Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II - Forum Prawne

 

Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II 14

Witam, Dzięki za odpowiedź. Punkt 1 w postanowieniu dotyczy przyznania tych kosztów natomiast punkt 2 mówi o kosztach postępowania a punkt 3 o zakończeniu postępowania. W uzasadnieniu napisano: postępowanie było prowadzone zgodnie z wnioskiem wierzyciela. ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Windykacja


Zamknięty temat
 
22-12-2012, 21:37  
dudun
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

Witam,
Dzięki za odpowiedź.
Punkt 1 w postanowieniu dotyczy przyznania tych kosztów natomiast punkt 2 mówi o kosztach postępowania a punkt 3 o zakończeniu postępowania. W uzasadnieniu napisano: postępowanie było prowadzone zgodnie z wnioskiem wierzyciela. suma opłat i kosztów składa się na koszty postępowania egzekucyjnego, o czym komornik orzekł w pkt 1 i 2 postanowienia. O kosztach postępowania egzekucyjnego postanowiono na mocy przepisów art.770 kpc oraz art.8 ust.11, art.39,43,42,2,45,49 i 104 ustawy z dnia 29,08,1997r. o komornikach sądowych i egzekucji(t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.) oraz paragraf 10 ust.1 pkt 7 w zw. z paragrafem 6 rozporządzenia MS z dnia28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu(Dz.U. Nr163, poz. 1349)
Podstawą ustalenia wysokości opłaty są egzekwowane należności według stanu na dzień, wyegzekwowania lub umorzenia postępowania egzekucyjnego. Tytuł wykonawczy postanowiono zwrócić wierzycielowi, ponieważ całe roszczenie egzekucyjne wynikające z tytułu wykonawczego nie zostało zaspokojone (art.816 kpc). Powyższe koszty postępowania zostały zapłacone do kwoty: 70,63 zł Postępowanie egzekucyjne zostało zakończone. Postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania podlega wykonaniu w drodze egzekucyjnej bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności(art.49 ust.3 uoksie).
Dodam tylko, że postępowanie zostało umorzone z uzasadnieniem, w osobnym piśmie, o niezgodności moich danych osobowych. dlatego teraz moje pytanie, czy wierzyciel, który powoływał się na nieaktualne dane osobowe i wystąpił z pozwem na te właśnie dane i uzyskał nakaz, to również stanowi podstawę do wniesienia sprzeciwu i czy nakaz wystawiony na nieprawidłowe dane jest nielegalny?Pomijam, że celowo wysłali na nieaktualny adres i dlatego uwzględnili mój sprzeciw ale interesuje mnie czy gdybym nie miała innych dowodów to mogę powoływać się na ten fakt?
dudun jest off-line  
23-12-2012, 07:57  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.469
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

Nieaktulane dane nie są podstawą do umorzenia egzekucji.

Komornik w tej sytuacji winien wezwać powoda do wykazania, że Ty to Ty, tylko zmieniłaś nazwisko. Dopiero wówczas, gdy wierzyciel tego nie wykaże, komornik powinien umorzyć egzekucję w stosunku do Ciebie tej aktualnej.

Przy tak sformułowanym piśmie zadzwoniłbym do kancelarii i żądał albo sprostowania albo wnosiłbym skargę. Bowiem skoro koszty ma ponieść wierzyciel, to i on we własnym zakresie opłaca swojego pełnomocnika.
rafal_26 jest off-line  
23-12-2012, 12:19  
dudun
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

Tak, zrobię. Dziwi mnie to zdanie. Podejrzewam, że komornik umorzył postępowanie na wniosek wierzyciela a nie na podstawie decyzji sądu. Poza tym to sformułowanie: przyznał wierzycielowi, nie ma dla mnie najmniejszego sensu, nie ma nigdzie napisane jasno, że to ja mam co zapłacić, choć te pisma chyba mają być niejasne. Dzięki za odpowiedź. Dam znać co z tego wyniknie, może komuś się przyda.
dudun jest off-line  
24-12-2012, 22:38  
monalisa1
Użytkownik
 
Posty: 69
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

Witam! Dziś przyszła odpowiedź Sądu Rejonowego na moją skargę na czynności komornika (umorzenie postępowania na wniosek wierzyciela i obciążenie mnie kosztami sądowymi i zastępstwem procesowym - w sumie prawie 1000 zł).

Sąd postanawia:
1. zmienić*postępowanie komornika w zakresie pkt 2 i 3, w ten sposób że ustanowionymi kosztami postępowania egzekucyjnymi obciążyć w całości wierzyciela.
2. zasądzić od wierzyciela na rzecz dłużnika kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania skargowego.


Wesołych Świąt wszystkim
Presco dostało rózgę
monalisa1 jest off-line  
25-12-2012, 07:43  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.469
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

Jeśli możesz wklej lub dołącz treść uzasadnienia, oczywiście bez danych osobowych oraz napisz, który to sąd.
rafal_26 jest off-line  
25-12-2012, 11:03  
monalisa1
Użytkownik
 
Posty: 69
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

Wkleję najpierw treść skargi i wniosek, który wysłałam razem do Sądu.

SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA


Zgodnie z artykułem 767 paragraf 1 K.P.C. wnoszę skargę na czynności komornika.

W dniu 04.10.2012 otrzymałem pismo od Komornika A.K, który obciąża mnie:
1. Kosztami egzekucji (łącznie 622,48 zł)
- koszty doręczenia środków pieniężnych (art. 39.2.6): 2,00 zł
- koszty zapytań (art. 39.2.7): 38,68 zł
- doręczenie korespondencji (art. 39.3.: 45,20 zł
- zlecenie poszukiwania majątku dłużnika (art. 53a. 1): 59,49 zł
- odnalezienie majątku dłużnika (art. 53a. 2): 153,79 zł
- opłata stosunkowa z art. 49.1 (8%): 323,32 zł
2. Kosztami, które poniósł wierzyciel
- zastępstwo w egzekucji: 150 zł
- wniesiona zaliczka: 61,28 zł

Z jego decyzją nie zgadzam się i zgodnie z artykułem 767 paragraf 1 K.P.C. wnoszę skargę na decyzję komornika na obciążenie mnie kosztami egzekucji oraz wnoszę o:

1. Obciążeniem powoda kosztami egzekucji w całości (622,48 zł) i ich natychmiastowy zwrot.
2. Obciążeniem powoda kosztami zastępstwa w egzekucji (150 zł) i ich natychmiastowy zwrot.
3. Obciążeniem powoda kosztami wniesionej zaliczki na poczet postępowania (61,28 zł) i ich natychmiastowy zwrot.
Ponadto wnioskuje o zwrot kosztów (obciążenie nimi powoda), które poniosłem w toku postępowania
4. Koszt prowizji za przelewy egzekucyjne (2 transze po 30 zł, łącznie 60 zł)
5. Koszt opłaty sądowej za wniesienie skargi na postępowanie komornika w związku z obciążeniem mnie kosztami egzekucji i kosztami, które poniósł wierzyciel (100 zł).UZASADNIENIE

W dniu 30.08.2012 roku otrzymałem zestaw pism "doręczenie korespondencji" (zawierające załączniki: 1. "zajęcie wierzytelności" odpis z dnia 08.06.2012, 2. "zawiadomienie o wszczęciu egzekucji" odpis z dnia 08.06.2012, "zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wpłat" pismo z dnia 03.08.2012), z którego dowiedziałem się*o toczonej przeciwko mnie sprawie o sygnaturze akt VI Nc-e xxx/12.

Wszystkie pisma sądowe i komornicze (poza zbiorczym "doręczniem korespondencji") wysyłane były na adres z niejasnych powodów wskazany w pozwie przez Powoda (choć dysponował on właściwym adresem pod którym jestem zameldowany (od 32 lat), mieszkam i prowadzę działalność gospodarczą (od 6 lat) - imie i nazwisko, właściwy adres był umieszczony na wykupionej od LINK4 polisie OC - przedmiot przedawnionej wierzytelności, którą wykupił Powód. - załącznik nr. 4).

W dniu 31.08.2012 roku skierowałem do Sądu Rejnowego Lublin-Zachód w Lublinie, wydział VI Cywilny wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty oraz sprzeciw do nakazu zapłaty powołując się*na art. 118 K.P.C (roszczenie, o które mnie pozwano uległo przedawnieniu w całości w grudniu 2008 roku).
Równolegle z pismami skierowanymi do Sądu, wysłałem listem poleconym do Komornika Wniosek o wstrzymanie działań egzekucyjnych (załącznik nr. 1), załączając pisma, które wysłałam do Sądu. Wniosek ten został wysłany 5 dni po zablokowaniu środków na koncie bankowym, lecz przed fizyczną egzekucją środków z konta bankowego (i doliczeniem 60 zł za prowizję*od przelewu egzekucyjnego). Komornik więc miał świadomość o podjętej przeze mnie obronie, jak i o tym, że Sąd uzna, że bieg terminu do złożenia przysługującego mi środka zaskarżenia od nakazu zapłaty w ogóle nie zaczął biec, wobec czego jakakolwiek egzekucja jest bezzasadna i bezcelowa.
Komornik zignorował tę prośbę i w dniu 12.09.2012 i 14.09.2012 w dwóch transzach powołując się*na KMxxx/12 zwindykował wcześniej zablokowane środki (załącznik nr. 5).

W dniu 25.09.2012 otrzymałem prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, wydział VI Cywilny wraz z orzeczeniem (załącznik nr. 2), w którym Sąd stwierdza skuteczne wniesienie sprzeciwu i stwierdza utratę mocy zapłaty w całości nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności z dnia 30.05.2012 roku.

26.09.2012 roku skierowałem do komornika Sądowego, działającego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie, wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego i obciążenie kosztami Powoda (załącznik nr 3), oraz zwrot całej pobranej kwoty egzekucyjnej wraz z prowizją za przelewy egzekucyjne na wskazane przeze mnie konto bankowe.
Wniosek obciążenia wszystkimi kosztami egzekucji Powoda argumentowałem tym, że Powód dysponując prawidłowym adresem zameldowania/zamieszkania, w pozwie umyślnie wskazał niewłaściwy adres, przez co dopuścił się*nienależytej staranności przy windykowaniu należności, a w konsekwencji przyczynił się*do niedoręczenia pierwotnego nakazu zapłaty (tj. pisma sądowego z dnia 28.02.2012, sygn. akt VI Nc-e xxx/12), na który w przeciągu 14 dni wniósłbym sprzeciw powołując się*na przedawnienie zgodnie z artykułem 118 K.P.C. Wskazując umyślnie nieprawidłowy adres Powód naraził mnie na koszty egzekucyjne, sądowe oraz pozostałe koszty m.in związane z prowadzeniem przeze mnie rejestrowanej korespondencji z organami wykonawczymi.

Jednak Komornik postanowił na wniosek wierzyciela (a nie mój) umorzyć*postępowanie na podstawie art 825 pkt 1 K.P.C. i obciążyć mnie wyżej wymienionymi kosztami.

Proszę Sąd o rozpatrzenie mojej skargi i przychylenie się*do mojego wniosku o obciążenie wszystkimi wynikłymi kosztami Powoda – wierzyciela.

załączniki:
nr. 1: wniosek o wstrzymanie działań komorniczych, wysłany listem poleconym do komornika w dniu 03.09.2012, odebrany wg danych z Poczty Polskiej 06.09.2012.
nr. 2: odpis postanowienia z Sądu Lublin-Zachód z dnia 25.09.2012.
nr. 3: wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego i obciążenie wierzyciela kosztami egzekucji, wysłany listem poleconym do komornika 26.09.2012.
nr. 4: kserokopia polisy OC, na podstawie której została wystawiona bez mojej zgody kolejna polisa OC do skradzionego kilka miesięcy wcześniej samochodu (przedmiot „długu”) - widnieje na niej jedyny właściwy adres pod który powinna być kierowana korespondencja.
nr. 5: potwierdzenie przelania egzekucyjnego środków pieniężnych w kwocie 4873,91 tytułem KMxxx/12 oraz prowizji od przelewu.


WNIOSEK O OBCIĄŻENIE KOSZTAMI WIERZYCIELA

wnoszę o:

1. Obciążenie wierzyciela kosztami egzekucji w całości (622,48 zł) i ich natychmiastowy zwrot.
2. Obciążenie wierzyciela kosztami zastępstwa w egzekucji (150 zł) i ich natychmiastowy zwrot.
3. Obciążenie wierzyciela kosztami wniesionej zaliczki na poczet postępowania (61,28 zł) i ich natychmiastowy zwrot.
Ponadto wnioskuje o zwrot kosztów (obciążenie nimi wierzyciela), które poniosłem w toku postępowania:
4. Koszt prowizji za przelewy egzekucyjne (2 transze po 30 zł, łącznie 60 zł)
5. Koszt opłaty sądowej za wniesienie skargi na postępowanie komornika w związku z obciążeniem mnie kosztami egzekucji i kosztami, które poniósł wierzyciel (100 zł).


UZASADNIENIE

Zgodnie z artykułem 770 K.P.C "Dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji.", jednakże egzekucja skierowana przeciwko mnie była NIECELOWA.
W sprawie sygn. akt VI Nc-e xxx/12 nie doręczono mi prawidłowo odpisu nakazu zapłaty. Cała korespondencja była wysyłana na adres, pod którym nie przebywałem, tym samym (co wykazał Sąd w postanowieniu z dnia 12.09.2012), nie miało miejsce skuteczne doręczenie korespondencji (ani skuteczne doręczenie korespondencji w trybie zastępczym zgodnie z art. 139 p.1 K.P.C). W związku z powyższym bieg terminu do złożenia przysługującego mi środka zaskarżenia nie zaczął biec. W odpowiedzi na mój sprzeciw do nakazu zapłaty - Sąd w tym samym postanowieniu stwierdził skuteczne wniesienie sprzeciwu i utratę mocy nakazu zapłaty w całości. Tym samym egzekucja KM xxx/12 od początku była bezzasadna i bezcelowa - ponieważ zgodnie z literą prawa i z treścią tytułu wykonawczego - nie mogłem być pozbawiony możliwości obrony swoich praw (podniesienie art. 11 w toku postępowania egzekucyjnego.

W związku z tym, iż Powód od początku dysponując prawidłowym adresem pod jaki powinna być do mnie kierowana korespondencja (imie i nazwisko, właściwy adres był również umieszczony na wykupionej od LINK4 polisie OC - przedmiot przedawnionej wierzytelności - Załącznik nr. 1), w pozwie celowo umieścił adres mieszkania, do którego nie miałem dostępu od 2007 roku (mieszkanie służbowe w Warszawie, wynajmowane w latach 2004-2007), przez co dopuścił się nienależytej staranności przy windykowaniu należności, a w konsekwencji przyczynił się do niedoręczenia mi skutecznie sądowej i komorniczej korespondencji, uniemożliwiając mi zabrania stanowiska w skierowanej przeciwko mnie sprawie - wiedząc, że podniosę sprzeciw powołując się na art. 118. Brak staranności i niekompletne dane przekazane Sądowi, skutkowało bezzasadną i bezcelową egzekucją i przyczyniło się*do powstania szeregu kosztów egzekucyjnych wskazanych przez komornika.

W związku z powyższym wnoszę o obciążenie wszystkimi kosztami dotyczącymi sprawy sygn. akt VI Nc-e xxx/12 powoda - Presco Investments S.á r.l. z siedzibą w Luxemburgu, Wojska Polskiego 49B, 64-920 Piła; reprezentowanego przez pełnomocnika Mieczysława Stankiewicza, radcę prawnego do reprezentowania Presco Investments S.á r.l. przed sądami wszelkiej instancji oraz w postępowaniach egzekucyjnych.
monalisa1 jest off-line  
25-12-2012, 11:07  
monalisa1
Użytkownik
 
Posty: 69
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

I odpowiedź Sądu w Poznaniu na wniesioną skargę:

Sąd postanawia:
1. zmienić postępowanie komornika w zakresie pkt 2 i 3, w ten sposób że ustanowionymi kosztami postępowania egzekucyjnymi obciążyć w całości wierzyciela.
2. zasądzić od wierzyciela na rzecz dłużnika kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania skargowego.

Uzasadnienie:

Dłużnik wniósł skargę*na czynności komornika, tj. na postanowienie w którym komornik ustalonymi kosztami postępowania egzekucyjnego obciążył w całości dłużnika, podnosząc iż uczynił to bezzasadnie albowiem w toku postępowania nakaz zapłaty w oparciu o ktory toczyła się*egzekucja utracił moc. Komornik wniósł oddalenie skargi jako niezasadnej.

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

(początek jest o tym gdzie, w jakim terminie wnosi się*skargę)
Dłużnik w skardze domagał się obciążenia wierzyciela kosztami postępowania, z uwagi na utratę*mocy tytułu wykonawczego, na podstawie którego toczyła się egzekucja. Opierając się*na zasadzie ponoszenia kosztów postępowania określonego w art 770 k.p.c. należy wskazać, iż w niniejszej sprawie, wierzyciel wszczął postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego, który w czasie prowadzenia postępowania został wyeliminowany z obrotu prawnego. Wobec tego należy stwierdzić, iż wszczęta na podstawie takiego tytułu wykonawczego egzekucja nie realizowała celu postępowania egzekucyjnego, bowiem nie zmierzała w efekcie do zaspokojenia wierzyciela. Podkreślić, przy tym należy. że wszczynając egzekucję wierzyciel ponosi odpowiedzialność za celowość i zasadność jej prowadzenia, obojętna dla tej oceny jest przy tym wiedza wierzyciela o prawidłowości wydanego mu tytułu wykonawczego. W tej sytuacji dłużnik nie ponosi winy za wszczęcie na podstawie dotychczasowego tytułu wykonawczego egzekucji, gdyż w efekcie jego braku, egzekucja wobec jej osoby była w ogóle nie możliwa. Wydaje się*być słuszne stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone na tle art. 49 ust. 4 ukse, wedle którego to sąd rozpatrujący skargę na postanowienie komornika o ustaleniu kosztów postępowania egzekucyjnego uprawniony jest do badania zasadności wszczęcia egzekucji i przyczyn jej umorzenia, a przy jej umorzeniu na podstawie art 825 pkt 2 kpc - do oceny czy doszło do tego z przyczyn leżących po stronie wierzyciela (z uzasadnienia uchwały z 4.08.2005, III CZP 51/05 OSN 2006/7-8/115.
Należy zatem wnioskować, iż decydujące znaczenie dla oceny celowości wszczęcia i przeprowadzenia egzekucji ma stan istniejący w chwili ustalania kosztów postępowania egzekucyjnego, bowiem dopiero w tym momencie jest możliwe uwzględnienie wszystkich ujawnionych w tym postępowaniu okoliczności. Art. 49 ust 4 ukse jako przesłankę obciążenia wierzyciela opłatą stosunkową ustanawia nie dopuszczalność bądź legalność postępowania egzekucyjnego, A JEDYNIE JEGO CELOWOŚĆ. Zatem jeśli przyjmiemy, że głównym celem egzekucji jest zaspokojenie wierzyciela poprzez skuteczną realizację tytułu wykonawczego - spełnienie świadczenia, to nie sposób uznać, iż celowi temu odpowiadałoby wszczęcie i kontynuowanie postępowania egzekucyjnego na podstawie nakazu zapłaty, który na sposób wniesienia sprzeciwy utracił moc. Celem bowiem egzekucji jest urzeczywistnienie skonkretyzowanej normy prawa materialnego (spełnienie świadczenia) za pomocą przewidzianych w ustawie, gdy dłużnik nie podda się*dobrowolnie wykonaniu ustalonego zobowiązania. Nie sposób przyjąć aby celowi odpowiadało wszczęcie i kontynuowanie egzekucji na podstawie nakazu zapłaty który nie jest prawomocny i nie sanowi tym samym tytułu egzekucyjnego (art. 777 par 1 punkt 1 kpc w zw. z art. 504 par 2 kpc), a jedynie został błędnie opatrzony klauzulą wykonalności. W takiej sytuacji nie występuje skonkretyzowana prawomocnym orzeczeniem norma prawa materialnego; bezzasadne jest również założenie, że opisane działanie można traktować jako prowadzące do przymusowego zaspokojenia wierzyciela (nie istnieje tytuł egzekucyjny, który definitywnie rozstrzygałby spór pomiędzy nim a dłużnikiem; podobne stanowisko wyraził Sąd Okręgowy w Poznaniu w postanowieniu dnia 1 grudnia 2009 roku, w sprawie XV Cz 1538.09).
Komornik w istocie, dysponując na moment podejmowania czynności egzekucyjnych tytułem wykonawczym, ma obowiązek realizować żądanie wierzyciela wskazane w treści wniosku. Komornik nie jest natomiast uprawniony, jak domagał się*tego skarżący =, do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym (art 804 kcp). Niemniej mając na uwadze powyższe okoliczności związane z utratą mocy tytułu wykonawczego, sąd uznał iż dłużnik, nie powinien ponosić kosztów tego postępowania, tym bardziej iż taką wolę wyraził wierzyciel we wniosku z dnia 13.09.2012 roku, o umorzenie postępowania, podając przyczynę*tej decyzji i wnosząc o nie obciążenie kosztami egzekucji (k. 7 akt KM xxxxx/12). Na marginesie sąd wskazuje, iż w toku postępowania skargowego, które służy ocenie legalności podejmowanych przez komornika działań, sąd nie może orzec o obowiązku wzajemnych rozliczeń pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem, czy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego. Orzeczenie sądu podjęte w trybie art. 767 kpc sprawdza się*wyłącznie do oceny prawidłowości podjętych przez komornika czynności.
O kosztach postępowania sąd orzekł na podstawie art 98 par 1 kc w zw. z art. 13 par 2 kpc mając na uwadze wynik postępowania. Na orzeczone koszty postępowania skargowego, które wierzyciel winien zwrócić dłużnikowi, złożyła się*opłata od skargi w kwocie 100 zł (art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy o kosztach sądowych w prawach cywilnych).
monalisa1 jest off-line  
25-12-2012, 11:18  
monalisa1
Użytkownik
 
Posty: 69
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

Z tego, co wyczytałam powyżej - Presco wysyłając wniosek do komornika o umorzenie postępowania z automatu wnosi o nie obciążanie dłużnika kosztami egzekucyjnymi (pewnie wykluczając również siebie). Wobec tego to komornik sam ustanawia "winnego" poniesionego przez niego kosztów "poszukiwania majątku" i poświęconego czasu - i obciąża sobie nimi pozwanego ("słusznie czy niesłusznie - nie ważne").

Tak czy inaczej
mi udało się*odzyskać kwotę przelaną do Presco, a teraz (na piśmie) pozostale koszty, które zostały mi zabrane z konta na poczet "prac" komornika.

Mam pytanie - co teraz?
Sąd postanowił "zmienić postanowienie komornika i obciążyć kosztami wierzyciela" oraz "zasądzić od wierzyciela zwrot dłużnikowi 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania skargowego".

Czy to będzie egzekował od Presco komornik? Czy może ja powinnam wezwać komornika do zwrotu kosztów egzekucyjnych, a Presco wezwać do zwrotu 100 zł, czy też od razu Presco o całość?
A może nikogo nie wzywać, tylko czekać?
monalisa1 jest off-line  
25-12-2012, 13:22  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.851
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

Cytat:
Napisał/a monalisa1 Zobacz post
wszczynając egzekucję wierzyciel ponosi odpowiedzialność za celowość i zasadność jej prowadzenia, obojętna dla tej oceny jest przy tym wiedza wierzyciela o prawidłowości wydanego mu tytułu wykonawczego.
Mnie to zupełne przekonuje, bo przecież tak jest i tyle.

Cytat:
Napisał/a monalisa1 Zobacz post
a teraz (na piśmie) pozostale koszty, które zostały mi zabrane z konta na poczet "prac" komornika.
Mam pytanie - co teraz?
Tutaj od pkt. 6-tego :
http://forumprawne.org/komornik-post...ml#post1870791Ps
Cytat:
Napisał/a monalisa1 Zobacz post
Sądu w Poznaniu
W Poznaniu sąd trzy SR.
Bedek jest off-line  
25-12-2012, 13:58  
monalisa1
Użytkownik
 
Posty: 69
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce, wydział II Cywilny
monalisa1 jest off-line  
25-12-2012, 17:33  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.469
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

Bardzo dobre postanowienie sądu.
Widać, że sąd ma dobrych asystentów, więc orzeczenie jest w całości zgodne z prawem.

Po pierwsze oczywistym jest, że egzekucja nie była celowa w świetle przywrócenia terminu do złożenia sprzeciwu.

Po drugie oczywiste jest, że sąd w post. skargowym nie może nakazać zwrotu wszelkich kosztów, jakie poniósł dłużnik w związku z egzekucją. Do tego konieczny jest odrębny proces.
rafal_26 jest off-line  
25-12-2012, 21:11  
monalisa1
Użytkownik
 
Posty: 69
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

Rafał - czy z tego co pisze Sąd - rozumiem, że odsyskam po wzewaniu Presco do zwrotu:

1. koszty egzekucji w całości (622,48 zł)
2. koszty zastępstwa w egzekucji (150 zł)
3. koszty skargi (100 zł)

nie odzyskam (chyba, że odrębnym procesem)
- 2x30 zł - transze za przelane przelewy egzekucyjne
- 61,28 zł - koszt wniesionej zaliczki do e-sądu na poczet postępowania (61,2
- opłaty na znaczki - korespondencja polecona z e-sądem, sądem, komornikiem, wezwania Presco do zapłaty - pewnie kolejne 30 zł by się*uzbierało.

czyli 150 zł (które jestem w stanie już odpuścić) - ale resztę 877,48 rozumiem powinnam otrzymać już bez problemu i kolejnych procesów?
monalisa1 jest off-line  
26-12-2012, 08:24  
rafal_26
Przyjaciel forum
 
Posty: 16.469
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

Rozumiem, że komornik już pobrał te kwoty?
rafal_26 jest off-line  
26-12-2012, 10:25  
monalisa1
Użytkownik
 
Posty: 69
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

Komornik:
1. założył blokadę na konto 30.08 na kwotę prawie 5000 zł
2. po 2 tygodniach w dwóch transzach przelał na swoje konto całą zablokowaną kwotę
3. po 4 dniach po przelaniu zablokowanych środków przyszło postanowienie na wniosek wierzyciela o umorzeniu postępowania, w którym komornik postanowił:
- umorzyć postępowanie egzekucyjne
- ustalić*koszty postępowania na łączną*kwotę*622,48 i obciążyć nimi nas
- ustalić*koszt zastępstwa adwokackiego Presco w postępowaniu egzekucyjnym na kwotę*150 zł i obciążyć nimi nas
Komornik stwierdził również, że przekazał wierzycielowi 4252,71 (w tym przyznany koszt zastępstwa 150 zl i wniesioną przez presco zaliczkę 61,28 zł).
Oraz, że koszty egzekucyjne które wyliczył do kwoty 622,48 zostały zapłacone przez dłużnika (czyli ściągnął sobie tą kwotę z pobranych z naszego konta prawie 5tys, a resztę wysłał do Presco).
Po miesiącu od jego postanowienia w koncu wysłałam do presco wezwanie do zwrotu kwoty ustanowionej przez komornika - oddali nam 4041,43.

Czyli u Presco fizycznie zostało 150 + 61,28, a u Komornika 622,48.

Więc skoro Sąd przedwczorajszym postanowieniem zmienił postanowienie komornika i nakazał obciążyć kosztami egzekucji (622,4 oraz kosztami zastępstwa (150 zł) oraz kosztem wniesionej przeze mnie skargi na komornika (100 zł) wierzyciela - to muszę wezwać Presco odrazu o całą kwotę? Czy Presco o 250, a komornika o 622,48 - a komornik sam będzie od presco ściągał to co ustanowił sąd?
monalisa1 jest off-line  
26-12-2012, 12:02  
Bedek
Ekspert
 
Bedek na Forum Prawnym
 
Posty: 10.851
Domyślnie RE: Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. II

Cytat:
Napisał/a monalisa1 Zobacz post
muszę wezwać Presco odrazu o całą kwotę?
...
Cytat:
Napisał/a Bedek Zobacz post
Bedek jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Dług na allegro , sprawa w firmie windykacyjnej Intrum Justitia (odpowiedzi: 25) Witam Otóż moja prowizja za sprzedaż sprzętu na allegro wynosi 38,75 gr , list od allegro dostałem około 20 lipca , zlekceważyłem to , potem dali mi...
§ Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l., INTRUM JUSTITIA lub innej FW cz. III (odpowiedzi: 999) ________________ Niniejszym otwieram III część wątku o problemach z firmami windykacyjnymi ________________ wezwanie w charakterze strony.A...
§ Presco Investments s.a.r.l (odpowiedzi: 2) Witam, W styczniu tego roku komornik zajal mi konto z tytulu dlugu wobec wierzyciela firmy Presco Investments s.a.r.l. Po telefonie do firmy...
§ Dług w firmie PRESCO INVESTMENTS s.a.r.l. czy przedawniony?? (odpowiedzi: 997) Witam, mam wielki problem w dniu 13.02.2010 dostałem sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie długu wobec firmy Presco.Sprawa...
§ Presco Investments S.á r.l. (odpowiedzi: 1) Prosze o pomoc!Co mam odpisac?Mo im zdaniem sprawa jest przedawniona!Jak to sformulowac zeby dobrze wygladalo! N A K A Z Z A P Ł A T Y W...
§ Presco Investments???!!! (odpowiedzi: 1) Witam wszystkich, Prosze o pomoc w sprawie pisma ktore otrzymalem od komornika gdzie wierzycielem jest juz znana z forum firma Presco....


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.