Zwrot depozytu za dzieło - Forum Prawne

 

Zwrot depozytu za dzieło 2

Cytat: Napisał/a Kornie ... oświadczenie o odstąpieniu od umowy o dzieło jest bezskuteczne, ... Jak rozumiem, nie wyznaczyłaś dodatkowego terminu na usunięcie usterek i to powinno byc podstawą do bezskuteczności odstąpienia od umowy. Cytat: Napisał/a ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Umowy zlecenia i o dzieło


Odpowiedz
 
23-04-2016, 11:25  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.054
Domyślnie RE: Zwrot depozytu za dzieło

Cytat:
Napisał/a Kornie Zobacz post
... oświadczenie o odstąpieniu od umowy o dzieło jest bezskuteczne, ...
Jak rozumiem, nie wyznaczyłaś dodatkowego terminu na usunięcie usterek i to powinno byc podstawą do bezskuteczności odstąpienia od umowy.
Cytat:
Napisał/a Kornie Zobacz post
... - suknia stanowi utwór, co stanowczo kwestionuję, ...
Cóż, wiedza Pana prawnika jest mocno ograniczona, jego strata.
Cytat:
Napisał/a Kornie Zobacz post
... a zgłaszane przez Panią na obecnym etapie zastrzeżenia nie stanowią rozieżności pomiędzy ustaleniami Stron a niewłaściwym wykonaniem dzieła.
To jest kwestia ocenna.
LeszsekS jest off-line  
23-04-2016, 11:30  
Kornie
Początkujący
 
Posty: 20
Domyślnie RE: Zwrot depozytu za dzieło

To jest dokument, który wysłałam do pana projektanta:

"Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym, zawiadamiam, iż zrealizowana przez Pana usługa (uszycie suknii ślubnej), której efekt końcowy był mi pokazany dnia 24 marca 2016 odbiega znacznie od wzoru, który był Panu wysłany dnia 16 listopada 2015 i od tego co było ustalone podczas inicjalnej konsultacji. Rozbieżności są bardzo istotne i polegają na uszyciu spódnicy w innym kolorze, który nie był mi wcześniej pokazany do zaakceptowania, oraz uszyciu trenu bez koronki. Dodatkowo, część body suknii ślubnej jest nieodpowiedniej długości, ponieważ bez osoby trzeciej nie jestem w stanie jej zapiąć (zapięcie znajduje się w pobliżu intymnej części ciała). Przedstawione koszty naniesienia zmian, które miałyby na celu przybliżenie suknii do wzoru utworu, który był zamówiony są nie do zaakceptowania.
Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 55 § 1 - 4 prawa autorskiego, oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej dnia 11 listopada 2015.
Wobec tego, że towar jest już w Pańskim posiadaniu proszę o zwrot 1075.00 złotych (zachowuje Pan 25% proszonego wynagrodzenia) na konto XYZ w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

W załączeniu składam kopię paragonu."
Kornie jest off-line  
23-04-2016, 12:01  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.054
Domyślnie RE: Zwrot depozytu za dzieło

Nawet stosując bezpośrednio Kodeks cywilny jesteś zobowiązana wyznaczyć dodatkowy czas na usunięcie usterek:
Przepis prawny:
Art. 636. § 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.
http://forumprawne.org/umowy-zleceni...-o-dzielo.html
Podobnie jest w cytowanym wcześniej Art. 55. Prawa autorskiego.
Na tej podstawie Twoje odstąpienie jest bezskuteczne.

W przypadku gdy nie zgadzasz się na podwyższenie wynagrodzenia należałoby zastosować:
Przepis prawny:
Art. 630. § 1. Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych.
§ 2. Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego.
Przepis prawny:
Art. 631. Gdyby w wypadkach przewidzianych w dwóch artykułach poprzedzających zaszła konieczność znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający może od umowy odstąpić, powinien jednak uczynić to niezwłocznie i zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią część umówionego wynagrodzenia.
http://forumprawne.org/umowy-zleceni...-o-dzielo.html
LeszsekS jest off-line  
23-04-2016, 12:09  
Kornie
Początkujący
 
Posty: 20
Domyślnie RE: Zwrot depozytu za dzieło

Aha. Tego nie wiedziałam. Jakieś rady co mogę w obecnej sytuacji zrobić?
Kornie jest off-line  
23-04-2016, 12:13  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.054
Domyślnie RE: Zwrot depozytu za dzieło

Negocjować cenę poprawek lub oczekiwać rozstrzygnięcia sądowego tego sporu. Brak konsultacji między projektem a jego realizacją działa na niekorzyść projektanta.
LeszsekS jest off-line  
23-04-2016, 12:24  
Kornie
Początkujący
 
Posty: 20
Domyślnie RE: Zwrot depozytu za dzieło

Zdecydowanie nie chcę zapłacić 4500 złotych za suknię, której nigdy nie ubiorę, i której nie dałabym nawet rady odsprzedać. Szczerze mówiąc nie widzę na czym on, jak zarówno ja możemy oprzeć sprawę sądową ponieważ nie ma żadnego pisemnego dokumentu, który wyznacza jak suknia miała wyglądać. Jakie są szanse, że sąd by zdecydował, że ja tracę depozyt, który zapłaciłam, a projektant traci połowę wynagrodzenia, którego oczekiwał? Nauczka dla nas oboje, że powinien być spisany dokument i że przed każdym cięciem materiału powinna być konsultacja i akceptacja kierunku, w którym projekt idzie.
Kornie jest off-line  
23-04-2016, 12:27  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.054
Domyślnie RE: Zwrot depozytu za dzieło

Cytat:
Napisał/a Kornie Zobacz post
... Jakie są szanse, że sąd by zdecydował, że ja tracę depozyt, który zapłaciłam, a projektant traci połowę wynagrodzenia, którego oczekiwał? ...
Na to pytanie trudno odpowiedzieć, a wróżyć nie mam zamiaru.
Wezwij pismem zpo do realizacji dzieła zgodnie z umową wyznaczając nieprzekraczalny termin.
LeszsekS jest off-line  
23-04-2016, 12:37  
Kornie
Początkujący
 
Posty: 20
Domyślnie RE: Zwrot depozytu za dzieło

Spróbuję. Podam szkic pisma tutaj nim wyślę w razie jeśli znowu coś ominę. Dziekuję
Kornie jest off-line  
23-04-2016, 16:55  
Kornie
Początkujący
 
Posty: 20
Domyślnie RE: Zwrot depozytu za dzieło

Podaję szkic pisma. Bardzo bym prosiła o poradę jeśli coś powinnam zmienić. Nie mieszkam w Polsce od 9 lat więc formalne pisanie listów po polsku nie należy do łatwych dla mnie rzeczy.

"Wezwanie do realizacji dzieła zgodnie z umową
Nawiązując do pisma otrzymanego dnia 22 kwietnia 2016, wyjaśniam.
Nie jest mi nic wiadomowe względem wspomnianego „próbnika materiałów”. Podczas inicjalnej konsultacji otrzymałam jeden skrawek siatki, który zrozumiałam, że byłby użyty do trenu a kolor spódnicy na nim oparty. Podkreślam, że kolor spódnicy, który jest faktycznie użyty nie był mi fizycznie pokazany do zaakceptowania. Stwierdzenie, że „nie zgodziłam się na obszycie trenu koronką z uwagi na koszt wykonania ozdoby” nie jest zgodne. Jak najbardziej zaakceptowałam górę sukni w formie tzw. „body”, jednak zapięcie do body, które było mi przedstawione uważam za za krótkie, ponieważ nie mogę go sama spiąć, gdzie zapięcie znajduje się w intymnym miejscu.
Dzieło, które zostało mi pokazane podczas wizyty odbiega od wzoru, który był ustalony w związku z czym wzywam do zrealizowania dzieła zgodnie z umową w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma. Jeśli spódnica będzie uszyta tego samego koloru jak tren i tren będzie obszyty koronką według wcześniej pokazanego wzoru to zaakceptuję dzieło jako skończone zgodnie z umową i zapłacę resztę kwoty w wysokości 2300 zł."
Kornie jest off-line  
23-04-2016, 21:21  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.054
Domyślnie RE: Zwrot depozytu za dzieło

Wzywasz na postawie Art. 636. § 1. Kodeksu cywilnego: http://forumprawne.org/umowy-zleceni...-o-dzielo.html
Zwróć uwagę na tę cześć wskazanego przepisu prawnego:
Cytat:
może ... powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

PS.
Nawiasem mówiąc, w oparciu o Prawo autorskie, projektant miałby korzystniejszą pozycję bo nie mogłabyś zastosować takiego rozwiązania.
LeszsekS jest off-line  
24-04-2016, 08:46  
Kornie
Początkujący
 
Posty: 20
Domyślnie RE: Zwrot depozytu za dzieło

Moje zaktualizowane wypociny:

Wezwanie do realizacji dzieła zgodnie z umową
Nawiązując do pisma otrzymanego dnia 22 kwietnia 2016, wyjaśniam.
Nie jest mi nic wiadomowe względem wspomnianego „próbnika materiałów”. Podczas inicjalnej konsultacji otrzymałam jeden skrawek materiału, który zrozumiałam, że odzwierciedlał materiał i kolor użyty do trenu oraz kolor użyty do spódnicy. Podkreślam, że kolor spódnicy, który jest faktycznie użyty nie był mi fizycznie pokazany do zaakceptowania. Stwierdzenie, że „nie zgodziłam się na obszycie trenu koronką z uwagi na koszt wykonania ozdoby” nie jest zgodne. Ozdoby, których wykonanie wycofałam ze względu na koszty dotyczyły koralików i kamieni ozdobnych na górnej części suknii. Jak najbardziej zaakceptowałam górę sukni w formie tzw. „body”, jednak zapięcie do body, które było mi przedstawione uważam za za krótkie, ponieważ nie mogę go sama spiąć, gdzie zapięcie znajduje się w intymnym miejscu.
Podsumowując, dzieło, które zostało mi pokazane podczas wizyty odbiega od wzoru, który był ustalony w związku z czym wzywam do zrealizowania dzieła zgodnie z umową w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma. Zaznaczam, iż w przypadku niewykonania dzieła w ww. terminie będę uprawniona do odstąpienia od umowy albo do powierzenia poprawienia lub dalszego wykonania dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie zgodnie z art. 636 § 1 kodeksu cywilnego.

W załączeniu składam:
- kopię zdjęcia, na którym dolna część suknii ślubnej miałabyć oparta,
- kopię zdjęcia dzieła, które było mi zaprezentowane,
- kopię zdjęcia, które pokazuje jakie elementy ozdobne wycofałam ze względu na koszty,
- skrawek materiału, który był mi dany podczas inicjalnej konsultacji.

List, który otrzymałam był napisany przez radcę prawnego, i w imieniu właściciela zakładu, aniżeli projektanta. Czy powinnam zaadresować i wysłać list do tego radcy prawnego czy bezpośrednio do zakładu/projektanta?
Kornie jest off-line  
24-04-2016, 09:09  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.054
Domyślnie RE: Zwrot depozytu za dzieło

Nie, wysyłaj do zleceniobiorcy.
LeszsekS jest off-line  
09-05-2016, 19:58  
Kornie
Początkujący
 
Posty: 20
Domyślnie RE: Zwrot depozytu za dzieło

List był odebrany przez projektanta 29 kwietnia. Do tej pory nic od niego nie słyszałam. Domyślam się, że w tym wypadku mogę wysłać odstąpienie od umowy? Poniżej załączam co napisałam w moim szkicu - w razie jeśli coś pominęłam lub źle napisałam.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy wykonania dzieła (uszycia suknii ślubnej) zawartej w Krakowie, w dniu 11 listopada 2015 roku.

Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest art. 636 § 1 kodeksu cywilnego, który przyznaje takie uprawnienie w razie wykonania przez przyjmującego zamówienie dzieła, które jest sprzeczne z umową, i nie wykonaniu poprawek w wyznaczonym terminie.
Kornie jest off-line  
09-05-2016, 21:06  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.054
Domyślnie RE: Zwrot depozytu za dzieło

Pamiętaj, że masz jeszcze możliwość:
Cytat:
powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.
http://forumprawne.org/umowy-zleceni...-o-dzielo.html
LeszsekS jest off-line  
09-05-2016, 21:18  
Kornie
Początkujący
 
Posty: 20
Domyślnie RE: Zwrot depozytu za dzieło

Mój ślub jest za 4 i pół tygodnia także musiałam kupić suknię awaryjną. Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek miał możliwość skończenia/poprawienia tego dzieła na czas także wolę odstąpić od umowy i stracić zapłacony depozyt. Myślę, że pewnie też nie ma sensu walczyć o te 25% depozytu co zapłaciłam.
Kornie jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ zwrot depozytu (odpowiedzi: 12) witam, mam problem z odzyskaniem depozytu za mieszkanie. wynajelam rok temu flat od agencji. dom byl w okropnym stanie, nie bylo pomieszczenia...
§ Zwrot depozytu (odpowiedzi: 3) Witam,chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość wycofania pieniędzy z depozytu ,który złożyłem u komornika po tym jak moja była małżonka umiliła mi...
§ Zwrot depozytu (odpowiedzi: 1) Witam serdecznie ! Mam pytanie dotyczące zwrotu depozytu, opieram się tutaj teraz na prawie z UK i mianowicie chce rozwiązać umowę przed czasem z...
§ zwrot depozytu (odpowiedzi: 1) Mieszkam z partnerem, nazwiska obydwojga z nas widnieja na jednej wspolnej umowie. Poklocilismu sie i opuszczamy mieszkanie. Mam obawe, ze moj byly...
§ zwrot depozytu za pokoj w uk (odpowiedzi: 1) Witam wszystkich i bardzo prosze o rade. Wynajmuje z chlopakiem pokoj prawie rok, za kt. placimy regularnie czynsz. za ok miesiac sie wyprowadzamy....
§ zwrot depozytu sądowego (odpowiedzi: 2) Witam, mam 18 lat od 4 dni. Mam przyznane alimenty w wysokości 400zł od ojca. Nie mam z nim kontaktu, widziałem go dwa razy w życiu i to w sądzie....


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.