Zatrzymanie wynagrodzenia przez pracodawcę - Forum Prawne

 

Zatrzymanie wynagrodzenia przez pracodawcę

Employer withholds your pay : Jeżeli pracodawca zatrzymuje jakąkolwiek część wynagrodzenia pracownika, to nazywa się to potrąceniem wynagrodzenia. Pracodawca mógł niesłusznie zatrzymać wynagrodzenie, gdy: • nie zapłacił pracownikowi uzgodnionego wynagrodzenia • nie zapłacił pracownikowi żadnego ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa innych krajów > Systemy prawne innych państw > Wielka Brytania


Zamknięty temat
 
11-03-2009, 09:55  
Eliss
Moderator
 
Eliss na Forum Prawnym
 
Posty: 2.623
Domyślnie Zatrzymanie wynagrodzenia przez pracodawcę

Employer withholds your pay :
Jeżeli pracodawca zatrzymuje jakąkolwiek część wynagrodzenia pracownika, to nazywa się to potrąceniem wynagrodzenia. Pracodawca mógł niesłusznie zatrzymać wynagrodzenie, gdy:
• nie zapłacił pracownikowi uzgodnionego wynagrodzenia
• nie zapłacił pracownikowi żadnego wynagrodzenia (to jest całkowite 100% potrącenie wynagrodzenia)
• spóźnia się z zapłatą wynagrodzenia lub nie płaci regularnie
• nie wypłacił premii lub prowizji
• nie zapłacił wynagrodzenia za okres urlopowy, ustawowego zasiłku chorobowego, ustawowego zasiłku macierzyńskiego, ustawowego zasiłku wychowawczego lub ustawowego zasiłku adopcyjnego.
• dokonał innych potrąceń od wynagrodzenia pracownika Jeżeli pracodawca uczynił jedną z tych rzeczy, jest możliwe, że działał niezgodnie z rawem. p Dozwolone potrącenia od wynagrodzenia Pracodawca ma prawo potrącać pewne kwoty od wynagrodzenia przysługującego pracownikowi. Te potrącenia zwykle dokonywane są przy wypłacie wynagrodzenia pracownikowi i obejmują:
• podatek od wynagrodzenia i składkę na ubezpieczenie społeczne
• spłatę kredytów studenckich
• potrącenia z tytułu nakazów sądowych
• potrącenia uzgodnione między pracownikiem a pracodawcą
• inne potrącenia, na które pracownik wyraził pisemną zgodę (na przykład składki na związki zawodowe)
Czy napiwki i opłaty za obsługę liczą się jako wynagrodzenie?
Napiwki płaci się albo gotówką, albo kartą kredytową albo czekiem, doliczając kwotę napiwku do rachunku. Napiwki płacone gotówką nie są traktowane jako wynagrodzenie, ale jako prezent od klienta. To oznacza, że pracodawca może przechowywać pieniądze pochodzące z napiwków we wspólnej kasie pracowników i wykorzystać je na przykład do pokrycia niedoborów kasowych. Dobrowolne napiwki od klientów płacących kartą kredytową lub czekiem stają się własnością pracodawcy. Pracodawca może zatrzymać napiwki, ale kiedy są one rozdzielane między pracowników, traktowane są jako wynagrodzenie.

Obowiązkowe opłaty za obsługę:
Jeżeli opłata za obsługę jest obowiązkowa, czyli jest doliczana do rachunku klienta automatycznie, stanowi własność pracodawcy, który może ją rozdzielać według własnego uznania. Czasami jednak umowa o pracę przewiduje prawo pracownika do partycypowania w zyskach z tytułu opłat za obsługę. Jeżeli umowa o pracę mówi, że pracownik ma prawo do części opłat za obsługę, liczy się to jako wynagrodzenie pracownika, a pracodawca nie może zmienić sposobu rozdzielania tej kwoty bez zgody pracownika.

Pracownicy placówek detalicznych:
Pracownicy placówek detalicznych podlegają dodatkowym zasadom. Wykonują zawody, które polegają na pobieraniu opłat dla pracodawcy w zamian za towary i usługi. Do pracowników placówek detalicznych zaliczają się na przykład pracownicy sklepów, banków, oszczędnościowych kas mieszkaniowych, stacji benzynowych, kelnerzy, kontrolerzy biletów w autobusie lub dozorcy parkingów.
W przypadku niedoborów towarowych lub kasowych spowodowanych na przykład kradzieżą dokonaną przez pracownika lub klienta, pracodawca może w niektórych okolicznościach potrącić pracownikowi pewną kwotę z wynagrodzenia. Pracodawca musi dokonać potrącenia w ciągu roku od wykazania straty i pisemnie wyjaśnić powody odliczenia. Potrącenie nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto pracownika (czyli wynagrodzenia przed opodatkowaniem) w jednym dniu wypłaty. Jeżeli do spłaty kwalifikuje się większa kwota pieniędzy, pracodawca może przenieść różnicę na kolejny dzień wypłaty, ale nigdy w jednym dniu wypłaty nie może odliczyć więcej niż 10%. Pracodawca może kontynuować tę praktykę do momentu całkowitej spłaty wymaganej kwoty.
Jeżeli pracownik odchodzi z pracy, pracodawca może potrącić z końcowego wynagrodzenia całą wymaganą kwotę. W takiej sytuacji pracownik powinien niezwłocznie porozmawiać z doświadczonym doradcą

Co zrobić jeżeli pracodawca zatrzymuje Twoje wynagrodzenie?
Jeżeli uważasz, że pracodawca zatrzymał Twoje wynagrodzenie niesłusznie, powinieneś w pierwszej kolejności spróbować rozwiązać problem w rozmowie z pracodawcą. Możesz poprosić o pomoc przedstawiciela związków zawodowych lub doświadczonego doradcę (por. poniżej). Powinieneś upewnić się, czy masz szczegółowy odcinek wypłaty, na którym pokazano sposób obliczania wynagrodzenia i dokonane odliczenia. Masz prawo otrzymać szczegółowy odcinek wynagrodzenia, dlatego też jeżeli pracodawca takiego nie przedstawił, należy go o to poprosi Jeżeli rozmowa z pracodawcą nie przynosi zamierzonego rezultatu, należy wnieść pisemne zażalenie, szczegółowo motywując skargę. Pismo należy podpisać, opatrzyć datą i zachować kopię. Należy zrobić to niezwłocznie po tym, jak pracodawca zatrzymał wynagrodzenie. Jeżeli sprawa wymaga podjęcia dalszych kroków prawnych, pracownik może wnieść skargę do sądu pracy. Aby to uczynić, zwróć się o pomoc do doświadczonego doradcy. Skargi do sądu pracy można wnosić w ściśle określonym terminie, którego pracownik nie może przeoczyć. Sąd pracy może nakazać pracodawcy:
• wypłatę pełnej sumy jaka potrącona została z wynagrodzenia pracownika, jaka nie powinna zostać potrącona, lub
• jeżeli pracodawca potrącił z wynagrodzenia pracownika zbyt wysoką sumę, zwrot różnicy.
Jeżeli pracodawca Cię zwolnił, ponieważ próbowałeś odzyskać niesłusznie zatrzymane wynagrodzenie, możesz złożyć skargę do sądu pracy w związku z niesprawiedliwym zwolnieniem z pracy.

Prosimy mieć na uwadze, że w określonych okolicznościach nie możliwości skierowania sprawy do sądu pracy. W takim przypadku istnieje możliwość zaskarżenia pracodawcy z tytułu poniesionych strat lub załamania warunków atrudnienia. Aby to uczynić, zwróć się o pomoc do doświadczonego doradcy.

Zaległe wynagrodzenie po odejściu pracownika z pracy:
Odchodzący z pracy może być uprawniony do otrzymania wynagrodzenia, które obejmuje:
• podstawowe wynagrodzenie (w tym pieniądze przysługujące w związku z zapłatą z tygodniowym opóźnieniem)
• odprawę
• zapłatę z tytułu wymówienia umowy o pracę. Pracodawca łamie prawo, jeżeli odmawia zapłaty pieniędzy należnych pracownikowi.

Powinieneś napisać pismo do pracodawcy wyjaśniając, jakie pieniądze Ci przysługują i z jakiego powodu. Ponadto, w piśmie należy zawrzeć szczegółowe informacje na temat okresu, za jaki przysługuje należność.
Jeżeli zajdzie potrzeba podjęcia dalszych kroków prawnych, pismo będzie traktowane jako pisemna skarga. Pismo należy podpisać, opatrzyć datą i zachować kopię. O pomoc w redagowaniu pisma możesz poprosić doświadczonego doradcę (por. poniżej). Jeżeli składanie pisma do pracodawcy nie przynosi spodziewanego rezultatu, możesz wnieść skargę do sądu pracy lub pozwać pracodawcę. Z pomocą może przyjść tu doświadczony doradca. Skargi do sądu pracy można wnosić w ściśle kreślonym terminie, którego nie można przeoczyć.

Dalsza pomoc:
Biuro Porad Obywatelskich Biuro Porad Obywatelskich udziela bezpłatnych, poufnych, bezstronnych i niezależnych porad na każdy temat. W razie potrzeby Biuro może również skierować pracownika do konkretnego specjalisty. Aby znaleźć najbliższe BPO, jak i te, które udzielają porad za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy kliknąć na link najbliższe CAB. Adresy można znaleźć również w miejscowej książce telefonicznej.

Prawo Pracy w UK
Eliss jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Pomówienie, utrata pracy i zatrzymanie prywatnego komputera przez pracodawcę (odpowiedzi: 1) Witam Serdecznie Forumowiczów i proszę o podpowiedź co dalej... Na wstępie przedstawię swoją sytuację. W skutek problemów małżeńskich zostałem...
§ wstrzymanie wynagrodzenia przez pracodawcę (odpowiedzi: 8) Witam.Od 2006 roku pracuję w firmie DHL for Debenhams. 12 sierpnia wróciłam do pracy po 11 miesiącach urlopu macieżyńskiego.Po 2 tygodniach pracy...
§ defraudacja wynagrodzenia przez pracodawcę (odpowiedzi: 3) Witam Sprawa wygląda następująco: Ja- matka 3 miesięcznego bobasa obecnie na urlopie macierzyńskim, zatrudniona na umowę o pracę do końca...
§ Oryginały dokumentów - zatrzymanie przez pracodawcę (odpowiedzi: 4) Czy pracodawca miał prawo zatrzymać oryginał aktu urodzenia dziecka, mimo że umowa na czas określony wygasała z dniem porodu? zabrali koleżance akt,...
§ Zatrzymanie 100% wynagrodzenia przez pracodawcę (odpowiedzi: 2) Witam. Koleżanka mojej żony ma taki problem. Pracuje jako tzw. OWCA (osoba wykonująca czynności agenta) w tym samym miejscu od 17 lat. Niestety...
§ zajęcie wynagrodzenia przez pracodawcę (odpowiedzi: 1) Dostałam wypowiedzenie po powrocie ze zwolnienia lekarskiego ,w tym samym dniu była wypłata i dowiedziałam się że zajęto mi 995 zł z tytułu...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:45.