Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II - Forum Prawne

 

Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II 10

Witam. Proszę o pomoc w takiej sprawie. W 2005 roku kupiłem samochód ale przez komis, brałem go w kredyt. Kupując auto brałem nowe ubezpieczenie OC i AC bo tak musiałem zrobić. Po 2 latach auto ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Windykacja


Zamknięty temat
 
07-12-2012, 16:39  
longer79
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

Witam. Proszę o pomoc w takiej sprawie. W 2005 roku kupiłem samochód ale przez komis, brałem go w kredyt. Kupując auto brałem nowe ubezpieczenie OC i AC bo tak musiałem zrobić. Po 2 latach auto sprzedałem. W 2011 roku Napisała do mnie firma HDI że mam u nich dług za ubezpieczenie które miał poprzedni właściciel auta i przeszło ono na mnie. W komisie powiedziano mi że to śmieszne bo ja musiałem wziąć nowe ubezpieczenie bo takie są wymogi komisu i banku jak bierze się auto w kredyt. oczywiście wyjaśniłem to w HDI ale tam pani mi powiedziała że dług sprzedali do firmy Presco Investments i mam się z nimi kontaktować. Na początku 2012 roku przyszło pismo z Presco że mam u nich dług do spłacenia i oczywiście moje wyjaśnienie nie przyniosło żadnego skutku. Dzisiaj dostałem zawiadomienie o zajęciu rachunku, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i wezwanie do zapłaty oraz zajęcie wierzytelności. Wszystko bylo w sądzie w Lublinie VI Wydział Cywilny a komornik z Ostrzeszowa.

Czy jest jakaś szansa żeby się odwoływać od tego? nie znam się na tym ale trochę to śmieszne żeby przez 6 lat HDI nic nie zrobiło, po 6 latach informują mnie tylko że sprzedali dług o którym nie miałem pojęcia. Prosze o porade co można zrobić w takiej sytuacji.
longer79 jest off-line  
07-12-2012, 17:48  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.469
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

Pawle do BIGu (nie biku) mają prawo wpisać, bo roszczenie istnieje.

Pozew mógłby dotyczyć jedynie odsetek, które są częściowo przedawnione, a nie całej należności, bo ona NIE JEST przedawniona.

longer79: proszę o przeczytanie pierwszych postów z wątku, wszystko jest wyjaśnione.
rafal_26 jest off-line  
07-12-2012, 21:01  
agakl
Początkujący
 
Posty: 27
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

Witam,
RaFal_26- jeszcze raz dzięki za wskazówki udzielone w listopadzie- przydały się, Sąd w Lublinie cofnął mi nakaz w całości. Presco- a właściwie przedstawiciel Presco wysłał do mnie pismo o wskazanie nr konta bankowego. Idąc za wskazówkami z forum napisałam "Równocześnie przypominam, iż zwrot pobranej należności ....PLN, następuje nie na wniosek wierzyciela, a z urzędu, gdyż upadł nakaz zapłaty i powiązana z nim klauzula wykonalności. W związku z czym przypominam o zasadności obciążenia kosztami wierzyciela, gdyż na skutek intencjonalnego działania w postaci niedoręczenia korespondencji, doprowadził do wszczęcia egzekucji, o której mowa".
Naturalnie Presco nie odesłało mi całości pobranej kwoty, różnica wynosi 100 złotych. Nie dysponuję żadnym pismem stwierdzającym, że ta brakująca kwota to koszt przeprowadzonej egzekucji komorniczej, ale domyślam się, że tak właśnie jest. Komornik w ogóle się ze mną nie kontaktował.
No i teraz mam pytanie, jeśli mogę Cie ponownie prosić o konkretną pomoc. Czy powinnam pisać do Presco żądanie wyjaśnienia różnicy, czy od razu do komornika?
Pisaliście o tygodniowym terminie złożenia skargi na czynności komornika, a także, że wniesienie tejże skargi to koszt 100 złotych. Czy w takim razie lepiej sobie darować, skoro zabiegałabym o zwrot takiej samej kwoty?
Kwota nieduża, ale chyba bardziej o zasadę mi chodzi w tym momencie..
Jeszcze raz dziękuję za poprzednie wskazówki, które doprowadziły mnie do uzyskania cofnięcia nakazu zapłaty..
pozdrawiam
agakl jest off-line  
08-12-2012, 08:05  
eewwaa1111
Stały bywalec
 
eewwaa1111 na Forum Prawnym
 
Posty: 670
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

Panie rafale26 - w swojej sprawie postępowałam zgodnie pana wskazówkami i myślałam, że już nie będę z jej powodu szukać pomocy. Stalo się inaczej. Po utracie przez nakaz mocy w całości i uchyleniu klauzuli komornik umorzył postępowanie na podstawie art. 825 kpc pkt 2, lecz jednocześnie obciążył mnie kosztami w wys. 142 zł. Złożyłam skargę na czynności komornika i wniosłam o:
- uchylenie czynności komornika polegającej na obciążeniu dłużnika kosztami post. egz.
- nakazanie komornikowi obciążenie wierzyciela kosztami post. egz. w całości
- nakazanie komornikowi zwrotu dłużnikowi kosztów post. egz. w części w której dłużnik został obciążony
- zasądzenie na rzecz dłużnika kosztów niniejszego postępowania

Nie będę w całości przytaczać uzasadnienia, które pisałam. Głównie wskazałam fakt fakt skutecznego wniesienia sprzeciwu, utratę przez nakaz mocy w całości, o uchyleniu klauzuli wykonalności. Podniosłam fakt, że wskutek wskazania przez wierzyciela mojego nieprawidłowego, nieaktualnego adresu nakaz zapłaty został doręczony dłużnikowi zastępczo w trybie art. 139 kpc co uniemożliwiło dłużnikowi wniesienie sprzeciwu we właściwym terminie co spowodowałoby, że nakaz nie uprawomocniłby się i nie zostałaby nadana mu klauzula wykonalności, a tym samym wierzyciel nie uzyskałby tytułu do egzekucji należności przez komornika. W związku z działaniem wierzyciela jakim było podanie w pozwie o zapłatę nieprawidłowego adresu skarżącej wszczęcie postępowania egzekucyjnego było niecelowe, a w myśl art. 49 pkt 4 uoksie w przypadku niecelowego wszczęcia post. egz. koszty tego postępowania ponosi wierzyciel.
Panie rafale26 - niemile zaskoczyło mnie postanowienie sądu na moją skargę. Oto to postanowienie:
Sąd postanawia :
1. oddalić skargę
2. poniesionymi kosztami postępowania obciążyć dłużnika
Uzasadnienie:
Dłużnik złozyl skargę na czynnosci komornika polegającą na wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania i bciążeniu go kosztami post. podnosząc iż wobec uchylenia prawomocności orzeczenia i w związku z tym umorzenia post. egz. obciążenie go kosztami bylo niezasadne, gdyż wszczęcie egzekucji było niecelowe.
Sąd ustalił i zważył, co następuje:
Skarga okazała się niezasadna.
Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art.770 kpc koszty celowej egzekucji obciążają dłużnika. Zasada ta znajduje też odzwierciedlenie w przepisach uoksie, gdzie w art. 49 zawarte są szczegółowe uregulowania odnośnie wysokości kosztów egz. i podmiotów zobowiązanych do ich ponoszenia. Zgodnie z art. 49 ust.2 w/w ustawy w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egz, na wniosek wierzyciela oraz na podst.art.823 kpc komornik pobiera od dlużnika oplatę stosunkową w wys. 5% wartości świadczenia pozostalego do wyegzekwowania, jednak nie mniej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wys. przec. wynagr. miesięcznego. jednakże w razie umorzenia post. egz. na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczeciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkowa w wys. 1/10 przec. wynagr. Zgodnie z ust. 4 tego art. w przypadku niecelowego wszczęcia post. egz. opłaty o których mowa w ust 1 i 2 uiszcza wierzyciel. W celu ich pobrania komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa wierzyciela do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia post. Post. po uprawomocnieniu podlega egzekucji bez klauzuli wykonalności. Zgodnie z art. 49 ust. 5 w przypadku umorzenia post. egz. z innych przyczyn niż wskazane w ust. 2 komornik nie pobiera opłaty od tej części świadczenia, która nie zostało wyegzekwowana.
W niniejszej sprawie umorzenie nastąpiło na podst. art. 825 pkt. 2 kpc.
Zgodnie z uchwałą SN III CZP 51/05 komornik nie jest uprawniony do obciążenia wierzyciela opłatą egzekucyjną od wyegzekwowanej części świadczenia pieniężnego w razie umorzenia postępowania na wniosek dłużnika na podst. art. 825 pkt 2 kpc. natomiast sad badając ewentualne rozstrzygnięcie musi rozstrzygnąć, czy wszczęcie egzekucji było celowe.
Zdaniem sadu w niniejszej sprawie nie można przyjąć, by postępowanie egzekucyjne było niecelowe. Wierzyciel uzyskał nakaz wraz z klauzulą i na jego podstawie złożył wniosek egzekucyjny. Sam dłużnik zakwestionował co prawda sposób doręczenia nakazu zapłaty i skutecznie złożył sprzeciw, lecz nie wskazał by sprawa się zakończyła, a roszczenie wierzyciela zostało oddalone. Na dzień dzisiejszy nie można zatem stwierdzić, by złożenie wniosku egzekucyjnego było bezzasadne, skoro wówczas wierzyciel dysponował tytułem wykonawczym.

Ja wiem, że ten post jest przydługi, ale nie mam możliwości wstawić skanu, a goni mnie czas - mam tydzień na złożenie zażalenia do SO - postanowienie dostałam wczoraj więc mam czas tylko do czwartku. Panie Rafale - ręce mi opadły - czy pisać zażalenie? A jeśli tak to jakie zarzuty postawić na postanowienie SR?
eewwaa1111 jest off-line  
08-12-2012, 08:34  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.469
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

Ewo:

1. jest na forum wklejone uzasadnienie SR dla Wrocławia -Krzyków (trzeba je znaleźć ew. zapytać Kismena on zapisuje takie ciekawe wątki);
2. przy okazji zapomniała pani o ważnym żądaniu należało żądać zmiany podstawy umorzenia postępowania egzekucyjnego z na wniosek wierzyciela na z urzędu z uwagi upadku tyt. egzekucyjnego; natomiast odnosząc się do argumentacji sądu, że postępowanie się nie zakończyło (merytoryczne), należy dodać, że w takiej sytuacji sąd sam mógł ocenić zarzut podniesiony przez dłużniczkę, a jeśli czuł się niekompetentny, zawisić postępowanie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia procesu merytorycznie; ewentualnie idąc tym tokiem, sąd winien, w sytuacji gdy będzie wyrok oddalający roszczenia powoda (czy też umarzający postępowanie) dokonać z urzedu kontroli czynności komornika;
3. można liczyć, że SO jednak chwyci tę argumentację; jednak nadal zdarzało się i się zdarza, że SR idą na skróty, jednak większość i to zdecydowana większość jest bardziej racjonalna;
rafal_26 jest off-line  
08-12-2012, 08:40  
eewwaa1111
Stały bywalec
 
eewwaa1111 na Forum Prawnym
 
Posty: 670
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

Umorzenie post. egz. nie było na wniosek wierzyciela - to ja pisałam do komornika o umorzenie na podst. art.825 pkt 2 i na tej też podstawie komornik postępowanie umorzył.
eewwaa1111 jest off-line  
08-12-2012, 09:15  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.851
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

Cytat:
Napisał/a eewwaa1111 Zobacz post
dłużnik (...)skutecznie złożył sprzeciw, lecz nie wskazał by sprawa się zakończyła,
Moim zdaniem postanowienie może być oczywiście wadliwe.
To nie strona a sąd powinien znać prawo i przepisy procedury.
Bedek jest off-line  
08-12-2012, 09:25  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.469
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

Bedek:

oczywiście, że tak.

Argumentacja w stylu - w sumie to nic się nie stało, bo dłużnik nie udowodnił, że sprawę wygrał, a więc nie wiadomo, czy ostatecznie egzekucja była niecelowa, a nawet gdyby tak było, to przecież egzekucja była prowadzona na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego - jest tak absurdalna, że jak zawsze staram się bronić sądownictwa, w tym przypadku, kazałbym się komuś dwa razy zastanowić, zanim popełni taką gafę (delikatnie rzecz ujmując).

Absurd goni absurd.

Rada taka, skoro rzeczpospolita (gazeta) tak się interesuje losem dłużników i tak gani esąd (niczemu niewinny), to może pani napisze im również o tej sprawie. Jak wygląda stosowanie przepisów przez sądy rejonowe (nie esąd - normalne sądy). Przy okazji załączy orzeczenie jednego sądu i tego we Wrocławiu.
rafal_26 jest off-line  
08-12-2012, 09:56  
eewwaa1111
Stały bywalec
 
eewwaa1111 na Forum Prawnym
 
Posty: 670
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

Panie Rafale - nie mogę znaleźć postanowienia sądu Wrocław Krzyki Może Pan podpowiedzieć więcej gdzie go szukać?
Znalazlam tylko skany @bim0003 w tym wątku:http://forumprawne.org/komornik-post...zyciela-2.html
ale to jest trochę inna sprawa
eewwaa1111 jest off-line  
08-12-2012, 10:02  
kismen
Przyjaciel forum
 
kismen na Forum Prawnym
 
Posty: 1.931
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

Cytat:
Napisał/a rafal_26 Zobacz post

1. jest na forum wklejone uzasadnienie SR dla Wrocławia -Krzyków (trzeba je znaleźć ew. zapytać Kismena on zapisuje takie ciekawe wątki);
Cytat:
Napisał/a eewwaa1111 Zobacz post
Panie Rafale - nie mogę znaleźć postanowienia sądu Wrocław Krzyki
Cytat:
Napisał/a bim0003 Zobacz post
Witam ponownie. Postanowiłem załączyć postanowienie sądu wydane na skutek złożonej skargi na czynności komornika w przedmiocie obciążenia kosztami po umorzeniu postępowania na wniosek wierzyciela po utracie mocy nakazu zapłaty, bez jednoczesnego uchylenia klauzuli. Jak widać, klauzula wykonalności nie ma racji samoistnego bytu... ale wiele jest tam także o wadliwym doręczeniu zastępczym. Proszę o uważne przeczytanie, a każdemu szukającemu pomocy w rozwiązaniu podobnego problemu będzie to pomocne.

Pozdrawiam i polecam lekturę postanowienia!
3 strona posta Bima0003 #28

http://forumprawne.org/komornik-post...wilnego-3.html

eewwaa1111 innego uzasadnienia tego sądu chyba nie było
kismen jest off-line  
08-12-2012, 12:28  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.469
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

To był Wr. Fabryczna.

Kismen jak zwykle niezawodny.

Pani Ewo to jest praktycznie identyczna sprawa.
rafal_26 jest off-line  
09-12-2012, 08:20  
eewwaa1111
Stały bywalec
 
eewwaa1111 na Forum Prawnym
 
Posty: 670
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

Cytat:
Zdaniem sądu w niniejszej sprawie nie można przyjąć, by postępowanie egzekucyjne było niecelowe. Wierzyciel uzyskał nakaz wraz z klauzulą i na jego podstawie złożył wniosek egzekucyjny. Sam dłużnik zakwestionował co prawda sposób doręczenia nakazu zapłaty i skutecznie złożył sprzeciw, lecz nie wskazał by sprawa się zakończyła, a roszczenie wierzyciela zostało oddalone. Na dzień dzisiejszy nie można zatem stwierdzić, by złożenie wniosku egzekucyjnego było bezzasadne, skoro wówczas wierzyciel dysponował tytułem wykonawczym.
Panie Rafale - jedyne podobieństwo jakie widzę to wadliwe doręczenie.
Rozumiem, że w zażaleniu powinnam to podnieść. Nakaz nieprawidłowo doręczony nie powinien był się uprawomocnić i ze względów formalnych (błędne wskazany przez wierzyciela w pozwie adresu dłużniczki) nie powinien stać się podstawą egzekucji przeciwko dłużniczce i bezspornie wskazuje, że wszczęcie egzekucji było niecelowe. Roszczenie wierzyciela należy uznać za bezzasadne, a tytułem wykonawczym dysponował wówczas tylko dlatego, ze w celu uzyskania nakazu zapłaty wprowadził w błąd SR w Lublinie wskazując nieprawidłowy adres do doręczenia korespondencji dłużnikowi w związku z czym SR w Lublinie nieprawidłowo stwierdził doręczenie zastępcze w trybie art.139 k.p.c.
Niesłuszny jest zarzut w uzasadnieniu SR, że dłużnik nie wskazał iż sprawa się zakończyła, bowiem postanowienie SR w Lublinie o utracie przez nakaz zapłaty mocy w całości i uchylenie klauzuli wykonalności oraz przekazanie sprawy do Sądu właściwego dla dłużnika jest równoznaczne z zakończeniem postępowania w sprawie przez SR w Lublinie.
Dopiero postępowanie przed SR właściwym wykaże czy roszczenie wierzyciela jest zasadne i czy przedstawi dowody na jego istnienie, a dłużnikowi da realną możliwość odpowiedzi na pozew.
Panie Rafale - czy idę w dobrym kierunku? Czy też mam sobie dać spokój, bo do napisania zażalenia i uzasadnienia go nie dorastam?
eewwaa1111 jest off-line  
09-12-2012, 08:41  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.469
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

W tym kierunku. Jednak dodałbym absurdy z orzeczenia SR, które powinny być poddane krytyce logicznej (mniej więcej to co napisałem wcześnij).
rafal_26 jest off-line  
09-12-2012, 09:20  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.469
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

Jednak zdecydowanie lepiej wkleić fragmenty z orzeczenia SR WRocław Fabryczna, w zakresie w jakim odnoszą się do pani. Przy okazji wskazać na praktykę presco, które nie uzupełnia dokumentów oraz na fakt, że roszczenie jest oczywiście bezzasadne, bo nie dość, że prosco nie ma dokumentów na które się powołuje, to przy okazji roszczenie jest niesłuszne. Powyższe zresztą (słuszność niesłuszność roszczenia) nie ma żadnego znaczenia, bowiem to wierzyciel przez swoje niedbalstwo nie uzyskał aktualnego adresu dłużnika, za ów błąd dłużnik nie może odpowiadać. Przyjęcie przeciwnego poglądu prowadziłoby do tego, że każdy wierzyciel ma prawo na podstawie wyimaginowanego roszczenia i dowolnego adresu w kraju, uzyskać tyt. wykonawczy, przeprowadzić egzekucję, której koszty poniesie dłużnik.
rafal_26 jest off-line  
09-12-2012, 12:21  
Lolman
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

Witam,
też mam problem z intrum justitia.


Zadzwoniono do mnie w zeszłym tygodniu i poinformowano, że mam dług wobec niech, który kupili od orange.

- wyjaśnienie: Od 25 stycznia mój numer jest aktywny w sieci play. W 2 tygodniu stycznia przeniosłem swój numer z orange do play. Aby tego dokonać musiałem wypowiedzieć umowę sieci orange, zapłacić wszystkie rachunki oraz karę umowną. Zrobiłem tak (nie miałem innego wyjścia, w inny sposób nie mógłbym przenieść numeru), jednak nie mam na to dowodów - kto trzyma takie rzeczy dłużej niż kilka miesięcy?

wracając do telefonu, Pani była bardzo niemiała, powiedziała, ze mam zapłacić do 4 grudnia. Powiedziałem, że nie mam żadnego listu od orange o zadłużeniu, że nikt do mnie nie dzwonił w tej sprawie - kompletnie nic o nim nie wiem więc go nie uznaję. A teraz dzwoni do mnie Pani, podaje się, za wierzyciela mojego długu i ja mam Pani ot tak zapłacić? To są jakieś jaja. Itd.
Powiedziałem, że nawet od intrum justitia nie dostałem żadnego listu. Okazało się, ze słali to na stary adres w innym mieści, a ja głupi podałem im aktualny.... Powiedziałem, że mam dostać list z wyjaśnieniami i nie mam zamiaru płacić 400zł z groszami bo kompletnie nie wiem o co chodzi.

Dostałem list (tradycyjny, wysłany z jakiegoś: back office, Skrytka pocztowa 18, Białystok 25). W kopercie jedna strona:
Numer sprawy: 706********* (dość długi), telefon kontaktowy, treść.

I co ciekawe.. Na odwrocie mam rozpiskę, w której naliczyli mi odsetki od noty odsetkowej 0,00zł

Moje pytanie jest takie, czy muszę to zapłacić? O długo od Orange nic nie wiedziałem, prawidłowo wypowiedziałem umowę i przeniosłem numer do play. Największy paradox jest taki, że mam od Orange internet w domu (byłą neostradę) więc tym bardziej dlaczego mnie nie poinformowano?


Pozdrawiam te wszystkie mądre głowy na tym forum!
Załączone obrazki
Rodzaj pliku: jpg windykacja.jpg (43,5 KB, 52 wyświetleń)
Lolman jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Dług na allegro , sprawa w firmie windykacyjnej Intrum Justitia (odpowiedzi: 25) Witam Otóż moja prowizja za sprzedaż sprzętu na allegro wynosi 38,75 gr , list od allegro dostałem około 20 lipca , zlekceważyłem to , potem dali mi...
§ Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. III (odpowiedzi: 999) ________________ Niniejszym otwieram III część wątku o problemach z firmami windykacyjnymi ________________ wezwanie w charakterze strony.A...
§ Presco Investments s.a.r.l (odpowiedzi: 2) Witam, W styczniu tego roku komornik zajal mi konto z tytulu dlugu wobec wierzyciela firmy Presco Investments s.a.r.l. Po telefonie do firmy...
§ Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony?? (odpowiedzi: 997) Witam, mam wielki problem w dniu 13.02.2010 dostałem sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie długu wobec firmy Presco.Sprawa...
§ Presco Investments S.á r.l. (odpowiedzi: 1) Prosze o pomoc!Co mam odpisac?Mo im zdaniem sprawa jest przedawniona!Jak to sformulowac zeby dobrze wygladalo! N A K A Z Z A P Ł A T Y W...
§ Presco Investments???!!! (odpowiedzi: 1) Witam wszystkich, Prosze o pomoc w sprawie pisma ktore otrzymalem od komornika gdzie wierzycielem jest juz znana z forum firma Presco....


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.