Rozwiązanie umowy - Forum Prawne

 

Rozwiązanie umowy

Witam, Mam pytanie odnośnie rozwiązania umowy zlecenie, czy mogę ją rozwiązać w trybie natychmiastowym? W umowie mam napisane, że muszę mieć 1mies. okres wypowiedzenia w dodatku musi być koniec miesiąca. Czy jeżeli będę chciał rozwiązać ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Umowy zlecenia i o dzieło


Odpowiedz
 
10-05-2016, 17:56  
herwaldi
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie Rozwiązanie umowy

Witam,
Mam pytanie odnośnie rozwiązania umowy zlecenie, czy mogę ją rozwiązać w trybie natychmiastowym? W umowie mam napisane, że muszę mieć 1mies. okres wypowiedzenia w dodatku musi być koniec miesiąca. Czy jeżeli będę chciał rozwiązać umowę a będę uczestniczył w jakimś projekcie grożą mi konsekwencje?

Urywek z umowy:
Cytat:
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą Stronę za jednomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem, pod warunkiem wykonania wszelkich zaplanowanych prac w tym okresie i zleconych Zleceniobiorcy.

3. Wypowiedzenie jest zawsze dokonywane ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Zleceniobiorca podejmuje działania sprzeczne z interesem Zleceniodawcy, a w szczególności, gdy:

4.1.narusza postanowienia niniejszej Umowy, zwłaszcza poprzez rażące zaniedbania w wykonywaniu zleconych prac objętych niniejszą Umową;

4.2.zostanie mu postawiony zarzut popełnienia przestępstwa w sprawach o przestępstwo przeciwko dokumentom, przeciwko majątkowi, przeciwko nieuczciwej konkurencji lub przeciwko obrotowi gospodarczemu;

4.3.dokona oszustwa lub podejmie inne działania w złej wierze w stosunku do Zleceniodawcy;

4.4.zaistnieje trwałą przeszkoda w wykonywaniu przez Zleceniobiorcę obowiązków, wynikających z Umowy, przez okres trwający dłużej niż 2 (dwa) tygodnie;

4.5.naruszy postanowienia umowy o zachowanie poufności;

4.6.spowoduje szkodę w majątku Zleceniodawcy w znacznych rozmiarach w rozumieniu przepisów prawa karnego.

5. Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszeń w terminie 7 dni od wezwania, w przypadku, gdy Zleceniobiorca w sposób rażący i zawiniony narusza swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy.

6. Zleceniobiorca może rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Zleceniodawca opóźnia się z zapłatą za wykonane Usługi o więcej niż 21 dni licząc od dnia następnego po terminie płatności rachunku.

7. Zleceniobiorca jest zobowiązany przed dniem rozwiązania niniejszej Umowy:

7.1.zwrócić Zleceniodawcy uzyskane materiały oraz dokumenty stanowiące własność Zleceniobiorcy, wykorzystywane przez Zleceniobiorcę w czasie realizacji Usług objętych niniejszą Umową;

7.2. Trwale usunąć lub zniszczyć, jeśli to możliwe, posiadane informacje poufne Zleceniodawcy, które w toku współpracy zostały utrwalone w pamięci trwałej Zleceniobiorcy oraz zapewnić należytą staranność w usunięciu danych umieszczonych na serwerach zdalnych Zleceniobiorcy (w chmurze danych, kopie na własnym koncie Dropbox.com/box.com/Google Drive itp.);

7.3.przekazać wskazanej osobie lub firmie przejmującej obowiązki Zleceniobiorcy wynikające z realizacji niniejszej Umowy;

7.4.przekazać wiedzę uzyskaną w trakcie wykonywania Usług w ramach niniejszej Umowy oraz doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji Usług pracownikom wskazanym przez Zleceniobiorcę lub innej upoważnionej osobie, która wyznaczy termin i tryb szkoleń, które Zleceniobiorca będzie zobowiązany przeprowadzić przed upływem ostatniego dnia obowiązywania niniejszej Umowy, pod warunkiem, że obowiązki wynikające z niniejszego ustępu nie będą kolidowały z obowiązkami wynikający z par. 3 ust. 2.

8. Rozwiązanie niniejszej Umowy zgodnie z powyższymi postanowieniami nie wyklucza odpowiedzialności z tytułu działań podjętych przed datą rozwiązania Umowy, a każda ze Stron ma prawo, po takim rozwiązaniu, dochodzić swoich roszczeń za pomocą dostępnych środków prawnych.
herwaldi jest off-line  
12-05-2016, 20:40  
wolfmat
Zbanowany
 
Posty: 501
Domyślnie RE: Rozwiązanie umowy

Możesz wypowiedzieć z ważnych OBIEKTYWNIE powodów zlecenie w każdym czasie.

Cytat:
Art. 746. § 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

§ 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.
wolfmat jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron-właściciel traktuje jak zerwanie umowy (odpowiedzi: 1) Dzień dobry, miałam podpisaną umowę najmu mieszkania na czas określony. W związku z tym, że w mieszkaniu pojawiło się zagrzybienie byłam zmuszona do...
§ czy napisanie podania o rozwiązanie umowy równa się jej rozwiązaniu (odpowiedzi: 23) Czy napisanie podania o rozwiązanie umowy o pracę na czas 1 roku jest równoznaczne z jej rozwiązaniem? Czy mogę to podanie odwołać. Kiedy jest...
§ Rozwiązanie umowy z Plusem - uzależnienie kary od podanego powodu rozwiązania umowy (odpowiedzi: 19) Witam, Mój problem jest następujący. Jak wszystkim wiadomo ostatnio Plus zmieniał regulamin, co - zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne - dało...
§ Wypowiedzenie/rozwiązanie umowy z winy pracodawcy- brak umowy/mobbing (odpowiedzi: 1) Witam, zakładam nowy temat, ponieważ moja aktualna sytuacja jest połączeniem kilku spraw, które byly już opisane na forum, lecz nie wyczerpują jej...
§ Rozwiązanie umowy po rozwiązaniu umowy??? (odpowiedzi: 5) Witam wszystkich forumowiczów,dodam tylko że jestem tu nowy więc jeśli się powtórzę z tematem to litości (mogłem wszystkiego nie przeczytać) Sprawa...
§ Rozwiązanie umowy z firmą Vectra a faktury przesyłane po rozwiązaniu umowy (odpowiedzi: 8) Witam serdecznie, Jestem nowy na forum ale mam konkretny problem. Prowadzę spór z firmą Vectra S.A. odnośnie faktur wystawionych już po...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.