Zmiany w zasiłkach macierzyńskich i chorobowych dla osób prowadzących DG - Forum Prawne

 

Zmiany w zasiłkach macierzyńskich i chorobowych dla osób prowadzących DG

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa A tu cała ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa : http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServl...412%2401&min=1...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Zamknięty temat
 
15-10-2013, 09:11  
Ag_Maz
Moderator w spoczynku
 
Ag_Maz na Forum Prawnym
 
Posty: 33.943
Domyślnie Zmiany w zasiłkach macierzyńskich i chorobowych dla osób prowadzących DG

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
A tu cała ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa : http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServl...412%2401&min=1
Ag_Maz jest off-line  
03-02-2015, 17:07  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.622
Domyślnie RE: Zmiany w zasiłkach macierzyńskich i chorobowych dla osób prowadzących DG

Zgłaszający
Jacek Brzezinka
Borys Budka
Lidia Gądek
Zbigniew Konwiński
Agnieszka Pomaska
Jakub Rutnicki
Robert Wardzała
Adresat
minister pracy i polityki społecznej
Data wpływu interpelacji
12-11-2014
Data ogłoszenia interpelacji
27-11-2014 (posiedzenie nr 80)
Odpowiadający
Marek Bucior - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data wpływu odpowiedzi na interpelację
11-12-2014
Data ogłoszenia odpowiedzi na interpelację
18-12-2014 (posiedzenie nr 83)
Szanowny Panie Ministrze! Obecnie funkcjonuje art. 48, zgodnie z którym podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Aby uzyskać zasiłek macierzyński, wystarczy opłacić przynajmniej jedną składkę na czas, nie jest konieczne wyczekiwanie określonego terminu. Regulacja, która obecnie obowiązuje, umożliwia wykazanie wyższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, a w konsekwencji uzyskanie wyższego zasiłku macierzyńskiego.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego przewiduje m.in. zmiany w sposobie obliczania zasiłku macierzyńskiego poprzez dodanie do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przepisu art. 48a, który ma stanowić: „W przypadku ubezpieczonego, dla którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi kwota zadeklarowana, podlegającego ubezpieczeniu chorobowemu przez okres krótszy niż okres, o którym mowa w art. 48 ust. 1, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi suma: przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz kwoty stanowiącej iloczyn jednej dwunastej przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz liczby tych miesięcy”. Nowy sposób obliczania podstawy wymiaru zasiłku ograniczy skalę występujących nadużyć, gdyż z tytułu krótkiego okresu ubezpieczenia z wysoką podstawą wymiaru składki nie będą występowały wysokie wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli natomiast niezdolność do pracy powstała przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.
Kobieta podejmująca zatrudnienie otrzyma więc zasiłek liczony od wysokości swojego wynagrodzenia brutto, nawet po 1 miesiącu podlegania ubezpieczeniu. Nie można też zapominać, że kobieta prowadząca firmę w trakcie pozostawania na zasiłku macierzyńskim będzie zobowiązania do regulowania składki zdrowotnej oraz wszystkich innych zobowiązań, takich jak czynsz za lokal użytkowy, media i inne konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej. Istnieje obawa, że planowane zmiany w obliczaniu zasiłku macierzyńskiego w 2015 r. spowodują, że kobiety w różny sposób traktowane będą wyłącznie ze względu na formę zarobkowania.
W związku z powyższym mamy do Pana Ministra następujące pytania:
  1. Czy planowane zmiany nie spowodują rozróżnienia w traktowaniu przyszłych matek przedsiębiorców w porównaniu do przyszłych matek, które podejmują zatrudnienie?
  2. Czy z nowymi przepisami osoby z działalnością gospodarczą będą miały lepsze, czy gorsze warunki zasiłku macierzyńskiego?
Z poważaniem
Poseł Agnieszka Pomaska
oraz grupa posłów
Warszawa, dnia 12 listopada 2014 r.
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 29571 w sprawie zmiany w obliczaniu zasiłku macierzyńskiego
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na przesłaną przy piśmie z dnia 26 listopada 2014 r., znak: SPS-023-29571/14, interpelację poseł Agnieszki Pomaskiej oraz grupy posłów dotyczącą zmian w obliczaniu zasiłku macierzyńskiego, uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Ubezpieczeni w systemie ubezpieczenia chorobowego z tytułu pozostawania w stosunku pracy i ubezpieczeni z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej są podmiotami podobnymi, jednakże nie takimi samymi.
Z uwagi na różnice między statusem pracownika zależnego od pracodawcy a statusem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159) różnicują przesłanki nabycia i określenia wysokości zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, na swój wniosek. Podstawę wymiaru świadczeń przysługujących z tego ubezpieczenia stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Kwota ta nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.
Warto zauważyć, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 16 listopada 2010 r. stwierdził, że względy sprawiedliwości społecznej rozumianej jako potrzeba zachowania równowagi pomiędzy sumą wpłaconych przez ubezpieczonego składek a sumą wypłaconych mu świadczeń wymagają korelacji pomiędzy wpływami ze składek a wypłatami zasiłku w ramach danej kategorii ubezpieczonych. Zasadzie sprawiedliwości społecznej nie odpowiada bowiem dofinansowywanie świadczeń osób ubezpieczonych dobrowolnie przez osoby ubezpieczone obowiązkowo. Sytuacja taka nie byłaby w szczególności pożądana ani społecznie sprawiedliwa, zwłaszcza jeśli uwzględni się dodatkowe uprawnienia ubezpieczonych dobrowolnie, takie jak prawo podjęcia decyzji o przystąpieniu i wystąpieniu z systemu ubezpieczeń chorobowych, możliwość optymalnego wyboru momentu takiej decyzji oraz możliwość elastycznego (w granicach ustawowych) kształtowania podstawy wymiaru składki.
Zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw propozycje zmierzają do respektowania tej zasady i uzależniają wysokość zasiłku od wysokości wpłaconych składek do systemu ubezpieczeń społecznych.
Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Marek Bucior
Janusz.C.M. jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zmiany w zasiłkach? (odpowiedzi: 14) Słyszałam, że od nowego roku ( chyba) zmienia się coś na plus. W sensie, jestem na bezrobociu a chciałabym zajść w ciążę. Jakie będę miała zasiłki?...
§ nowelizacja ustawy o zasiłku macierzyńskiim dla prowadzących działalność (odpowiedzi: 3) Witam, media dziś rozpisują sie o nowelizacji ustawy o zasiłkach macierzyńskich dla prowadzących działalność gospodarczą ciężarnych: Od...
§ Od kiedy zostaną wprowadzone zmiany w zasiłkach chorobowych i macierzyńskim? (odpowiedzi: 2) Chodzi o kobiety, które mają działalność gospodarczą?? Ustawa powstała w maju 2015 r a kiedy ma zostać wprowadzona w życie??
§ Zasiłek macierzyński dla kobiety prowadzącej działalnośc gospodarczą (odpowiedzi: 2) Witam Prowadzę działalność gospodarczą opłacając preferencyjne składki ZUS. Będąc w ciąży chciałam uzyskać możliwie wysoki zasiłek macierzyński, dla...
§ Zmiany w zasiłkach macierzyńskich od września 2013 (odpowiedzi: 25) Od września 2012 prowadzę działalność gospodarczą i do tej pory płaciłam preferencyjne składki. Termin porodu mam na grudzień 2013. Księgowa...
§ Kogo obejmą nowe zasady przyznawania zasiłków macierzyńskich (odpowiedzi: 7) Jeśli założę firmą pod koniec 2012 w grudniu i opłacę składki to jak będę miała liczony zasiłek macierzyński po staremu czy po zmianach które mają...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:50.