Odwołanie do Sądu Okręgowego - Forum Prawne

 

Odwołanie do Sądu Okręgowego

Tutaj zamieszczam wzór odwołania do właściwego Sądu Okręgowego na decyzje odmowną w sprawie przyznania renty: Warszawa, dnia ………………………….. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie / Sąd Okręgowy w Warszawie * VII Wydział Pracy i ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Zabezpieczenie społeczne - ZUS, pomoc społeczna


Odpowiedz
 
21-03-2021, 08:41  
ferdynat
Użytkownik
 
Posty: 81
Domyślnie Odwołanie do Sądu Okręgowego

Tutaj zamieszczam wzór odwołania do właściwego Sądu Okręgowego na decyzje odmowną w sprawie przyznania renty:

Warszawa, dnia …………………………..

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie /
Sąd Okręgowy w Warszawie *
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
za pośrednictwem
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Warszawie
ulica Podskarbińska 25
03 – 829 Warszawa

Skarżący
[Imię i Nazwisko]
[Adres]
[Kod pocztowy]
[ewentualnie telefon kontaktowy]

ODWOŁANIE

Od decyzji ZUS z dnia [data] wydanej w sprawie prowadzonej pod znakiem [podać sygnaturę ZUS] w przedmiocie odmowy przyznania [imię i nazwisko] prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy od dnia ……………

Zaskarżam w całości decyzję z dnia [data] wydaną w sprawie prowadzonej za znakiem [podać sygnaturę ZUS] w przedmiocie odmowy przyznania odwołującemu się prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.
Wnoszę o zmianę zaskarżonej decyzji i przyznanie [imię nazwisko] prawa do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy od dnia [data] oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego (wypadku reprezentowania wnioskodawcy przez adwokata lub radcę prawnego) i wypłatę świadczenia rentowego od [data] łącznie z ustawowymi odsetkami za zwłokę.

Zaskarżonej decyzji zarzucam:
Błędne ustalenie stanu faktycznego sprawy mające istotny wpływ na treść zaskarżonego rozstrzygnięcia poprzez przyjęcie, na podstawie wadliwego orzeczenia Komisji Lekarskiej ZUS z dnia [data], ze stopień naruszeń sprawności organizmu odwołującego się nie implikuje orzeczenia o częściowej niezdolności do pracy.

W oparciu o tak sformułowany zarzut wnoszę o zmianę zaskarżonej decyzji i przyznanie odwołującemu się prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy od dnia [data].
Ponadto wnoszę:
1. Zwrócenie się przez Sąd do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa otwartego [adres], w której odwołujący się leczy się stale, o złożenie do akt sprawy dokumentacji medycznej [imię i nazwisko] [PESEL];
2. Zwrócenie się przez Sąd do przychodni Samodzielny Publiczny Zakład, [adres, kod pocztowy] w której odwołujący się leczy stale, o złożenie do akt sprawy dokumentacji medycznej [imię i nazwisko] [PESEL];
3. Przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych lekarzy z zakresu [podać specjalizację np. chirurgii oraz ortopedii] (w oparciu m.in. o ww. dokumentacje medyczną, dokumentację znajdującą się w aktach oraz w posiadaniu skarżącego oraz bezpośrednie zbadanie odwołującego się) na okoliczność stwierdzenia czy stopień naruszeń sprawności organizmu odwołującego się implikuje orzeczenie jego częściowej niezdolności do pracy.
UZADNIENIE

Decyzją z dnia [podać datę] ZUS odmówił odwołującemu się prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. W Uzasadnieniu przedmiotowej decyzji ZUS wskazał, że z powodu nie stwierdzenia przez Komisje Lekarska ZUS (a wcześniej – w dniu [data] przez Lekarza orzecznika ZUS) całkowitej niezdolności do pracy brak jest podstaw do przyznania renty od dnia [data] .
Zdaniem odwołującego się nie sposób zgodzić się z rozstrzygnięciem zawartym w zaskarżonej decyzji, albowiem zostało ono oparte na błędnej podstawie faktycznej i jako takie winno zostać zmienione. Należy wskazać, że odwołujący się spełnia wszystkie prawem wymagane przesłanki do uzyskania świadczenia w postaci renty z tytułu niezdolności do pracy. Należy podkreślić, że schorzenia powstały u odwołującego się przed kilkunastoma laty i od tego czasu nie nastąpiła żadna poprawa w jego stanie zdrowia, a wręcz przeciwnie, stan jego zdrowia się pogorszył w efekcie czego pozostaje on pod stałą opieką lekarzy różnych specjalności.
Odwołujący się aktualnie cierpi m.in. [wypisać schorzenia] np. dyskopatię, nadciśnienie tętnicze, nadczynność, zwyrodnienie kręgosłupa;
Cały czas zażywa zażywa mocne leki przeciwbólowe [ wymienić choroby]

Dowód:
• Dokumentacja medyczna z [wymienić przychodnie, nazwa];
• Kopia zaświadczenia o stanie zdrowia wydanym przez [podać nazwę przychodni];
W konsekwencji biorąc pod uwagę taki szeroki zakres schorzeń występujących u odwołującego się, nie sposób przyjąć, że nie implikuje on całkowitej niezdolności do pracy / częściowej niezdolności do pracy.
Skarżący z zawodu jest [ podać zawód], która to praca wymaga spędzania dużej ilości czasu w pozycji [podać uzasadnienie].
W ocenie skarżącego decyzja wydana przez organ rentowy na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej ZUS, która nie przeprowadziła żadnych badań dodatkowych, nie interesowała się przedstawioną przez odwołującego się dokumentacją lekarską ani nie wystąpiła- mimo złożenia przez odwołującego się stosownego wniosku w tym zakresie do [podać nazwę przychodni] , w której odwołujący się leczy się stale o dostarczenie dokumentacji medycznej skarżącego oraz nie skierowania go na badania specjalistyczne.
[jeśli skarżący miał poprzednio prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy należy dodać]
Do tej pory odwołujący się kilkakrotnie uzyskiwał orzeczenie o częściowej / całkowitej niezdolności do pracy oraz prawo do renty z tego tytułu oraz został zaliczony do III /II/I grupy inwalidzkiej.
- wymienić dokumenty zus, np. kopia orzeczenia zus wydanego prze [ imię nazwisko] z dnia [data]

Za uzasadniony należy również uznać wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii wskazanych w początkowej części niniejszego odwołania biegłych. Trzeba, bowiem podkreślić, że orzeczenie Komisji Lekarskiej ZUS pozostaje w oczywistej sprzeczności z diagnozami pozostawionymi przez specjalistów, u których do tej pory leczył się skarżący, jak również szeregiem wcześniej uzyskiwanych orzeczeń / dokumentów.

Biorąc, zatem wszystko powyższe pod uwagę wnoszę o orzeczenie jak na wstępie

Załączniki:
Wymienić dokumentacje medyczna załączona do wniosku
Załączone pliki
Rodzaj pliku: zip odwołanie od decyzji ZUS do SO.zip (10,1 KB, 1 wyświetleń)
ferdynat jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Odwołanie komornika do sądu okręgowego (odpowiedzi: 0) Witam! Mieszkanie mojej znajomej zostało zlicytowane przez komornika. Znajoma opuściła te mieszkanie dobrowolnie, opróżniła ze wszystkich mebli...
§ Odwołanie do sądu okręgowego (odpowiedzi: 1) Witam. Jak dobrze napisac odwolanie do sadu okregowego od decyzji ZUSu ? Osoba ta miala juz rente socjalna i po ponownym wstawieniu sie na komisje...
§ Odwołanie od ogłoszonego Wyroku Sądu Okręgowego(Odwoławczego) . (odpowiedzi: 4) Witam. Jestem tu od niedawna, mam pewien problem. Czy istnieje możliwość odwołania się od wyroku Sądu Okręgowego (Wydział Odwoławczy). Jeżeli tak...
§ odwołanie od wyroku sądu okręgowego (odpowiedzi: 4) witam mam pytanie czy mogę się odwołać od wyroku sądu okręgowego w sprawie odroczenia kary pozbawienia wolności? na pierwszej sprawie w sądzie...
§ Odwołanie do Sądu Okręgowego (odpowiedzi: 2) Odwołałam się do sądu okręgowego w Poznaniu od orzeczenia komisji ZUS / o przyznanie renty chorobowej/. W maju br była rozprawa sądowa Do dzisiaj nie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.