*** windykacja - Forum Prawne

 

*** windykacja

Witam dostałem takiego e-maila dodam że płatności dokonałem za pomocą karty *** który po zakupie jest automatycznie zniszczona, czy mogę się spodziewać z tego konsekwencji czy tylko tak straszą? Miał ktoś styczność? *** Zawsze należy ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Windykacja


Odpowiedz
 
05-04-2022, 11:05  
woody1991
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie *** windykacja

Witam dostałem takiego e-maila dodam że płatności dokonałem za pomocą karty *** który po zakupie jest automatycznie zniszczona, czy mogę się spodziewać z tego konsekwencji czy tylko tak straszą? Miał ktoś styczność?
*** Zawsze należy podać numer sprawy zamieszczony w niniejszej wiadomości.be2
Przypomnienie o płatności

Twoja subskrypcja na ***
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z podaniem przypisanego numeru referencyjnego na adres ***. Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO (Rozporządzenie (UE) 2016/679), wiadomości muszą poochodzić z tego samego adresu e-mail, który jest zarejestrowany w serwisie ***
Dnia 09.03.2022 Twój 1 miesiąc abonament Konta Premium, zakupiony na stronie*** w dniu 09.02.2022 przy użyciu adresu e-mail: *** został automatycznie przedłużony.

Przedłużenie nastąpiło zgodnie z naszym Regulaminem, którego akceptacja została przez Ciebie potwierdzona.

Zakupiony produkt: 1- miesiąc Członkostwo Premium
Metoda płatności: CreditCard VISA

Pobranie należności za abonament z Twojego konta w dniu 09.03.2022 nie powiodło się.

Obecnie, jesteś nam winien/winna zaległą opłatę abonamentową w kwocie PLN 199,50 plus dodatkowe koszty w wysokości PLN 52,00.

Całkowita należność wynosi PLN 251,50.

Zapłać teraz


Prosimy o wpłatę PLN 251,50 w ciągu 7 dni najpóźniej do dnia 11.04.2022 poprzez serwis PayPal przy użyciu funkcji wysyłania pieniędzy.

Prosimy o wpłatę PLN 251,50 w ciągu 7 dni najpóźniej do dnia 11.04.2022.

Możesz dokonać płatności przelewem bankowym, na konto:

Właściciel konta:
IBAN:
BIC/Swift-Code:
Nazwa banku:
Kwota:
Tytułem:
Adres banku:


***
Terminowa płatność to jedyny sposób na uniknięcie poniesienia dalszych kosztów.

Po otrzymaniu płatności, sprawa zostanie zamknięta i nie będzie dalszych wezwań do zapłaty. Automatyczne przedłużanie Twojego abonamentu zostanie zatrzymane. Będziesz mógł/mogła korzystać z Konta Premium do końca trwania okresu abonamentu lub usunąć konto.

Więcej informacji znajdziesz poniżej..

**************************************
Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie.
Prosimy na nią nie odpowiadać, ponieważ adres e-mail został skonfigurowany jedynie do wysyłania, a nie otrzymywania wiadomości.
Dane kontaktowe znajdziesz w zakładce "Pomoc".
**************************************
Z poważaniem,

***

**************************************
***

2. Jesteś posiadaczem naszego abonamentu
Podczas zakupu Konta Premium, Klienci informowani są o tym, że umowa podlega automatycznemu przedłużeniu o wybrany okres abonamentu (np. 3, 6 lub 12 miesięcy) w ustalonej cenie, płatnej z góry. Informacja dotycząca przedłużania abonamentu oraz prawa do rezygnacji, znajduje się również w Regulaminie serwisu, którego akceptacja została przez Ciebie potwierdzona. Umowa z nami została zawarta.

3. Umowa jest wiążąca
Umowy zawarte przez internet, uważa się za prawomocne, w taki sam sposób jak umowy zawarte osobiście, których obie strony złożyły wzajemne oświadczenie woli. Poprzez wpisanie swoich danych do płatności oraz kliknięcie w przycisk potwierdzający dokonanie opłaty, umowa z nami zostaje zawarta, a warunki naszego Regulaminu zaakceptowane.

4. Brak konieczności wystawiania faktury
Umowa zawarta została przez internet, co potwierdzone zostało w wysłanej wiadomości e-mail. Podczas procesu płatności, Klient zezwala na obciążanie swojej karty kredytowej. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny/odpowiedzialna za zapewnienie możliwości pobrania należnej kwoty. Wystawienie oddzielnego rachunku, nie jest dla nas konieczne.

5. Opłata abonamentowa
Opłata abonamentowa jest należna w momencie zakupu i płatna jednorazowo, bądź w ratach. W momencie dokonywania zakupu, Klienci informowani są o tym, że opłata za abonament jest płatna z góry, co potwierdziłeś/potwierdziłaś przez kliknięcie myszką. Płatność jest przetwarzana automatycznie w chwili zawarcia umowy i nie może być zatrzymana, nawet poprzez natychmiastowe odwołanie. Prosimy pamiętać, że płatność elektroniczna może potrwać kilka dni, zanim zostanie przetworzona i zapisana na rachunku odbiorcy. Jednakże, nie oznacza to, że została zainicjowana w dniu wskazanym na Twoim koncie.

6. Automatyczne odnowienie
Konto Premium to automatycznie odnawiana subskrypcja. Okres opłaconego przez Klienta abonamentu jest przedłużany z automatu. Opłata abonamentowa jest należna na początku każdego okresu i płatna jednorazowo. Zgodziłeś/zgodziłaś się z tym, zarówno poprzez akceptację naszego Regulaminu podzcas rejestracji, jak i w momencie zakupu Konta Premium. Prosimy pamiętać, że wszelkie promocje mają zastosowanie jedynie do pierwszego okresu subskrypcji. Przy zakupie Członkostwa Premium, nasi Klienci informowani są również o tym, że kolejne odnowienia będą opłacane w pełnej, stałej kwocie.

7. Rezygnacja
Abonament można wypowiedzieć w każdym momencie. Okres w jakim najpóźniej należy złożyć rezygnację, uzgodniony został w momencie dokonywania zakupu i dotyczy okresu przed zakończeniem bieżącej subskrypcji. Wypowiedzenie staje się skuteczne, z końcem bieżącego okresu abonamentu, z zastrzeżeniem zachowania wymaganego terminu.

8. Wniosek i rezygnacja
Nasi Klienci zawsze otrzymują potwierdzenie rezygnacji po jej przedłożeniu. Na potwierdzeniu tym, wskazana jest również data zakończenia subskrypcji. Jeśli uważasz, że otrzymałeś/otrzymałaś niniejsze przypomnienie mimo terminowego wypowiedzenia umowy, prosimy sprawdzić czy otrzymałeś/otrzymałaś potwierdzenie rezygnacji oraz czy żądanie zapłaty odnosi się do okresu po potwierdzonej dacie wygaśnięcia Konta Premium. Jeśli tak, prosimy przesłać do nas kopię potwierdzenia Twojej rezygnacji na adres: *** Zawsze należy podać numer sprawy zamieszczony w niniejszej wiadomości.

9. Wniosek i odstąpienie od umowy
Odstępując od umowy, należy zastosować odpowiednią formę i zachować wyznaczony termin. O procedurze odstąpienia od umowy, Klienci informowani są zarówno w naszym Regulaminie oraz w momencie rejestracji do serwisu. Z prawa do odstąpienia od umowy można skorzystać w określonym czasie. Po tym terminie, odstąpienie nie jest już możliwe. Prosimy pamiętać, że dokonanie obciążenia zwrotnego, nie może ani zastąpić, ani też być uznane jako ważne odstąpienie. Zawsze odpowiadamy naszym Klientom na ich żądanie odstąpienia od umowy, akceptując je lub w stosownych przypadkach odrzucając oraz informujemy ich o kolejnych krokach. Nasi Klienci po odstąpieniu zobowiązani są czekać na realizację refundacji, nie są zaś uprawnieni do przeprowadzenia obciążenia zwrotnego. Jeśli korzystano z usługi, kompensata może zostać zatrzymana. W przypadku przeprowadzenia obciążenia zwrotnego, jesteś zobligowany/zobligowana do poniesienia dodatkowych kosztów. Jeśli usługa Konta Premium została użyta, zobowiązany/zobowiązana jesteś także do zwrotu otrzymanej kompensaty. Jeśli uważasz, że niniejsze przypomnienie zostało wysłane przez pomyłkę, w związku z przesłanym przez nas wcześniej potwierdzeniem Twojego odstąpienie od umowy, prosimy wysłać do nas kopię tego potwierdzenia na adres: ***. Zawsze należy podać numer sprawy zamieszczony powyżej. Prosimy również sprawdzić, czy nie dokonałeś/dokonałaś obciążenia zwrotnego pomimo otrzymania refundacji. Jeśli tak, Twoje konto zasilone zostanie dwukrotnie, a nasze roszczenia będą uzasadnione.

10. Wniosek i nadużycie danych płatności
Niekiedy, dane płatności mogą zostać użyte do zakupu produktów online. Jednakże, chcielibyśmy podkreślić, że nigdy nie odnotowaliśmy ani jednego przypadku, w którym domniemany oszust uzyskałby dostęp zarówno do osobistych danych poczty e-mail, jak i danych płatności osoby trzeciej. Dlatego też, zakładamy, że właściciel zarejestrowanego adresu e-mail, założył profil i dokonał zakupu Konta Premium. Jeśli nadal uważasz, że padłeś/padłaś ofiarą oszustwa, prosimy zgłosić sprawę odpowiednim organom. Wspomożemy każde dochodzenie, poprzez dostarczenie, na żądanie policji, zarejestrowanych danych, jak adres IP, adres i dane do płatności, zapisane wiadomości oraz załadowane zdjęcia. W przypadku jednoznacznych dowodów nadużycia danych płatności, process windykacji zostanie zatrzymany. Ponadto, wniesiemy zarzuty przeciwko odpowiedzialnej osobie oraz będziemy dochodzić naszych roszczeń. Należy pamiętać, że sam raport policyjny nie wystarczy by zatrzymać proces windykacji.

11. Zatrzymanie procesu windykacji / Płatność
Jak tylko otrzymamy należną płatność, proces windykacji będzie mógł zostać zatrzymany. Sposób płatności wskazany został w niniejszym przypomnieniu o płatności. Prosimy pamiętać, że transakcja może potrwać do trzech dni, zanim zostanie zaksięgowana na koncie odbiorcy. W wyjątkowych przypadkach, nasza zewnętrzna firma windykacyjna może zezwolić na uiszczenie opłaty w ratach. Będzie się to jednak wiązało z dodatkowymi opłatami i odsetkami.
Ze względów administracyjnych, *** nie może zaakceptować płatności w ratach.

12. Proces windykacji
Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w określonym terminie, sprawa zostanie automatycznie skierowana do naszej zewnętrznej firmy windykacyjnej, co będzie się wiązało z większymi kosztami i dalszymi konsekwencjami. Jeśli to konieczne, możesz umówić się z firmą windykacyjną na spłatę zadłużenia w ratach. Należy pamiętać, że w przypadku przekazania sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej, instytucje kredytowe (***) zostaną poinformowane o tym fakcie, co może wpłynąć na Twoją zdolność kredytową. W przypadku braku uregulowania płatności z firmą windykacyjną, wydany zostanie sądowy nakaz w celu odzyskania długu. Koszty poniesione w związku z niniejszym procesem, spoczywają wyłącznie na dłużniku.


moderacja
woody1991 jest off-line  
05-04-2022, 11:33  
tomBombadil
Stały bywalec
 
Posty: 498
Domyślnie re: *** windykacja

Rozumiem, że posiadasz potwierdzenie płatności?
Jeżeli tak, to wyślij na adres e-mail nadawcy wiadomość o uiszczeniu żądanej kwoty wraz z potwierdzeniem płatności.
tomBombadil jest off-line  
05-04-2022, 11:35  
woody1991
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie re: *** windykacja

W sensie było to tak że zapłaciłem za pierwszy miesiąc za pomocą wirtualnej karty *** która po zakupie zostanie niszczona, potem nie korzystałem. Grożą mi jakieś konsekwencje?
woody1991 jest off-line  
05-04-2022, 11:38  
tomBombadil
Stały bywalec
 
Posty: 498
Domyślnie re: *** windykacja

Czyli innymi słowy zawarłeś umowę na określone usługi płatne miesięcznie za pomocą wirtualnej karty, która uległa zniszczeniu, więc nie było możliwości z niej korzystać za następne okresy rozliczeniowe?
tomBombadil jest off-line  
05-04-2022, 11:41  
woody1991
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie re: *** windykacja

Tak dokładnie i wysłali mi dzisiaj tego e-maila odnośnie płatności że zalegam, dodam że nie mają mojego adresu zamieszkania jak i nazwiska
woody1991 jest off-line  
05-04-2022, 11:47  
tomBombadil
Stały bywalec
 
Posty: 498
Domyślnie re: *** windykacja

Skoro zawarłeś z nimi umowę i zobowiązałeś się płacić co miesiąc, to powinieneś to zrobić.
Masz podane alternatywne metody płatności, w tym PayPal i zwykły przelew bankowy.
W przeciwnym razie możesz spodziewać się dochodzenia roszczeń przez wierzyciela na drodze sądowej.
tomBombadil jest off-line  
05-04-2022, 11:49  
woody1991
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie re: *** windykacja

Na jakiej podstawie znajdą mnie? Ja zawarłem płatność na jeden miesiąc tylko a nie na ciągłość
woody1991 jest off-line  
05-04-2022, 18:17  
Lovor
Stały bywalec
 
Posty: 661
Domyślnie RE: *** windykacja

Z tego co wynika z regulaminu, to zawarłeś umowę na dłuższy czas i warunki wypowiedzenia też są znane.
Lovor jest off-line  
05-04-2022, 22:19  
woody1991
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: *** windykacja

Odkopalem taki sam problem 2 lata temu i tak jak myslalem najlepiej to olac
https://forumprawne.org/nowe-technol...-randkowy.html
woody1991 jest off-line  
16-10-2022, 17:41  
JanPaweł
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: *** windykacja

Cytat:
Napisał/a woody1991 Zobacz post
Witam dostałem takiego e-maila dodam że płatności dokonałem za pomocą karty *** który po zakupie jest automatycznie zniszczona, czy mogę się spodziewać z tego konsekwencji czy tylko tak straszą? Miał ktoś styczność?
*** Zawsze należy podać numer sprawy zamieszczony w niniejszej wiadomości.be2
Przypomnienie o płatności

Twoja subskrypcja na ***
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z podaniem przypisanego numeru referencyjnego na adres ***. Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO (Rozporządzenie (UE) 2016/679), wiadomości muszą poochodzić z tego samego adresu e-mail, który jest zarejestrowany w serwisie ***
Dnia 09.03.2022 Twój 1 miesiąc abonament Konta Premium, zakupiony na stronie*** w dniu 09.02.2022 przy użyciu adresu e-mail: *** został automatycznie przedłużony.

Przedłużenie nastąpiło zgodnie z naszym Regulaminem, którego akceptacja została przez Ciebie potwierdzona.

Zakupiony produkt: 1- miesiąc Członkostwo Premium
Metoda płatności: CreditCard VISA

Pobranie należności za abonament z Twojego konta w dniu 09.03.2022 nie powiodło się.

Obecnie, jesteś nam winien/winna zaległą opłatę abonamentową w kwocie PLN 199,50 plus dodatkowe koszty w wysokości PLN 52,00.

Całkowita należność wynosi PLN 251,50.

Zapłać teraz


Prosimy o wpłatę PLN 251,50 w ciągu 7 dni najpóźniej do dnia 11.04.2022 poprzez serwis PayPal przy użyciu funkcji wysyłania pieniędzy.

Prosimy o wpłatę PLN 251,50 w ciągu 7 dni najpóźniej do dnia 11.04.2022.

Możesz dokonać płatności przelewem bankowym, na konto:

Właściciel konta:
IBAN:
BIC/Swift-Code:
Nazwa banku:
Kwota:
Tytułem:
Adres banku:


***
Terminowa płatność to jedyny sposób na uniknięcie poniesienia dalszych kosztów.

Po otrzymaniu płatności, sprawa zostanie zamknięta i nie będzie dalszych wezwań do zapłaty. Automatyczne przedłużanie Twojego abonamentu zostanie zatrzymane. Będziesz mógł/mogła korzystać z Konta Premium do końca trwania okresu abonamentu lub usunąć konto.

Więcej informacji znajdziesz poniżej..

**************************************
Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie.
Prosimy na nią nie odpowiadać, ponieważ adres e-mail został skonfigurowany jedynie do wysyłania, a nie otrzymywania wiadomości.
Dane kontaktowe znajdziesz w zakładce "Pomoc".
**************************************
Z poważaniem,

***

**************************************
***

2. Jesteś posiadaczem naszego abonamentu
Podczas zakupu Konta Premium, Klienci informowani są o tym, że umowa podlega automatycznemu przedłużeniu o wybrany okres abonamentu (np. 3, 6 lub 12 miesięcy) w ustalonej cenie, płatnej z góry. Informacja dotycząca przedłużania abonamentu oraz prawa do rezygnacji, znajduje się również w Regulaminie serwisu, którego akceptacja została przez Ciebie potwierdzona. Umowa z nami została zawarta.

3. Umowa jest wiążąca
Umowy zawarte przez internet, uważa się za prawomocne, w taki sam sposób jak umowy zawarte osobiście, których obie strony złożyły wzajemne oświadczenie woli. Poprzez wpisanie swoich danych do płatności oraz kliknięcie w przycisk potwierdzający dokonanie opłaty, umowa z nami zostaje zawarta, a warunki naszego Regulaminu zaakceptowane.

4. Brak konieczności wystawiania faktury
Umowa zawarta została przez internet, co potwierdzone zostało w wysłanej wiadomości e-mail. Podczas procesu płatności, Klient zezwala na obciążanie swojej karty kredytowej. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny/odpowiedzialna za zapewnienie możliwości pobrania należnej kwoty. Wystawienie oddzielnego rachunku, nie jest dla nas konieczne.

5. Opłata abonamentowa
Opłata abonamentowa jest należna w momencie zakupu i płatna jednorazowo, bądź w ratach. W momencie dokonywania zakupu, Klienci informowani są o tym, że opłata za abonament jest płatna z góry, co potwierdziłeś/potwierdziłaś przez kliknięcie myszką. Płatność jest przetwarzana automatycznie w chwili zawarcia umowy i nie może być zatrzymana, nawet poprzez natychmiastowe odwołanie. Prosimy pamiętać, że płatność elektroniczna może potrwać kilka dni, zanim zostanie przetworzona i zapisana na rachunku odbiorcy. Jednakże, nie oznacza to, że została zainicjowana w dniu wskazanym na Twoim koncie.

6. Automatyczne odnowienie
Konto Premium to automatycznie odnawiana subskrypcja. Okres opłaconego przez Klienta abonamentu jest przedłużany z automatu. Opłata abonamentowa jest należna na początku każdego okresu i płatna jednorazowo. Zgodziłeś/zgodziłaś się z tym, zarówno poprzez akceptację naszego Regulaminu podzcas rejestracji, jak i w momencie zakupu Konta Premium. Prosimy pamiętać, że wszelkie promocje mają zastosowanie jedynie do pierwszego okresu subskrypcji. Przy zakupie Członkostwa Premium, nasi Klienci informowani są również o tym, że kolejne odnowienia będą opłacane w pełnej, stałej kwocie.

7. Rezygnacja
Abonament można wypowiedzieć w każdym momencie. Okres w jakim najpóźniej należy złożyć rezygnację, uzgodniony został w momencie dokonywania zakupu i dotyczy okresu przed zakończeniem bieżącej subskrypcji. Wypowiedzenie staje się skuteczne, z końcem bieżącego okresu abonamentu, z zastrzeżeniem zachowania wymaganego terminu.

8. Wniosek i rezygnacja
Nasi Klienci zawsze otrzymują potwierdzenie rezygnacji po jej przedłożeniu. Na potwierdzeniu tym, wskazana jest również data zakończenia subskrypcji. Jeśli uważasz, że otrzymałeś/otrzymałaś niniejsze przypomnienie mimo terminowego wypowiedzenia umowy, prosimy sprawdzić czy otrzymałeś/otrzymałaś potwierdzenie rezygnacji oraz czy żądanie zapłaty odnosi się do okresu po potwierdzonej dacie wygaśnięcia Konta Premium. Jeśli tak, prosimy przesłać do nas kopię potwierdzenia Twojej rezygnacji na adres: *** Zawsze należy podać numer sprawy zamieszczony w niniejszej wiadomości.

9. Wniosek i odstąpienie od umowy
Odstępując od umowy, należy zastosować odpowiednią formę i zachować wyznaczony termin. O procedurze odstąpienia od umowy, Klienci informowani są zarówno w naszym Regulaminie oraz w momencie rejestracji do serwisu. Z prawa do odstąpienia od umowy można skorzystać w określonym czasie. Po tym terminie, odstąpienie nie jest już możliwe. Prosimy pamiętać, że dokonanie obciążenia zwrotnego, nie może ani zastąpić, ani też być uznane jako ważne odstąpienie. Zawsze odpowiadamy naszym Klientom na ich żądanie odstąpienia od umowy, akceptując je lub w stosownych przypadkach odrzucając oraz informujemy ich o kolejnych krokach. Nasi Klienci po odstąpieniu zobowiązani są czekać na realizację refundacji, nie są zaś uprawnieni do przeprowadzenia obciążenia zwrotnego. Jeśli korzystano z usługi, kompensata może zostać zatrzymana. W przypadku przeprowadzenia obciążenia zwrotnego, jesteś zobligowany/zobligowana do poniesienia dodatkowych kosztów. Jeśli usługa Konta Premium została użyta, zobowiązany/zobowiązana jesteś także do zwrotu otrzymanej kompensaty. Jeśli uważasz, że niniejsze przypomnienie zostało wysłane przez pomyłkę, w związku z przesłanym przez nas wcześniej potwierdzeniem Twojego odstąpienie od umowy, prosimy wysłać do nas kopię tego potwierdzenia na adres: ***. Zawsze należy podać numer sprawy zamieszczony powyżej. Prosimy również sprawdzić, czy nie dokonałeś/dokonałaś obciążenia zwrotnego pomimo otrzymania refundacji. Jeśli tak, Twoje konto zasilone zostanie dwukrotnie, a nasze roszczenia będą uzasadnione.

10. Wniosek i nadużycie danych płatności
Niekiedy, dane płatności mogą zostać użyte do zakupu produktów online. Jednakże, chcielibyśmy podkreślić, że nigdy nie odnotowaliśmy ani jednego przypadku, w którym domniemany oszust uzyskałby dostęp zarówno do osobistych danych poczty e-mail, jak i danych płatności osoby trzeciej. Dlatego też, zakładamy, że właściciel zarejestrowanego adresu e-mail, założył profil i dokonał zakupu Konta Premium. Jeśli nadal uważasz, że padłeś/padłaś ofiarą oszustwa, prosimy zgłosić sprawę odpowiednim organom. Wspomożemy każde dochodzenie, poprzez dostarczenie, na żądanie policji, zarejestrowanych danych, jak adres IP, adres i dane do płatności, zapisane wiadomości oraz załadowane zdjęcia. W przypadku jednoznacznych dowodów nadużycia danych płatności, process windykacji zostanie zatrzymany. Ponadto, wniesiemy zarzuty przeciwko odpowiedzialnej osobie oraz będziemy dochodzić naszych roszczeń. Należy pamiętać, że sam raport policyjny nie wystarczy by zatrzymać proces windykacji.

11. Zatrzymanie procesu windykacji / Płatność
Jak tylko otrzymamy należną płatność, proces windykacji będzie mógł zostać zatrzymany. Sposób płatności wskazany został w niniejszym przypomnieniu o płatności. Prosimy pamiętać, że transakcja może potrwać do trzech dni, zanim zostanie zaksięgowana na koncie odbiorcy. W wyjątkowych przypadkach, nasza zewnętrzna firma windykacyjna może zezwolić na uiszczenie opłaty w ratach. Będzie się to jednak wiązało z dodatkowymi opłatami i odsetkami.
Ze względów administracyjnych, *** nie może zaakceptować płatności w ratach.

12. Proces windykacji
Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w określonym terminie, sprawa zostanie automatycznie skierowana do naszej zewnętrznej firmy windykacyjnej, co będzie się wiązało z większymi kosztami i dalszymi konsekwencjami. Jeśli to konieczne, możesz umówić się z firmą windykacyjną na spłatę zadłużenia w ratach. Należy pamiętać, że w przypadku przekazania sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej, instytucje kredytowe (***) zostaną poinformowane o tym fakcie, co może wpłynąć na Twoją zdolność kredytową. W przypadku braku uregulowania płatności z firmą windykacyjną, wydany zostanie sądowy nakaz w celu odzyskania długu. Koszty poniesione w związku z niniejszym procesem, spoczywają wyłącznie na dłużniku.


moderacja
Dzień dobry dlaczego wszyscy milczą chyba po to założyliśmy grupę aby odzyskać nasze pieniądze. przesyłam scan jak wygląda nagłówek poczty wysłanej który macie prawo żądać od singels50, oraz fragment maila który oni wysyłają po zapytaniu się o nagłówek. To jest tylko mail który napisali jako odpowiedz na wasze pytanie prawnie bez znaczenia lecz dowód że złamali regulamin w celu korzyści majątkowych.
Nagłówki wiadomości
Date: Thu, 13 Oct 2022 19:54:50 +0200
From: jpkozlowski@op.pl
To: Customer Service <serwisklienta@singles50.pl>
Subject: Re: [Ticket#2022093010017841] Singles50
User-Agent: OnetPoczta
In-Reply-To: <1665683386.489081.086205186@otrs.internal.interda tesa.com>
References: <905327106.7.1664529136598@biz25.live.local> <1665683386.489081.086205186@otrs.internal.interda tesa.com>
Message-ID: <635C0E6D-7D70-41EA-A939-94BA432A71D6@op.pl>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary="----COWP88XUOEFA8A9RB9Q4OVC4QUM76N"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-ONET_PL-MDA-Received: ppn56v.m5r2.onet 2722856

To jest ich mail wysłany do mnie jako odpowiedz.
Potwierdzamy, że wysłaliśmy Ci przypomnienie o zbliżającym się terminie odnowienia Twojego konta Premium w dniu 13.09.2022. W załączniku przesyłamy je ponownie. Prosimy o zapoznanie
Życzymy Ci samych sukcesów na Singles50!
Aby uniknąć przerw w dostępie do naszych usług, Twój Abonament Singles50 zostanie
niedługo atomatycznie przedłużony.

Agnieszka Kowalska
Singles50 Serwis Klien

To jest kłamstwo że wysłano powiadomienie zwykły na kompie napisany mail a nie nagłówek który jako przykład mojego wysłanego do nich powinni przysłać na moją prośbę przesłać do mnie.
Oszukani i pokrzywdzeni zjednoczmy się istnieje prawo które powinno nas chronić nie pozwólmy im dalej nas okradać i niech zwrócą ukradzione pieniądze i należy nam się rekompensata a ona może być kilkakrotnie wyższa niż to co nam ukradli.
Jan
JanPaweł jest off-line  
16-10-2022, 17:44  
JanPaweł
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: *** windykacja

Nie napisałem że ja napisałem to w stosunku do Singles50 ale Be2 to jest ta sama spółka ten sam regulamin i ten sam dyrektor i odpowiedzialność.
JanPaweł jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ windykacja (odpowiedzi: 2) Chciałabym się zapytać czy możliwa jest windykacja długu z Anglii w Polsce? Mój dług wynosi 1700 funtów. Od pięciu lat nie mieszkam już w Anglii....
§ windykacja (odpowiedzi: 7) Witam w dniu 29.04 2003 r zostalem skazany przez sad grzywna w wysokosci 300pln na rzecz fundacji "BwRD" wyrok uprawomocnil sie w 07.05.2003r...
§ windykacja (odpowiedzi: 2) dzisiaj odebrałam telefon z firmy windykacyjnej Intrum Justitia że mam dług w kwocie 320 zł za nieopłacone rachunki za telefon stacjonarny z...
§ Windykacja 30 000zł - sad? e-sad? windykacja? (odpowiedzi: 15) Witam, posiadam umowe na 30 000zł pozyczki z odsetakami. zawarta umowa 2 lata temu. Do dzisaij nie udalo sie odzyskac pieniedzy. zostalo wyslane...
§ windykacja (odpowiedzi: 1) Witam mam pytanie dotyczące pożyczki udzielonej małżeństwu. Pożyczka udzielona została w formie aktu notarialnego pod rygorem egzekucji 777 mój...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.