odwolanie od decyzji zus pomocy!! - Forum Prawne

 

odwolanie od decyzji zus pomocy!!

napisalam odwolnie od decyzji zus do sadu , czy ktos moze zerknac i powiedziec czy tak moze byc??? W dniu 06 grudnia 1995 r uległem ciężkiemu wypadkowi pod ziemią w Zakładach Górniczych „Trzebionka” .Od 1997 ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna

Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna - aktualne tematy:

  • § Pochowek
    Witam czy osoba będąca ubezpieczona przez mops umiera to należy się zasiłek pogrzebowy z ZUS jeżeli nie stać mnie...
  • § Zawieszona działalność, umowa ...
    Witam serdecznie. Mam takie pytanie. Aktualnie zakończyła mi się umowa o pracę. Aktualnie mam zawieszoną...
  • § Drugi Filar
    przepraszam ale nie wiem gdzie o to zapytac. moj tata zmarl ponad rok temu zastanawiam sie czy moge odzyskac jego...

Odpowiedz
 
06-12-2011, 19:13  
olgagoral
Początkujący
 
Posty: 19
Domyślnie odwolanie od decyzji zus pomocy!!

napisalam odwolnie od decyzji zus do sadu , czy ktos moze zerknac i powiedziec czy tak moze byc???

W dniu 06 grudnia 1995 r uległem ciężkiemu wypadkowi pod ziemią w Zakładach Górniczych „Trzebionka” .Od 1997 roku pobierałem rentę w związku z wypadkiem w pracy.
W roku 2010 lekarze orzecznicy ZUS orzekli celowość przekwalifikowania zawodowego .
Decyzją ZUS z dnia 20 maja 2010 roku nr SZKP 146592/1/25 przyznano mi prawo do renty szkoleniowej .
Zostałem skierowany do Powiatowego Urzedu Pracy w Chrzanowie i objęty indywidualnym poradnictwem zawodowym przez doradcę zawodowego ,którego rezultatem było ustalenie kierunku przekwalifikowania zawodowego , uwzględniając mój poziom wykształcenia ,stan zdrowia ,oraz wiek .
Pierwsza próba przekwalifikowania zawodowego było skierowanie na kurs prawa jazdy kategorii „C” do, którego nie zostałem dopuszczony po przeprowadzonych badaniach przez Lekarzy Zakładu Medycyny Pracy ze względu na stan zdrowia .
Dowód - zaświadczenie lekarskie z dnia 27 września 2010 – Niezdolny do podjęcia pracy na w/w stanowisku

Następnym kierunkiem szkolenia był „ operator koparko-ładowarki wszystkie typy klasa III” - w trakcie kursu w wyniku przeprowadzonych badań lekarskich zostałem skreślony z listy uczestników ze względy na stan zdrowia
Dowod – oświadczenie lakarskie z dnia 01 sierpnia 2011 r - nie jest zdolny do pracy na w/w maszynach.

Przed kolejną probą przekwalifikowania zawodowego w zawodzie „elektromonter” zostałem skierowany przez PUP na badania lekarskie do medycyny przcy w wyniku ,których wobec przeciwskazan zdrowotnych nie dopuszczono mnie do kursu.
Dowod - zaświadczenie lekarskie z dnia 05 września 2011 – Niezdolny do podjęcia pracy na w/w stanowisku .

Pragnę nadmienic ,iż każde szkolenie było z innej grupy zawodowej , jednk podkreślić trzeba również, iż w zasadzie możliwość przekwalifikowania zawodowego w mojej sytuacji jest znacznie utrudniona. Dotychczasowy poziom moich kwalifikacji (związany praca z wysilkiem fizycznym) przy uwzględnieniu rodzaju schorzenia pozwala na sformułowanie tezy iż ewentualnie przekwalifikowanie musiałoby się wiązać z wykonywaniem pracy fizycznej. Tymczasem nawet najprostsze prace fizyczne wiążą się z czestym schylaniem,podnoszeniem ciężarów, kucaniem czy długotrwałym pozastawaniu w jednej pozycji. Dodam,iż biorac pod uwage opinie lekarza sporządzona przez lekarza orzecznika ZUS do celów przekwalifikowania zawodowego r nie mogę : stać przez wiekszą cześć dnia roboczego, chodzic przez wieksza czesc dnia roboczego, używac lewej konczyny dolnej, a przeciwwskazaniem jest : przez cala dniówke stania, chodzenia, klęczenia oraz kucania.
Dowód – opinia lekarska sporzadona przez orzecznika ZUS do celów przekwalifikowania z dnia 30.04.2010r
Z drugiej strony biorąc pod uwage mój wiek ,charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia oraz predyspozycje psychofizyczne oraz doświadczenia zawodowego przyjmowac ,iż mogę wykonywac prace o charakterze umysłowym.

Lekarz orzecznik ZUS dnia 14.10.2011r po rzetelnej i bezstronnej analizie dokumentacji medycznej, dokładnym wywiadzie , biorac pod uwagę ustalenia starosty o braku możliwości przekwalifikowania zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r w sprawie orzekania o niezdolności do pracy oraz opinie lekarzy medycyny pracy wydał orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy do dnia 31.10.2012r.
Dowód- orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dnia 14.10.2011r.
Do w/w orzeczenia został zgłoszony zarzut wadliwości orzeczenia i sprawa została przekazana do komisji lekarskiej zakładu. Komisja lekarska ograniczyła się tylko do pobieżnego przejrzenia dokumentacji, nie uwzględniając rzeczywistego stanu rzeczy. Dodatkowo podczas badania obecne były 3 kobiety, zaś na orzeczeniu widnieje podpis i pieczatka członka komisji lekarskiej Andrzeja Ludwikowskiego, którego bezwątpienia podczas badania nie było a który zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolnosci do pracy §10.1 oraz 10.2 decyduje o wyniku orzeczenia.

Zgodnie z orzeczeniem ,iż jestem zdolny do pracy po przekwalifikowaniu zawodowym wydanym przez lekarzy orzecznikow ZUS ,podczas kiedy przeszkolenie zawodowe nie moglo nastąpić ze wzgledów zdrowotnych bezzasadna jest decyzja ,iż nie jestem niezdolny do pracy,gdyż jest zaprzeczeniem wszystkich wydanych wczesniej decyzji przez organ rentowy.

Społecznych przeznaczeniem renty szkoleniowej jest umożliwienie osobie niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie przekwalifikowania się i uzyskanie takich kwalifikacji ,które przy występującym schorzeniu pozwolą na wykonywanie zatrudnienia i uniknięcie statusu rencisty. Jeśli do przekwalifikowania nie dochodzi ze względu na stan zdrowia status ten powinien zostać przywrócony.

W związku z powyższym , moje odwolanie pozostaje w pełni uzasadnione jak również pozostaje w pełni konieczne. Ja zmuszony jestem podtrzymywac w całości moje stanowisko tak jak w petitum mojego odwolania.
olgagoral jest off-line  
06-12-2011, 19:24  
adamantite
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: odwolanie od decyzji zus pomocy!!

to petitum jakieś takie niewyraźne, ja bym dokładnie na początku zaznaczyła o co wnoszę. plus proszę pamiętać o wskazaniu decyzji, od jakiej jest wnoszone odwołanie. w treść argumentów nie wnikam.
adamantite jest off-line  
06-12-2011, 20:59  
olgagoral
Początkujący
 
Posty: 19
Domyślnie RE: odwolanie od decyzji zus pomocy!!

teraz wklejam calosc.


Odwołanie
Od decyzji z dnia 14 listopada 2011 r. nr decyzji SZKP-146592/25

Oświadczam, ze zaskarżam przedmiotową decyzję w całości

W imieniu własnym –proszę Wysoki Sąd o:

1.Uchylenie decyzji w całości
2.Przyznanie mi prawa do bezspornego świadczenia – w całości

Zarzucam zaskarżonej decyzji:
1.Oparcie się na orzeczeniu komisji lekarskiej, ZUS Nr 18002 , pod którym podpisała się osoba niebędąca podczas mojego badania komisyjnego ,czyli lek. med. Andrzej Ludwikowski - co stanowi uchybienie formalne
2. Wykonanie badania nierzetelnie , a co z tym idzie wydanie decyzji, co najmniej przedwcześnie.
3. Zafałszowanie daty na decyzji ,jako że wskazano , iż ja nie mam prawa do renty od dnia 01 września 2001 , a powinno być od dnia 01 października 2011 - co stanowi uchybienie formalne
4. Niesłuszne stwierdzenie zdolności do pracy .
5. Wprowadzenie w błąd organu rentowego przez PUP w Chrzanowie pismem CAZ.RP.564-4/JS/2011 Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2011 r , zatajając informację o próbie przekwalifikowania zawodowego w zawodzie kierowca kat „C” . – Co stanowi uchybieni formalne


Uzasadnienie :
W dniu 06 grudnia 1995 r uległem ciężkiemu wypadkowi pod ziemią w Zakładach Górniczych „Trzebionka” .Od 1997 roku pobierałem rentę w związku z wypadkiem w pracy.
W roku 2010 lekarze orzecznicy ZUS orzekli celowość przekwalifikowania zawodowego .
Decyzją ZUS z dnia 20 maja 2010 roku nr SZKP 146592/1/25 przyznano mi prawo do renty szkoleniowej .
Zostałem skierowany do Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie i objęty indywidualnym poradnictwem zawodowym przez doradcę zawodowego ,którego rezultatem było ustalenie kierunku przekwalifikowania zawodowego , uwzględniając mój poziom wykształcenia ,stan zdrowia ,oraz wiek .
Pierwsza próba przekwalifikowania zawodowego było skierowanie na kurs prawa jazdy kategorii „C”, do którego nie zostałem dopuszczony po przeprowadzonych badaniach przez Lekarzy Zakładu Medycyny Pracy ze względu na stan zdrowia .
Dowód - zaświadczenie lekarskie z dnia 27 września 2010 – Niezdolny do podjęcia pracy na w/w stanowisku

Następnym kierunkiem szkolenia był „ operator koparko-ładowarki wszystkie typy klasa III” - w trakcie kursu w wyniku przeprowadzonych badań lekarskich zostałem skreślony z listy uczestników ze względy na stan zdrowia
Dowód – oświadczenie lekarskie z dnia 01 sierpnia 2011 r - nie jest zdolny do pracy na w/w maszynach.

Przed kolejną próbą przekwalifikowania zawodowego w zawodzie „elektromonter” zostałem skierowany przez PUP na badania lekarskie do medycyny pracy w wyniku ,których wobec przeciwskazań zdrowotnych nie dopuszczono mnie do kursu.
Dowód - zaświadczenie lekarskie z dnia 05 września 2011 – Niezdolny do podjęcia pracy na w/w stanowisku .

Pragnę nadmienić ,iż każde szkolenie było z innej grupy zawodowej , jednak podkreślić trzeba również, iż w zasadzie możliwość przekwalifikowania zawodowego w mojej sytuacji jest znacznie utrudniona. Dotychczasowy poziom moich kwalifikacji (związany praca z wysiłkiem fizycznym) przy uwzględnieniu rodzaju schorzenia pozwala na sformułowanie tezy, iż ewentualnie przekwalifikowanie musiałoby się wiązać z wykonywaniem pracy fizycznej. Tymczasem nawet najprostsze prace fizyczne wiążą się z częstym chodzeniem , schylaniem, , kucaniem czy długotrwałym pozostawaniu w jednej pozycji. Dodam, iż biorąc pod uwagę opinie sporządzona przez lekarza orzecznika ZUS do celów przekwalifikowania zawodowego wg której „ badany nie może : stać przez większą cześć dnia roboczego, chodzić przez większa część dnia roboczego, używać lewej kończyny dolnej”, a przeciwwskazaniem jest : „ wymagająca przez cala dniówkę stania, chodzenia, klęczenia , kucania.”
Dowód – opinia lekarska sporzadzona przez orzecznika ZUS do celów przekwalifikowania z dnia 30.04.2010r

Lekarz orzecznik ZUS dnia 14.10.2011r po rzetelnej i bezstronnej analizie dokumentacji medycznej, dokładnym wywiadzie , biorąc pod uwagę ustalenia starosty o braku możliwości przekwalifikowania zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy oraz opinie lekarzy medycyny pracy wydał orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy do dnia 31.10.2012r.
Dowód- orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dnia 14.10.2011r.
Do w/w orzeczenia został zgłoszony zarzut wadliwości orzeczenia i sprawa została przekazana do komisji lekarskiej zakładu. Komisja lekarska ograniczyła się tylko do pobieżnego przejrzenia dokumentacji, nie uwzględniając rzeczywistego stanu rzeczy. Dodatkowo podczas badania obecne były 3 kobiety, zaś na orzeczeniu widnieje podpis i pieczątka członka komisji lekarskiej Andrzeja Ludwikowskiego, którego bezwątpienia podczas badania nie było a który zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy §10.1 oraz 10.2 decyduje o wyniku orzeczenia.


Społecznym przeznaczeniem renty szkoleniowej jest umożliwienie osobie niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie przekwalifikowania się i uzyskanie takich kwalifikacji ,które przy występującym schorzeniu pozwolą na wykonywanie zatrudnienia i uniknięcie statusu rencisty. Jeśli do przekwalifikowania nie dochodzi ze względu na stan zdrowia status ten powinien zostać przywrócony, .oraz bezzasadna jest decyzja ,iż „ nie jestem niezdolny do pracy”, gdyż jest zaprzeczeniem wszystkich wydanych wcześniej decyzji przez organ rentowy.

W związku z powyższym , moje odwołanie pozostaje w pełni uzasadnione jak również pozostaje w pełni konieczne. Ja zmuszony jestem podtrzymywać w całości moje stanowisko tak jak w petitum mojego odwołania.W załącznikach:
1. zaświadczenie lekarskie z dnia 27 września 2010
2 oświadczenie lekarskie z dnia 01 sierpnia 2011 r
3. zaświadczenie lekarskie z dnia 05 września 2011 –
4. opinia lekarska sporządzona przez orzecznika ZUS do celów przekwalifikowania z dnia 30.04.2010r
5. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dnia 14.10.2011r
6. Odpis owdołania
olgagoral jest off-line  
06-12-2011, 21:19  
adamantite
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: odwolanie od decyzji zus pomocy!!

ok, ale uchybienia formalne decyzji to domena sądu administracyjnego.
adamantite jest off-line  
30-10-2013, 12:29  
Bożenka48
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: odwolanie od decyzji zus pomocy!!

Witam!
W 2011r. miałam wypadek przy którym złamałam szyjkę kości ramiennej lewej i wtedy dostałam rentę na 8 miesięcy a póżniej na 6 miesięcy.w marcu tego roku zabrali mi rentę opisując że jestem zdolna do pracy.Odwołałam się do sądu. Zaczeli mnie wysyłać na różne badania lekarskie wysyłali na rehabilitację .....dziś będąc w sądzie spojrzałam na swoje akta
sprawy gdzie było zaopiniowane przez lekarza że.....brak niezdolności do pracy......- co to dla mnie oznacza?proszę o poradę co mam dalej robić i co to dla mnie oznacza?
Bożenka48 jest off-line  
30-10-2013, 13:05  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 34.980
Domyślnie RE: odwolanie od decyzji zus pomocy!!

Cytat:
Napisał/a Bożenka48 Zobacz post
.brak niezdolności do pracy
To oznacza zdolność do pracy, więc renta nie przysługuje.
Ale poczekajmy na wyrok i uzasadnienie.
Janusz.C.M. jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ odwolanie od decyzji (odpowiedzi: 6) Witam, 18 miesięcy temu zawarłem ubezpieczenie indywidualne w PZU. Przy zawieraniu ubezpieczenia informowałem agenta,że w przyszłości mogę mieć...
§ Renta rodzinna odwolanie sie od decyzji. Pomocy (odpowiedzi: 7) Witam. Wczoraj dostalam pismo o zwrocie renty za poprzedni miesiac,zapisalam sie na nowy semest 31 marca. Gdzies na forum Wyczytalam ze jesli ma sie...
§ odwolanie od decyzji (odpowiedzi: 5) w Październiku odwołałem się od decyzji PINB do WSA. Ten unieważnił te decyzję. W grudniu PINB wydal nowa prawie identyczną, od której się w...
§ odwolanie od decyzji pzu (odpowiedzi: 2) witam, jestem ubezpieczony w PZU S.A., jest to ubezpieczenie szkolne i chcialbym sie dowiedziec co napisac w odwolaniu od decyzji PZU poniewaz nie...
§ odwolanie od decyzji pup (odpowiedzi: 1) witam. moja sytuacja jest dosyc prosta bo jako osoba bezrobotna mialam wyznaczony termin wizyty w pup i sie niestawilam a w zwiazku z tym utracilam...
§ odwolanie od decyzji ZUS (odpowiedzi: 4) Witam!Jestem na zasilku rehabilitacyjnym do 20.06 2009rZUS wyznaczyl mi komisje odwolawcza w sprawie renty na 25.06.2009r.Tak wiec pozostaje mi 5 dni...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.