Wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych - Forum Prawne

 

Wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych

Ważna informacja dla osób którym świadczenia wygasają 30 czerwca 2013. Pozostaje czekać na orzeczenie Trybunału. Tutaj pełny wniosek wraz z uzasadnieniem Rzecznika Praw Obywatelskich http://www.sprawy-generalne.brpo.gov...19/1730636.pdf Opis sprawy Rzecznik Praw Obywatelskich Adresat: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Sygnatura: RPO/723319/13/III/1113.2 ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Odpowiedz
 
28-06-2013, 15:58  
Kenny97
Stały bywalec
 
Posty: 842
Domyślnie Wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych

Ważna informacja dla osób którym świadczenia wygasają 30 czerwca 2013. Pozostaje czekać na orzeczenie Trybunału.

Tutaj pełny wniosek wraz z uzasadnieniem Rzecznika Praw Obywatelskich
http://www.sprawy-generalne.brpo.gov...19/1730636.pdf
Opis sprawy Rzecznik Praw Obywatelskich

Adresat: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura: RPO/723319/13/III/1113.2 RZ
Data wystąpienia/sprawy: 2013-06-24

Cytat:
Do Rzecznika kierowane są liczne skargi od osób, które na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych pobierały świadczenie pielęgnacyjne. Na skutek zmiany przepisów tej ustawy, osoby te zachowują prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 r., a wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa po upływie tego terminu. Z dniem 1 lipca 2013 r. znaczna część osób pobierających obecnie świadczenie pielęgnacyjne zostanie pozbawiona prawa do pobierania tego świadczenia i nie spełni warunków wymaganych do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zaskarżona do Trybunału regulacja ustawy nowelizującej ustawę o świadczeniach rodzinnych narusza zdaniem Rzecznika konstytucyjną zasadę zaufania do państwa i prawa oraz zasadę ochrony praw nabytych. Trwałość decyzji administracyjnych ostatecznych w administracyjnym toku instancji jest jedną z podstawowych zasad postępowania administracyjnego. Osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w zaufaniu do państwa i tworzonego przezeń prawa podjęły ważne decyzje życiowe i rodzinne, dotyczące przerwania zatrudnienia lub niepodejmowania zatrudnienia z powodu opieki nad niepełnosprawnym. Miały prawo oczekiwać ciągłości przyznanego decyzją administracyjną świadczenia. Znowelizowane przepisy ustawy znacząco ograniczyły krąg osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego, nie przewidując żadnych działań wspomagających dla osób, które utracą dotychczasowe uprawnienia. Ustawodawca mógł zmienić warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, jednak nowe warunki przyznawania tego świadczenia, ze względu na zasadę ochrony praw nabytych, nie powinny dotyczyć osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów dotychczasowych.
Kenny97 jest off-line  
13-07-2013, 19:16  
ajaka122
Początkujący
 
ajaka122 na Forum Prawnym
 
Posty: 28
Domyślnie RE: Wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych

LIST OTWARTY

Zwracamy się z apelem do wszystkich internautów (blogerów, czytelników blogów, a także dziennikarzy i innych, którym los osób niepełnosprawnych nie jest obojętny) o pomoc wykluczonym opiekunom Osób Niepełnosprawnych, pomoc w walce z hipokryzją władz, szczególnie w osobie premiera RP Donalda Tuska (przykład w reportażu „Blisko ludzi” Pani Agaty Wolnej na stronie telewizji TTV, do którego link poniżej), którego wzywamy do przywrócenia odebranego nam prawa do swiadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną.
Opiekun osoby niepełnosprawnej, to zwykle członek rodziny, który z racji miłości do swojego bliskiego nie jest w stanie przejść obojętnie wobec jego cierpienia, bezsilności, zależności, niepełnosprawności. Opiekun osoby niepełnosprawnej kierując się więziami rodzinnymi dokonuje świadomego wyboru swojej drogi życiowej, polegającego na rezygnacji z życia zawodowego (często także dużego ograniczenia swojego życia osobistego) w celu sprawowania całodobowej opieki nad niepełnosprawnym. Osoba niepełnosprawna to taka, która posiada orzeczenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnopoprawności w stopniu znacznym, z jednoczesnym wskazaniem konieczności stałego lub długotrwałego współudziału opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji a także pomocy w zaspokajaniu potrzeb egzystencjalnych, którym sam niepełnosprawny nie może sprostać z racji swoich ograniczeń zdrowotnych.
Do tej pory w prawodawstwie polskim każdy z opiekunów osób niepełnosprawnych, który podjął się opieki i spełniał szereg wymogów ustawowych (w tym ZAKAZ PODEJMOWANIA PRACY ZAROBKOWEJ) mógł liczyć na państwową pomoc w postaci świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w bardzo niskiej kwocie, bo zaledwie 520 zł miesięcznie, oraz opłacenie składek emerytalno-zdrowotnych od tej kwoty świadczenia. Była to skromna pomoc państwa, ale istotna dla bardzo ograniczonego budżetu domowego, stanowiła częściową rekompensatę utraconych dochodów przez opiekuna, który podejmując się opieki musiał pozbawić się źródła utrzymania. Zasadnicza większość opiekunów uzyskała prawo do świadczenia pielęgnacyjnego „na stałe”, co było zgodne z treścią ustawy o świadczeniach rodzinnych.
W 2011 r. tuż przed wyborami do parlamentu RP, w trakcie kampanii wyborczej, Donald Tusk, stając twarzą w twarz z Nami opiekunami zapewniał publicznie, że Naszą pracę, wysiłek i poświęcenie państwo docenia i uzna za swojego rodzaju pracę i nie będzie Nas traktować jako świadczeniobiorców (oto dowód: Koniec z zasiłkiem za opiekę nad niepełnosprawnymi - program w telewizji TTV), zobowiązania zostały złożone. Proszę zwrócić uwagę, iż premier określił się jasno mówiąc o opiekunach w liczbie „ponad 170 000″ osób, zatem o WSZYSTKICH opiekunach osób niepełnosprawnych, jacy wówczas mieli przyznane to świadczenie, bez podziału.
Sytuacja Nasza zmieniła się diametralnie z chwilą kiedy PO (w części dzięki Naszym głosom poparcia) wygrało wybory. W 2011 r., tuż po wygranych wyborach, tłumacząc się, iż rząd nie jest wstanie tak szybko przeprowadzić legislacji nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, zaproponowano Nam opiekunom dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w postaci 100 zł miesięcznie, płatny przez 3 miesiące (tzw. rządowy plan pomocowy). Po tych czasie, rząd nadal nie zmienił ustawy o świadczeniach rodzinnych, natomiast stworzył kolejny plan pomocowy, tym razem dokonując poróżnienia opiekunów, jednym przyznali 100 zł dodatku, drugim już nie, twierdząc w opiniach projektów, iż opiekunowie niepełnosprawnych dzieci są uczciwi, a opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych to oszuści, kombinatorzy, naciągacze, dzienni studenci wyszukujący na siłę niepełnosprawnych w swoich rodzinach i bez świadczenia faktycznej opieki wyłudzający świadczenia od państwa (jak wygląda prawda, jak wygląda Nasza opieka, możecie zobaczyć pod kolejnym linkiem Interwencja - News). To potwarz dla wszystkich dotkniętych opiekunów, ubliżenie Naszej godności, pomówienie przez partię PO, nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością. Czemu więc tak postąpiono, przypisując Nam bezprawnie takie wymyślone zachowanie? Jak PO podało (przez obsadzonych swoimi partyjnymi członkami ministrów), opiekunowie niepełnosprawnych dzieci stanowili 17 % ogółu wszystkich opiekunów (pozostali opiekunowie, czyli 83 % opiekują się niepełnosprawnymi dorosłymi). PO kierując się spekulacją i dla Nas oczywistym oszustwem i próbą manipulacji opinią publiczną, przeprowadziło chytry plan ataku: uznali, iż łatwiej wspomagać 17 % opiekunów (szczególnie, że to ta grupa opiekunów podjęła się manifestacji przed Sejmem i stworzyli rozgłos medialny) i pławić się w mediach, jak to rząd „dba” o niepełnosprawnych, niż 100% opiekunów, którzy są uczciwi. Dla zabezpieczenia się przed opinią publiczną i pewną krytyką ,czemu rząd wynalazł sobie dwie grupy opiekunów i tylko wybiórczo wspomaga jedną przypisano Nam opiekunom osób dorosłych oszustwa. W 2012 r. stworzono kolejne dwa plany pomocowe, również przyznające dodatki w kwocie po 100 zł miesięcznie, po raz kolejny wykluczając Nas opiekunów (83%) z dodatkowej pomocy. Żeby nie być gołosłownymi musicie wiedzieć, że w 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny z Poznania wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym oznaczonym P38/12 argumentując, iż stworzony podział przez PO jest niekonstytucyjny, iż PO nie miała i nie ma prawa dzielić opiekunów, różnicować ich, bo nie ma do tego umocowania ustawowego, a w dodatku rządowy plan pomocowy łamał takie zasady jak sprawiedliwość społeczną i zasadę równości wobec prawa (EZD - dokumenty w sprawach) i kierował pomoc bez kryteriów dochodowych do grupy opiekunów, którzy są w lepszej sytuacji materialnej, a pomijał uboższych.
Prawdziwy dramat nastąpił 01 stycznia 2013 r., kiedy rząd (PO i PSL) z udziałem prezydenta pozbawiło znowelizowaną ustawą o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2012, poz. 154 około szacunkowo 120 000 do 150 000 opiekunów osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała po ukończeniu przez nich 18 roku życia (bądź jeśli się uczyli w szkole po ukończeniu 25 roku życia) NABYTEGO PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Tak, drodzy Państwo, rząd RP (PO i PSL) wraz prezydentem (Bronisławem Komorowskim) pozbawiło około 150 tysięcy opiekunów nabytego już wcześniej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, które na mocy PRAWOMOCNYCH DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH MIELI JUŻ PRZYZNANE „NA STAŁE” (czyli te 520 zł), a tym samym sprawiło realne zagrożenie, iż opiekunowie Ci, z racji braku jakichkolwiek środków do życia, z powodu braku ubezpieczenia BĘDĄ ZMUSZENI POZOSTAWIĆ SWOICH BLISKICH NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZ OPIEKI i poszukiwać zatrudnienia, względnie oddać osoby niepełnosprawne do Domów Opieki Społecznej (koszt utrzymania wg szacunków około 4 000zł, przy czym występuje w nich chroniczny brak miejsc, a gminy nie posiadają środków na dofinansowanie osób tam przebywających).
Co zrobiono zaś z grupą opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy nabyli niepełnosprawność przed 18 bądź odpowiednio 25 rokiem życia (szacunkowo około 100 tysięcy)?
W przytoczonej ustawie o świadczeniach rodzinnych zapisano otóż dodatkową pomoc 100 zł do świadczenia pielęgnacyjnego (w sumie 620 zł pomocy), a od kwietnia 2013 r. za sprawą kolejnego planu pomocowego dodatkową pomoc w kwocie 200 zł (sumarycznie 820 zł) i to bez określenia kryterium dochodowego (dla każdego opiekuna, nawet jeśli jego status majętny będzie bardzo wysoki). Zatem Rzeczpospolita wyrzuciła na bruk 150 tys. opiekunów i ich niepełnosprawnych bez pomocy zabierając im już nabyte prawo do 520 zł i realnie zagrażając pozbawieniu ich opieki, w tym samym czasie podwyższając pozostałym 100 tys. opiekunów świadczenie z 520 zł do 820 zł miesięcznie i dodatkowo zapowiadając, iż docelowo przyzna im prawo do świadczenia w kwocie minimalnej płacy (obecnie to 1600 zł).
Za wykluczonymi opiekunami i ich niepełnosprawnymi ujął się Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu „RPO/723319/13/III/1113.2 RZ” do MPiPS (Rzecznik Praw Obywatelskich) uznając, iż rząd (PO i PSL) jak i prezydent RP wprowadzili w życie nowelizację ustawy, która „nasuwa zasadnicze wątpliwości w świetle konstytucyjnych standardów zasady zaufania do państwa i prawa oraz ochrony praw nabytych”. Ministerstwo w odpowiedzi podało, iż kierowało się m.in. „oszczędnościami” (to jest kryzys? 150 tys. opiekunów zabiera się WSZYSTKO, aby 100 tys. opiekunów dać więcej i to faworyzując tę grupę opiekunów bez kryterium dochodowego kosztem pozostałych i bez uzasadniających dyskryminację konstytucyjnych przesłanek?). Ministerstwo argumentuje, iż wprowadziło specjalny zasiłek opiekuńczy, o który rzekomo mogliby ubiegać opiekunowie osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała po ukończeniu przez nich 18, bądź odpowiednio 25 roku życia (jako swojego rodzaju zamiennik). Czemu piszemy „rzekomych” możliwościach ubiegania się o tę inną pomoc?
Specjalny zasiłek pielęgnacyjny został tak sformułowany w ustawie, aby praktycznie NIKT z obecnych opiekunów nie mógł go uzyskać, ponieważ: a) wprowadzono kryterium dochodowe 623 zł netto na osobę w rodzinie niepełnosprawnego, łącznie z rodziną opiekuna (może to być łącznie od kilku do kilkunastu nawet osób)!! b) wprowadzono WYMÓG rezygnacji z zatrudnienia (w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego wymóg ten jest szerszy, gdyż określa sytuacje rezygnacji BĄDŹ niepodejmowania zatrudnienia) i kto nie ma świadectwa pracy z wpisanym tytułem rozwiązania stosunku pracy z przyczyn „opieka nad niepełnosprawnym” ten w uznaniu MPiPS jak i Działów Świadczeń Rodzinnych, nie ma prawa uzyskać specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego. Jeżeli nawet rodzina opiekuna jak i sam niepełnosprawny ze swoją rodziną będą skrajnie ubodzy, to opiekun, któremu państwo polskie zabrało prawa nabyte, będzie wg regulacji MPiPS musiał szybko gdzieś się zatrudnić, po czym zwolnić (bo niepełnosprawni są tak ciężkim stanie, że sami nie przeżyją), aby mógł dalej świadczyć opiekę nad swoim bliskim niepełnosprawnym, którym opiekował się do tej pory przez wiele lat (tak wygląda polski absurd, polska ustawa, polska „dbałość” o najsłabszych niepełnosprawnych).
Tak skonstruowane absurdalnie przepisy miały na celu uzyskanie przez rząd sytuacji:
1. rozdzielenie na siłę opiekunów niepełnosprawnych tzw. „dzieci” od „dorosłych” (i to mimo licznych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, mówiącego, że taki podział jest niekonstytucyjny),
2. przyznanie opiekunom niepełnosprawnych tzw. „dzieci” dużo większego wsparcia (620 zł świadczenie pielęgnacyjne + 200 zł pomoc finansowa, czyli łącznie 820 zł oraz zapowiedź zmian do kwoty 1600 zł), mimo, iż mogą być w faktycznie lepszej sytuacji materialnej od opiekunów niepełnosprawnych tzw. „dorosłych”, a dodatkowo brak wymogów rezygnacji z zatrudnienia, brak kryterium dochodowego, ustawa kontroluje w uproszczeniu tylko wiek, w których niepełnosprawny nabył niepełnosprawność, tzn. czy miał mniej niż 18 lub 25 lat, nie istotny jest natomiast obecny wiek niepełnosprawnego, więc może mieć 60 lat (stąd tzw. „dzieci”, bo zapisy ustawy widzą także w dorosłym „dziecko”, jeżeli nabył niepełnosprawność przed 18 bądź 25 rokiem życia),
3. wprowadzenie innego świadczenia – specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego, dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy nabyli niepełnosprawność po 18 lub 25 roku życia w niższej kwocie bo tylko 520 zł, z dodatkowymi obwarowaniami, aby znikomy procent opiekunów spełnił drakońskie zapisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, a także wprowadzenie żądanie dowodzenia rezygnacji z zatrudnienia przez kontrolę świadectw pracy (nawet kilka lat wstecz), wszystko, aby opiekun nie mógł kontynuować opiekę, a w efekcie pozostawił niepełnosprawnego bez niej.
My, opiekunowie osób niepełnosprawnych, jasno prezentujemy logiczny pogląd (wbrew cynicznym tezą rządu), iż nie ma różnicy w decyzji o „rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym” czy to „dzieckiem” czy „dorosłym” czy ”18 latkiem” czy „25 latkiem” bądź i 50, 60, 80, 90 latkiem, wszyscy są bowiem niepełnosprawni i wszyscy w zgodzie z orzeczeniem Zespołów ds Orzekania o Niepełnosprawności nie mogą bez codziennej, stałej pomocy samodzielnie egzystować, gdyż częstokroć zagraża to nie tylko utracie zdrowia ale i przede wszystkim życia. Ponadto stoimy na stanowisko, iż nie sposób z daty powstania niepełnosprawności określić zasadność prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, dzieląc opiekunów w przedmiotowy sposób, w zależności od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jeśli nie kontroluje się sytuacji faktycznej, materialnej, gdyż taka praktyka jest niesprawiedliwa społecznie i doprowadza do dyskryminacji jednej i uprzywilejowania drugiej grypy opiekunów charakteryzujących się relewantną cechą, a zatem łamie konstytucyjną zasadę równości.

24 czerwca 2013 Rzecznik Praw Obywatelskich Pani prof.Irena Lipowicz złożyła wniosek w/s ŚP do Trybunału Konstytucyjnego za niezgodność z Konstytucją,tu fragment wniosku ” ..Z dniem 1 lipca 2013 r. znaczna część osób pobierających obecnie świadczenie pielęgnacyjne zostanie pozbawiona prawa do pobierania tego świadczenia i nie spełni warunków wymaganych do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zaskarżona do Trybunału regulacja ustawy nowelizującej ustawę o świadczeniach rodzinnych narusza zdaniem Rzecznika konstytucyjną zasadę zaufania do państwa i prawa oraz zasadę ochrony praw nabytych. Trwałość decyzji administracyjnych ostatecznych w administracyjnym toku instancji jest jedną z podstawowych zasad postępowania administracyjnego. Osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w zaufaniu do państwa i tworzonego przezeń prawa podjęły ważne decyzje życiowe i rodzinne, dotyczące przerwania zatrudnienia lub niepodejmowania zatrudnienia z powodu opieki nad niepełnosprawnym. Miały prawo oczekiwać ciągłości przyznanego decyzją administracyjną świadczenia. Znowelizowane przepisy ustawy znacząco ograniczyły krąg osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego, nie przewidując żadnych działań wspomagających dla osób, które utracą dotychczasowe uprawnienia. Ustawodawca mógł zmienić warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, jednak nowe warunki przyznawania tego świadczenia, ze względu na zasadę ochrony praw nabytych, nie powinny dotyczyć osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów dotychczasowych..”

Sprawa jest pod sygnaturą K27
.Problem polega na tym,że niewiadomo kiedy w/w wniosek pojawi się na wokańdzie,a MY NIE MOŻEMY CZEKAĆ!KAŻDY DZIEŃ ZWŁOKI,JEST DLA NAS DRAMATEM!!!
My, opiekunowie osób niepełnosprawnych, nie pozwolimy wykluczyć się kłamstwami rządzących z życia w społeczeństwie, nie pozwolimy pomawiać się nikomu, nie zostawimy swoich bliskich niepełnosprawnych z powodu gierek politycznych klubu PO wraz z PSL, którzy nie bacząc jak wielką krzywdę wyrządzili niepełnosprawnym kierują się jedynie poszukiwaniem poparcia politycznego, kreowaniem zakłamanego wizerunku medialnego a nie dobrem swoich wszystkich obywateli, stąd też:

1. Domagamy się równego traktowania.
2. Domagamy się poszanowania przez Rzeczpospolitą Polską prawa i zaufania do państwa przez obywateli.
3. Domagamy się zachowania praw nabytych opiekunów osób niepełnosprawnych.
4. Domagamy się uznania naszej opieki jako pracy (co zostało zapowiedziane już przez Donalda Tuska w 2011 r.), zapłaty za naszą „pracę” i docenienie Naszego poświęcenia.
5. Domagamy się sprawiedliwego traktowania ludzi starszych, niepełnosprawnych i ich opiekunów, bez dyskryminacji bądź faworyzowania ze względu na wiek.
6. Domagamy się respektowania przez obecny rząd i prezydenta Konstytucji oraz przyjętej przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
7.Żądamy szerokich konsultacji społecznych projektów wszelkich rozwiązań prawnych (ustaw i rozporządzeń) oraz innych dokumentów opracowywanych na szczeblu centralnym (strategie,programy) dotyczących osób niepełnosprawnych ze środowiskami reprezentującymi te osoby.
My, wykluczeni opiekunowie tzw. „dorosłych” niepełnosprawnych czujemy się poniżeni. Nie jest nam łatwiej od opiekunów niepełnosprawnych tzw. „dzieci”.
Emerytury i renty inwalidzkie naszych podopiecznych nie są w stanie zapewnić godnych warunków życia dla naszych bliskich, a tym bardziej dla nas. Pieniądze naszych podopiecznych dla nich samych nie są w stanie zapewnić ludzkich warunków egzystencji: opłaty, leki, żywność, rehabilitacja i sprzęt do niej.
Za 623 zł na osobę nie jesteśmy w stanie zapewnić godnego życia ani sobie ani podopiecznym.
Chcemy żyć godnie, nie będziemy utrzymankami naszych podopiecznych drenując ich dochody kosztem ich zdrowia.

Zarówno my opiekunowie, jak i nasi bliscy niepełnosprawni, mamy już i tak bardzo ciężkie życie i nie chcemy żyć w nędzy wykluczeni przez Państwo Polskie.

Koniec z zasiłkiem za opiekę nad niepełnosprawnymi - program w telewizji TTV
ttv.pl
Kilkadziesiąt tysięcy osób zostało pozostawionych przez państwo na lodzie. Ich jedyną winą jest to, że opiekują się niepełnosprawnymi członkami swoich...
proszę przekazujcie ten list dalej.
ajaka122 jest off-line  
05-12-2013, 15:10  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 24.287
Domyślnie RE: Wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych

Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, które doprowadziły do odebrania świadczeń pielęgnacyjnych prawie 150 tys. opiekunów osób niepełnosprawnych, są niekonstytucyjne - orzekł Trybunał Konstytucyjny
Agnieszka3M jest off-line  
05-12-2013, 16:45  
Kenny97
Stały bywalec
 
Posty: 842
Domyślnie RE: Wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych

No i teraz tak, oglądałem transmisję. Sędzia pytał czy opiekunowie mieli narzędzie do odwołania się od tych decyzji. Przedstawiciel MPiPS powiedział, że nie było oficjalnych pism wygaszających, ośrodki robiły to z własnej woli jednak jak mówił na rozprawie odwołania do SKO były umarzane ponieważ ta ustawa już nie obowiązywała w tym starym brzmieniu.

Ja taką decyzję wygaszającą otrzymałem (nie odwoływałem się od niej). Otrzymałem w dniu w którym złożyłem wniosek na SZO.

Czy mogę teraz wznowić postępowanie administracyjne?

Cytat:
po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 5 grudnia 2013 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 154 z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

o r z e k a:

Art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 154 jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Cytat:
Art. 11. 1. Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują
prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 r., jeżeli spełniają warunki określone
w przepisach dotychczasowych.

3. Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
wygasają z mocy prawa po upływie terminu, o którym mowa w ust.
Jak to rozumieć, czy moja decyzja nie wygasła z dniem 30 czerwca? Świadczenie przyznane bezterminowo. Wyrok WSA mam za około tydzień (dotyczy SZO za okres od lipca), na nowy okres jeszcze się nie odwołałem. Co zrobić, czekać na stanowisko MPiPS?
Kenny97 jest off-line  
05-12-2013, 17:02  
kolo1997
Użytkownik
 
Posty: 233
Domyślnie RE: Wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych

Czy ktoś wyjaśni ponieważ nic nie rozumiem? Czy my co utraciliśmy 1 lipca świadczenia przyznane przed 1 stycznia 2013roku otrzymamy je automatycznie?
kolo1997 jest off-line  
05-12-2013, 17:05  
Kenny97
Stały bywalec
 
Posty: 842
Domyślnie RE: Wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych

Nie to tylko dobra wola rządzących ale oni w stanowisku Sejmu wypierali się tym, że nie ma środków w budżecie. Nowa ustawa ma być w ll kwartale 2014r. do tego czasu ludzie nie dostaną świadczeń, chyba, że będą się odwoływać od decyzji w sprawie SZO no ale to trwa .. ot cała Nasza Polska.
Cytat:
Takie orzeczenie wydał właśnie Trybunał Konstytucyjny. Równocześnie jednak zdecydował, że rząd nie musi wypłacić opiekunom straconych pieniędzy. Część opiekunów straciła prawo do świadczeń w lipcu, wskutek noweli z grudnia 2012 r.

Trybunał jasno stwierdził, że werdykt nie daje opiekunom osób niepełnosprawnych prawa do ubiegania się o wypłatę utraconych zasiłków, ani o ich przywrócenie. Muszą czekać aż rząd zmieni przepisy i na nowo określi zasady przyznawania zasiłków pielęgnacyjnych. Sędziowie nie określili jednak terminu, użyli formuły "bez zbędnej zwłoki".

Czytaj więcej na Mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego, opiekunowie niepełnosprawnych nie dostaną pieniędzy - Polska - Fakty w RMF24 - najświeższe wiadomości
Kenny97 jest off-line  
05-12-2013, 17:09  
kolo1997
Użytkownik
 
Posty: 233
Domyślnie RE: Wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych

To po co to było jak i tak jesteśmy skazani na głód ponieważ nikt nie zostawi bez opieki matki ojca na kilka godzin i pójdzie do pracy!!!!!!!
kolo1997 jest off-line  
05-12-2013, 17:20  
ajaka122
Początkujący
 
ajaka122 na Forum Prawnym
 
Posty: 28
Domyślnie RE: Wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych

No i jesteśmy w głębokiej d...e
ajaka122 jest off-line  
05-12-2013, 19:01  
ataman13
Użytkownik
 
Posty: 49
Domyślnie RE: Wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych

Cytat:
Napisał/a Kenny97 Zobacz post
Nie to tylko dobra wola rządzących ale oni w stanowisku Sejmu wypierali się tym, że nie ma środków w budżecie. Nowa ustawa ma być w ll kwartale 2014r. do tego czasu ludzie nie dostaną świadczeń, chyba, że będą się odwoływać od decyzji w sprawie SZO no ale to trwa .. ot cała Nasza Polska.

A w tej ustawie prawdopodobnie zostana tylko zasiłki świadczenia na dzieci, bo art 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych idzie do wykreślenia. Poniżej jest projekt ustawy:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej / Biuletyn Informacji Publicznej / Projekty aktów prawnych / Projekty ustaw / polityka rodzinna / Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
ataman13 jest off-line  
05-12-2013, 20:24  
Kenny97
Stały bywalec
 
Posty: 842
Domyślnie RE: Wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych

nie mogą być tylko na dzieci bo już Trybunał uznał, że nie można dzielić opiekunów, poza tym to projekt ustawy, wczoraj był kolejny projekt a oni czekali na dzisiejszy wyrok Trybunału, w Trybunale jest jeszcze jeden wniosek dotyczący świadczeń

prawda jest taka, że nie wiadomo co teraz zrobi Rząd, musiałby wprowadzić ustawę która przywróci prawo do świadczenia opiekunom którym je zabrano, pewnie tego nie zrobi ze względu na brak kasy w budżecie

Cytat:
Ci opiekunowie którzy mieli prawo do świadczenia muszą je odzyskać na tych samych warunkach, ponieważ rola przywrócenia praw nabytych polega na tym, iż to co niezgodne z konstytucyjną (bezprawne) musi być przez państwo naprawione i to odsetkami (wszystkie negatywne konsekwencje wprowadzenia w życie art. 11 ust. 1 i 3 muszą być zadość uczynione)
Kenny97 jest off-line  
03-01-2014, 06:26  
ajaka122
Początkujący
 
ajaka122 na Forum Prawnym
 
Posty: 28
Domyślnie RE: Wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych

Kenny 97, oby tak się stało.
ajaka122 jest off-line  
27-01-2015, 12:25  
kry-kuc@wp.pl
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych

Witam, jestem osobą z orzeczenie niepełno sprawnym 2 grupy przed 16 rokiem życia , choruje ciągle na raka padaczke , nadciśnienie tętnicze, zwyrodnienie bólowe kręgosłupa , krążenie krwi , pobieram zasiłek stały z opieki i zasiłek pielęgnacyjny ogółem otrzymuje zasiłku stałego 324zł bo odciągają mi jako dochód zasiłek pielęgnacyjny i dotacjie mieszkaniową . Więc pytam za co ma żyć biore leki stałe króre wynoszą mnie okjoło 300zł miesięcznie płace za prad 120zł , mieszkanie dopłacam 32zł ,jak się zwracam z prośbą do opieki w Strzelcach Krajeńskich zawsze słysze ponirzenie co do mojej osoby a jestem osobą samotnie gospodarujacom. nie stać mnie na odzież , na wyjazdy do lekarza , nie wiem co mam robić jak żyć ,zastanawiam się czy mam prawo wogóle do życia dorobić nie moge mam zakaz pracy , ale i tak bym nie dała rady ,proszze poradzcie mi co mam zrobić ,pozdrawiam Krystyna.
kry-kuc@wp.pl jest on-line Raportuj zły post
kry-kuc@wp.pl jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wyrok trybunału konstytucyjnego (odpowiedzi: 7) Złożyłem wniosek do Starosty Tatrzańskiego na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 2011 r. SK 9/08 o zwrot nieruchomości na...
§ Skarga do trybunału konstytucyjnego (odpowiedzi: 4) W sumie nie mam do zgłoszenia żadnej skargi ale interesuje mnie to czy faktycznie jest tak jak czytałem że każdy Polak może zgłosić skargę do...
§ Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (odpowiedzi: 9) Witam :) Piszę pracę licencjacką z zakresu prawa konstytucyjnego, a dokładnie Konstytucyjne wolności i prawa osobiste jednostki w orzecznictwie...
§ Skarga do Trybunału Konstytucyjnego. (odpowiedzi: 11) Chcę napisać skargę do trybunału Konstytucyjnego.Prawnik podał mi informacje że muszę mu zapłacić ok.2000 zł.Czy jeśli wygram to otrzymam zwrot owych...
§ Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (odpowiedzi: 2) Witam Mam następujące pytanie: Czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego mówiący o niezgodności danej ustawy z Konstytucją oznacza nieważność tej...
§ Uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego (odpowiedzi: 1) Potrzebuję Uprawnienia trybunału konstytucyjnego na podstawie konstytucji. Tam chyba jest 5 ale nie wiem które to i nie moge znaleźć. Może ktos zna...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.