Częściowa niezdolność do pracy - Forum Prawne

 

Częściowa niezdolność do pracy 2

Jedna uwaga: Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej nie jest równoznaczna z orzeczeniem o częściowej niezdolności do pracy. Skąd ten pomysł? Jeżeli dostaniesz decyzję odmowną po orzeczeniu lekarza orzecznika/komisji lekarskiej , tam będzie powołana podstawa prawna. ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna

Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna - aktualne tematy:


Zamknięty temat
 
04-09-2011, 18:50  
Morena
Przyjaciel forum
 
Morena na Forum Prawnym
 
Posty: 4.656
Domyślnie RE: Częściowa niezdolność do pracy

Jedna uwaga:
Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej nie jest równoznaczna z orzeczeniem o częściowej niezdolności do pracy. Skąd ten pomysł?


Jeżeli dostaniesz decyzję odmowną po orzeczeniu lekarza orzecznika/komisji lekarskiej , tam będzie powołana podstawa prawna. Póki co to widzę, że sobie gdybamy.
Morena jest off-line  
04-09-2011, 19:09  
headminer
Użytkownik
 
Posty: 75
Domyślnie RE: Częściowa niezdolność do pracy

To nie mój pomysł , ale tak mówi ustawa ,konkretnie art 12 ustawy o FUS. Pierwowzorem obecnej ustawy była jej poprzedniczka ,czyli ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin z dnia 14 grudnia 1982 roku , gdzie w art 23 są (były) zawarte te same definicje pojęć niezdolności do pracy, kropka w kropkę.To samo dotyczy artykułu 13 obecnej ustawy do artykułu 24 poprzedniej ustawy .Proszę mi zatem wytłumaczyć dlaczego obecnie nie stosuje sie tych zasad orzeczniczych , które obowiązywały kilkanaście lat.? Czy wszystkie orzeczenia III grupy inwalidzkiej i renty z tym związane, przyznane osobom z chorobami zawodowymi przed 1998 rokiem były niezgodne z prawem?
headminer jest off-line  
04-09-2011, 20:51  
Morena
Przyjaciel forum
 
Morena na Forum Prawnym
 
Posty: 4.656
Domyślnie RE: Częściowa niezdolność do pracy

Proszę przeczytać jeszcze raz ze zrozumieniem:
Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej nie jest równoznaczna z orzeczeniem o częściowej niezdolności do pracy.

Ma Pan wyjątkową fantazję, jeżeli z art. 12 cyt. wyciągnął Pan takie wnioski.

Art. 12. 1. Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.
2. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.
3. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.


Gdzie tu mowa o decyzji dot.choroby zawodowej ???Cytat:
Napisał/a headminer Zobacz post
Proszę mi zatem wytłumaczyć dlaczego obecnie nie stosuje sie tych zasad orzeczniczych , które obowiązywały kilkanaście lat.?
Pytanie do ustawodawców.

Cytat:
Napisał/a headminer Zobacz post
Czy wszystkie orzeczenia III grupy inwalidzkiej i renty z tym związane, przyznane osobom z chorobami zawodowymi przed 1998 rokiem były niezgodne z prawem?
Były zgodne z ówcześnie obowiązującymi przepisami i jeżeli grupa inwalidzka była przyznana na stałe to orzeczenia są nadal aktualne.


Morena jest off-line  
04-09-2011, 21:29  
headminer
Użytkownik
 
Posty: 75
Domyślnie RE: Częściowa niezdolność do pracy

Ówczesne przepisy jak i obecne stanowią identycznie o orzekaniu o niezdolności do pracy.Różnica polega tylko na tym ,że poprzednią nazwę inwalidztwa zastąpiono niepełnosprawnością , co zresztą nie ma wpływu na sposób orzecznictwa lekarskiego.Jezeli chodzi o stałe renty przyznane na stałe przed 1998 rokiem, to niestety ZUS odbiera , przykładów proszę sobie poszukać w mediach, czy na innych forach internetowych. Nie wypada mi przyjacielowi forum tłumaczyć zasad orzecznictwa rentowego , ale posądzany o fantazję ,nie mam wyboru.skupię się tylko na pojęciu częściowej niezdolności do pracy , gdzie jako przykład niech posłuży górnik z chorobą zawodową pylicą.
Prawidłowe orzecznictwo rentowe w tej kwestii reguluje art. 12 ustawy o FUS ,gdzie punkt 1 brzmi : Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba ,która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Pomijając punkt drugi art. 12, który sprawy nie dotyczy , to problem ZUS tkwi w interpretacji punktu trzeciego tego artykułu. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. Wynika z niego niezbicie ,że prawie każda choroba zawodowa musi skutkować orzeczeniem o minimum ,częściowej niezdolności do pracy. Posłużę się tu właśnie przykładem górnika z pylicą ,żeby dobrze zrozumieć problematykę zagadnienia. Niezdolność do pracy w zawodzie jest oczywista , naruszenie sprawności organizmu nie ma tu znaczenia przy stwierdzonej chorobie zawodowej, dlatego ,że lekarz musi zapobiegać chorobom, a ustawa o zawodzie lekarza (art. 2 ust 1),nie warunkuje zapobiegania chorobom od jej zaawansowania. Analizując dalszy fragment art. 12 ust 1 dochodzimy do :”nie rokuje zdolności do pracy po przekwalifikowaniu”. Rokowania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu ma dokonać lekarz orzecznik. Zadanie nie wykonalne. Pojęcie kwalifikacji bowiem powinno być rozumiane z jednej strony jako przygotowanie zawodowe, które określa rodzaj i poziom ukończenia nauki (ujęcie formalne) ,istnieją tutaj cztery szerokie poziomy kwalifikacji (ISCED 97), z drugiej zaś strony w jego zakres wchodzi także doświadczenie zdobyte w toku zatrudnienia, w tym również wynikające z postępu technicznego i technologicznego, zmiany urządzeń, techniki i zasad pracy (kwalifikacje rzeczywiste). Mając na względzie ,że kwalifikacje rzeczywiste są układem dynamicznym , podlegają ciągłym zmianom na skutek zmian zachodzących w środowisku pracy oraz rozwijania indywidualnych możliwości człowieka, dlatego niemożliwe jest ich definiowanie ,a zwłaszcza ich poziomu ,jak stanowi ust 3 art. 12 ustawy o FUS. Tym bardziej , że art. 13 tejże ustawy będąc w dyspozycji do art. 12 wychodzi poza pojęcie kwalifikacji jeszcze szerzej mówiący o charakterze i rodzaju pracy (praca górnika w szczególnych warunkach). Niewykonalne. Ustawodawca dlatego właśnie celowo wyeksponował art. 12 ust 3 ewidentnie jako przypadek niezdolności do pracy na skutek między innymi chorób zawodowych , gdzie ewidentnie występuje niezdolność do pracy i nie występuje potrzeba określania naruszenia sprawności organizmu .
Nikt obecnie nie chce zauważyć ,że istnieją w ustawie dwa pojęcia częściowej niezdolności do pracy , gdzie w art. 12 ust 1 częściowa niezdolność do pracy służy do orzekania z ogólnego stanu zdrowia, gdzie niezdolność trzeba stwierdzić na podstawie naruszenia sprawności organizmu ,natomiast w art. 12 ust 3 częściowa niezdolność występuje na wskutek np. choroby zawodowej i stopień naruszenia sprawności organizmu tutaj nie ma znaczenia , bo niezdolność wynika z art. 2 ust 1 ustawy o zawodzie lekarza .
Ponadto choroba zawodowa jest pojęciem medyczno-prawnym i w związku z tym już wcześniej odbyło się ustawowe analizowanie naruszenia sprawności organizmu ,czy to przy ocenie trwałego uszczerbku na zdrowiu przez ZUS (art. 11 ust 2 ustawy z dnia 30 października 2002 roku ustawy o zabezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych) czy orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności (art. 4 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), dlatego ponowne orzekanie o stopniu naruszenia organizmu jest bezcelowe, orzeczenia o uszczerbku na zdrowiu i niepełnosprawności są bowiem niepodważalne, podważyć je mogły tylko strony zainteresowane , i to tylko w ustawowym terminie.
Warunkowanie przekwalifikowania jest niemożliwe ze względów podanych wyżej,. Zwraca na to uwagę również art. 13 ust 2 ustawy o FUS ,gdzie orzecznik ma dokonać analizy celowości przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę „możliwość wykonywania dotychczasowej pracy biorąc pod uwagę rodzaj i charakter wykonywanej pracy”.Większość chorób w tym pylice objawiają sie u górników przeważnie pod koniec pracy ,czy po ustaniu stosunku pracy (emerytura),celowość przekwalifikowania zawodowego bezsensowna. Orzecznik ma znaleźć równorzędną pracę nie dość ,że według poziomu posiadanych kwalifikacji to jeszcze w warunkach szczególnych (rodzaj pracy) i w charakterze np., osoby dozoru górniczego , gdzie zakres czynności służbowych przekracza kilka stron maszynopisu. Niewykonalne Dlatego lekarz orzecznik może jedynie decydować w tym przypadku ,niezdolność częściowa lub całkowita. Tutaj dopiero zaawansowanie choroby o tym decyduje. Choroba zawodowa skutkuje na tej podstawie minimum częściową niezdolnością do pracy. Ustawodawca wprowadził autonomiczne pojęcie prawne częściowej niezdolności do pracy w art. 12 ust 3 celowo , aby oddzielić opiniowanie o zdolności do pracy osób między innymi z chorobą zawodową , gdzie uwarunkowania do częściowej niezdolności w ust 1 tegoż artykułu nie dotyczą ,od opiniowania o zdolności do pracy osób ubiegających się o rentę z ogólnego stanu zdrowia.
Lekarze Orzecznicy ZUS przez błędną interpretację i niewłaściwe zastosowanie pojęcia częściowej niezdolności do pracy zaczerpniętą z art. 12 ust 1 próbują bezzasadnie orzekać i negować skutki choroby zawodowej ,już ustawowo zdefiniowane, czy to upośledzenie czynności organizmu nie rokujące poprawy ,czy naruszenie sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy ,.czy w ogóle negować niezdolność do pracy na wskutek choroby zawodowej. O ile lekarz medycyny pracy wydaje orzeczenie o niezdolności do pracy na konkretnym stanowisku pracownikowi z chorobą zawodową ,wskazanym na skierowaniu , to Lekarz Orzecznik ZUS , musi odpowiedzieć na kwestię ,jak choroba zawodowa wpływa na możliwość zatrudnienia według poziomu posiadanych kwalifikacji (bo w trybie art. 12 ust 3 ustawy o FUS był wniosek o rentę ).Czyli orzeczenie lekarza medycyny pracy zawiera się w orzeczeniu lekarzy ZUS. Lekarze orzecznicy, nie interesują się natomiast kwalifikacjami , nie mówiąc już o konkretnych stanowiskach ,które by im odpowiadały. Wykluczają w ogóle możliwość ,że choroba zawodowa może mieć jakikolwiek wpływ na niezdolność do pracy. Tu jest błąd, reszta jest wynikiem niezrozumienia tej zależności. Opiniowanie o ogólnej zdolności do pracy z chorobą zawodową , pylicą , w tym momencie nie jest odpowiedzią na wniosek rentowy. Następuje tutaj jawna manipulacja przez ZUS . To tak samo jakby uczestniczyć w stłuczce samochodem, gdzie potłuczono by reflektory i lampy , pognieciono karoserię, a zgłaszając szkodę firmie ubezpieczeniowej, firma odpowie, że odszkodowanie się nie należy, bo jeździć można. Nie pyta się orzeczników ZUS o możliwość podjęcia pracy z chorobą zawodową , a takie dostaje się orzeczenia i decyzje .Pytanie brzmi następująco :jak choroba zawodowa ,pylica, ma się do możliwości zatrudnienia według poziomu kwalifikacji (czyli w zawodzie górnika) ?
To tak z punktu prawnego szereg nieprawidłowości , z punktu praktycznego natomiast proszę odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: Jak Lekarz Orzecznik ZUS , przy założeniu (mocno lansowanym przez ZUS) , że nie musi być wiążąca dla niego inna opinia lekarska na ten temat, potrafi ustalić stopień naruszenia sprawności organizmu górnika z pylicą ,nie mając ani zdjęć Roentgena , ani nie wykonując podstawowych badań spirometrycznych ?
Próba deprecjonowania skutków choroby zawodowej pylicy u górnika ,pisząc na decyzji odmownej do renty ,że to profilaktyczne przeciwwskazania jest niedopuszczalne ,lekarz ma ustawowy nakaz zapobiegać chorobom.. Nietrafne sformułowanie takie ,choć ma stworzyć pozory minimalnego skutku choroby zawodowej na zdolność do pracy, jest nieadekwatne do art. 229 § 4 Kodeksu Pracy . gdzie pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku i jest pojęciem używanym do profilaktycznych badań lekarskich lekarzy medycyny pracy orzekających według Kodeksu Pracy na podstawie ustawy o służbie medycyny pracy , lekarze orzecznicy używają go więc bezwiednie, ale i bezprawnie. Lekarz nieuprawniony, dokonujący czynności z omawianego zakresu, przekracza swe zawodowe uprawnienia i dopuszcza się wykroczenia z art. 59 Kodeksu wykroczeń, zagrożonego karą grzywny do 5.000 zł. Kontynuując to zagadnienie proszę zwrócić uwagę na tezę Sądu Najwyższego. :„Przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania choćby jednego obowiązku należącego do zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę” brzmi wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 grudnia 1999 r. I PKN 469/99. Obecny ,niepoprawny zresztą, sposób postępowania wobec górnika z pylicą , polegający na przeniesieniu go na inne stanowisko pracy, jest niezgodny z prawem. Przeniesienie bowiem takiego pracownika na inne stanowisko pracy nierozerwalnie wiąże się z jego niższym wynagrodzeniem, ale przede wszystkim nowe stanowisko pracy jest nieadekwatne do poziomu jego kwalifikacji , do których dochodzi się latami pracy. To jest następna przesłanka do przyznania renty z tytułu choćby częściowej niezdolności do pracy na wskutek choroby zawodowej.
Prosze sobie to odnieść do innych profesji i chorób zwodowych z nimi związanych.

TO NIE FANTAZJA
headminer jest off-line  
04-09-2011, 21:33  
Morena
Przyjaciel forum
 
Morena na Forum Prawnym
 
Posty: 4.656
Domyślnie RE: Częściowa niezdolność do pracy

Czyja to twórczość?
Zadał Pan pytanie jak interpretować art.12 ust.3 i sam znalazł Pan odpowiedź
Morena jest off-line  
04-09-2011, 21:47  
headminer
Użytkownik
 
Posty: 75
Domyślnie RE: Częściowa niezdolność do pracy

Zastanawiam się tylko ,kto posprząta ten bałagan?
headminer jest off-line  
05-09-2011, 15:59  
Morena
Przyjaciel forum
 
Morena na Forum Prawnym
 
Posty: 4.656
Domyślnie RE: Częściowa niezdolność do pracy

Jest kampania wyborcza, może jakiś "kandydat" ma ochotę na rozgrzebanie tematu sprzed 14 lat
Powodzenia
Morena jest off-line  
05-09-2011, 16:24  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 34.947
Domyślnie RE: Częściowa niezdolność do pracy

Cytat:
Napisał/a headminer Zobacz post
Zastanawiam się tylko ,kto posprząta ten bałagan?
Moja miotła zamyka ten bałagan
Janusz.C.M. jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Częściowa niezdolność do pracy a renta (odpowiedzi: 8) Witam, otrzymałem orzeczenie z ZUS, a w nim napisane, że jestem częściowo niezdolny do pracy na okres 2 lat, data powstania: nie da się ustalić....
§ częściowa niezdolność do pracy- brak renty (odpowiedzi: 2) Witam, mój tata od ponad dwóch lat nie pracuje ponieważ choruje na wirusowe zapalenie wątroby typu b.(dodatkowo ma nadciśnienie, cukrzycę) Lekarz...
§ częściowa niezdolność do pracy (odpowiedzi: 4) Proszę o pomoc w rozstrzygnięciu problemu. Pracownik z 40 letnim stażem pracy w wieku 57 lat, zatrudniony na czas nieokreślony, na stanowisku...
§ częściowa niezdolność do pracy a renta (odpowiedzi: 3) Witam, Mój tata ma stwierdzoną częściową niezdolność do pracy na rok,gdyż w styczniu 2013 ma mieć endoprotezę stawu biodrowego..Czy w przypadku...
§ częściowa niezdolność do pracy (odpowiedzi: 5) Witam Proszę o pomoc, w skrócie przedstawię sytuację: pracownica przebywała 184 dni na L-4, po tym okresie stawił się przed orzecznikiem ZUS, do...
§ częściowa niezdolność do pracy (odpowiedzi: 5) proszę mi pomóc.wykorzystałam12 miesięcy zasiłku rehabilitacyjnego i obecnie uzyskałam rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy na okres 7...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.