Zlecenie-pracodawca nie dotrzymuje umowy. - Forum Prawne

 

Zlecenie-pracodawca nie dotrzymuje umowy.

Witam. Przyjąłem ofertę umowy zlecenia (i podpisałem) o jednodniową dystrybucję materiałów reklamowych (ulotki) podczas rozpoczęcia roku szkolnego. Wręczanie przed szkołą ulotek. Umowa zwierana przez internet (wydrukowana, wypełniona i podpisana, odesłana do pracodawcy, który odesłał zdjęcie ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Umowy zlecenia i o dzieło


Odpowiedz
 
03-09-2018, 07:32  
Loock7
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie Zlecenie-pracodawca nie dotrzymuje umowy.

Witam.
Przyjąłem ofertę umowy zlecenia (i podpisałem) o jednodniową dystrybucję materiałów reklamowych (ulotki) podczas rozpoczęcia roku szkolnego. Wręczanie przed szkołą ulotek.
Umowa zwierana przez internet (wydrukowana, wypełniona i podpisana, odesłana do pracodawcy, który odesłał zdjęcie podpisu na ostatniej stronie)
Materiały miałem otrzymać wysyłkowo. Nie określono jak (kurier, paczkomat, listonosz) jak również kiedy, kontakt ze zleceniodawcą po podpisaniu umowy żadny. Nadszedł dzień zlecenia (dziś, 3.9.2018r), materiałów nie otrzymałem, kontaktu brak, czas stracony bo mogłem w między czasie robić co innego a tak tracę pieniądze.
Pytanie czy mogę domagać się od zleceniodawcy wypłaty wynagrodzenia?
W umowie był zawsrty punkt o karze pieniężnej dla zleceniobiorcy za nie wypełnienie warunków umowy, jednak ani słowa o zleceniodawcy.
Straciłem czas, nerwy, pieniądze, umowa podpisana a wynagrodzenie?
Doszedłem do niepochlebnych opinii o zleceniodawcy, ppdobne sytuację już się zdarzały, jednak nikt nie reagował i nic nie robił, tylko "moje, należy mi się, co mam robić?"
Chcę coś z tym zrobić i wskazać drogę innym poszkodowanym.
Loock7 jest off-line  
03-09-2018, 09:26  
Kanas
Moderator globalny
 
Kanas na Forum Prawnym
 
Posty: 23.825
Domyślnie RE: Zlecenie-pracodawca nie dotrzymuje umowy.

Cytat:
Napisał/a Loock7 Zobacz post
W umowie był zawsrty punkt...
Poniższe też wynika z umowy ?
Cytat:
Napisał/a Loock7 Zobacz post
Materiały miałem otrzymać wysyłkowo
Kanas jest off-line  
03-09-2018, 09:33  
Loock7
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Zlecenie-pracodawca nie dotrzymuje umowy.

Nie. Materiałów nie otrzymałem wcale. Dopiero teraz, po kilku dniach usilnego kontaktu dostałem odpowiedź od "koordynatora" zdziwionego całą sytuacją. Chciał podać mi numer telefonu do jakieś "osoby" od której mógłbym odebrać ulotki.
Odpisał o 10. Akcja miała trwać od 9 do 11, zanim bym gdzieś po nie podjechał było by już dawno po 11.
Loock7 jest off-line  
03-09-2018, 09:36  
Kanas
Moderator globalny
 
Kanas na Forum Prawnym
 
Posty: 23.825
Domyślnie RE: Zlecenie-pracodawca nie dotrzymuje umowy.

Cytat:
Napisał/a Loock7 Zobacz post
Nie
Więc skąd pomysł, że zleceniodawca ma cokolwiek Tobie dostarczać , nie Ty masz odebrać ?
Kanas jest off-line  
03-09-2018, 09:41  
Loock7
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Zlecenie-pracodawca nie dotrzymuje umowy.

Bo wysłali email z prośbą o podanie adresu do wysyłki materiałów.
Loock7 jest off-line  
03-09-2018, 09:42  
Kanas
Moderator globalny
 
Kanas na Forum Prawnym
 
Posty: 23.825
Domyślnie RE: Zlecenie-pracodawca nie dotrzymuje umowy.

Najlepszym rozwiązaniem będzie, jak przytoczysz treść umowy. Ewentualnie ją wstaw bez danych osobowych.
Kanas jest off-line  
03-09-2018, 09:46  
Loock7
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Zlecenie-pracodawca nie dotrzymuje umowy.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zlecenia w postaci kolportażu ulotek reklamowych w wyznaczonym przez Zleceniodawcę terminie i lokalizacji.
2. Zleceniobiorca bez pisemnej zgody Zleceniodawcy nie może przekazać wykonania zlecenia osobom trzecim.
3. Zlecenie zostanie zrealizowane wg załącznika e-mail nr 1 określającego lokalizację oraz liczbę godzin. Zleceniodawca będzie przekazywać wszelkie informacje na adres e-mail Zleceniobiorcy: ………………………………………… ………………………………………… … . . Dowodem przyjęcia zlecenia jest przesłanie drogą e-mail potwierdzenia zapoznania się z jego treścią i akceptacją.
4. Podczas wykonywania zlecenia, Zleceniobiorca wykonuje polecenia Zleceniodawcy, ze względu na charakter świadczonych przez niego usług kolportażu materiałów reklamowych.
5. Wynagrodzenie określone jest na podstawie poniższego wzoru: liczba godzin pracy. x stawka netto. Stawka godzinowa netto wynosi ……………………….…………………. zł (słownie: …………………………………….…… ………………………………………… ……………………...………. )
6. Wynagrodzenie zostanie przelane na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w terminie od 10 do 14 dni roboczych od daty zakończenia zlecenia. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest przekazanie Zleceniodawcy poprawnie wypełnionej umowy.
7. Strony oświadczają, że umowa zawarta na odległość, drogą elektroniczną jest pełnoprawna.
8. Zlecenie uważa się za zrealizowane w dniu zakończenia całości projektu, tj najpóźniej do dnia ……………………………………….. ………………………………………… ………………………………....
9. Zleceniobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie dokumentacji zdjęciowej obejmującej m.in. wizerunek zleceniobiorcy, w celach dokumentacji pracy, na potrzeby raportu zewnętrznego i publikacji na stronie Zleceniodawcy (zachowam dla siebie )
Zleceniobiorca przekazuje dokumentację zdjęciową nieodpłatnie i oświadcza, że nie będzie domagał się dodatkowego wynagrodzenia.
10. W przypadku naruszenia postanowień umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym przez Zleceniodawcę może zostać złożone drogą e-mail. W takiej sytuacji Zleceniodawca ustawiony jest do obciążenia Zleceniobiorcy karą w wysokości 300 zł brutto lub w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto za wykonanie zlecenia.
11. W ramach realizacji Umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji dotyczących wynagrodzenia, warunków zlecenia i przekazanych przez Zleceniodawcę informacji. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania poufności w trakcie trwania umowy, jak i okresie 6 miesięcy po jej zakończeniu.
12. W ramach realizacji zlecenia, Zleceniobiorca zobowiązuje się do przesłania drogą elektroniczną raportu dokumentującego zlecenie, nie później niż 24 godziny po jego zakończeniu. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zwrotu materiałów wykorzystanych do realizacji zlecenia, nie później niż 24 godziny po zakończeniu zlecenia. Raport powinien zawierać wszystkie wymagane przez Zleceniodawcę elementy, zgodne z załącznikiem e-mail oraz nie mniej niż 50 sztuk unikalnych adresów w zabudowie jednorodzinnej lub 20 sztuk unikalnych adresów w zabudowie wielorodzinnej, z każdego dnia świadczenia zlecenia.
13. Zachowanie poufności realizacji Umowy, dotyczy w szczególności zakazu publikacji informacji na forach internetowych.
14. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę warunków Umowy, a w szczególności niestawieniu się na miejsce świadczenia zlecenia lub innej nieuzasadnionej nieobecności Zleceniodawca nałoży na zleceniobiorcę karę umowną w wysokości 300 zł brutto. . Kara umowna nie wyczerpuje możliwości dochodzenia odszkodowania przed właściwym Sądem Cywilnym Zleceniodawcy.
15. Zakres obowiązków Zleceniobiorcy reguluje Załącznik nr 2 “ Zasady Zlecenia”. “Zasady Zlecenia” to dokument określający ogólne zasady i obowiązki Zleceniobiorcy względem Zleceniodawcy.
16. Strony akceptują możliwość składania oświadczeń woli drogą mailową, ze skutkiem doręczenia odpowiadającym dacie nadania wiadomości e-mail.
17. W przypadku sporów Strony będą dążyć do polubownego rozwiązania problemu.
18. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest Sąd Cywilny właściwy dla Zleceniodawcy.
19. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach.
Loock7 jest off-line  
03-09-2018, 10:54  
Kanas
Moderator globalny
 
Kanas na Forum Prawnym
 
Posty: 23.825
Domyślnie RE: Zlecenie-pracodawca nie dotrzymuje umowy.

Cytat:
Napisał/a Loock7 Zobacz post
załącznika e-mail nr 1
Cytat:
Napisał/a Loock7 Zobacz post
Załącznik nr 2
Brakuje załączników.
Cytat:
Napisał/a Loock7 Zobacz post
wyznaczonym przez Zleceniodawcę terminie i lokalizacji.
Został wskazany termin, oraz lokalizacja ?
Stawiłeś się na miejscu wykonywania zlecenia ?
Kanas jest off-line  
03-09-2018, 11:01  
Loock7
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Zlecenie-pracodawca nie dotrzymuje umowy.

Był wskazany. Dziś tj. 3.09.2018 godziny 9-11
Stawiłem. W moim miejscu wykonywania zlecenia była inna osoba od tego samego zleceniodawcy (prawdopodobnie, nie wiedział od kogo wziął zlecenie ani dla kogo pracuje...)
Załączniki mówią o zrobienu kilku zdjęć z miejsca pracy i wysłaniu emailem.
Był tylko jeden załącznik, nie dwa jak wskazuje umowa.
Loock7 jest off-line  
03-09-2018, 11:05  
Kanas
Moderator globalny
 
Kanas na Forum Prawnym
 
Posty: 23.825
Domyślnie RE: Zlecenie-pracodawca nie dotrzymuje umowy.

Cytat:
Napisał/a Loock7 Zobacz post
Załączniki mówią o zrobienu kilku zdjęć z miejsca pracy i wysłaniu emailem.
Wysłałeś ?
Kanas jest off-line  
03-09-2018, 11:08  
Loock7
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Zlecenie-pracodawca nie dotrzymuje umowy.

Nie wykonałem pracy bo nie miałem materiałów do jej wykonania, o czym meilowo poinformowałem koordynatora czy jakkolwiek go zwać, oczywiście nie odczytał i nie odpowiedział. Zdjęć nie wykonałem.
Miałem je zrobić i wysłać jako potwierdzenie wykonania zlecenia, więc skoro go nie wykonałem bo nie mogłem nie z mojej winy, to jaki jest sens w wysyłaniu zdjęć?
Loock7 jest off-line  
03-09-2018, 11:11  
Kanas
Moderator globalny
 
Kanas na Forum Prawnym
 
Posty: 23.825
Domyślnie RE: Zlecenie-pracodawca nie dotrzymuje umowy.

Cytat:
Napisał/a Loock7 Zobacz post
to jaki jest sens w wysyłaniu zdjęć?
Taki, że wywiązałeś się z umowy i stawiłeś w miejscu wykonywania zlecenia.
Cytat:
Napisał/a Loock7 Zobacz post
nie wykonałem bo nie mogłem nie z mojej winy
Jakie masz na to dowody ?
Kanas jest off-line  
10-10-2018, 04:22  
Agapp68
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Zlecenie-pracodawca nie dotrzymuje umowy.

Witam
Mam problem bo pracodawca nałożył na mnie karę Umowna z którą się nie zgadzam bo byłam na zleceniu i je wykonałam.
Pomocy
Agapp68 jest off-line  
12-10-2018, 09:05  
PauWoj
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Zlecenie-pracodawca nie dotrzymuje umowy.

A możesz opisać sytuację bardziej szczegółowo?
PauWoj jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zleceniodawca nie dotrzymuje umowy (odpowiedzi: 1) Zleceniodawca, w trakcie trwania umowy zlecenie, uniemożliwia mi wykonanie zlecenia przez zablokowanie bazy danych, telefonu itd. W umowie jest...
§ heyah nie dotrzymuje umowy (odpowiedzi: 0) witam. mam 2 telefony w heyah mix na obu wykupiony taki sam pakiet który umożliwia dzwonienie oraz sms-owanie w heyah za darmo. oplata za pakiet...
§ Mam 2 umowy, pracodawca płaci ale nie daje umowy zlecenie od 3 miesięcy, co zrobić? (odpowiedzi: 8) Witam Pracuję w firmie prywatnej, pieniądze za umowę o prace i za zlecenie dochodzą na konto jako 2 przelewy , ale od 3 miesięcy nie dostałem tej...
§ Pracodawca nie dotrzymuje terminu wypłaty za wynagrodzenie (odpowiedzi: 1) Dzień dobry, Piszę w pewnej nurtującej sprawie związanej z wypłatą za wykonywane zlecenie. Zacznę od początku mam umowę zlecenie podpisaną z...
§ Pracodawca nie dotrzymuje umowy i .... (odpowiedzi: 0) Witam Sprawa wygląda tak. Ponad 3,5 miesiąca temu znalazłem pracę. Na rozmowie w sprawie pracy z pracodawca ustaliłem ze po okresie próbnym,...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:59.