Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy ? - Forum Prawne

 

Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy ? 5

Dziękuje bardzo za pomoc....Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna

Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna - aktualne tematy:


Zamknięty temat
 
23-04-2010, 17:45  
krzysiek435
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy ?

Dziękuje bardzo za pomoc.
krzysiek435 jest off-line  
26-04-2010, 21:07  
kzyk
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy ?

Witam,
Jestem (a raczej byłem) zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna z prawem do zasilku. Około miesiąca temu byłem się "odhaczyć" oraz odbyłem rozmowę w sprawie ewentualnego podjęcia pracy (niestety nie przedstawiono mi żadnych ofert). Otrzymałem kwitek, na którym napisano, że kolejna wizyta ustalona jest na 15kwietnia. Kiedy zjawiłem się w urzędzie (15.04), otrzymałem decyzję o wyrejestrowaniu mnie z rejestru bezrobotnych, ponieważ nie stawiłem się na wezwanie urzędu 22marca (???) i nie podałem uzasadnionej przyczyny nieobecności. Zamierzam wnieść odwołanie od tej decyzji, ale zastanawiam się, czy wystarczy w uzasadnieniu podać - brak informacji o wyznaczonym terminie. Nie dostałem też żadnego listu z urzędu pracy, w którym data 22marzec byłaby wspomniana. Domyślam się, że chodziło o rozmowę w sprawie ofert (które tak na marginesie i tak są zamieszczane na stronie internetowej urzędu). Dodatkowo zwykle "odhaczałem" się co miesiąc, ale rozmowy w sprawie pracy odbywały się co 3miesiące (a nie 2tygodnie!!!). Z mojej perspektywy wygląda to na celowe działanie urzędników w celu pozbycia się nadmiaru bezrobotnych (ustalają jakąś datę wizyty, o której nie informują bezrobotnego, ale wpisują ją do swoich wewnętrznych dokumentów, a następnie mają powód do jego wyrejestrowania). Czy ktoś już może spotkał się z podobną sytuacją? A może to nowa strategia walki z bezrobociem?
kzyk jest off-line  
26-04-2010, 22:59  
Dariusz!
Moderator w spoczynku
 
Dariusz! na Forum Prawnym
 
Posty: 4.076
Domyślnie RE: Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy ?

Przed odwołaniem proponuję udać się do UP i poprosić o wskazanie podstawy wyrejestrowania (w jaki sposób został wyznaczony termin, którego rzekoma Pan nie dochował).
Dariusz! jest off-line  
05-05-2010, 21:29  
mimoid
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy ?

Witam. Moja sytuacja jest odrobinę skomplikowana.
Otóż jestem zarejestrowany w UP od września zeszłego roku. W mięsiącach styczeń -marzec podjąłem prace na umowę o dzieło. Nie byłem świadomy tego, że należy to zgłosić w Urzedzie i do tej pory tego nie zrobilem. Pod koniec kwietnia skierowany zostałem na staż, który rozpocząłem w maju.
Chciałbym zapytać o konsekwencje w razie zgłoszenia i niezgłoszenia (oprócz tej grzywny od PIP) tych umów o dzieło teraz - jak może sie zachować UP.
Byłbym bardzo wdzięczny za wszelką pomoc.
mimoid jest off-line  
05-05-2010, 22:10  
Dariusz!
Moderator w spoczynku
 
Dariusz! na Forum Prawnym
 
Posty: 4.076
Domyślnie RE: Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy ?

To forum prawne więc jedyna rada, to zgłosić tę okoliczność.
W razie zgłoszenia możliwe są konsekwencje następujące:
- pozbawienie statusu bezrobotnego od dnia podjęcia się wykonywania umowy o dzieło,
- pozbawienie możliwości kontynuacji stażu,
- zobowiązanie do zwrotu kosztów stażu oraz wypłaconych świadczeń.

Teoretycznie można spróbować powalczyć o pozbawienie statusu bezrobotnego za okres wykonywania umowy o dzieło, ale nie mam pojęcia, czy na takie coś pójdzie urząd pracy.
Dariusz! jest off-line  
06-05-2010, 11:39  
differend
Stały bywalec
 
differend na Forum Prawnym
 
Posty: 2.067
Domyślnie RE: Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy ?

Dariusz
przepraszam, że się wtrącę, ale zastanowiła mnie jedna rzecz.
Do sierpnia 2009 byłam osobą bezrobotną, zarejestrowana w UP. Bardzo często podczas mojego "bezrobocia" wykonywałam umowy o dzieło. Ponieważ także mnie to nurtowało, dokładnie zasięgnęłam opinii w swoim UP, powiedziano mi, iż umowy o dzieło nie muszę zgłaszać w UP, jeżeli nie mam prawa do zasiłku dla bezrobotnych, gdyż z takiej umowy nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Przez ładnych kilka lat nikt z UP nie miał zastrzeżeń do moich umów o dzieło, nie wypowiedziano mi statusu bezrobotnej, w sierpniu dostałam dotację na działalność. Więc czy na pewno te umowy o dzieło pociągają za sobą wykreślenie z UP? Przecież taka umowa może trwać 1 dzień lub kilka godzin...
differend jest off-line  
06-05-2010, 12:14  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 34.947
Domyślnie RE: Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy ?

Ze stron PUP:
Cytat:
Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego, gdy:

1. Podjęła pracę (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna).

2. Ukończyła 60 lat – kobieta lub 65 lat - mężczyzna.

3. Nabyła prawo do emerytury, renty szkoleniowej, socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,

4. Pobiera zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy lub zasiłek macierzyński lub pobiera zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

5. Nabyła (lub współmałżonek) gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych przekraczających
2 ha przeliczeniowe lub podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.


6. Uzyskuje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej.

7. Podjęła działalność gospodarczą.

8. Jest osobą tymczasowo aresztowaną lub odbywa karę pozbawienia wolności.

9. Uzyskuje miesięczny przychód w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

10. Pobiera zasiłek stały na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

11. Pobiera świadczenie pielęgnacyjne, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

12. Otrzymała pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej.

13. Otrzymała jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

14. Odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy.

15. Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa.

16. Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.

17. Odmówiła poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy.

18. Złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego.

19. Z własnej winy przerwała staż, szkolenie, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub wykonywanie prac społecznie użytecznych.

Janusz.C.M. jest off-line  
06-05-2010, 17:24  
Dariusz!
Moderator w spoczynku
 
Dariusz! na Forum Prawnym
 
Posty: 4.076
Domyślnie RE: Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy ?

Cytat:
Napisał/a differend Zobacz post
...zasięgnęłam opinii w swoim UP, powiedziano mi, iż umowy o dzieło nie muszę zgłaszać...
To dobrze byłoby to mieć na piśmie... Pogratulować niekompetencji pracowników tego UP.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia bezrobotnym może być osoba (...) nie wykonująca innej pracy zarobkowej (...).
Przez inną pracę zarobkową w oparciu o tą samą ustawę (art. 2 ust. 1 pkt 11) należy rozumieć wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.
Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku (art. 74 ustawy).
I wreszcie zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt 1 ustawy - Starosta pozbawia statusu bezrobotnego bezrobotnego, który nie spełnia warunków określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 - a osoba wykonująca pracę lub świadcząca usługi w oparciu o umowę o dzieło takich warunków nie spełnia, chociażby zajęło jej to kilka minut, to od tego dnia traci status bezrobotnego i może go odzyskać w wyniku ponownej rejestracji.

PS. Proszę nie sądzić, że uważam to za słuszne rozwiązanie - ale takie są w tym zakresie regulacje prawne.
Dariusz! jest off-line  
08-05-2010, 07:42  
k2508
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy ?

Witam!!!
Mam problem jestem zarejestrowana jako bezrobotna w up i miałam termin "odhaczenia" sie na 07.05(piątek), ale zapomniałam czy cos sie stanie jak pojde od razu w poniedzialek 10.05?prosze o szybka odpowiedz bo nie wiem czy grozi mi to wyrejestrowaniem z up?
k2508 jest off-line  
08-05-2010, 07:50  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 34.947
Domyślnie RE: Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy ?

Cytat:
nie wiem czy grozi mi to wyrejestrowaniem z up?
Tak, grozi jeśli usprawiedliwienie nie stawienia się w określonym dniu będzie niewiarygodne.
Janusz.C.M. jest off-line  
23-06-2010, 13:18  
Przemek90
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy ?

Mam pytanie i proszę o szybką odpowiedź ! Zostałem wyrejestrowany z urzędu pracy za niewstawienie się na podpis ponieważ poprostu o tym zapomniałem, ale wcześniej byłem zapisany na kurs prawa jazdy kat. C i pare dni temu zadzwoniono mi że mam się zgłosić jutro na badania. Nie wiem co mam teraz zrobić , mam się zgłosić na te badania skoro jestem wyrejestrowany ?
Przemek90 jest off-line  
23-06-2010, 20:25  
Dariusz!
Moderator w spoczynku
 
Dariusz! na Forum Prawnym
 
Posty: 4.076
Domyślnie RE: Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy ?

No teraz to już nie ma po co... ale trzeba pytać w PUP.
Dariusz! jest off-line  
01-07-2010, 10:21  
queen_once
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy ?

mam termin na 08.07.2010 mąż dostał z pracy urlop i od 04.07-11.07 będziemy nad morzem czy jest możliwość że jak wcześniej pójdę do UP to mogę wcześniej lub później pobrać zasiłek (po uzgodnieniu itp . ? ) ?
queen_once jest off-line  
02-07-2010, 00:39  
Dariusz!
Moderator w spoczynku
 
Dariusz! na Forum Prawnym
 
Posty: 4.076
Domyślnie RE: Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy ?

Musi Pani zgłosić, iż od 04.07 będzie w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia pracy (jednorazowo może trwać ona 9 dni, a łącznie w roku kalendarzowym - 10 dni). Po powrocie należy od razu pojawić się w UP i zgłosić, że ustały okoliczności powodujące brak gotowości do podjęcia pracy. Za okres braku gotowości nie przysługuje zasiłek (ten okres zostanie potrącony).
Dariusz! jest off-line  
02-07-2010, 07:39  
Luki85
Użytkownik
 
Posty: 272
Domyślnie RE: Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy ?

Cytat:
Napisał/a ola1981 Zobacz post
moniczka.vip

Twoim obowiązkiem jest wyrejestrowanie się z urzędu pracy w terminie 7 dni od daty podjęcia pracy bez względu czy to jest zatrudnienie na umowę o pracę czy umowa o dzieło. Za niezgłoszenie wykonywania pracy zarobkowej przez "bezrobotnego" grozi kara nie niższa niż 500 zł. Weź pod uwagę fakt, że przez pół roku urząd pracy płaci za ciebie ubezpieczenie zdrowotne - do czego nie masz prawa.
A kto niby poinformuję UP, że ktoś pracuje/dorabia?
Luki85 jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy. (odpowiedzi: 2) Dostałam z Urzędu Pracy, propozycję pracy w innym mieście niż to, w którym mieszkam. Odpowiedziałam, że chętnie przyjmę pracę jeśli znajdę dojazd,...
§ Urząd pracy - wyrejestrowanie się (odpowiedzi: 9) Dzień dobry. Znalazłam pracę z dniem 20 lutego. Pracodawca zwlekał z wystawieniem umowy o pracę oraz zaswiadczenia o podjetej pracy. Jako osoba...
§ Wyrejestrowanie się z urzędu pracy (odpowiedzi: 4) Witam. Sytuacja w skrócie.Bardzo zależało mi na pracy po utracie poprzedniej.Zarejestrowałem się w UP 12.03.2015."marudziłem" paniom w up żeby...
§ Wyrejestrowanie z Urzędu Pracy (odpowiedzi: 2) Witam, wczoraj podjąłem pracę na umowę zlecenie i z tego co wiem, muszę sie w ciągu 7 dni wyrejestrować z Urzędu Pracy. Czy mogę to zrobić tak, aby...
§ Wyrejestrowanie z urzędu pracy (odpowiedzi: 1) Witam. Moja narzeczona urodziła dziecko w lipcu. Z tego co wiem to moja nie dostała żadnego urlopu macierzyńskiego mimo iż była zarejestrowana w...
§ Wyrejestrowanie z urzędu pracy (odpowiedzi: 21) Witam. Jestem zarejestrowany w urzędzie pracy. Znalazłem ciekawy kurs w OHP. Warunkiem przystąpienia jest brak statusu osoby bezrobotnej. Tutaj...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:09.