Zamiana srodka zapobiegawczego Areszt 3 mc - Forum Prawne

 

Zamiana srodka zapobiegawczego Areszt 3 mc

Witam. Mam pytanie oczywiscie wiem ze taki wniosek sklada tymczasowo aresztowany ale mam kilka pytan: Do kogo kieruje ten wniosek jezeli jest 3 miesiace aresztowany w AS do dyspozycji prokuratora. Ile czasu jest na rozpatrzenie ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Więziennictwo


Odpowiedz
 
03-02-2008, 14:19  
GAMBIWAW
Użytkownik
 
Posty: 155
Domyślnie Zamiana srodka zapobiegawczego Areszt 3 mc

Witam.

Mam pytanie oczywiscie wiem ze taki wniosek sklada tymczasowo aresztowany ale mam kilka pytan:

Do kogo kieruje ten wniosek jezeli jest 3 miesiace aresztowany w AS do dyspozycji prokuratora.

Ile czasu jest na rozpatrzenie takiego wniosku i kto go rozpatruje.

Jak taki wniosek napisac aby byl wmiare skuteczny.

I jesli osoba tymczasowo aresztowana nie ma meldunku stalego a inaczej nie da sie jej zameldowac az osobiscie sie pokaze to jak taki wniosek napisac.

Od siebie dodam iz oczywiscie osoba bedzie zameldowana jak tylko bedzie mogla podpisac sie w UG (wymeldowala sie aby przemeldowac sie ale nie zdazyla i ma stary dowod nie zdazyla wymienic)

Mozliwa kaucja i dozor policyjny.

Tylko prosze o odpowiedz na tych kilka pytan jak to wyglada, jak napisac - moze jakis wzor.
GAMBIWAW jest off-line  
04-02-2008, 12:40  
GAMBIWAW
Użytkownik
 
Posty: 155
Domyślnie

Może komuś sie przyda o to odpowiedź:

1) Nie ukończeniem postępowania i brak przesłanek do zmiany tego środka (czyli nadal istniej ta sam przesłanek do jego stosowania);


[cytat:py4bsv0k]Cytat:
Art. 263. § 1. W postępowaniu przygotowawczym sąd, stosując tymczasowe aresztowanie, oznacza jego termin na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
§ 2. Jeżeli ze względu na szczególne okoliczności sprawy nie można było ukończyć postępowania przygotowawczego w terminie określonym w § 1, na wniosek prokuratora, sąd pierwszej instancji właściwy do rozpoznania sprawy, gdy zachodzi tego potrzeba, może przedłużyć tymczasowe aresztowanie na okres, który łącznie nie może przekroczyć 12 miesięcy.
§ 3. Łączny okres stosowania tymczasowego aresztowania do chwili wydania pierwszego wyroku przez sąd pierwszej instancji nie może przekroczyć 2 lat.
§ 4. Przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania na okres oznaczony, przekraczający terminy określone w § 2 i 3, może dokonać sąd apelacyjny, w którego okręgu prowadzi się postępowanie, na wniosek sądu, przed którym sprawa się toczy, a w postępowaniu przygotowawczym na wniosek właściwego prokuratora bezpośrednio przełożonego wobec prokuratora prowadzącego lub nadzorującego śledztwo -- jeżeli konieczność taka powstaje w związku z zawieszeniem postępowania karnego, czynnościami zmierzającymi do ustalenia lub potwierdzenia tożsamości oskarżonego, przedłużającą się obserwacją psychiatryczną oskarżonego, przedłużającym się opracowywaniem opinii biegłego, wykonywaniem czynności dowodowych w sprawie o szczególnej zawiłości lub poza granicami kraju, a także celowym przewlekaniem postępowania przez oskarżonego.
§ 4a. Sąd apelacyjny, w którego okręgu prowadzi się postępowanie, na wniosek sądu, przed którym sprawa się toczy, może dokonać przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania na okres oznaczony, przekraczający termin określony w § 3, także z powodu innych istotnych przeszkód, których usunięcie było niemożliwe.
§ 5. Na postanowienia sądu apelacyjnego wydane na podstawie § 4 i 4a przysługuje zażalenie do sądu apelacyjnego orzekającego w składzie trzech sędziów.
§ 6. Z wnioskiem o przedłużenie okresu tymczasowego aresztowania należy wystąpić, z jednoczesnym przesłaniem właściwemu sądowi akt sprawy, nie później niż 14 dni przed upływem dotychczas określonego terminu stosowania tego środka.
§ 7. Jeżeli zachodzi potrzeba stosowania tymczasowego aresztowania po wydaniu pierwszego wyroku przez sąd pierwszej instancji, każdorazowe jego przedłużenie może następować na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.[/cytat:py4bsv0k]


2) Jak najbardziej przysługuje zażalenia na postanowienie w przedmiocie przedłużenia tymczasowego aresztowania.

[cytat:py4bsv0k]Cytat:
Art. 249. § 1. Środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa; można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo.
§ 2. W postępowaniu przygotowawczym można stosować środki zapobiegawcze tylko względem osoby, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów.
§ 3. Przed zastosowaniem środka zapobiegawczego sąd albo prokurator stosujący środek przesłuchuje oskarżonego, chyba że jest to niemożliwe z powodu jego ukrywania się lub jego nieobecności w kraju. Należy dopuścić do udziału w przesłuchaniu ustanowionego obrońcę, jeżeli się stawi; zawiadomienie obrońcy o terminie przesłuchania nie jest obowiązkowe, chyba że oskarżony o to wnosi, a nie utrudni to przeprowadzenia czynności. O terminie przesłuchania sąd zawiadamia prokuratora.
§ 4. Środki zapobiegawcze mogą być stosowane aż do chwili rozpoczęcia wykonania kary. Przepis niniejszy stosuje się do tymczasowego aresztowania tylko w razie orzeczenia kary pozbawienia wolności.
§ 5. Prokurator i obrońca mają prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania oraz rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tego środka zapobiegawczego. Niestawiennictwo obrońcy lub prokuratora należycie zawiadomionych o terminie nie tamuje rozpoznania sprawy.

[/cytat:py4bsv0k]

[cytat:py4bsv0k]Cytat:
Art. 252. § 1. Na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego przysługuje zażalenie na zasadach ogólnych, z wyjątkiem, o którym mowa w § 2.§ 2. Na postanowienie prokuratora w przedmiocie środka zapobiegawczego zażalenie przysługuje do sądu rejonowego, w którego okręgu prowadzi się postępowanie.
§ 3. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego sąd rozpoznaje niezwłocznie;[/cytat:py4bsv0k]


3) Zawsze można. Z tym , że na postanowienie w przedmiocie wniosku oskarżonemu zażalenie przysługuje tylko wtedy, gdy wniosek został złożony po upływie co najmniej 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia w przedmiocie tymczasowego aresztowania dotyczącego tego samego oskarżonego;


[cytat:py4bsv0k]Cytat:
Art. 253. § 1. Środek zapobiegawczy należy niezwłocznie uchylić lub zmienić, jeżeli ustaną przyczyny wskutek których został on zastosowany, lub powstaną przyczyny uzasadniające jego uchylenie albo zmianę.
§ 2. Zastosowany przez sąd środek zapobiegawczy może być w postępowaniu przygotowawczym uchylony lub zmieniony na łagodniejszy również przez prokuratora.
§ 3. Sąd lub prokurator niezwłocznie zawiadamia pokrzywdzonego, jego przedstawiciela ustawowego lub osobę, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje, o uchyleniu, nieprzedłużeniu lub zmianie tymczasowego aresztowania na inny środek zapobiegawczy, chyba że pokrzywdzony oświadczy, iż z takiego uprawnienia rezygnuje.[/cytat:py4bsv0k]


[cytat:py4bsv0k]Cytat:
Art. 254. § 1. Oskarżony może składać w każdym czasie wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego; w przedmiocie wniosku rozstrzyga, najpóźniej w ciągu 3 dni, prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu - sąd, przed którym sprawa się toczy.
§ 2. Na postanowienie w przedmiocie wniosku oskarżonemu zażalenie przysługuje tylko wtedy, gdy wniosek został złożony po upływie co najmniej 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia w przedmiocie tymczasowego aresztowania dotyczącego tego samego oskarżonego.§ 3. Zażalenie na postanowienie sądu rozpoznaje ten sam sąd w składzie trzech sędziów.[/cytat:py4bsv0k]


4) Chyba chodziło o rzekome pomówienie, że tymczasowo aresztowany dokonał poważnego przestępstwa. Trudno powiedzieć nie znając całokształtu materiału dowodowego- widocznie istnieją podstawy.

5) Sąd w którym okręgu prowadzi się postępowanie.


[cytat:py4bsv0k]Cytat:
Art. 250. § 1. Tymczasowe aresztowanie może nastąpić tylko na mocy postanowienia sądu.
§ 2. Tymczasowe aresztowanie stosuje w postępowaniu przygotowawczym na wniosek prokuratora sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzi się postępowanie, a w wypadkach nie cierpiących zwłoki także inny sąd rejonowy. Po wniesieniu aktu oskarżenia tymczasowe aresztowanie stosuje sąd, przed którym sprawa się toczy.
§ 3. Prokurator, przesyłając wraz z aktami sprawy wniosek, o którym mowa w § 2, zarządza jednocześnie doprowadzenie podejrzanego do sądu.
§ 4. Inne środki zapobiegawcze stosuje sąd, a w postępowaniu przygotowawczym także prokurator.[/cytat:py4bsv0k]
GAMBIWAW jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ zamiana grzywny na areszt (odpowiedzi: 10) Witam, otrzymałem pismo o następującej treści: Sąd Rejonowy II Wydział Karny zawiadamia Pana jako ukaranego że dnia X odbędzie się posiedzenie w...
§ zamiana grzywny na areszt (odpowiedzi: 1) Witam, może zacznę od początku, pracowałem kiedyś w Rzeszowie i w pewien weekend wybrałem się na miasto na parę piw. wracałem z imprezy z piwem w...
§ POMOCY!! Zamiana srodka wychowawczego (odpowiedzi: 3) Witam ! Mam pewien problem... 20 mies temu zostalem umieszczony w pogotowiu opiekunczym w Krakowie gdzie mieszkam. W maju zostalem przeniesiony do...
§ Zamiana na areszt- jak przeliczyć ??? (odpowiedzi: 2) Witam, mam dwa wyroki ograniczeni wolności tj (1)-wykonywanie 30 h miesięcznie pracy społecznej przez okres 6 miesięcy.(2)-wykonywanie 20 h...
§ Zmiana srodka zapobiegawczego (odpowiedzi: 4) Jestem podejrzany o kradziez samochodu u prokuratora sie przyznalem w polowie do winy i jako srodek zapobiegawczy dostalem zakaz opuszczania kraju i...
§ zamiana środka zapobiegawczego AŚ (odpowiedzi: 2) czy jesli aresztowany przyznaje się do stawianych zarzutów to jest szansa o zamianę aresztu na np dozór?


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:14.