upadłe polisy - Forum Prawne

 

upadłe polisy 6

Witam współpracowałam z ING 3 lata do 06/2010 i też otrzymałam wezwanie tak jak moi kolerzy i kolerzanki z lubuskiego. Chętnie przyłączę się do grupy świętokrzyskiej....Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Windykacja


Odpowiedz
 
17-11-2011, 12:54  
liber155
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: upadłe polisy

Witam
współpracowałam z ING 3 lata do 06/2010 i też otrzymałam wezwanie tak jak moi kolerzy i kolerzanki z lubuskiego. Chętnie przyłączę się do grupy świętokrzyskiej.
liber155 jest off-line  
17-11-2011, 16:09  
kala78
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: upadłe polisy

Cieszę się, że ktoś z lubuskiego się odezwał - pewnie się znałysmy. Napisz na e-mail.
kala78 jest off-line  
18-11-2011, 08:10  
anitt28
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: upadłe polisy

XI 2011 otrzymałam wezwanie przedsądowe a wczesniej VII. 2011 wezwanie do zapłaty i IX.2011 wezwanie do zapłaty z propozycją spłaty długu i czekam co dalej..bo tez mam wiele wątpliwości co do tej firmy / dolny śląsk
anitt28 jest off-line  
20-11-2011, 23:37  
iziab
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: upadłe polisy

Witam serdecznie,

ja również w październiku otrzymałam wezwanie do zapłaty.
Mój prawnik również powołał się na przytaczany wcześniej na forum art. 118 k.c.- czyli przedawnienie zobowiązań z tyt. prowadzenia dział. gosp. po 3 latach (wypowiedziałam umowę w VIII 2008- pracowałam poniżej roku, więc obowiązywał mnie miesięczny okres wypowiedzenia do 14.09.2008, więc moje rzekome i ewentualne zobowiązania względem "pomarańczowej firmy" przedawniły się z dn. 14.09.2011, a pismo wysłali 25.10.2011 r.).

Abstrahując od tego art. k.c. osobom, które interesuje okres krótszy niż 3 lata- ale powyżej 2 lat od rozwiązania umowy, bo wydaje się, że tylko one mają możliwość odmówić zapłaty rzekomego długu względem tej firmy, proponuję poszukać w Waszych umowach o współpracy (myślę, że są identyczne) paragr. 11 pkt. 8, w którym jasno jest napisane, że "zgodnie z zwartą umową zaliczkowo wypłacone wynagrodzenia za utrzymanie umów ubezpieczenia staną się w pełni bezzwrotne [...] po 24 miesiącach od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o współpracy".

Pozdrawiam i życzę wszystkim powodzenia w tej słusznej sprawie
iziab jest off-line  
21-11-2011, 16:33  
bluk
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: upadłe polisy

Cytat:
Napisał/a iziab Zobacz post

Abstrahując od tego art. k.c. osobom, które interesuje okres krótszy niż 3 lata- ale powyżej 2 lat od rozwiązania umowy, bo wydaje się, że tylko one mają możliwość odmówić zapłaty rzekomego długu względem tej firmy, proponuję poszukać w Waszych umowach o współpracy (myślę, że są identyczne) paragr. 11 pkt. 8, w którym jasno jest napisane, że "zgodnie z zwartą umową zaliczkowo wypłacone wynagrodzenia za utrzymanie umów ubezpieczenia staną się w pełni bezzwrotne [...] po 24 miesiącach od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o współpracy".
poniżej pełny zapis tego punktu:

Umowa o Współpracy


punkt: Wynagrodzenie Przedstawiciela (str. 3)

§ 11

8. Z dniem rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia lub jej wygaśnięcia, Spółka ma prawo do zatrymania niewypłaconych lub wstrzymanych Przedstawicielowi wynagrodzeń, prowizji lub premii jako zabezpieczenie roszczeń na wypadek zaktualizowania się obowiązku zwrotu przez Przedstawiciela zaliczkowo wypłaconych wynagrodzeń za utrzymanie umów ubezpieczenia. Jednakże w przypadku rozwiązania umowy na skutek upływu okresu wypowiedzenia lub w drodze porozumienia stron, prawo do zatrzymania przez Spółkę wynagrodzeń prowizji lub premii, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powstaje z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy. Zatrzymana kwota, pomniejszona o wynagrodzenia za utrzymanie umów ubezpieczenia, jakie Przedstawiciel zobowiązany jest zwrócić Spółce zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy wraz z załącznikami, zostanie zwrócona Przedstawicielowi na jego żądanie wraz z odsetkami ustalonymi przez Spółkę w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanych przez Główny Urząd Statystyczny wtedy, gdy zgodnie z zawartą umową zaliczkowo wypłacone wynagrodzenia za utrzymanie umów ubezpieczenia staną się w pełni bezzwrotne, czyli po 24 miesiącach od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o współpracy.


Powtarza się zapis w załącznikach dotyczących wynagrodzenia za poszczególne produkty:

np. w takiej lub podobnej treści.

"Prowizja początkowa lub jej część, do zwrotu której Przedstawiciel jest zobowiązany z uwagi na postanowienia punktów wcześniejszych, zostanie potrącona z należnych Przedstawicielowi bieżących lub przyszłych wynagrodzeń i premii, niezależnie od tytułu ich naliczenia i wypłaty, a w przypadku niemożności dokonania potrąceń w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, również po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Przedstawiciel zobowiązuje się dokonać zwrotu należności przelewem, w wysokości i na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę, w ciągu 2 tygodni licząc od dnia otrzymania pisemnego wezwania."

Zgodnie z tymi zapisami ING jak najbardziej ma prawo ubiegać się o zwrot prowizji ale jeśli prawidłowo to zinterpretowałem to przez 24 miesiące od daty rozwiązania umowy o współpracy. Nie ma też mowy o udziale firmy trzeciej na tym etapie. Zapis mówi wyraźnie o Spółce czyli ING.

Dostałem pismo od wymienionej wyżej firmy w październiku a w grudniu mijają 24 miesiące od rozwiązania umowy z ING. Czekać?
Czy ktoś był z umową z takimi zapisami na konsultacji u prawnika i może się wypowiedzieć.
bluk jest off-line  
21-11-2011, 17:08  
nightwish
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: upadłe polisy

Witam Wszystkich!
Oczywiście u Mnie ta sama sytuacja 2 wezwania, 1-wsze wrzesien drugie jakos niedawno ale juz z propozycja rozłożenia na raty. Konsultowałem to z osobami, które otrzymywały takie same pisma i większość zignorowała i nic z tego nie wynikło. Oczywiście ten fakt nie ma żadnej wartości. Ale może ten zapis już dla was będzie miał większy. Po omówieniu mojej-naszej sytuacji otrzymałem taką odpowiedź."W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z roszczeniami wynikającymi z umowy agencyjnej, która nie wiąże już strony z powodu wypowiedzenia tej umowy przez jedną ze stron. Otóż należy uznać, że pomimo rozwiązania tej umowy w wyniku wypowiedzenia, roszczenia z niej wynikające mogą być dochodzone, jeżeli zdarzenia stanowiące podstawę roszczenia miało miejsce w czasie trwania umowy, w braku odmiennego postanowienia umownego( czy to właśnie nie przesądza, że jesteśmy na przegranej pozycji?bo w umowach jest napisane to co każdy wie?.) Roszczenia wysuwane przez zakład ubezpieczeń wynikają z zapisu umownego i są oparte na wydarzeniach, które miały miejsce po ustaniu stosunku zobowiązaniowego(po rozwiązaniu umowy agen.).Dlatego też w braku odmiennych postanowien umownych nie ma podstawy aby dochodzić tych roszczeń wobec osoby, którą z zakładem ubezpieczeń w chwili zdarzenia powodującego obowiązek zwrotu całości bądź części prowizji, nie wiązał stosunek zobowiązaniowy." Nie wiem czy to się Nam w czymś przyda, ale jakieś rozwiązanie trzeba znaleźć. Pozdrawiam z okręgu Kaliskiego.
nightwish jest off-line  
21-11-2011, 17:48  
AHM
Użytkownik
 
Posty: 201
Domyślnie RE: upadłe polisy

Resumując po 9 stronach tematu wiemy:

- byłem u prawnika i z tego co piszą inni też byli i z umowy wynika jasno że pobraną prowizję jesteśmy zobowiązani zwrócić.

- okres przedawnienia w tym przypadku 3 lata

- z zapisu w umowie wynika iż przez okres 24 mc jesteśmy odpowiedzialni finansowo za pobraną z góry prowizję.

- Firma windykacyjna przysyła 1 wezwanie z kwotą i terminem płatności około 1mc, 2 wezwanie po 2-3mc z propozycję rozłożenia zobowiązania na raty, 3 wezwanie po następny miesiącu ostateczne przed sądowe.

- Nie wiemy czy firma windykacyjna a raczej ING decyduje się wystąpić na drogę sądową i czy ktoś już coś dostał z sądu.

- Nie wiemy czy w tym przypadku mają zastosowania jakieś paragrafy na naszą korzyść i czy owa umową jest zgodna z prawem.
AHM jest off-line  
21-11-2011, 18:35  
bluk
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: upadłe polisy

Cytat:
Napisał/a nightwish Zobacz post
"W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z roszczeniami wynikającymi z umowy agencyjnej, która nie wiąże już strony z powodu wypowiedzenia tej umowy przez jedną ze stron. Otóż należy uznać, że pomimo rozwiązania tej umowy w wyniku wypowiedzenia, roszczenia z niej wynikające mogą być dochodzone, jeżeli zdarzenia stanowiące podstawę roszczenia miało miejsce w czasie trwania umowy, w braku odmiennego postanowienia umownego( czy to właśnie nie przesądza, że jesteśmy na przegranej pozycji?bo w umowach jest napisane to co każdy wie?.) Roszczenia wysuwane przez zakład ubezpieczeń wynikają z zapisu umownego i są oparte na wydarzeniach, które miały miejsce po ustaniu stosunku zobowiązaniowego(po rozwiązaniu umowy agen.).Dlatego też w braku odmiennych postanowien umownych nie ma podstawy aby dochodzić tych roszczeń wobec osoby, którą z zakładem ubezpieczeń w chwili zdarzenia powodującego obowiązek zwrotu całości bądź części prowizji, nie wiązał stosunek zobowiązaniowy."
Czyli wynika z tego i z zapisów w umowach (mój poprzedni post, trzy wyżej), że ING może dochodzić tylko tych prowizji, które już były do zwrotu w momencie wypowiedzenia umowy?
bluk jest off-line  
21-11-2011, 19:54  
nightwish
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: upadłe polisy

Bluk ten zapis, który ja przytoczyłem nie jest zapisem umowy żeby było jasne.

Lecz ten zapis, który ty wkleiłeś mówi jasno, że......... "Prowizja początkowa lub jej część, do zwrotu której Przedstawiciel jest zobowiązany z uwagi na postanowienia punktów wcześniejszych, zostanie potrącona z należnych Przedstawicielowi bieżących lub przyszłych wynagrodzeń i premii, niezależnie od tytułu ich naliczenia i wypłaty, a w przypadku niemożności dokonania potrąceń w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, również po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Przedstawiciel zobowiązuje się dokonać zwrotu należności przelewem, w wysokości i na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę, w ciągu 2 tygodni licząc od dnia otrzymania pisemnego wezwania."

Podzielic się mogę moim pomysłem na podjęcie walki w zaistniałej sytuacji.

1. Czekam na wezwanie przedsądowe, które może skutkować zaoczną rozprawą i nieprawomocnym wyrokiem
2. Składam odwołanie od postanowienia sądu oczywiście w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia sprawy (chyba w trybie zaocznym inny nie może być)
3.Biorę prawnika i walczę opierając sie na argumentach nie znajomości prawa( nieznajomośc prawa szkodzi) jakoby wielkie firmy bazują na niewiedzy i lekkiej naiwności swoich pracowników i w rażący sposób konstruują umowy, które niekiedy doprowadzają ludzi do poważnych problemów finansowych a także obalam ich zapis co do zwrotu prowizji w postaci niemożności wykonywania czynności agencyjnych, to tak z grubsza.

Jednak mimo wszystko staram się jak najdłużej utrudniać bądź zapobiegać działaniom firmy windykacyjnej (3lata)
Pamiętajcie jeszcze, że ewentualnie sprawy sądowe będą prowadzone we właściwym dla sprawy sądzie co oznaczać może W-wa (koszty)

Jak ma ktoś jakieś cudowne pomysły zapraszam do dzielenia się.
nightwish jest off-line  
24-11-2011, 12:21  
AHM
Użytkownik
 
Posty: 201
Domyślnie RE: upadłe polisy

Chyba nie ma cudownego sposobu. Co do wyroku masz rację że przyjdzie z sądu gospodarczego wyrok skazujący na zapłatę, zaoczny, od którego będzie oczywiście przysługiwać odwołanie, ale nie zmienia to faktu że taka jest procedura, jeśli firma ING się zdecyduje na drogę sądową. Pomijawszy wielkie oburzenie co niektórych wypowiadających się w tym temacie jakoby było niemożliwe by ktoś dostał taki wyrok bez stawienia się osobiście w sądzie.
Nie jest jest prawnikiem ale jak napisałeś, nie znajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania i chyba tą drogą nie wiele zdziałasz. Bardziej, iż nie mieliśmy wpływu po odejściu na to ci dzieje się z polisami. Z tego co wiem obecnie ING zmieniło system wynagrodzeń i przedstawiciele otrzymują prowizję "kropelkową" co miesiąc z zależności od opłat klientów. Z firmą E... nic nie zdziałamy bo Oni im więcej ściągną tym więcej procentowo z tego będą mieć, zresztą nie kupili długu. Pozostaje czekać na ruch ING a jeśli rzeczywiście skierują sprawę do sądu...hmm i albo zapłacić albo się sądzić
AHM jest off-line  
10-12-2011, 10:31  
AHM
Użytkownik
 
Posty: 201
Domyślnie RE: upadłe polisy

coś cisza w temacie... ja otrzymałem kilka dni temu trzecią korespondencję informującą o przekazaniu sprawy do windykacji terenowej, która wiąże się z wizytą windykatora terenowego który ma przedstawić pełnomocnictwo tylko nie wiem czemu ma to służyć ?!
AHM jest off-line  
11-12-2011, 02:51  
nightwish
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: upadłe polisy

jako osoba znająca prawo jak i działania służb windykacyjno -egezekucyinych mogę jedynie powiedzieć, że to jest standardowa metoda mająca zwiększyć ściągalność zadłużenia z "dłużnika" i często ma ona działanie w postaci zastraszenia itp. Niekiedy jednak jest oparta na prawidłowych zasadach funkcjonowania "służb " windykacyjnych, choć to rzadkość. W tej sytuacji proponuje zachować wstrzemięźliwość i czekać na kolejne"zastraszające" pisma ze strony firmy windykacyjnej. Należy jednak pamiętać o innych aspektach działania prawa bądź norm prawnych ale o tym innym razem. Każda odp wiążąca się z przyznaniem do zadłużenia rozpoczyna na nowo bieg czasu związany z prawidłowo naliczanym czasem przedawnienia sprawy. Mam nadzieję, że wszystko w miarę jasno opisałem.
nightwish jest off-line  
11-12-2011, 12:28  
AHM
Użytkownik
 
Posty: 201
Domyślnie RE: upadłe polisy

No ale co taki windykator może zrobić... pocałować klamkę nawet rozmowa z nim nic nie zmieni, On swoje, Ja swoje. Firma windykacyjna przez 5mc wysłała mi 3 listy, jeden polecony i 2 zwykłe, wysłała jednego smsa z prośbą o kontakt i jeden telefon z pytaniem czy poczuwam się i przyznaje do zobowiązania. Wydaje się że jest raczej z tych prawidłowo działających. Co by nie mówić cała sprawa obecnie rozbija się o to czy ING zdecyduje się wystąpić na drogę sądową przeciw swoim byłym przedstawicielom czy nie.
AHM jest off-line  
17-01-2012, 12:49  
AHM
Użytkownik
 
Posty: 201
Domyślnie RE: upadłe polisy

I jak wygląda u was dalsze postępowanie firmy windykacyjnej w sprawie tych polis ??? U mnie oczywiście żaden windykator nie był, otrzymałem tylko ostateczne przed sądowe wezwanie do zapłaty. Ktoś poczynił jakieś kroki, coś się wyjaśniło ?!
AHM jest off-line  
17-01-2012, 12:56  
nightwish
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: upadłe polisy

Czyli dostałeś to samo co ja, że środki polubowne się zakończyły i twoja sprawa spełnia warunki do przekazania sprawy na drogę sądową co zwiększy jeszcze koszty zadłużenia. A ciekawe jak tam u innych, ktoś chce się jakimiś nowościami podzielić??
nightwish jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ upadłość konsumencka a kupno mieszkania z masy upadłościowej (odpowiedzi: 14) Witam. Na początku opiszę sytuację, w której się znajduję. Razem z narzeczonym zajmujemy mieszkanie na podstawie umowy użyczenia (miesięczny...
§ Masa upadłościowa w upadłości konsumenckiej a rozdzielność majątkowa. (odpowiedzi: 1) Witam, Chciałbym się dowiedzieć czy poprawnie interpretuję przepisy. A mianowicie w upadłości konsumenckiej majątek wspólny małżonków wchodzi do...
§ Rekalkukacja polisy OC po uwzględnieniu szkód z polisy AC (odpowiedzi: 7) Witam, Mam problem z Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXADIRECT. Sprawa dotyczy wyliczenia składki do obowiązkowej polisy OC dla pojazdów...
§ Polisy (odpowiedzi: 1) Witam ! Wraz z mężem odkładaliśmy przez kilka lat pieniądze na polisę dla córki aby w przyszłości miała pieniądze na studia oraz inne potrzeby...
§ równoległe korzystanie z polisy własnej oraz polisy sprawcy w przypadku zalania (odpowiedzi: 1) witam nie wiem czy to forum jest właściwym, ale zadam pytanie. Moje mieszkanie zostało zalane przez sąsiada. Posiada on polisę ubezpieczeniową i...
§ Firma spółki w upadłości - z oznaczeniem "w upadłości" ?? (odpowiedzi: 4) Art. 74 § 4 KSH stanowi: "Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia "w likwidacji". Czy są jakieś przepisy regulujące nazwę...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:16.