Typy i rodzaje zakładów karnych w Polsce - Forum Prawne

 

Typy i rodzaje zakładów karnych w Polsce

Cel kary pozbawienia wolności: wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa (art. 67 ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo karne > Więziennictwo

Więziennictwo - aktualne tematy:

  • § wiezienie a schizofrenia
    Witam Mam wyrok w zawieszeniu 2 lata na 5 teraz doszła nowa sprawa i wiem niestety że mi go odwieszą. Lecze...
  • § Deportacja z Danii
    Witam. Zacznę od początku. Tydzień temu zatrzymano mojego narzeczonego w Danii za kradzież. Za tydzień w czwartek...
  • § list gonczy
    Witam. Jestem Tutaj nowy.I mam pare Pytan do was. Na Przelomie 2009-2011 troche narozrabialem w polsce tzn.dostalem...

Odpowiedz
 
26-08-2008, 21:07  
cuks
Użytkownik
 
Posty: 322
Domyślnie Typy i rodzaje zakładów karnych w Polsce

Cel kary pozbawienia wolności:
wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa (art. 67 par. 1).
Zakłady karne podlegają ministrowi sprawiedliwości.


Karę pozbawienia wolności wykonuje się w następujących rodzajach zakładów karnych:
- zakład karny dla młodocianych
- zakład karny dla odbywających karę po raz pierwszy
- zakład karny dla recydywistów penitencjarnychzakład karny dla odbywających karę aresztu wojskowego.


Zakład karny dla młodocianych (art. 84 par. 1)
W zakładzie tym odbywają karę skazani, którzy nie ukończyli 21 roku życia, w uzasadnionych wypadkach skazany może odbywać karę w tym zakładzie po ukończeniu 21 lat. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami oddziaływania dorosłych skazanych po raz pierwszy, wyróżniający się dobrą postawą może za swoją zgodą odbywać karę w zakładzie karnym dla młodocianych, korzysta on wtedy z takich uprawnień jak młodociany. Młodociany, któremu pozostało co najmniej 6 miesięcy do końca, nabywa prawa do ubiegania się o warunkowe zwolnienie lub sprawiającego trudności wychowawcze poddaje się badaniom psychologicznym.


Zakład karny dla odbywających karę po raz pierwszy (art. 85)
W zakładzie tym osadza się również skazanych odbywających zastępczą karę pozbawienia wolności orzeczoną w tej samej sprawie oraz skazanych na karę pozbawienia wolności nie wymienioną w art. 86.


Zakład karny dla recydywistów penitencjarnych (art. 86)
- odbywają karę dorośli skazani za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę pozbawienia wolności oraz ukarani za wykrocznie umyśle zasadniczą lub zastępcza karą aresztu, którzy uprzednio już odbywali takie kary lub karę aresztu wojskowego za umyślne przestępstwo lub wykroczenia chyba, że szczególne względy resocjalizacyjne przemawiają za skierowaniem ich do zakładu karnego dla odbywających karę po raz pierwszy.

Zakłady karne w Polsce mogą być organizowane jako zakłady karne typu:
- zamkniętego
- półotwartego
- otwartego

Zakłady te różnią się w szczególności:
- stopniem zabezpieczenia
- stopniem izolacji skazanych oraz wynikającymi z tego ich obowiązkami lub uprawnieniami w zakresie poruszania się w zakładzie i poza jego obrębem1. ZAKŁAD KARNY TYPU ZAMKNIĘTEGO (art. 90)

- cele mieszkalne skazanych mogą być otwarte w porze dziennej przez określonych zasadach, jeżeli względy bezpieczeństwa nie stoją temu na przeszkodzie
- skazani mogą być zatrudnieni poza terenem zakładu karnego w pełnym systemie konwojowania
- zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe oraz nauczanie organizuje się w obrębie zakładu karnego
- ruch skazanych po terenie zakładu karnego odbywa się w sposób zorganizowany i pod nadzorem
- skazani mogą korzystać z własnej bielizny i obuwia a za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego także z odzieży
- skazani mogą korzystać z dwóch widzeń w miesiącu a za zgodą dyrektora zakładu karnego wykorzystać je jednorazowo
- widzenie skazanych podlega nadzorowi administracji zakładu karnego, rozmowy skazanych w trakcie widzeń podlegają kontroli administracji zakładu
-korespondencja skazanych podlega cenzurze administracji zakładu karnego z wyjątkiem korespondencji o której mowa w art. 8 par. 3, art. 102 pkt. 11, art. 103 par. 1, która może podlegać jedynie nadzorowi
- rozmowy telefoniczne skazanych podlegają kontroli administracji zakładu karnego.


2. ZAKŁAD KARNY TYPU PÓŁOTWARTEGO (art. 91)
- cele mieszkalne skazanych pozostają otwarte w porze dziennej, natomiast w porze nocnej mogę być zamknięte
- skazani mogą być zatrudnieni po za terenem zakładu karnego w systemie zmniejszonego konwojowania lub bez konwojowania, w tym rożnie na pojedynczych stanowiskach pracy
- skazanym można zezwalać na uczestniczenie w nauczaniu szkolnym oraz w zajęciach terapeutycznych organizowanych poza terenem zakładu karnego, grupowych zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowych
- skazani mogą poruszać się po terenie zakładu karnego w czasie i miejscach ustalonych w porządku wewnętrznym, skazani mogą korzystać z własnej odzieży, bielizny i obuwia
- skazanym można udzielać przepustek z zakładu karnego nie częściej niż raz na dwa miesiące, łącznie na okres nie przekraczający 14 dni w roku.
- skazani mogą korzystać z trzech widzeń w miesiącu które za zgodą dyrektora zakładu karnego mogą być połączone
- widzenia skazanych podlegają nadzorowi administracji zakładu karnego, rozmowy skazanych w trakcie widzenia mogą podlegać kontroli administracyjnej zakładu
- korespondencja skazanych może podlegać cenzurze administracyjnej
- rozmowy telefoniczne mogą podlegać kontroli


3. ZAKŁAD KARNY TYPU OTWARTEGO (ART. 92)
- cele mieszkalne skazanych pozostają otwarte przez całą dobę
- skazanych zatrudnia się przede wszystkim poza terenem zakładu karnego, bez konwojenta na pojedynczych stanowiskach
- skazanym można zezwalać na uczestniczenie w nauczaniu, szkoleniu oraz zajęciach terapeutycznych
- organizowanych poza terenem zakładu karnego, grupowych zajęciach kulturalno- oświatowych lub sportowych organizowanych poza terenem zakładu karnego
- skazani mogą korzystać z własnej odzieży, bielizny, obuwia
- skazany może korzystać z nieograniczonej liczny widzeń
- skazanym w miarę możliwości stwarza się warunki do przygotowania dodatkowych posiłków we własnym zakresie
- korespondencja skazanych nie podlega cenzurze administracji zakładu karnego
- rozmowy telefoniczne nie podlegają kontroli administracyjnej zakładu karnego
- widzenia nie mogą podlegać nadzorowi administracji zakładu karnego, rozmowy w trakcie widzenia nie podlegają kontroli administracji zakładu karnego.Nagrody udzielane skazanym:
- zezwolenie na dodatkowe lub dłuższe widzenie
- zezwolenie na widzenie bez osoby dozorującej
- zezwolenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej
- zatarcie wszystkich lub niektórych kar dyscyplinarnych
- pochwała
- nagroda rzeczowa lub pieniężna
- zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru, na okres nie przekraczający jednorazowo 14 dni
- zezwolenie na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego z osobą najbliższą lub osobą godną zaufania na okres nie przekraczający jednorazowo 30 godzin
- zezwolenie na częstsze branie udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych z zakresu kultury fizycznej i sportu
- zezwolenie na przekazanie osobie wskazanej przez skazanego upominku
- zezwolenie na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych w zakładzie karnym
- zezwolenie na telefoniczne porozumiewanie się skazanego ze wskazaną przez niego osobą na koszt zakładu karnego.

Kary dyscyplinarne wymierzane skazanym:
- nagana
- pozbawienie wszystkich lub niektórych nie wykorzystanych przez skazanego nagród lub ulg albo zawieszenie ich wykonania na okres do 3 miesiąca
- pozbawienie korzystania z udziału w niektórych zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowych
- pozbawienie możliwości dostawiania paczek żywnościowych
- pozbawienie lub ograniczenie możliwości robienia zakupów, itp.
cuks jest off-line  
20-04-2010, 23:54  
niwi
Użytkownik
 
niwi na Forum Prawnym
 
Posty: 48
Domyślnie RE: Typy i rodzaje zakładów karnych w Polsce

- Ja tylko nie wiem jednego - kto i na jakich prawach przyznaje osadzonym typ zakładu?
np. mój S. jest osadzony w Kwidzynie, tam są dwa typy - otwarty i półotwarty. Kto mu przyznał typ półotwarty i czemu? (oczywistym jest że lepiej by było gdyby dostał otwarty)

Proszę o odp
niwi jest off-line  
21-04-2010, 00:41  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Typy i rodzaje zakładów karnych w Polsce

Cytat:
Napisał/a niwi Zobacz post
kto i na jakich prawach przyznaje osadzonym typ zakładu?
Sąd lub Komisja Penitencjarna (na podstawie Art. 76. § 1kkw)

klasyfikacji dokonuje się w oparciu o:

Art. 82. § 1 kkw

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2003 r.)
 
21-04-2010, 09:57  
niwi
Użytkownik
 
niwi na Forum Prawnym
 
Posty: 48
Domyślnie RE: Typy i rodzaje zakładów karnych w Polsce

Dzięki communication ale w sumie nie dowiedziałam się za wiele z tego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 sierpnia 2003 r.
w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności

Tylko tyle ile poczytałam na czym co polega - ale z jakich argumentów zaklasyfikowali mojego S. do typu półotwartego - nadal nie wiem
niwi jest off-line  
21-04-2010, 11:10  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Typy i rodzaje zakładów karnych w Polsce

Cytat:
Napisał/a niwi Zobacz post
ale z jakich argumentów zaklasyfikowali mojego S. do typu półotwartego - nadal nie wiem
Tego nie wie nikt na forum - gdyż owe "argumenty" znajdują się w aktach osobowych skazanego cz. A i B w danym Zakładzie Karnym.
 
19-09-2010, 18:28  
elmaaa
Użytkownik
 
Posty: 60
Domyślnie RE: Typy i rodzaje zakładów karnych w Polsce

Cytat:
Napisał/a cuks Zobacz post
2. ZAKŁAD KARNY TYPU PÓŁOTWARTEGO (art. 91)
- cele mieszkalne skazanych pozostają otwarte w porze dziennej, natomiast w porze nocnej mogę być zamknięte
Jakie godziny wg. kkw uważa się za porę dzienną? Jak jest w praktyce? do której godziny są cele otwarte na półotworkach?

Cytat:
Napisał/a cuks Zobacz post
natomiast w porze nocnej mogę być zamknięte
Mogą ale nie muszą?
elmaaa jest off-line  
19-09-2010, 19:05  
asienka555
Użytkownik
 
asienka555 na Forum Prawnym
 
Posty: 217
Domyślnie RE: Typy i rodzaje zakładów karnych w Polsce

Jestem ciekawa co trzeba zrobić żeby osadzony rozmawiał ze wskazaną osobą na koszt ZK??
Czy taka nagroda obejmuje wszystkie typy zakładów?
Spotkała się któraś z Was z czymś takim?
asienka555 jest off-line  
19-09-2010, 19:32  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Typy i rodzaje zakładów karnych w Polsce

Cytat:
Cytat:
Napisał/a cuks:
2. ZAKŁAD KARNY TYPU PÓŁOTWARTEGO (art. 91)
- cele mieszkalne skazanych pozostają otwarte w porze dziennej, natomiast w porze nocnej mogę być zamknięte
Cytat:
Napisał/a elmaaa Zobacz post
Jakie godziny wg. kkw uważa się za porę dzienną? Jak jest w praktyce? do której godziny są cele otwarte na półotworkach?
Cytat:
Napisał/a cuks:
natomiast w porze nocnej mogę być zamknięte
Cytat:
Napisał/a elmaaa Zobacz post
Mogą ale nie muszą?
Jedna i druga rzecz zależy od wewnętrznych ustaleń danego ZK, ale generalnie jeśli chodzi o porę dzienną to jest to czas między pobudką a ciszą nocną. A jeśli chodzi o porę nocną to też dyrektor danego ZK decyduje o tym czy cele mają być zamknięte czy otwarte - stąd określenie "mogą, ale nie muszą".
Cytat:
Napisał/a asienka555 Zobacz post
Jestem ciekawa co trzeba zrobić żeby osadzony rozmawiał ze wskazaną osobą na koszt ZK??
Czy taka nagroda obejmuje wszystkie typy zakładów?
Spotkała się któraś z Was z czymś takim?
Ja rzadko spotykam się z udzielaniem tej nagrody, ale wg mnie jest to raczej zależne od osadzonych, a nie od adm - choć adm też nie jest jakąś wielką propagatorką tej nagrody, bo wiadomo, że łączy się z dodatkowymi kosztami, ale powiem z czym ja się spotykam jeśli chodzi o udzielanie nagród:

Przede wszystkim bardzo często osadzeni sami mówią jaka nagroda ich interesuje no i coś tam wtedy robią - np. wychowawca ukierunkowuje osadzonego, że jak zrobi coś tam to ją otrzyma. Czasami jest tak, że mówi, że najpierw ma się regulaminowo zachowywać to dostanie najpierw pochwałę, a później jak zrobi np. gazetkę, przygotuje jakąś audycję do radiowęzła itp. to dostanie to, co go interesuje. A nagrody, które najczęściej interesują osadzonych to wiadomo: w ZK typu zamkniętego widzenie bezdozorowe, dodatkowe widzenie, dłuższe widzenie. W pozostałych typach ZK - również przepustki.
Są też przypadki, że osadzeni pracują i dostają jakąś pochlebną opinię od pracodawcy i wtedy wychowawca też pyta jaka nagroda by go interesowała.

Ogólnie osadzeni rzadko wychodzą z propozycją darmowego telefonu, bo teraz połączenia nie są aż tak drogie, a wiadomo, że taka nagroda to tylko raz i trwa z jakieś 5-10 minut.

Kiedyś darmowy telefon może częściej był przyznawany, bo nie było tylu sieci co dzisiaj, połączenia były droższe, interesowały się nią wtedy osoby, które nie miały widzeń, ale teraz to wiele osób stać na kartę tel. raz na jakiś czas.

Raz rozmawiałam o tym nawet z jedną wychowawczynią to mówiła mi, że zdarza się, że jakieś starsze osoby, bezdzietne, bez partnerki, które mają kontakt np. tylko z mamą, która jest na rencie itd. proszą o tę nagrodę, bo nie mogą liczyć na wsparcie materialne z zewnątrz, ale tak to właśnie sami osadzeni są słabo zainteresowani darmową rozmową tel. i stąd jest to rzadko udzielana nagroda.
 
28-07-2011, 17:57  
senattor
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Typy i rodzaje zakładów karnych w Polsce

mam takie pytanie, obilo mi sie o uszy ze sa zaklady karne ze wizien wychodzi na codzien z wiezienia, musi tylko wracac do niego na noc 21-7 rano ?jest cos takiego ?
senattor jest off-line  
29-07-2011, 13:10  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Typy i rodzaje zakładów karnych w Polsce

Cytat:
Napisał/a senattor Zobacz post
mam takie pytanie, obilo mi sie o uszy ze sa zaklady karne ze wizien wychodzi na codzien z wiezienia, musi tylko wracac do niego na noc 21-7 rano ?jest cos takiego ?
Nie, chyba, że ma jakiś areszt domowy
 
10-09-2012, 10:09  
tryt1115
Użytkownik
 
Posty: 36
Domyślnie RE: Typy i rodzaje zakładów karnych w Polsce

Nom, w zk otwartym
tryt1115 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zwiedzanie zakładów karnych (odpowiedzi: 27) Witam, odwiedzam swojego męża w ZK na Rakowieckiej, już po raz kolejny czekając na widzenie w poczekalni, byłam świadkiem, jak wychodzi spora grupa...
§ Rodzaje zakładów karnych (odpowiedzi: 8) Witam jakie istnieją zakłady karne ?Pozdrawiam
§ Apele w zakładach karnych (odpowiedzi: 2) Mam pytanie odnośnie apelu i liczenia skazanych. Czy zakład karny może wprowadzić wewnętrzne reguły dotyczące przedstawiania się imieniem i...
§ Adresy zakładów karnych pilne (odpowiedzi: 8) Witam chciała bym prosić o adresy zakładów karnych gdzie można się leczy (środki odurzające )i uczyć jeżeli się nie ukończyło żadnej szkoły....
§ Adresy kantyn w Zakładach Karnych (odpowiedzi: 5) Witam wszystkich. Uprzejmie proszę o pomoc w zgromadzeniu adresów przedsiębiorców prowadzących kantyny w zakładach karnych. Jeżeli dysponujecie...
§ Płyty CD, DVD w Zakładach karnych (odpowiedzi: 45) wpadłam na pomysł założenia nowego wątku j.w opisałam ponieważ co zakład to obyczaj w jednych można mieć np gry na normalnych płytach filmy itp a w...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:50.