brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka w KRUS - Forum Prawne

 

brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka w KRUS

mój piecioletni syn nie jest objęty ubezpieczenim zdrowotnym poniewaz nie wypełnilam formularza w KRUS po urodzeniu dziecka.dowiedzialam sie o tym gdy zażadano ode mnie zaswiadczenia u stomatologa.czy bede musiala zaplacic za wizyty syna mimo ze ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Odpowiedz
 
06-02-2010, 13:25  
wiola73
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka w KRUS

mój piecioletni syn nie jest objęty ubezpieczenim zdrowotnym poniewaz nie wypełnilam formularza w KRUS po urodzeniu dziecka.dowiedzialam sie o tym gdy zażadano ode mnie zaswiadczenia u stomatologa.czy bede musiala zaplacic za wizyty syna mimo ze zawsze regularnie placilam skladki?
wiola73 jest off-line  
07-02-2010, 09:24  
attorney
Stały bywalec
 
Posty: 805
Domyślnie RE: brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka w KRUS

Myślę, że generalnie nie, bo wszystkie dzieci do 18-tego roku życia o ile pamiętam mają zapewnioną opiekę zdrowotną za darmo.
attorney jest off-line  
07-02-2010, 10:34  
wiola73
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka w KRUS

podstawowa opieka moze tak ale co ze specjalistami?na zaswiadczenie w krusie musze czekac poza tym nie bedzie ono dzialalo wstecz a pani stomatolog powiedziala ze do wtorku musze dostarczyc zaswiadczenie.w przeciwnym wypadku bede musiala zaplacic za wszystkie wizyty syna a bylo ich sporo.czy moge sie jakos przed tym wybronic?
wiola73 jest off-line  
10-11-2010, 11:44  
htarlov
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka w KRUS

Chciałbym się podzielić stanem prawnym na ten moment (listopad 2010) - jako że zajęło mi trochę czasu znalezienie tych informacji.

W tym wątku dlatego, iż na frazie "zgłoszenie dziecka do uzbezpieczenia zdrowotnego" wyświetla się on wysoko w wyszukiwarce google - chciałbym by tą informację można było łatwo odnaleźć.

Opisałem dokładniej przypadki dla dziecka do 18 roku życia.

Czyli tak:
1) Dla dzieci do 6 miesiąca nie wymagane jest potwierdzenie ubezpieczenia ani zgłoszenie do ubezpieczenia. Takie dziecko jest uprawnione do świadczeń bez tego.

2) Dla dzieci od 6 miesiąca do powstania obowiązku szkolnego (nie przebywającego w różnego rodzaju ośrodkach pomocy/domach dziecka/zakładach poprawczych) wymagane jest jedno z czworga:
1. posiadanie przez dziecko członka rodziny ubezpieczonego (bez potrzeby zgłaszania dziecka) - jeśli w takiej sytuacji placówka wymaga potwierdzenia ubezpieczenia, to wystarczy dowód, że członek bliskiej rodziny (rodzic, dziadek) jest ubezpieczony
2. zgłoszenie do ubezpieczenia przez rodzica lub prawnego opiekuna posiadającego ubezpieczenie
3. zgłoszenie przez ośrodek pomocy społecznej - czyli trzeba zgłosić dziecko do ubezpieczenia albo zgłosić do opieki społecznej fakt ciężkiej sytuacji materialnej, nie posiadania ubezpieczenia i braku możliwości ubezpieczenia siebie lub dziecka. Pomoc społeczna może odmówić (np. jak wywiad społeczny stwierdzi, że osoba nie ma ubezpieczenia, ale ma pieniądze) i wtedy trzeba nawiązać umowę o ubezpieczeniu z NFZ ubezpieczając siebie (i jednocześnie zgłaszając dziecko) lub samo dziecko.

3) Od powstania obowiązku szkolnego aż do 18 roku życia dziecko ubezpiecza szkoła. Podobnie z ośrodkami wyżej nadmienionymi.

4) Potem do 26 roku życia rodzic zgłasza do własnego ubezpieczenia uczące/studiujące dziecko

5) Po 26 roku do ubezpieczenia zgłasza szkoła/uczelnia, jeśli uprawnienie to przysługuje (dokładniejszych informacji trzeba w tekście ustawy szukać)

6) Dorosłego pracującego zgłasza pracodawca, można też samemu nawiązać umowę z NFZ i płacić składki.


W szczególności:
- jeśli dziecko przed obowiązkiem szkolnym ma ubezpieczonego członka rodziny (rodzica / dziadka) - nie trzeba go zgłaszać do ubezpieczenia.
- jeśli dziecko przed obowiązkiem szkolnym nie ma ubezpieczonego członka rodziny to do ubezpieczenia zgłasza opiekun prawny lub pomoc społeczna lub jak ta ostatnia się nie zgodzi - trzeba siebie/dziecko ubezpieczyć i opłacać składki


Podstawa prawna:

Dz.U. 2008 Nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami
Jednolity tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. - fragmenty

Art 66. ust. 1 pkt. 17 Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

Art 66. ust. 1 pkt. 18 Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu

Art 66. ust. 1 pkt. 19 Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w placówkach, o których mowa w pkt 18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 8 pkt 3;

Art. 66 ust. 2:
Status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny będącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 17–20, 26–28, 30 i 33

Art 73. ust. 1 pkt. 1 Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uczniów i słuchaczy, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, powstaje z dniem przyjęcia do szkoły lub zakładu kształcenia nauczycieli, a wygasa z dniem ukończenia szkoły lub zakładu kształcenia nauczycieli albo skreślenia z listy uczniów lub słuchaczy;

Art 73. ust. 1 pkt. 1 Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 18, przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej, powstaje z dniem przyjęcia do placówki albo domu, a wygasa z końcem pobytu w placówce bądź domu;

Art 73. ust. 1 pkt. 1 Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, powstaje z dniem uznania przez ośrodek pomocy społecznej zasadności objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, a wygasa z dniem uznania, że ustała zasadność objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, nie później niż z dniem, w którym dziecko rozpoczyna realizację obowiązku szkolnego; ośrodek pomocy społecznej może odmówić uznania zasadności objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym lub uznać, że ustała konieczność i zasadność objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym dziecka spełniającego przesłanki określone w art. 66 ust. 1 pkt 19, jeżeli na podstawie wywiadu rodzinnego (środowiskowego) stwierdzi, iż warunki materialne opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka umożliwiają jego ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w art. 68;

Art 75. ust. 4 Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 20, zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego odpowiednio szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli, szkoły wyższe, jednostki prowadzące studia doktoranckie, placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej.

Art 66. ust. 5 Dzieci, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 19, zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego ośrodek pomocy społecznej na wniosek opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka albo z własnej inicjatywy.

Art. 68 - mówi o dobrowolnym zgłoszeniu do ubezpieczenia, nawiązuje do art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6 - zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia.

art. 81 ust. 8 pkt 3 - Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17–20, jest kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych

art. 50
1. Świadczeniobiorca ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązany przedstawić:
1) kartę ubezpieczenia zdrowotnego – w przypadku ubezpieczonego;
2) dokument, o którym mowa w art. 54 ust. 1 – w przypadku świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony.
W przypadku stanu nagłego dokument, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedstawiony w innym czasie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania
świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu.
3. Jeżeli przedstawienie dokumentu, o którym mowa w ust. 1, w terminie określonym w ust. 2 nie jest możliwe, dokument ten może być przedstawiony w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
4. W razie nieprzedstawienia dokumentu, o którym mowa w ust. 1, w terminach określonych w ust. 2 i 3, świadczenie zostaje udzielone na koszt świadczeniobiorcy.
5. W razie nieodprowadzenia przez zobowiązanego płatnika przez okres dłuższy niż miesiąc składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubezpieczonego, Fundusz obciąża tego płatnika poniesionymi kosztami udzielonych ubezpieczonemu świadczeń opieki zdrowotnej.
6. Późniejsze niż przewidziane w ust. 2 i 3 przedstawienie dokumentu, o którym mowa w ust. 1, nie może stanowić podstawy odmowy zwolnienia z kosztów, o których mowa w ust. 4, albo ich zwrotu.
7. Opłacenie zaległych składek wraz z odsetkami nie zwalnia z obowiązku pokrycia kosztów udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej.
8. Roszczenia przysługujące na podstawie ust. 4 i 5 ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat od dnia, w którym stały się wymagalne.
9. Przepisów ust. 1–8 nie stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych dzieciom do ukończenia 6. miesiąca życia.
htarlov jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ brak ubezpieczenia zdrowotnego? (odpowiedzi: 1) Witam. Miałam normalne ubezpieczenie w pracy, umowa o pracę. Córka była ubezpieczona przy mnie. Wyjechałam 3 miesiące temu do pracy do UK-...
§ Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego (odpowiedzi: 1) Mam 23 lata, nie studiuję i nie pracuję. Czy rodzice będą mogli zgłosić mnie do swojego ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli podejmę naukę w placówce...
§ Brak ubezpieczenia zdrowotnego ! (odpowiedzi: 6) Witam. Mam problem, jakiś czas temu będąc chory poszedłem do przychodni wcześniej się rejestrując telefonicznie itp. Jednak już u samego okienka...
§ zgloszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego (odpowiedzi: 1) Witam, nasze dziecko konczy wlasnie 2 miesiace. Chcialbym syna ubezpieczyc przez swojego pracodawce. Z tego co sie wlasnie dowiedzialem 1 stycznia...
§ Brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (odpowiedzi: 1) Jako dziecko zostałem zgłoszony do ZUS jako członek rodziny osoby ubezpieczonej. Mój rodzic jest stale tam zatrudniony, więc opłacał składki od tego...
§ Druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (odpowiedzi: 7) Zadałam to pytanie w moim wątku w dziale PG, ale dopatrzyłam teraz, że jest na to oddzielny dział. Czy po rejestracji DG w urzędzie miasta, ZUS...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:59.