Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony?? - Forum Prawne

 

Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony?? 9

No, ale musisz te swoje twierdzenia uprawdopowodbnić - zmiana miejsca zamieszkania, o ile była na przestrzeni lat, to zaświadczenie o zameldowaniu. Jak tego nie zrobisz, to sąd Cię pewnie wezwie i masz w plecy ze ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Windykacja


Zamknięty temat
 
26-01-2012, 18:46  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.469
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

No, ale musisz te swoje twierdzenia uprawdopowodbnić - zmiana miejsca zamieszkania, o ile była na przestrzeni lat, to zaświadczenie o zameldowaniu. Jak tego nie zrobisz, to sąd Cię pewnie wezwie i masz w plecy ze 2 miesiące.

Pamiętaj też o skardze na klauzulę i sprzeciwie.
rafal_26 jest off-line  
26-01-2012, 19:46  
tekla184
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

WITAM I PROSZĘ O POMOC!!!
MÓJ EX MĄŻ DOSTAŁ NAKAZ ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM I POZEW O ZAPŁATĘ

NAKAZ ZAPŁATY
SAD REJONOWY LUBLIN REFERENDARZ SADOWY MONIKA BĄDKOWSKA -GABRYK
PO PO ROZPOZNANIU NA POSIEDZENIE NIEJAWNYM W ELEKTRONICZNYM POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM POZWU WNIESIONEGO W DNIU 19.10.2011
PRESCO INVESTMENTS S.A I. Z SIEDZIBĄ W LUXEMBURG
NAKAZUJE P.RAFAŁ XXXXX
W CIĄGU DWÓCH TYGODNI OD DORĘCZENIA NAKAZU ZAPŁACIĆ POWODOWI
KWOTĘ 277,16 ODSETKI 89,79+ ODSETKI USTAWOWE 61,00+ODSETKI 79,37+ODSETKI,90,00 KOSZTY PROCESU ALBO W TYM TERMINIE WNIEŚĆ SPRZECIW DO TUTEJSZEGO SĄDU.

POZEW O ZAPŁATĘ
OSOBA SKŁADAJĄCA
MIECZYSŁAW S. RADCA PRAWNY

PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE Z DNIA 26.04.2011 UDZIELONE PRZEZ PRESCO INVESTMENTS S.A RADCY PRAWNEMU MIECZYSŁAWOWI S.DO REPREZENTOWANIA PRESCO PRZED SĄDAMI WIELKIEJ INSTANCJI ORAZ W PROCESACH EGZEKUCYJNYCH
W IMIENIU PRESCO
POWÓD:
PRESCO
POZWANY:
RAFAŁ K.
WARTOŚĆ 227.16PLN

PROSZĘ O ZASĄDZENIE NA RZECZ POWODA OD POZWANEGO NASTĘPUJĄCYCH KWOT:
89,79+ODSETKI
61.00+ODSETKI
76,37+ODSETKI
ZASĄDZENIE ZWROTU OPŁATY SĄDOWEJ 30.00PLN
ZASĄDZENIE ZWROTU KOSZTÓW ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO 60.00PLN
UZASADNIENIE
POWÓD PRESCO NA PODSTAWIE UMOWY CESJI WIERZYTELNOŚCI Z DNIA 2006.12.30 PRZEJĄŁ OD FIRMY P.R.E.S.C.O. SP.ZO.O PRAWA DO WIERZYTELNOŚCI WOBEC POZWANEGO Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH .JEDNOCZEŚNIE NADMIENIAM IŻ WIERZYTELNOŚĆ WOBEC POZWANEGO BYŁA PRZEDMIOTEM UMOWY CESJI WIERZYTELNOŚCI Z DNIA 2002.07.31 NA RZECZ P.R.E.S.C.O.SP ZO.O OD FIRMY POLKOMTEL S.A POZWANY DO DNIA DZISIEJSZEGO NIE UREGULOWAŁ SWOJEGO ZADŁUŻANIA
WYNIKAJĄCEGO Z DOKUMENTÓW FINANSOWYCH :FAKTURA Z DNIA 13.12.2000R.NA KWOTĘ 89.79PLN,FAKTURA Z DNIA 14.02.2001R.NA KWOTĘ 61.00PLN,FAKTURA Z DNIA 13.01.2001R.NA KWOTĘ 76.37PLN
W ZWIĄZKU Z CZYM ZOSTAŁO SKIEROWANE POWÓDZTWO DO SĄDU.POWÓD WSKAZAŁ W POZWIE WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU ZGODNIE Z CZĘŚCIOWYM WYKAZEM WIERZYTELNOŚCI DO UMOWY CESJI Z DNIA 2002.07.31.ORAZ CZĘŚCIOWYM WYKAZEM WIERZYTELNOŚCI DO UMOWY CESJI Z DNIA 2006.12.30. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM POWÓD WNOSI O ZASĄDZENIE NA JEGO RZECZ NALEŻNOŚCI GŁÓWNEJ 227.16ZŁ WRAZ Z USTAWOWYMI ODSETKAMI LICZONYMI DO DNIA ZAPŁATY.NADTO POWÓD WNOSI O ZASĄDZENIE NA JEGO KOSZTÓW POSTĘPOWANIA WRAZ Z KOSZTAMI ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO WEDŁUG NORM PRZYPISANYCH.

LISTA DOWODÓW
FAKTURA Z DNIA 13.12.2000
FAKTURA Z DNIA 13.01.2001
FAKTURA Z DNIA 14.02.2001
DUPLIKAT UMOWY CESJI WIERZYTELNOŚCI Z DNIA 2002-07-31 POWSTANIE OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA POZWANEGO NA RZECZ POWODA PRZEZ PRZELEW WIERZYTELNOŚCI.
DUPLIKAT ZAWIADOMIENIA O CESJI WIERZYTELNOŚCI Z DNIA 2002-07-31
DUPLIKAT ZAWIADOMIENIA O CESJI WIERZYTELNOŚCI Z DNIA 2006-12-30 POWSTANIE OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA POZWANEGO NA RZECZ POWODA PRZEZ PRZELEW WIERZYTELNOŚCI
DUPLIKAT CZĘŚCIOWEGO WYKAZU WIERZYTELNOŚCI DO UMOWY Z DNIA 2006-12-30 ISTNIENIE ZOBOWIĄZANIA POZWANEGO,WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA,TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA.


MAM JESZCZE POSTANOWIENIE PROKURATURY Z DNIA 20-01-2004


KATARZYNA N.-PROKURATOR
PROKURATURY REJONOWEJ W GDAŃSKU
W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO NIEKORZYSTNEGO ROZPORZĄDZENIA MIENIEM NA SZKODĘ POLKOMTEL SA
PODEJRZANEMU Z ART.286 & 1 KK W ZB.Z ART.270 & 1 KK W ZB. Z ART.275 & 1 KK W ZB.Z ART.276 KK W ZW. Z ART.11 & 2 KK
NA PODSTAWIE ART.322 &1,2,3PKP

POSTANOWIŁ

UMORZYĆ DOCHODZENIE W SPRAWIE DOPROWADZENIA W DNIU 07.12.2000R. W GDAŃSKU DO NIEKORZYSTNEGO ROZPORZĄDZENIA MIENIEM W KWOCIE 227.16ZŁ NA SZKODĘ POLKOMTEL SA POPRZEZ ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH NA PODSTAWIE PODROBIONEGO ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU W P K TRANS W GDAŃSKU I POSŁUŻENIA SIĘ UPRZEDNIO SKRADZIONYMI DOKUMENTAMI W POSTACI DOWODU OSOBISTEGO DD 6063832 I KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ HK 053721 NA NAZWISKO RAFAŁ K. BEZ ZAMIARU WYWIĄZANIA SIĘ Z ZOBOWIĄZANIA-TJ.O PRZESTĘPSTWO Z ART.276 & 1KK W ZB. Z ART.270 & 1 KK W ZB.Z ART.275 & 1 KK W ZB. Z ART. 276 KK W ZW.Z ART.11 & 2KK- WOBEC NIEWYKRYCIA SPRAWCY PRZESTĘPSTWA (TJ.NA PODSTAWIE ART.322 &1 KPK)

3/DOWODY RZECZOWE W POSTACI ORYGINAŁU UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Z DN.07.1`2 2000R. NR.367/TM/12 PRZECHOWYWAĆ W AKTACH SPRAWY PRZEZ OKRES USTAWOWY DO CZASU PRZEDAWNIENIA KARALNOŚCI PRZESTĘPSTWA,TJ.DO 07.12.2015R. A NASTĘPNIE ZNISZCZYĆ.

UZASADNIENIE

PROKURATURA REJONOWA W GDAŃSKU NADZOROWAŁA POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE W SPRAWIE DO NIEKORZYSTNEGO ROZPORZĄDZENIA MIENIEM NA SZKODĘ POLKOMTEL SA W TOKU DOCHODZENIA USTALONO NASTĘPUJĄCY STAN FAKTYCZNY.
W DNIU 07.12.2000R. W COLTEX-PRZEDSTAWICIELEM POLKOMTEL SA ZAWARTA ZOSTAŁA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Z OSOBĄ POSŁUGUJĄCĄ SIĘ DOKUMENTAMI W POSTACI DOWODU OSOBISTEGO DD6063832 I KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ HK 053721 NA NAZWISKO RAFAŁ K.NADTO W/W OSOBA PRZEDŁOŻYŁA ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU W P K TRANS W GDAŃSKU. W DNIU 09.04.2001 ZDEZAKTYWOWANO TELEFON Z UWAGI NA BRAK PŁATNOŚCI.WYSOKOŚĆ SZKODY ZOSTAŁA OCENIONA NA KWOTĘ 227,16ZŁ.W DNIU 31.07.2002 W/W WIERZYTELNOŚĆ ZOSTAŁA SPRZEDANA P.R.E.S.C.O. SP.ZO.O
PRZESŁUCHANY W CHARAKTERZE ŚWIADKA RAFAŁ K. ZEZNAŁ,IŻ NIE ZAWIERAŁ W/W UMOWY ,NIE BYŁ TEŻ ZATRUDNIONY W PK TRANS,A DOKUMENTY ,KTÓRYMI SIĘ POSŁUŻONO ZOSTAŁY MU SKRADZIONE W DNIU 15.11.2000R. NA DOWÓD CZEGO PRZEDŁOŻYŁ POSTANOWIENIE O UMORZENIU DOCHODZENIA Z DNIA 17.12.2000R.
W TOKU DOCHODZENIA WYKONANO SZEREG CZYNNOŚCI PROCESOWYCH I POZA PROCESOWYCH,KTÓRE NIE DOPROWADZIŁY DO USTALENIA SPRAWCY PRZESTĘPSTWA. WOBEC POWYŻSZEGO DOCHODZENIE W PRZEDMIOTOWEJ SPRAWIE NALEŻAŁO UMORZYĆ WOBEC NIEWYKRYCIA SPRAWCY PRZESTĘPSTWA STOSOWANIE DO TREŚCI ART.322 &1 KPK.DO CZASU PRZEDAWNIENIA KARALNOŚCI PRZESTĘPSTWA PROWADZONE BĘDĄ CZYNNOŚCI POZA PROCESOWE ZMIERZAJĄCE DO USTALENIA SPRAWCY I ODZYSKANIA UTRACONEGO MIENIA.


PROKURATOR
PROKURATURY REJONOWEJ
K.NAGÓRSKA

moje pytanie brzmi co mogę z tym zrobić ,jak się odwołać od nakazu zapłaty ,czy mogę złożyć doniesienie na policję o dręczenie i jak napisać odwołanie do sądu .PROSZĘ O POMOC.
tekla184 jest off-line  
26-01-2012, 20:09  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.469
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

W czym problem, należy wnieść sprzeciw i podnieść zarzut przedawnienia. Oczywiście podpisać musi go POZWANY.

Poza tym, kto kogo dręczy, bo nie rozumiem. I to chyba nie ten temat...
rafal_26 jest off-line  
26-01-2012, 20:22  
tekla184
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

a jak napisać ten sprzeciw,od czego zacząć i jak go sformułować
tekla184 jest off-line  
26-01-2012, 20:33  
Kerimus
Moderator w spoczynku
 
Kerimus na Forum Prawnym
 
Posty: 10.464
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

tekla184 , proszę nie pisać z włączonym Caps Lockiem, bo jest to traktowane jako krzyk.
Jeszcze jeden taki post i otrzyma Pani ostrzeżenie.
Kerimus jest off-line  
26-01-2012, 20:46  
tekla184
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

jestem osobą nie do widzącą dlatego używam claps lock ale ok "przepraszam" to gdzie mam uzyskać pomoc może jakaś mała podpowiedz.
tekla184 jest off-line  
26-01-2012, 21:15  
Kerimus
Moderator w spoczynku
 
Kerimus na Forum Prawnym
 
Posty: 10.464
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

Cytat:
Napisał/a tekla184 Zobacz post
jestem osobą nie do widzącą dlatego używam claps lock ale ok "przepraszam" to gdzie mam uzyskać pomoc może jakaś mała podpowiedz.
Moja droga, wystarczy że na klawiaturze przytrzymasz klawisz "Ctrl" a następnie będziesz stukać w klawisz "+" i w ten sposób możesz tekst powiększać na monitorze do monstrualnych rozmiarów.
Załatwi to na 100% Twój problem.
Kerimus jest off-line  
26-01-2012, 21:41  
Cypcyk
Stały bywalec
 
Cypcyk na Forum Prawnym
 
Posty: 733
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

Cytat:
Napisał/a tekla184 Zobacz post
jestem osobą nie do widzącą dlatego używam claps lock ale ok "przepraszam" to gdzie mam uzyskać pomoc może jakaś mała podpowiedz.
formularz sprzeciwu można znaleźć na stronach internetowych. Ponadto z przepisanych postanowień wynika iż prokuratura w tej sprawie umorzyła postępowanie. Zapraszam do kontaktu mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx celem uzyskania pomocy.
Cypcyk jest off-line  
26-01-2012, 21:42  
tekla184
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

dzięki za wskazówkę
jak się pisze sprzeciw do sądu,od czego zacząć?
tekla184 jest off-line  
26-01-2012, 22:12  
Kerimus
Moderator w spoczynku
 
Kerimus na Forum Prawnym
 
Posty: 10.464
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

Cytat:
Zapraszam do kontaktu mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx celem uzyskania pomocy.
Widzę że pracujemy na ostrzeżenie?
Kerimus jest off-line  
26-01-2012, 22:18  
Cypcyk
Stały bywalec
 
Cypcyk na Forum Prawnym
 
Posty: 733
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

ok rozpędziłem się troszke.
Cypcyk jest off-line  
26-01-2012, 22:22  
tekla184
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

Cytat:
Napisał/a Kerimus Zobacz post
Widzę że pracujemy na ostrzeżenie?
ok
tu był adres mailowy usunięty przez moderatoraDroga użytkowniczko widzę że dla odmiany teraz Pani chce otrzymać ostrzeżenie.
Oferowanie i przyjmowanie pomocy poza forum jest nieregulaminowa.
tekla184 jest off-line  
26-01-2012, 23:00  
EvilPL
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

Cytat:
Napisał/a rafal_26 Zobacz post
No, ale musisz te swoje twierdzenia uprawdopowodbnić - zmiana miejsca zamieszkania, o ile była na przestrzeni lat, to zaświadczenie o zameldowaniu. Jak tego nie zrobisz, to sąd Cię pewnie wezwie i masz w plecy ze 2 miesiące.

Pamiętaj też o skardze na klauzulę i sprzeciwie.
Otóż problem w tym że zmiany miejsca zamieszkania nie było. I jak pisałem - żona jest prawie cały czas w domu, nigdzie nie wyjeżdżaliśmy, to niemożliwe żebyśmy przegapili 2 awiza, nie było żadnych wezwań przedsądownych itp pism które Presco zazwyczaj przysyła kilogramami. Stąd domyślam się że mają zły adres, ale dowiem się tego jak uzyskam dostęp do akt - wraz ze skargą, sprzeciwem i wnioskiem wysłałem prośbę o umożliwienie dostępu do akt lub przesłanie kodu dostępu. Wysłałem to co miałem, gdyż coś musiałem dziś wysłać żeby nie zawalić terminu....
EvilPL jest off-line  
27-01-2012, 21:36  
Ana74
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

Witam,

Klika tygodni temu dostałam list od komornika w sprawie egzekucji z wynagrodzenia ponieważ firma Presco Investmens odkupiła jakiś tam mój dług od Cyfry+ (współpracę z Cyfrą+ zakończyłam w 2001r. zdaniem dekodera i zapłatą za wszystkie rachunki) . Ponieważ w 2010 r. zmienił się mój adres żadne pisma z Presco i Sądu w Lublinie do mnie nie dotarły. Po otrzymaniu pisma od komornika wniosłam do Sądu w Lublinie o przywrócenie terminu i zaskarżyłam nakaz zapłaty w całości podnosząc przedawnienie - Sąd przychylił się do mojego wniosku i wydał postanowienie o skutecznym wniesieniu sprzeciwu i utratę mocy nakazu zapłaty w całości, jednocześnie przekazał rozpoznanie sprawy do właściwego Sądu Rejonowego. Czy mogę przedstawić pracodawcy to postanowienie Sądu i czy on na tej podstawie (informacji, że nakaz zapłaty utracił moc w całości) nie musi przekazywać pieniędzy z mojego wynagrodzenia na konto komornika? Czy będzie potrzebne jakieś oficjalne pismo?
Ana74 jest off-line  
27-01-2012, 22:44  
weronkaad
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony??

Witajcie nieprzyjaciele firmy Presco pisze z usmiechem bo dzisiaj, w dniu ostatniej szansy wyslalam pismo do e-sadu. I tutaj wielkie DZIEKUJE dla Yiar'a, ze udostepnil mi swoje pisma. Na jego podstawie potrafilam sporzadzic wlasne.
Info (po konsultacji z prawnikiem) dla zaintereowanych:
pismo i zalaczniki nalezy wyslac w 2 egzemplarzach - jeden dla sadu, drugi dla powoda. Zalaczone kopie dokumentow w sprawie (dowody) nalezy zaopatrzyc w adnotacje "zgodne z oryginalem" i tutaj podpis. Ja wyslalam tez kopie pisma skierowanego do e - sadu do: komornika, banku i US.

Dzis sie usmiecham bo juz zrobilam co bylo w mojej mocy. Teraz pozostalo czekanie na odp sadu....

Milego i spokojnego weekendu wszystkim !
weronkaad jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. III (odpowiedzi: 999) ________________ Niniejszym otwieram III część wątku o problemach z firmami windykacyjnymi ________________ wezwanie w charakterze strony.A...
§ Presco Investments S.a r.l (odpowiedzi: 1) witam 20/03/2013 otrzymałam postanowienie z e-sądu z Lublina o odrzucenie wniosku o przywrócenie sprzeciwu od nakazu zapłaty z dnia 29/06/2012 oraz...
§ Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II (odpowiedzi: 1003) Niniejszym otwieram drugą część jakże popularnego wątku o PRESCO. Dla przypomnienia: Oraz lektura obowiązkowa:...
§ Presco Investments S.a r.I. (odpowiedzi: 3) Witam! Właśnie dostałam z mojego sądu ZAWIADOMIENIE stawiennictwo nieobowiązkowe że" Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny zawiadamia mnie jako pozwaną o...
§ Dług z Presco Investments S.a.r.l. (odpowiedzi: 3) Dostałam 2 tygodnie temu zawiadomienie o wszczęciu egzekucji ..Presco Investments S.a.r.l.. wystapiło do e-sądu . Nie dostałam żadnych powiadomień ....
§ Presco Investments S.á r.l. (odpowiedzi: 1) Prosze o pomoc!Co mam odpisac?Mo im zdaniem sprawa jest przedawniona!Jak to sformulowac zeby dobrze wygladalo! N A K A Z Z A P Ł A T Y W...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.