dobry, czy ta umowa zawarta przez internet jest ważna bo podałem dane bo sie "napaliłem" na prace a jednak nie moge pojsc. "Zwanym dalej Zleceniobiorcą zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na rzecz ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Umowy zlecenia i o dzieło


Odpowiedz
 
17-01-2016, 21:34  
szewczykando
Początkujący
 
Posty: 11
Domyślnie "Elektroniczna" umowa wazna?

Dzień dobry, czy ta umowa zawarta przez internet jest ważna bo podałem dane bo sie "napaliłem" na prace a jednak nie moge pojsc.
"Zwanym dalej Zleceniobiorcą

zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego czynności polegających na wykonywanie inwentaryzacji w Kaufland od dnia: 17.01.2016 do dnia 17.01.2016.
. Zleceniobiorca wykonuje zadania osobiście i w sposób samodzielny, z należytą starannością bez bezpośredniego nadzoru i kierownictwa ze strony Zamawiającego.
Z tytułu zlecenia ustala się wynagrodzenie brutto obliczone według stawek:
stawka godzinowa brutto 13.21 zł/h, słownie: [StawkaGodzinowaBruttoSlownie], za godzinę płatne przez zleceniodawcę z dołu w terminie 15 dni od zakończenia miesiąca.
W razie niewykonania przez Zleceniobiorcę przedmiotu umowy pieniądze za zlecenie nie zostaną wypłacone.
Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć zleceniobiorcy środki niezbędne do wykonania zlecenia.
Zleceniobiorca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu powierzone środki wraz z zakończeniem zlecenia.
Inne Warunki:
W przypadku szczególnego naruszenia przez Zleceniobiorcę zasad współpracy. Zamawiający może rozwiązać umowę zlecenia za skutkiem natychmiastowym. Za szczególne naruszenie zasad współpracy uważa się:
a) rażące naruszenie obowiązków Zleceniobiorcy wskazanych w niniejszej umowie,
b) spożywanie jakiejkolwiek ilości alkoholu bądź innych środków odurzających w trakcie wykonywania zleconych zadań, a także stawienie się w miejscu świadczenia usług w stanie po użyciu alkoholu lub innych środków odurzających,
c) zabór w celu przywłaszczenia bądź przywłaszczenie przez Zleceniobiorcę mienia Zleceniodawcy oraz mienia Klienta, u którego świadczono usługi, bez względu na wartość mienia.
Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, iż warunkiem zawarcia niniejszej umowy zlecenia jest posiadanie przez Zleceniobiorcę aktualnych badań sanitarno epidemiologicznych, o których mowa w ustawie z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008r. Nr 34 Poz. 1570).
Jednocześnie Zleceniobiorca oświadcza, iż w momencie podpisania niniejszej umowy legitymuje się aktualnymi badaniami sanitarno epidemiologicznymi, o których mowa w powyższym punkcie i w związku z tym nie będzie żądał od Zleceniodawcy zwrotu kosztów ich przeprowadzenia.
Wynagrodzenie nie przysługuje Zleceniobiorcy za okres, w którym nie świadczył on na rzecz Zamawiającego usług w oparciu o zawartą umowę zlecenia. Wynagrodzenie nie przysługuje za okres, w którym usługi nie były świadczone z przyczyn zależnych bądź niezależnych od Zleceniobiorcy, chyba że zapewnił on zastępcę.
Zleceniobiorca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za czynności swojego zastępcy.
Zleceniobiorca jest zobowiązany zapewnić zastępstwo w celu wykonania umowy w razie swojej choroby lub innej niemożliwości osobistego wykonania niniejszej umowy, z tym zastrzeżeniem że jeśli Zleceniobiorca wykonuje usługi na rzecz klienta prowadzącego sklepy Kaufland i na terenie tych sklepów (projekt Kaufland), to zastępcą jego może być wyłącznie osoba, która: zawarła umowę zlecenia z Zamawiającym; posiada aktualną książeczkę sanitarno epidemiologiczną, przeszła wstępne badania lekarskie, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oraz miejscu; zaliczyła pozytywnie szkolenie BHP; podpisała kartę oceny ryzyka pracownika. Zleceniobiorca obowiązany jest, zgłosić Zamawiającemu swojego zastępcę, najpóźniej 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia inwentaryzacji.
Zleceniobiorca oświadcza, iż przejmuje pełną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy w postaci skanera. Zleceniobiorca zobowiązuje się do sprawowania osobistego nadzoru nad powierzonym mieniem i zwrotu powierzonego mienia na każde żądanie Zleceniodawcy, także w dniu zakończenia wykonywania czynności na podstawie niniejszej umowy. Jednocześnie Zleceniobiorca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód wynikających z uszkodzenia, utraty lub kradzieży powierzonego mienia, a także zobowiązuje się do naprawienia w pełnej wysokości wszelkich szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle zawarcie lub wykonania niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo według siedziby Zamawiającego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Job Impulse Polska Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883)."
szewczykando jest off-line  
17-01-2016, 21:51  
Kanas
Moderator globalny
 
Kanas na Forum Prawnym
 
Posty: 22.203
Domyślnie RE: "Elektroniczna" umowa wazna?

Cytat:
Napisał/a szewczykando Zobacz post
umowa zawarta przez internet
Możesz rozwinąć powyższą część zdania ?
Kanas jest off-line  
17-01-2016, 22:25  
szewczykando
Początkujący
 
Posty: 11
Domyślnie RE: "Elektroniczna" umowa wazna?

Chodzi o strone, strefajob.pl. Wypelniłem kwestionariusz z moimi danymi i niby automatycznie podpisalem umowe. A nie moglem sie stawic i nie wiem czy moga byc jakies kary finansowe, czy cos. Martiwe sie :/
szewczykando jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ "powinno" = "byłoby dobrze, gdyby" czy "bezwzględnie musi"? (odpowiedzi: 3) Pytanie: Co w języku prawnym dokładnie znaczy wyraz "powinno"? "Byłoby dobrze, gdyby" czy "bezwzględnie musi"? Dotyczy: Rozporządzenia ministra...
§ Szybka "lewa" umowa o prace w "ciuchu". Pomocy (odpowiedzi: 2) Witam, moja dziewczyna od 1,5 roku pracuje w szmateksie. Od 9 miesięcy miała umowę o pracę na pół etatu na wypadek kontroli z inspekcji pracy jednak...
§ "Umowa na okres próbny" a "Umowa na czas określony" - jaka różnica? (odpowiedzi: 2) Znalazłam pracę w pewnej firmie. Duża, solidna (zagraniczna...). Jestem zadowolona. Pierwsza umowa o pracę została zawarta na"okres próbny", który...
§ "Amerykę odkryłem"!? - met. "na czarno" vs umowa zelc/dzieło (odpowiedzi: 10) Cześć! Enigmatyczny tytuł co?;) Ale do rzeczy, odkryłem (o ile się nie mylę) że zatrudnianie pracownika na umowę/zlec (lub o dzieło) jest tańsze...
§ Umowa pożyczki: znaczenie "w terminie", "do terminu", "po terminie" (odpowiedzi: 3) Witam, Od dłuższego czasu przeglądam forum z ciekawości, a tym razem potrzebuję zasięgnąć porady. Znajomy pożycza ode mnie znaczną kwotę i z...
§ "Legalny" przekręt - "Umowa zlecenie" (odpowiedzi: 14) Witam, Proszę o pomoc znawców Prawa Pracy. Pracuję na podstawie takiej oto umowy (usunąłem jedynie dane „zleceniodawcy” oraz „zleceniobiorcy”, nie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.