Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony?? - Forum Prawne

 

Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony?? 22

Cytat: Napisał/a weronkaad mial prawo do obciazenia mnie kosztami postępowania egzekucyjnego ? Z gory dziekuje za pomoc cofnij się na 25 i 26 stronę tego wątku...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Windykacja

Windykacja - aktualne tematy:

  • § Hipoteka przymusowa z kredyt i...
    Witam zacne forum wraz z zona mamy bardzo duzy problem a ze nie jestesmy z prawem za pan brat wiec piszemy tu morze...
  • § Dlug za swiadczenie uslug tele...
    Witam wszystkich. Sprawe swoja przedstawię tak : podobnie w 2006 r mialem 3 numery w orange nie przypominam sobie abym...
  • § Dług spłacony 2 razy
    Witam. W sierpniu omyłkowo spłaciłem swój dług 2 razy jeden przelew wykonałem do komornika, a drugi do firmy...

Zamknięty temat
 
24-04-2012, 22:40  
kismen
Przyjaciel forum
 
kismen na Forum Prawnym
 
Posty: 1.931
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

Cytat:
Napisał/a weronkaad Zobacz post


mial prawo do obciazenia mnie kosztami postępowania egzekucyjnego ?

Z gory dziekuje za pomoc
cofnij się na 25 i 26 stronę tego wątku
kismen jest off-line  
25-04-2012, 06:09  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.475
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

Cytat:
Napisał/a weronkaad Zobacz post
w drugim:
odrzucic wniosek o przywroceniu terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

To drugie postanowienie sad uzasadnil tym, ze wobec udowodnienia przeze mnie, ze nakaz zaplaty nie zostal skutecznie doreczony i sad uchylil zarzadzenie o skutecznym dostarczeniu korespondencji a to spowodowalo:
cytat:
"....otwarcie terminu do wniesienia przez niego (pozwanego) sprzeciwu od nakazu zaplaty. W tych warunkach wniosek pozwanej w przedmiocie przywrocenia terminu do wniesienia sprzeciwu podlega na zasadzie art 168 par. 2 KPC odrzuceniu bowiem zostal on zlozony w otwartym terminie do dokonania czynnosi procesowej i jako taki jest niedopuszczalny. Wskazac nalezy, iz dopuszczalnosc wniosku o przywrocenie terminu jest zalezna od uchybienia temu terminowi. Z uwagi na brak uchybienia przez pozwana temu terminowi do wniesienia sprzeciwu, jej wniosek nalezalo uznac za niedopuszczalny i jako taki odrzucic. Postanowienie jest niezaskarzalne."

Jak mam powyzsze postanowienia rozumiec bo przyznam, ze kompletnie nie kumam usadnienia drugiego postanowienia.
Po składaj fakty do kupy i pomyśl sobie, że jak masz samochód i go sprzedasz, to nie możesz wydawać na benzynę za ten samochód.... Dlaczego, bo nie masz samochodu...

Tak samo w tej sprawie. Nie możesz wnosić o przywrócenie terminu (skutecznie), bo termin nie zaczął biec...
rafal_26 jest off-line  
25-04-2012, 23:29  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.856
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

Cytat:
Napisał/a kismen Zobacz post
cofnij się na 25 i 26 stronę tego wątku
No ciekawe jak to mam zrobić

12 13 14 15 16 17
Bedek jest off-line  
30-04-2012, 17:08  
edyta1971
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

jaki jest czas na złożenie odwołania w e-sądzie za przeterminowane płatności w tp
edyta1971 jest off-line  
02-05-2012, 19:06  
Yier
Użytkownik
 
Posty: 39
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

Witam wszystkich ponownie.

Dzisiaj coś się ruszyło w mojej sprawie. Właśnie przed chwilą otrzymałem pocztą z e-sądu

Postanowienie o uchyleniu postanowienia referendarza sądowego z dnia 26.10.2011 o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty w całości.

W uzasadnieniu sędzia napisał

„Na skutek pozwu z dnia 21.06.2011 roku, referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie wydał przeciwko pozwanemu nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Odpis orzeczenia wraz z odpisem pozwu kierowany do pozwanego na adres (nieaktualny od 2000 r), prawidłowo awizowany, z uwagi na niepodjęcie przez pozwanego przesyłki, zarządzeniem dnia 25.10.2011 roku pozostawiono w aktach ze skutkiem doręczenia na dzień 13.09.2011 roku. Wobec uprawomocnienia nakazu zapłaty, referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie w dniu 26.10. 2011 roku wydał postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności przedmiotowemu orzeczeniu. W dniu 23.01.2011 roku na powyższe postanowienie pozwany złożył skargę podnosząc, że powód jako jego adres wskazał (adres nieaktualny od 2000 r.), podczas gdy przynajmniej od 06.09.2006 roku jest on zameldowany i mieszka w (adres aktualny od 2000 r.), w związku z czym nie otrzymał korespondencji z Sądu w przedmiotowej sprawie. Na potwierdzenie powyższej okoliczności pozwany przedstawił kopię dowodu osobistego wydanego w dniu 06.09.2006 roku. Jak wynika z informacji nadesłanej dnia 25.04.2012 roku, w toku postępowania egzekucyjnego zawiadomienie o wszczęciu egzekucji prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli w Warszawie w sprawie KM ……../11 zostało doręczone osobiście adresatowi w dniu 17.01.2012 roku.

Sąd zważył, co następuje:

Skarga jako zasadna podlega uwzględnieniu. Niezwłocznie po uprawomocnieniu, Sąd nadaje klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty (art. 782 §2 kpc). W przypadku tytułów egzekucyjnych wymienionych w art. 777 §1 pkt 1, 1[1], 3-6, i § 3 kpc, klauzulę może nadać referendarz sądowy. Zgodnie z art. 795 §1 kpc na postanowienie Sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie dla dłużnika w terminie tygodniowym od doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji (§2) do Sądu, w którym wydano zaskarżone orzeczenie (art. 398 [22] § 1 kpc). Zakresem badania w ramach skargi na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności objęte są zarzuty naruszenia przepisów postępowania dotyczących nadawania klauzuli wykonalności (art. 781 i nast. kpc). W postępowaniu tym wyłączone jest merytoryczne badanie treści tytułu. Przedmiotem badania w szczególności jest okoliczność, czy orzeczenie, którego dotyczy klauzula wykonalności, jest prawomocne. Rozważając powyższe przede wszystkim podnieść należy, iż doręczenie pozwanemu pierwszej korespondencji powinno nastąpić na jego aktualny adres zamieszkania. W myśl art. 133 § 1 kpc stronie będącej osobą fizyczną doręczenia dokonuje się osobiście. Stosownie natomiast do § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 99/62/697 ze zm.) przesyłkę doręcza się wyłącznie adresatowi, chyba że przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dopuszczają doręczenie innej osobie. Na gruncie niniejszej sprawy zastosowano przewidziane w art. 139 kpc doręczenie zastępcze, pozostawiając korespondencję skierowaną do pozwanego w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Wobec tego pozew oraz nakaz zapłaty zostały przesłane na adres, pod którym pozwany przynajmniej od 06 września 2006 roku nie przebywał, stąd też nie miał on możliwości odbioru korespondencji z Sądu. W konsekwencji nakaz zapłaty nie powinien się uprawomocnić. W orzecznictwie i doktrynie prezentowany jest pogląd, że dla oceny skuteczności doręczenia przez złożenie pisma w urzędzie pocztowym (art. 139 § 1 kpc) konieczne jest ustalenie, że zachowane zostały warunki określone w tym przepisie i w przepisach powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Trzeba przy tym zauważyć, że podstawowym warunkiem skuteczności doręczenia w trybie art. 139 § 1 kpc jest to, by adresat rzeczywiście mieszkał (art. 126 § 2 kpc) pod wskazanym adresem. (por. postanowienie SN z dnia 27 stycznia 1998 roku w sprawie III CKN 620/97, OSNC 1998/9/146, niepublikowane orzeczenia SN z dnia 22 marca 1995 roku w sprawie II CRN 4/95 i z dnia 28 października 1997 roku w sprawie I CKN 270/97). Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy w ocenie Sądu uznać należało, że z uwagi na doręczenie nakazu zapłaty dla pozwanego na niewłaściwy adres, doręczenie to należało uznać za wadliwe i nie wywołujące skutków prawnych. Wobec tego, że w przedmiotowej sprawie referendarz sądowy nadał nakazowi zapłaty klauzulę wykonalności, mimo że nie był on prawomocny i nie powinien zostać uprawomocniony wskutek nieprawidłowego doręczenia, to na mocy art. 398 [22] § 1 i 2 kpc w związku z art. 795 kpc Sąd orzekł jak na wstępie.”

Pozdrawiam
Yier jest off-line  
09-05-2012, 16:15  
okeyus
Początkujący
 
Posty: 9
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

Yier, i co dalej ???
2 miesiące czekałeś na odpowiedź. Czy wysłali także do komornika wszystkie postanowienia? A co z kasą, którą ma komornik? Jak czasowo wygląda ta kwestia? Jakieś dodatkowe koszty?
okeyus jest off-line  
09-05-2012, 18:28  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.475
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

Przy uchyleniu sąd często zawiadamia komornika z urzędu, jednak nie musi tego robić.

Jeśli komornik korzysta z systemu epu, wówczas widzi, że klauzulę uchylono i podejmuje odpowiednie czynności. Jak ma kasę, to oddaje, jak nie ma (przekazał do wierzyciela), trzeba odrębnie dochodzić roszczeń z tego tytułu.

Co do opłat też set razy o tym pisano. Komornik obciąża nimi dłużnika.
rafal_26 jest off-line  
10-05-2012, 12:22  
bartekpl
Użytkownik
 
Posty: 32
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

Witam
U mnie też nowe wiadomości, złożyłem skargę na komornika co do obciążenia mnie kosztami, sąd odpowiedział, że przekazuje sprawe do sądu właściwego ze wzgl. na adres zamieszkania, wezwano mnie również do uzupełnienia braków formalnych tj. m.in. opłaty w wysokości 100 zł , adresu wierzyciela i odpisu skargi. Tu moje pytanie, odpis skargi to nic innego jak kopia tej skargi, która przesłałem na komornika do sądu przy którym działał? czy drugi oryginał dostarczyć? nie chcę żeby mnie znowu wzywali. Na to wszystko mam 7 dni.

Nadal jednak cicho co do meritum sprawy, czyli wezwania do sądu właściwego na rozprawę w celu uznania sprawy za przedawnioną.

dziekuje i pozdrawiam
bartekpl jest off-line  
10-05-2012, 18:47  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.475
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

Odpis - to duplikat - drugi egzemlparz (ale nei musi być podpisany);

Wpłać tylko na konto właściwego sądu oraz podaj adres (masz w aktach);

Osobiście nie zgadzam się z sądem, że brakiem formalnym skargi jest podanie adresu wierzyciela, ów adres jest w aktach komorniczych (kompletne pomieszanie);
rafal_26 jest off-line  
10-05-2012, 20:27  
Yier
Użytkownik
 
Posty: 39
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

Witam
Jeszcze raz chcę podziękować wszystkim forumowiczom za wspólną pomoc.
Jak napisał Rafal 26 komornik korzystając z systemu epu mógł zobaczyć, że klauzulę uchylono. Nie mniej z tego co wiem wpłacone przezemnie w styczniu pieniądze komornik w całości przekazał wierzycielowi. Czy na podstawie wydanego mi postanowienia mogę już dochodzić od PRESCO zwrotu pełnej kwoty wpłaconej na konto komornika?
Yier jest off-line  
10-05-2012, 23:23  
kismen
Przyjaciel forum
 
kismen na Forum Prawnym
 
Posty: 1.931
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

Rafał szybkie pytanko: sprzeciw od nakazu w epu wniesiony 04.27 do tej pory brak postanowienia o skutecznym wniesieniu sprzeciwu, czy nie za długo ? kiedyś czekałem chyba 3 dni
kismen jest off-line  
11-05-2012, 07:25  
bartekpl
Użytkownik
 
Posty: 32
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

Yier, tak zapytam, czy pisałes do komornika o zwrot kasy? Nie wiem czy dobrze zrozumiałem Twoją sytuację, ale u mnie udało się odzyskac całą kwotę od komornika, mimo, że częśc kasy przekazał już firmie presco. Byłem własnie zdziwiony bo myślałem, że będę musiał z presco toczyć batalię. Wydaje mi się, że tak własnie powinno to wyglądać jak u mnie. Skoro pieniądze bezpodstawnie pobrał komornik to niech on zwróci.
Tak tylko sobie konfabuluje.

rafal26, dzieki za odpowiedz. Dokładnie to miałem napisać, sąd dysponuje pismami komornika gdzie posługuje się adresem presco z Piły, a ode mnie chcą żebym podał adres wierzyciela. No przecież nic innego nie zrobię tylko przepiszę go z pisma od komornika...teraz rozumiem skąd te tony akt w sądach

pozdrawiam
bartekpl jest off-line  
11-05-2012, 07:39  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.475
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

Cytat:
Napisał/a kismen Zobacz post
Rafał szybkie pytanko: sprzeciw od nakazu w epu wniesiony 04.27 do tej pory brak postanowienia o skutecznym wniesieniu sprzeciwu, czy nie za długo ? kiedyś czekałem chyba 3 dni
Jak masz dostęp do akt, zauważysz zapewne, że nie ma zwrotki. Skoro nie ma zwrotki, nie wiadomo, czy sprzeciw złożony w terminie.
Ostatnio jest tak coraz częściej, obserwuje to w wielu przypadkach.

Jest to konsekwencja tego, że zaległość - w ciągu pół roku - spadła z rekordowego poziomu o jakieś 400.000 spraw. W konsekwencji zapchał się kolejny element. Pewnie jest to okres przejściowy i potrwa kilka miesięcy.

Rozwiązanie?

Starać się wnosić sprzeciw w terminie 2 tygodni od dnia wydania nakazu (wówczas zwrotka nie jest "niezbędna").

Oczywiście przyczyna może być i bardziej prozaiczna - ref na urlopie lub zwolnieniu.
rafal_26 jest off-line  
11-05-2012, 07:42  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.475
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

Cytat:
Napisał/a bartekpl Zobacz post
No przecież nic innego nie zrobię tylko przepiszę go z pisma od komornika...teraz rozumiem skąd te tony akt w sądach
Mimo że składałem w swoim życiu chyba z tysiąc skarg, pierwszy raz o czymś takim słyszę

Więc sprecyzujmy - w tym sądzie - mają tony makulatury. W innych nie...
rafal_26 jest off-line  
11-05-2012, 08:50  
Yier
Użytkownik
 
Posty: 39
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

bartekpl - w nawiązaniu do Twojego postu informuję, że dzisiaj wysłałem do Komornika pismo w którym wnoszę o zwrot pełnej kwoty, którą wpłaciłem 18.01.2012. Załączyłem wszystkie otrzymane z e-Sądu dokumenty i będę cierpliwie czekał dalej. Jak tylko będzie jakaś odpowiedź odezwę się na forum.

Pozdrawiam
Yier jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. III (odpowiedzi: 999) ________________ Niniejszym otwieram III część wątku o problemach z firmami windykacyjnymi ________________ wezwanie w charakterze strony.A...
§ Presco Investments S.a r.l (odpowiedzi: 1) witam 20/03/2013 otrzymałam postanowienie z e-sądu z Lublina o odrzucenie wniosku o przywrócenie sprzeciwu od nakazu zapłaty z dnia 29/06/2012 oraz...
§ Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II (odpowiedzi: 1003) Niniejszym otwieram drugą część jakże popularnego wątku o PRESCO. Dla przypomnienia: Oraz lektura obowiązkowa:...
§ Presco Investments S.a r.I. (odpowiedzi: 3) Witam! Właśnie dostałam z mojego sądu ZAWIADOMIENIE stawiennictwo nieobowiązkowe że" Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny zawiadamia mnie jako pozwaną o...
§ Dług z Presco Investments S.a.r.l. (odpowiedzi: 3) Dostałam 2 tygodnie temu zawiadomienie o wszczęciu egzekucji ..Presco Investments S.a.r.l.. wystapiło do e-sądu . Nie dostałam żadnych powiadomień ....
§ Presco Investments S.á r.l. (odpowiedzi: 1) Prosze o pomoc!Co mam odpisac?Mo im zdaniem sprawa jest przedawniona!Jak to sformulowac zeby dobrze wygladalo! N A K A Z Z A P Ł A T Y W...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.