List rzecznika ZUS - lipiec 2006 - Forum Prawne

 

List rzecznika ZUS - lipiec 2006

[cytat:288pmyff]List rzecznika prasowego ZUS Warszawa, 20 lipca 2006 r. NGi-063/563/06 Pani Agnieszka Rosa "Rzeczpospolita" Szanowna Pani Redaktor, Zgodnie z przepisami ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek zobowiązany jest do ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Zamknięty temat
 
25-07-2006, 17:18  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.622
Domyślnie List rzecznika ZUS - lipiec 2006

[cytat:288pmyff]List rzecznika prasowego ZUS

Warszawa, 20 lipca 2006 r.
NGi-063/563/06


Pani
Agnieszka Rosa
"Rzeczpospolita"

Szanowna Pani Redaktor,

Zgodnie z przepisami ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek zobowiązany jest do składania prawidłowo wypełnionych dokumentów ubezpieczeniowych oraz zgłaszania wszelkich zmian danych, jakie nastąpiły w stosunku do danych wykazanych w tych dokumentach. Obowiązkiem Zakładu jest natomiast w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tych dokumentach przesłać płatnikowi informację o ich zakresie oraz o danych, które zostały zaewidencjonowane w Zakładzie.

Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 grudnia 1998 roku, w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczenia składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat na poszczególne fundusze, Zakład może korygować błędy w deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportach miesięcznych które uzna za możliwe do poprawienia we własnym zakresie, przy czym w razie stwierdzenia rozbieżności między kwotą podstawy wymiaru składek i kwotą składek, za prawidłową przyjmuje się kwotę podstawy wymiaru składek.

W wysyłanym do płatnika składek "Zawiadomieniu o błędach w dokumentach dostarczonych do ZUS oraz o zastosowanej korekcie danych" wykazywane są nieprawidłowości, jakie zaewidencjonowano podczas systemowej weryfikacji dokumentów ubezpieczeniowych przekazanych przez płatników składek oraz o wykonanych korektach systemowych w ZUS. W zawiadomieniu tym płatnik składek otrzymuje informacje o raportach imiennych uznanych za błędne (tj. niemożliwe do poprawienia przez Zakłada), a także o skorygowanych, m. in. w zakresie przekroczenia limitu 30-krotności podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Korekta ta polega na wyzerowaniu podstawy wymiaru i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w raportach składanych za kolejne miesiące, po miesiącu w którym nastąpiło przekroczenie, w sytuacji, gdy z danych rocznych o ubezpieczonym wynika, że jego dochód w ciągu roku przekroczył granicę 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zgodnie z powołaną we wstępie ustawą, płatnik składek jest zobowiązany zaprzestać obliczać i przekazywać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po przekroczeniu przez ubezpieczonego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. Natomiast jeżeli do opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, to ubezpieczony w sytuacji osiągnięcia ustawowego pułapu, winien zawiadomić wszystkich płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. Tym samym informacja o korekcie (przekazana przez ZUS w zawiadomieniu o błędach) jest dla płatnika sygnałem o konieczności zweryfikowania (w uzgodnieniu z ubezpieczonym) przekazanych do ZUS wszystkich dokumentów i wykazanych w nich danych za okres do miesiąca, za który ZUS przysłał zawiadomienie. Szczególnie dotyczy to tych płatników, w których za ubezpieczonego są rozliczane i opłacane składki przez więcej niż jednego płatnika składek. Dalsze działania płatnika składek powinny polegać na korygowaniu dokumentów rozliczeniowych:

* za miesiąc, w którym wystąpiło przekroczenie, poprzez ustalenie podstawy wymiaru od której powinny zostać opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i centowe, a także skorygowanie rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne,
* za kolejne miesiące (za które ZUS przesalał informację o "wyzerowaniu" podstawy wymiaru i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), ze względu na konieczność prawidłowego rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli jednak za ubezpieczonego rozliczane są składki przez więcej niż jednego płatnika składek, płatnik może wystąpić do ZUS o zweryfikowanie i ustalenie wysokości podstawy wymiaru od której składki powinny zostać opłacone za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie. Dodatkowo w razie, gdy płatnik składek oczekuje od ZUS zwrotu powstałej z tego tytułu nadpłaty jest zobowiązany do złożenia wniosku w tej sprawie, co wynika z art. 24 ust. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Niemniej jednak niezależnie od przekazanej do płatnika składek, w postaci zawiadomienia o błędach informacji, terenowa jednostka organizacyjna dodatkowo zajmuje się ustaleniem prawidłowej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i zawiadamia o tym płatnika (płatników) składek w celu ułatwienia im weryfikacji dokumentów rozliczeniowych na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za okresy, w których nastąpiło rozliczenie po przekroczeniu ustalonego limitu rocznego tej podstawy, jak i za miesiąc w którym to przekroczenie nastąpiło.

Po złożeniu dokumentów korygujących terenowa jednostka organizacyjna dokonuje na wniosek płatnika zwrotu nadpłaty powstałej w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.


Z poważaniem
Przemysław Przybylski
Rzecznik Prasowy ZUS
tel. 022 623 32 15
kom. 0502 007 384
rzecznik@zus.pl[/cytat:288pmyff]
Janusz.C.M. jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ art.59a kk w świetle nowelizacji lipiec 2015r. (odpowiedzi: 1) Witam. Czy ktoś mógłby skomentować nowy artykuł 59 a kk, który wchodzi w życie 01.07.2015r.
§ Rzecznika Praw Obywatelskich a k.p.a. (odpowiedzi: 3) Zostałem poważnie zaskoczony pismem RPO, Odpowiedź RPO na moje pytanie nie była podparta wskazaniem przepisu. Powołując się na k.p.a. prosiłem...
§ Przychód za lipiec 2003 (odpowiedzi: 1) witam, mam nadzieje że piszę w dobrym dziale. potrzebuję do MOPSU zaświadczenie o dochodzie za lipiec 2003, pomniejszony o podatek dochodowy, składki...
§ szkoda lipiec 2010 - sprawca z DE, poszkodowany auto z UK - POLSKA (odpowiedzi: 2) Witam serdecznie! sprawa jest skomplikowana - 16.07.2010 zdarzył się wypadek. Obywatel Niemiec wjechał Hondą w lewy przód mojego pojazdu (DUCATO)...
§ wyjazd z dzieckiem na cały lipiec (odpowiedzi: 3) Witam.Moje pytanie dotyczy mojego wyjazdu z dzieckiem na cały lipiec.Mój były mąż ma zasądzone widzenia z dzieckiem w dwa weekendy i dwie środy w...
§ aplikacja rzecznika patentowego (odpowiedzi: 3) Witam, Z wykształcenia jestem biologiem i doktorem nauk technicznych. Bardzo proszę o radę, sugestię jak powinnam przygotować się do egzaminu...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:49.